Byla 2-111/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko ir Vyto Miliaus (pranešėjas ir kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkasta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 1 d. ir 2008 m. gruodžio 15 d. nutarčių, kuriomis atsakovui taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-4184-565/2008 pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, E. V. , L. E. , A. E. , V. B. ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Vilkasta“ dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimų dalių panaikinimo, paveldėjimo teisės liudijimo dalies, pirkimo-pardavimo sutarčių dalies ir perdavimo-priėmimo akto dalies pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2Ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą ir prašė panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2004 m. liepos 20 d. sprendimo Nr. 2.7-79407-303 ,,Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę mieste pilietei M. L. “ dalį dėl nuosavybės teisių atkūrimo grąžinant natūra valstybinės reikšmės miško žemę, patenkančią į 5,1413 ha žemės sklypą, esantį Lentvario m., Trakų raj.; panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2004 m. liepos 20 d. sprendimo Nr. 2.7-79407-304 ,,Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę mieste piliečiui V. B. “ dalį dėl nuosavybės teisių atkūrimo grąžinant natūra valstybinės reikšmės miško žemę, patenkančią į 5,1413 ha žemės sklypą, esantį Lentvario m., Trakų raj.; pripažinti negaliojančia 2004 m. spalio 13 d. paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimo, išduoto Trakų rajono notarų biuro notarės J. Klepackienės, dalį, pagal kurią E. V. paveldėjo valstybinės reikšmės miško žemę, patenkančią į 5,1413 ha žemės sklypą, esantį Lentvario m., Trakų raj.; pripažinti negaliojančia 2005 m. birželio 8 d. žemės sklypo dalies pirkimo-pardavimo sutarties, patvirtintos Vilniaus m. 24-ojo notarų biuro notaro A. Dusevičiaus, sudarytos tarp E. V. ir L. E. dalį dėl valstybinės reikšmės miško žemės, patenkančios į 5,1413 ha žemės sklypą, esantį Lentvario m., Trakų raj.; pripažinti negaliojančiomis 2007 m. kovo 6 d. preliminarios sutarties, 2007 m. kovo 16 d. pirkimo-pardavimo sutarties, 2007 m. kovo 23 d. pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimo ir 2007 m. kovo 23 d. perdavimo-priėmimo akto, patvirtintų Lentvario m. notaro biuro notarės N. Milinienės, sudarytų tarp L. E. , A. E. , V. B. ir UAB ,,Vilkasta“ dalis dėl 0,67 ha valstybinės reikšmės miško žemės, patenkančios į 5,1413 ha žemės sklypą, esantį Lentvario m., Trakų raj., pardavimo; taikyti restituciją, įpareigojant UAB ,,Vilkasta“ grąžinti valstybei 0,67 ha valstybinės reikšmės miško žemę; įpareigoti L. E. ir A. E. grąžinti gautą pinigų sumą, proporcingą parduotoje sklypo dalyje buvusiam valstybinės reikšmės miško plotui, 7 807,71 Lt; įpareigoti V. B. grąžinti UAB ,,Vilkasta“ gautą pinigų sumą, proporcingą parduotoje sklypo dalyje buvusiam valstybinės reikšmės miško plotui, 286 718,37 Lt; įpareigoti E. V. grąžinti L. E. gautą pinigų sumą, proporcingą parduotoje sklypo dalyje buvusiam valstybinės reikšmės miško plotui, 7 807,71 Lt. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – įrašą viešame registre apie draudimą perleisti nuosavybes teisę į 5,1413 ha žemės sklypą, unikalus Nr.4400-0385-9580, esantį Lentvaryje, Trakų raj., priklausantį UAB ,,Vilkasta“.

3Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 1 d. nutartimi ieškovo prašymą patenkino ir nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įrašyti viešame registre apie teisių į 5,1413 ha žemės sklypą, unikalus Nr.4400-0385-9580, esantį Lentvaryje, Trakų raj., priklausantį UAB ,,Vilkasta“, perleidimo draudimą.

4Teismas nutartyje nurodė, jog perleidus nuosavybės teisę į UAB ,,Vilkasta“ priklausantį 5,1413 ha žemės sklypą, unikalus Nr.4400-0385-9580, esantį Lentvaryje, Trakų raj., gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas teismo sprendimo įvykdymas dalyje dėl atsakovo UAB ,,Vilkasta“ nuosavybės teisės į šį žemės sklypą panaikinimo bei restitucijos taikymo (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 2 p.).

5Atsakovas UAB ,,Vilkasta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 1 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

6Apeliantas nurodo, jog teismas, priimdamas skundžiamą nutartį pažeidė CPK 145 straipsnio 2 dalies nuostatas bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo principus, kadangi atsakovui pritaikė daugiau apribojimų, nei prokuroras pareiškė ieškinio reikalavimų, o būtent, prokuroras, reikšdamas viešąjį interesą, reikalauja grąžinti valstybei 0,67 ha žemės sklypo dalį, kuri yra užimta valstybinės reikšmės mišku, tuo tarpu teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė ne ginčo objektui – 0,67 ha žemės sklypo daliai, o visam atsakovui priklausančiam žemės sklypui – 5,1413 ha, tokiu būdu teismas šiurkščiai pažeidė atsakovo teises. Be to, teismas nepagrįstai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendė nepranešęs atsakovui, nes neegzistavo jokia grėsmė, kad toks pranešimas sukliudys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą.

7Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 15 d. nutartimi iš dalies patenkino atsakovo atskirąjį skundą ir sumažino Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 1 d. nutartimi atsakovui taikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtį, įpareigodamas įrašyti viešame registre draudimą perleisti nuosavybės teisę į 0,67 ha valstybinės reikšmės miško žemės, esančios 5,1413 ha žemės sklype Lentvaryje, Trakų rajone, ir priklausančios atsakovui UAB ,,Vilkasta“.

8Atsiliepimu į atsakovų atskirąjį skundą ieškovas ginčija atskirojo skundo pagrįstumą ir prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 1 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, jog teismas 2008 m. gruodžio 15 d. nutartimi pasinaikino 2008 m. gruodžio 1 d. nutarties dalį, kuria buvo areštuota daugiau turto, nei ieškovas reiškė reikalavimų. Tuo tarpu atskirajame skunde atsakovas dėsto tik argumentus susijusius su neproporcingu laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, bet ne su poreikiu apskritai panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Pažymi, jog laikinąsias apsaugos priemones taikyti yra būtina, nes būtina užkirsti kelią bet kokiai valstybinės miško žemės perleidimo galimybei.

9Atskirasis skundas atmetamas.

10Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 1 d. nutartimi nutarė atsakovo UAB ,,Vilkasta“ turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešame registre apie draudimą perleisti nuosavybės teisę į 5,1413 ha žemės sklypą, esantį Lentvaryje, Trakų rajone (b.l.8). Atsakovas šią teismo nutartį apskundė atskiruoju skundu (b.l. 10-12). Vilniaus apygardos teismas iš dalies tenkino atsakovo atskirąjį skundą ir, atsižvelgdamas į ieškovo reiškiamus reikalavimus, 2008 m. gruodžio 15 d. nutartimi pakeitė atsakovui taikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtį, nurodydamas įrašyti viešame registre draudimą perleisti nuosavybės teisę į 0,67 ha valstybinės reikšmės miško žemės, esančios 5,1413 ha žemės sklype (b.l. 13-14). Kadangi atsakovo skundas buvo tenkintas iš dalies, o pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas atskirąjį skundą, pasisakė dėl laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo ir taikymo masto, šio apeliacinio proceso objektas yra laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje teisėtumo ir pagrįstumo klausimo nagrinėjimas.

11Civilinio proceso įstatymas numato, jog teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.). CPK 144 straipsnio pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo klausimo, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis procese numatytų priemonių.

12Laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtis suponuoja išvadą, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais, ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d.). Konkrečios rūšies ir masto (apimties) laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik neperžengiant pareikštų reikalavimų ribų ir tik siekiant užtikrinti teismo sprendimo, priimtino būtent pagal pareikštus reikalavimus, vykdymą.

13Iš bylos duomenų matyti, jog ginčas yra kilęs dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemės sklypą, kuriame yra dalis valstybinės reikšmės miško, pagrįstumo, šios žemės paveldėjimo ir perleidimo teisėtumo. Ieškovas, reikšdamas ieškinį, gina viešąjį interesą, kuris galimai buvo pažeistas nepagrįstai atkūrus nuosavybės teises į žemės sklypą, kuriame yra 0,67 ha valstybinės reikšmės miško, o vėliau buvo paveldėtas ir perleistas tretiesiems asmenims. Ieškovas šios dalies žemės sklypo atžvilgiu, jei ieškinys būtų patenkintas, prašo taikyti restituciją. Nagrinėjamu atveju, neareštavus ginčo objekto, jis galėtų būti parduotas, įkeistas, išnuomotas ar kitais būdais perleistas tretiesiems asmenims, dėl ko, kaip teisingai nusprendė pirmosios instancijos teismas, iš esmės pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas būsimo teismo spendimo įvykdymas, kurio vienas iš vykdymo būdų galimai būtų restitucijos taikymas.

14Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 15 d. nutartimi sumažino taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą ir tai atitinka pareikštų reikalavimų apimtį bei proporcingumo ir ekonomiškumo principus, kurių turi būti paisoma taikant laikinąsias apsaugos priemones.

15Apeliantas pirmosios instancijos teismo nutartį ginčija ir tuo pagrindu, kad jam nebuvo pranešta apie klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą. Teisėjų kolegija sprendžia, jog nepranešimas atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą neturėjo esminės įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui ir teisėtumui, todėl pats savaime nesudaro teisinio pagrindo naikinti šią nutartį (CPK 148 str. 1 d., 329 str. 1 d.).

16Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones ginčo objektui, yra pagrįsta ir teisėta. Pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių ši nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat 329 straipsnio antrojoje dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nėra.

17Kadangi atskirasis skundas buvo paduotas dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 1 d. nutarties, o Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 15 d. nutartimi skundžiama nutartis buvo pakeista, todėl paliekama galioti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 15 d. nutartis.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

19Palikti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 15 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras ieškiniu kreipėsi į... 3. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 1 d. nutartimi ieškovo prašymą... 4. Teismas nutartyje nurodė, jog perleidus nuosavybės teisę į UAB... 5. Atsakovas UAB ,,Vilkasta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 6. Apeliantas nurodo, jog teismas, priimdamas skundžiamą nutartį pažeidė CPK... 7. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 15 d. nutartimi iš dalies... 8. Atsiliepimu į atsakovų atskirąjį skundą ieškovas ginčija atskirojo... 9. Atskirasis skundas atmetamas.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 1 d. nutartimi nutarė atsakovo... 11. Civilinio proceso įstatymas numato, jog teismas byloje dalyvaujančių ar... 12. Laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtis... 13. Iš bylos duomenų matyti, jog ginčas yra kilęs dėl nuosavybės teisių... 14. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 15 d. nutartimi sumažino taikytų... 15. Apeliantas pirmosios instancijos teismo nutartį ginčija ir tuo pagrindu, kad... 16. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog... 17. Kadangi atskirasis skundas buvo paduotas dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m.... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 15 d. nutartį nepakeistą....