Byla I-6377-789/2013

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rasa Ragulskytė-Markovienė, susipažinusi su A. Ž. skundu,

Nustatė

2pareiškėja A. Ž. 2013-09-30 pateikė teismui skundą, kuriame prašo priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, neišmokėtą darbo užmokesčio dalį – 19 641,15 Lt.

3Skundą atsisakytina priimti kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 str. skundas paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė. Jeigu byla nepriskirtina tam teismui, skundą atsisakoma priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p.).

5Pareiškėja savo skunde atsakove nurodė ir savo reikalavimą suformulavo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, atžvilgiu. Atsakovės atstovės buveinė yra Pramonės g. 2, Utena. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“ 6 str. Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos buveinė yra Panevėžio apygardos administracinio teismo veiklos teritorijoje, todėl byla priskirtina nagrinėti Panevėžio, o ne Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, A. Ž. skundą atsisakytina priimti, kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai.

6Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., 3 d., 105–106 str.ir 149 str.,

Nutarė

7atsisakyti priimti A. Ž. skundą.

8Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.

9Išaiškinti A. Ž. teisę kreiptis į Panevėžio apygardos administracinį teismą, kurio veikimo teritorijoje yra atsakovės atstovės Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos buveinė.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai