Byla 2S-264-656/2015
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 9 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo suinteresuotų asmenų (apeliantų) D. D. ir R. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 9 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4UAB „Šilėja“ bei R. D. padavė skundą antstolei dėl jos priimtų patvarkymų.

5Antstolė N. Š. 2014-11-14 patvarkymu Nr.0033/14/00551-10276 atmetė pareiškėjo (skolininko) UAB ,,Šilėja“ skundą vykdomojoje byloje Nr.0033/14/00551 ir dalį vykdomosios bylos medžiagos persiuntė Vilniaus miesto apylinkės teismui.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 26 d. nutartimi atsisakė priimti antstolės patvarkymu persiųstą 2014-11-07 pareiškėjo (skolininko) UAB ,,Šilėja“ skundą dėl antstolės veiksmų konstatavęs, kad yra įsiteisėjęs sprendimas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

7D. D. padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutarties.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 9 d. nutartimi atsisakė priimti D. D. atskirąjį skundą ir grąžino jį apeliantei.

10Teismas nurodė, kad pagal CPK 305 ir CPK 338 straipsnių nuostatas, atskirąjį skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys. Teismas sprendė, kad skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutarties gali pareikšti skundą padavęs arba persiuntęs asmuo, t. y. pareiškėjai UAB ,,Šilėja“, R. D. bei antstolė N. Š.. Apeliantė D. D. nėra apskundusi antstolės veiksmų. Kadangi ne apeliantės skundo priėmimo klausimas yra išspręstas skundžiamąja nutartimi, D. D. neturi teisės skųsti šiuo klausimu teismo priimtų procesinių sprendimų. Todėl teismas sprendė, kad atskirąjį skundą padavė asmuo, neturintis teisės jį paduoti, dėl ko atskirąjį skundą atsisakė priimti (CPK 315 str. 2 d. 2 p.).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

12Suinteresuotas asmuo (apeliantė) D. D. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartį panaikinti ir grąžinti pirmos instancijos teismui klausimą nagrinėti iš naujo.

13Atskirojo skundo argumentai:

14Teismas nepagrįstai nurodė, kad skundą dėl antstolio veiksmų padavė UAB „Šilėja“, nes skundą padavė ne tik UAB „Šilėja“, bet ir R. D..

15Teismo išaiškinimas, kad atskirąjį skundą gali paduoti tik tie asmenys, kurie skundė antstolės veiksmus, prieštarauja teismų praktikai. Apeliantės tvirtinimu, UAB „Šilėja“ ir R. D. skunde ji yra nurodyta suinteresuotu asmeniu, nes skundas yra susijęs su jos teisėmis ir pareigomis. Nuo UAB „Šilėja“ turto arešto masto priklauso apeliantės, kaip solidarios skolininkės, teisės ir pareigos. Areštavus didesnės vertės UAB „Šilėja“ turto, išnyktų būtinybė areštą nukreipti į kitų solidarių atsakovų, tame tarpe apeliantės, turtą. Dalis areštuoto turto yra bendroji jungtinė nuosavybė su sutuoktiniu R. D.. Jie kartu turi namą, 68 procentus UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcijų, kuri turi 100 procentų UAB „Šilėja“ akcijų. Šis turtas yra suvaržytas, todėl šioje byloje apeliantė turi pareigą kartu su atsakovais išsaugoti šį turtą ir teisę skųsti nepagrįstus antstolio veiksmus ar teismo sprendimus.

16Suinteresuotas asmuo R. D. pateikė pareiškimą, kuriame nurodė prisidedantis prie D. D. atskirųjų skundų dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 26 d., 2014 m. gruodžio 22 d. ir 2015 m. sausio 9 d. nutarčių. Prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 26 d., 2014 m. gruodžio 22 d. ir 2015 m. sausio 9 d. nutartis ir grąžinti pirmosios instancijos teismui iš naujo spręsti D. D. 2014-12-19, 2015-01-07 ir 2015-12-20 atskirųjų skundų priėmimo klausimą.

17Antstolė atsiliepimo nepateikė.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

21Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

22Byloje keliamas klausimas, ar apeliantė yra tinkamas subjektas ginčyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartį, priimtą dėl skundžiamų antstolės veiksmų (CPK 513 str. 2 d.).

23Skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juo atlikti turi būti pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Jeigu antstolis patenkina skundą, jis priima patvarkymą. Jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla perduodamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (CPK 510 straipsnio 2 dalis). Taigi CPK 510 straipsnio 2 dalis numato išankstinę ginčų sprendimo ne teisme tvarką skundams dėl antstolio veiksmų, kurios privalo laikytis asmuo, ginčydamas antstolio veiksmus.

24Bylos bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad vykdomojoje byloje Nr.0033/14/00551 antstolė vykdo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr.2-1800-781/2014, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo solidarių atsakovų R. D., D. D., M. R., E. R., UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Šilėja“ atžvilgiu. Vykdomojoje byloje solidarūs atsakovai - skolininkai, tame tarpe ir apeliantė, yra suinteresuoti asmenys ir turi visas vykdymo procese skolininkams suteiktas teises ir pareigas. Realizuodama jas, apeliantė turi teisę įstatymų nustatyta tvarka ginčyti antstolės veiksmus.

25Nagrinėjamu atveju apeliantė antstolės veiksmų neginčijo. Skundą dėl antstolės priimtų patvarkymų padavė jos sutuoktinis R. D. kaip skolininkas ir kaip UAB „Šilėja“ vadovas. Antstolė nesutikdama su skolininkų skundu, jį persiuntė Vilniaus miesto apylinkės teismui. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 26 d. nutartimi atsisakė priimti antstolės patvarkymu persiųstus skolininkų skundus. Šiuo atveju du skolininkai - R. D. kaip fizinis asmuo ir UAB „Šilėja“ realizavo teisę skųsti antstolės veiksmus, pasinaudodami išankstine ginčo nagrinėjimo tvarka. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutarties apskundimo teisę įgijo R. D., UAB „Šilėja“ bei antstolė, kurios veiksmai skundžiami. Nors priimta nutartis galimai ir turi įtakos apeliantės kaip suinteresuoto asmens teisėms ir pareigoms, nutartis priimta nagrinėjant kitų suinteresuotų asmenų ginčą, todėl apeliantė neturi subjektinės teisės ginčyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutarties. Atsižvelgiant į aptartą, pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesines teisės normas ir pagrįstai apeliantės atskirąjį skundą atsisakė priimti kaip pateiktą neturinčio teisės jį paduoti asmens (CPK 315 str.).

26Suinteresuotas asmuo R. D. prisidėjo prie D. D. atskirojo skundo, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 26 d., 2014 m. gruodžio 22 d. ir 2015 m. sausio 9 d. nutartis.

27Prisidėjimą prie apeliacinio (atskirojo) skundo reglamentuoja CPK 309 straipsnis. Jame nustatyta, kad asmenys, turintys teisę paduoti apeliacinį skundą, per terminą, nustatytą atsiliepimams į apeliacinį skundą pareikšti, gali rašytiniu pareiškimu prisidėti prie paduoto apeliacinio skundo. Pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo prisidedantis asmuo negali reikšti savarankiškų reikalavimų ir nurodyti savarankiškų apskųsto sprendimo naikinimo ar pakeitimo pagrindų (CPK 338 str.).

28Atsižvelgiant į tai, kad apeliantė yra pareiškusi atskirąjį skundą tik dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 9 d. nutarties, todėl spręstina, kad R. D. prisidėjime prie atskirojo skundo nepagrįstai pareiškė savarankiškus reikalavimus dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių, todėl dėl šių reikalavimų apeliacinės instancijos teismas nepasisako (CPK 309 str.).

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartis priimta išimtinai dėl D. D.. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad R. D. neturėjo apeliacijos teisės skųsti šią nutartį, taigi ir teisės prisidėti prie Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 9 d. nutarties apskundimo (CPK 309 str.). Įvertinus aptartą, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas rezoliucija priimdamas R. D. prisidėjimą prie atskirojo skundo netinkamai taikė CPK 309 straipsnio nuostatas.

30Dėl nurodytų aplinkybių ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis pripažintina teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

31Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

32Atskirąjį skundą atmesti.

33Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I.Ginčo esmė... 4. UAB „Šilėja“ bei R. D. padavė skundą antstolei dėl jos priimtų... 5. Antstolė N. Š. 2014-11-14 patvarkymu Nr.0033/14/00551-10276 atmetė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 26 d. nutartimi atsisakė... 7. D. D. padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 9 d. nutartimi atsisakė... 10. Teismas nurodė, kad pagal CPK 305 ir CPK 338 straipsnių nuostatas,... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 12. Suinteresuotas asmuo (apeliantė) D. D. atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 13. Atskirojo skundo argumentai:... 14. Teismas nepagrįstai nurodė, kad skundą dėl antstolio veiksmų padavė UAB... 15. Teismo išaiškinimas, kad atskirąjį skundą gali paduoti tik tie asmenys,... 16. Suinteresuotas asmuo R. D. pateikė pareiškimą, kuriame nurodė prisidedantis... 17. Antstolė atsiliepimo nepateikė.... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 22. Byloje keliamas klausimas, ar apeliantė yra tinkamas subjektas ginčyti... 23. Skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juo atlikti turi būti... 24. Bylos bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 25. Nagrinėjamu atveju apeliantė antstolės veiksmų neginčijo. Skundą dėl... 26. Suinteresuotas asmuo R. D. prisidėjo prie D. D. atskirojo skundo, kuriuo... 27. Prisidėjimą prie apeliacinio (atskirojo) skundo reglamentuoja CPK 309... 28. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantė yra pareiškusi atskirąjį skundą tik... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartis priimta... 30. Dėl nurodytų aplinkybių ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis... 31. Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio... 32. Atskirąjį skundą atmesti.... 33. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartį palikti...