Byla e2-3627-1037/2019
Dėl skolos priteisimo

1Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėjas Tomas Pukšmys

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ ieškinį atsakovei R. P. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 472,06 Eur skolą, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

5Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovė per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, taip pat nenurodė atsiliepimų nepateikimo priežasčių ir nepateikė jas patvirtinančių įrodymų, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7ieškinys tenkintinas.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų ieškovės pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Atlikus formalų byloje esančių rašytinių įrodymų vertinimą nustatyta, kad ieškovė tiekia šilumos energiją butui, esančiam ( - ). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad minėtas butas nuosavybės teise priklauso atsakovei R. P.. Atsakovė savo prievolės laiku ir tinkamai atsiskaityti su ieškove nevykdė, todėl už patiektą šilumos energiją laikotarpiu nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d. susidarė 472,06 Eur įsiskolinimas.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 1.71 straipsnio 2 dalį, sandoris, kuriam įstatymai nenustato konkrečios formos, laikomas sudarytu, jeigu iš asmens elgesio matyti jo valia sudaryti sandorį (konkliudentiniai veiksmai). CK 6.384 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad energijos pirkimo – pardavimo sutartis su fiziniu asmeniu, naudojančiu energiją savo buitinėms reikmėms, laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Taigi energijos (taip pat ir šilumos) pirkimo – pardavimo sutarties su buitiniu vartotoju sudarymui pakanka vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų, t. y. sutartis sudaroma konkliudentiniais veiksmais. Minėtu pagrindu tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi prievolę ar pareiškusi ieškovei pretenzijas dėl šilumos energijos kokybės, skolos priskaičiavimo, nėra. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 472,06 Eur skolą yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.5 straipsnis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.71 straipsnis, 6.383 straipsnio 1 dalis, 6.388 straipsnis).

10Už laiku neįvykdytą piniginę prievolę ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio l dalis).

11Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinas sumokėtas 15 Eur žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio l dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Iš atsakovės R. P., asmens kodas ( - ) priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Mažeikių šilumos tinklai“, kodas 166901968, skolą 472,06 Eur (keturis šimtus septyniasdešimt du Eur 06 ct), penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 472,06 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. birželio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur (penkiolika Eur) bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Telšių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai