Byla 2S-93-569/2018
Dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2017 m. lapkričio 3 d. nutarties

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės „Komeksimas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2017 m. lapkričio 3 d. nutarties.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Komeksimas“ civilinėje byloje Nr. 2-302-841/2017 pateikė apeliacinį skundą dėl 2017 m. birželio 28 d. Šiaulių apylinkės teismo sprendimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

72. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 3 d. nutartimi atsisakė priimti UAB „Komeksimas“ apeliacinį skundą ir nutarė jį grąžinti jį padavusiam asmeniui.

83. Teismas konstatavo, kad apeliacinį skundą pateikusi UAB „Komeksimas“ pirmosios instancijos teisme nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-302-841/2017 nedalyvavo, todėl neturi teisės paduoti apeliacinio skundo.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

104. Atskiruoju skundu UAB „Komeksimas“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 3 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti nagrinėti UAB „Komeksimas“ apeliacinį skundą dėl 2017 m. birželio 28 d. Šiaulių apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-302-841/2017. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

114.1. 2017 m. lapkričio 3 d. nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta. Teismas neatkreipė tinkamo dėmesio į tai, jog UAB „Komeksimas“ aiškiai nurodė, kad teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-302-841/2017 jis nedalyvavo ir neteikė prašymų įtraukti jį dalyvauti toje byloje trečiuoju asmeniu dėl to, jog apie šią bylą ir apie priimtą sprendimą jis sužinojo tik iš UAB „Dovyra“ rašto, gauto jau po sprendimo priėmimo. Teismas neįvertino, kad priimtas teismo sprendimas (jei jis įsigalios) sukels UAB „Komeksimas“ vienokias ar kitokias materialias pasekmes.

124.2. Tokiu atveju, kai yra skundžiamas teismo sprendimas, kuriuo buvo pasisakyta dėl į procesą neįtraukto asmens materialinių teisių ir pareigų, toks asmuo dėl tokio teismo sprendimo turi galėti teikti apeliacinį skundą net ir nedalyvaudamas procese, o tokio apeliacinio skundo pagrįstumą turi vertinti apeliacinės instancijos teismas.

134.3. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 291 straipsnis numato reikalavimus teismų priimamoms nutartims. Minėto straipsnio l dalies 5 punkte nurodyta, kad nutartyje turi būti nurodyti įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais teismas rėmėsi. Teismas 2017 m. lapkričio 3 d. nutartyje vadovavosi ne tik CPK 305 straipsniu, bet ir CPK 318 straipsnio 2 dalies 2 punktu, kai toks punktas minėtame straipsnyje iš viso neegzistuoja.

145. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Transmėjos NT“ prašo nutraukti apeliacinį procesą pagal UAB „Komeksimas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 3 d. nutarties arba Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

155.1. Apeliacinės instancijos teismas įsiteisėjusioje teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutartyje pasisakė ir dėl UAB „Komeksimas“ keliamo klausimo, nes jį kėlė apeliantė UAB „Dovyra“, šis klausimas apeliacinės instancijos teisme išnagrinėtas. Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 28 d. sprendimas įsiteisėjo. CPK 301 straipsnio 1 dalis nustato, kad apeliacine tvarka gali būti skundžiami tik neįsiteisėję pirmosios instancijos teismo sprendimai.

165.2. Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 28 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-302-841/2017 buvo patikrintas apeliacine tvarka, įskaitant patikrintas, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, t. y. ar nebuvo nuspręsta dėl neįtrauktų į bylą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, todėl nėra pagrindo daryti ir išvadą, kad atsisakius priimti nedalyvavusios civilinėje byloje UAB „Komeksimas“ apeliacinį skundą kaip nors būtų pažeistos jos teisės.

175.3 UAB „Komeksimas“ nėra byloje dalyvaujantis asmuo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai UAB „Komeksimas“ apeliacinį skundą atsisakė priimti.

18Teismas

19k o n s t a t u o ja :

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

216. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis).

227. Byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti apeliacinį skundą, kurį pateikė nedalyvaujantis byloje asmuo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

238. Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. birželio 28 d. civilinėje byloje Nr. 2-302-841/2017 pagal ieškovės UAB „Dovyra“ ieškinį atsakovei UAB „Transmėjos NT“, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų UAB „Swedbank lizingas“, dėl įpareigojimo perduoti turtą bei nuostolių priteisimo bei pagal atsakovės UAB „Transmėjos NT“ priešieškinį atsakovei UAB „Dovyra“ dėl nuosavybės teisės pripažinimo. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. gruodžio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-851-357/2017 pasisakė ir dėl UAB „Komeksimas“ neįtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu bei Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 28 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-302-841/2017 paliko iš esmės nepakeistą.

249. Pažymėtina, kad tiek asmens teisė kreiptis į teismą, tiek teisė kreiptis į apeliacinės instancijos teismą turi būti įgyvendinama pagal įstatyme nustatytą tvarką, todėl ne kiekvienas asmens kreipimasis su skundu į apeliacinės instancijos teismą reiškia apeliacinio proceso pradžią. Tam, kad apeliacinis procesas būtų pradėtas, turi egzistuoti įstatyme nustatytų sąlygų visuma. Viena iš sąlygų apeliaciniam procesui pradėti – skundą turi paduoti asmuo, pagal įstatymus turintis teisę apskųsti sprendimą. Apeliacinio skundo subjektui keliami reikalavimai yra būtina apeliacinio proceso prielaida, kurios nesant, apeliacijos teisė apskritai neegzistuoja.

2510.Remiantis CPK 305 straipsniu, apeliacinį skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys. Tokiais asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, tai yra šalys, tretieji asmenys, asmenys, pareiškę ieškinį CPK 49 straipsnio nustatyta tvarka, pareiškėjai, suinteresuoti asmenys CPK 442 straipsnyje išvardytose bylose, CPK 431 straipsnyje numatyti kreditoriai ir skolininkai, taip pat šių asmenų atstovai (CPK 37 straipsnis). Tretieji asmenys į vykstantį teismo procesą yra įtraukiami teismo nutartimis. Sprendžiant, ar asmuo turi teisę paduoti skundą, reikšminga yra tik ta aplinkybė, ar jis buvo įtrauktas į pirmosios instancijos teismo procesą kaip byloje dalyvaujantis asmuo. Skundą paduodantis asmuo turi būti teisiškai suinteresuotas, kad būtų pakeistas arba panaikintas skundžiamas teismo sprendimas (nutartis). Teisinis suinteresuotumas reiškia visišką ar dalinį byloje dalyvaujančio asmens reikalavimų nepatenkinimą pirmosios instancijos teisme. Teisiškai suinteresuotu gali būti kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo, jei skundžiamas sprendimas (nutartis) yra jam nepalankus – varžo jo teises ar nustato papildomas pareigas.

2611. Taigi, CPK 305 straipsnyje aiškiai ir privalomai nurodyti asmenys, kurie turi tokią teisę ir nenustatyta byloje nagrinėtam ginčui išimčių. Įstatymas nenumato pareiškėjai subjektinės teisės paduoti apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo, priimto byloje, kurioje ji nėra pripažinta dalyvaujančiu asmeniu.

2712. Asmenys, neįtraukti į bylos nagrinėjimą, neturi teisės paduoti apeliacinį skundą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstytą, į bylą neįtraukto asmens – UAB „Komeksimas“ paduotą apeliacinį skundą pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti (CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Pažymėtina, jog kai priimtas teismo sprendimas pažeidžia neįtrauktų į bylą asmenų teises ar įstatymo saugomus interesus, teismo sprendimui įsiteisėjus nurodyti asmenys gali kreiptis su prašymu atnaujinti procesą CPK XVIII skyriuje nustatyta tvarka.

2813. Atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje vadovavosi ne tik CPK 305 straipsniu, bet ir CPK 318 straipsnio 2 dalies 2 punktu, kai toks punktas minėtame straipsnyje iš viso neegzistuoja, teismo nutarties nedaro nepagrįsta. Akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas padarė rašymo apsirikimą ir vietoje CPK 315 straipsnio nurodė 318 straipsnį.

2914. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi esminės reikšmės teisiniam rezultatui byloje, todėl apeliacinės instancijos teismas jų atskirai neaptaria. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; kt.).

3015. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

31Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2017 m. lapkričio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Komeksimas“ civilinėje... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 3 d. nutartimi atsisakė... 8. 3. Teismas konstatavo, kad apeliacinį skundą pateikusi UAB „Komeksimas“... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. 4. Atskiruoju skundu UAB „Komeksimas“ prašo panaikinti Šiaulių... 11. 4.1. 2017 m. lapkričio 3 d. nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta. Teismas... 12. 4.2. Tokiu atveju, kai yra skundžiamas teismo sprendimas, kuriuo buvo... 13. 4.3. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 291... 14. 5. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Transmėjos NT“ prašo... 15. 5.1. Apeliacinės instancijos teismas įsiteisėjusioje teismo 2017 m.... 16. 5.2. Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 28 d. sprendimas civilinėje... 17. 5.3 UAB „Komeksimas“ nėra byloje dalyvaujantis asmuo, todėl pirmosios... 18. Teismas... 19. k o n s t a t u o ja :... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 21. 6. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis... 22. 7. Byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 23. 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apylinkės teismas 2017 m.... 24. 9. Pažymėtina, kad tiek asmens teisė kreiptis į teismą, tiek teisė... 25. 10.Remiantis CPK 305 straipsniu, apeliacinį skundą turi teisę paduoti... 26. 11. Taigi, CPK 305 straipsnyje aiškiai ir privalomai nurodyti asmenys, kurie... 27. 12. Asmenys, neįtraukti į bylos nagrinėjimą, neturi teisės paduoti... 28. 13. Atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas... 29. 14. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi esminės reikšmės teisiniam... 30. 15. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, atskirojo skundo... 31. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 32. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2017 m. lapkričio 3 d. nutartį... 33. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....