Byla 2-2433/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Alfa Motors“ civilinėje byloje Nr. B2-4858-450/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo viešosios įstaigos ,,Polipro“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Alfa Motors“ civilinėje byloje Nr. B2-4858-450/2013,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas VšĮ „Polipro“ kreipėsi į teismą, prašydamas atsakovui UAB „Alfa Motors“ iškelti bankroto bylą. Pasak ieškovo, atsakovo finansinei padėčiai nustatyti būtina išreikalauti iš atsakovo finansinius dokumentus, be to, būtina patikrinti, ar atsakovo finansiniuose dokumentuose nėra užfiksuotas įsiskolinimas darbuotojams, nes tai yra savarankiškas bankroto bylos iškėlimo pagrindas. Ieškovas turi 633,92 Lt dydžio reikalavimo teisę į atsakovą, kurią įgijo tarp ieškovo ir UAB ,,Tele2“ 2013 m. balandžio 11 d. sudarytos reikalavimo teisių perleidimo sutarties pagrindu.

5Atsakovas UAB ,,Alfa Motors“ atsiliepimo į ieškinį ir finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikė; atsakovui siųsti dokumentai grįžo neįteikti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 3 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovui UAB ,,Alfa Motors“ bankroto bylą.

8Pagal byloje esančius dokumentus teismas sprendė, kad atsakovas turi pradelstų įsipareigojimų kreditoriams – 633,92 Lt įsiskolinimą ieškovui ir 35,67 Lt įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Pagal 2012 m. atsakovo balansą teismas nustatė, kad balansinio turto vertė yra 137 614 Lt (ilgalaikio turto nėra; trumpalaikį sudaro atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 85 735 Lt, tačiau nėra duomenų, kad šie įsipareigojimai būtų pradelsti. Iš VĮ ,,Regitra“ duomenų teismas nustatė, kad atsakovo vardu registruota viena transporto priemonė. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų teismas nustatė, kad teisme atsakovui nėra reiškiami turtiniai reikalavimai.

9Įvertinęs minėtus duomenis teismas sprendė, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai sudaro 669,59 Lt, o turto vertė yra – 137 614 Lt, todėl sprendė, kad atsakovas neatitinka nemokios įmonės kriterijaus (ĮBĮ 8 str. 2 p.). Teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų, kad egzistuotų kiti bankroto bylos iškėlimo pagrindai (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1-2 p.).

10Teismas pažymėjo, kad atsakovas turi turto, todėl ieškovas savo interesus gali apginti reikšdamas ieškinį dėl skolos išieškojimo.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas VšĮ ,,Polipro“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. nutartį ir iškelti atsakovui bankroto bylą. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

131) Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas turi transporto priemonę, nes atsakovo finansinės atskaitomybės už 2012 metus dokumentuose nurodoma, kad ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto atsakovas neturėjo, o visą jo turtą (137 614 Lt) sudarė atsargos, nebaigtos vykdyti sutartys ir išankstiniai mokėjimai.

142) Teismo išvada, kad nėra pagrindo konstatuoti atsakovo nemokumo prieštarauja atsakovo finansiniams dokumentams ir bankroto bylose formuojamai teismų praktikai, pagal kurią teismas turi išsamiai išsiaiškinti bendrovės finansinę padėtį. Iš atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentų už 2012 metus matyti, kad atsakovas jokio realaus turto neturi, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 85 735 Lt; 2012 m. atsakovas patyrė 8100 Lt nuostolių, 2011 m. patyrė 20 Lt nuostolių; 2012 m. jokių pajamų negavo. Pagal 2012 m. atsakovo duomenis, akivaizdu, kad atsakovas yra nemokus – per vienerius metus mokėtinos sumos ir finansiniai įsipareigojimai (85 735 Lt) viršija pusę į balanso įrašyto turto vertės - 137 614 Lt. Be to, atsakovas teismui nėra pateikęs duomenų, kas sudaro per vienerius metus mokėtinas sumas ir įsipareigojimus, kiek yra pradelstų atsakovo įsipareigojimų.

153) Teismas vertino atsakovo (ne)mokumą pagal finansinės atskaitomybės dokumentus už 2012 metus, nors klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo buvo sprendžiamas 2013 m. rugsėjo mėn. Atsižvelgiant į viešo intereso buvimą bankroto bylose, teismas turėjo savo iniciatyva rinkti įrodymus tam, kad tinkamai atskleistų įmonės pradelstų įsipareigojimų ir į balansą įrašyto turto vertės santykį. Teismas neišreikalavo aktualių atsakovo finansinių duomenų, nenustatė atsakovo pradelstų įsipareigojimų dydžio. Atsakovo vadovui nevykdant pareigos pateikti finansinius dokumentus, teismas galėjo jam skirti iki 10 000 Lt baudą, tačiau šių priemonių nesiėmė.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkinamas.

18Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovui UAB ,,Alfa Motors“ atsisakyta iškelti bankroto bylą, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis apelianto skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

19Atskiruoju skundu apeliantas įrodinėja, kad teismas nebuvo aktyvus ir nesiėmė veiksmų tam, kad būtų nustatyta tikroji atsakovo finansinė padėtis. Su tokiu atskirojo skundo teiginiu apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

20Kaip matyti iš bylos duomenų, teismas įpareigojo atsakovo vadovą pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus (b. l. 38), tačiau teismo procesiniai dokumentai nei atsakovo buveinės, nei atsakovo vadovo gyvenamosios vietos adresais nebuvo įteikti (b. l. 44-45). Atsakovui nepateikus teismo reikalautų dokumentų, teismas šiuos dokumentus rinko savo iniciatyva – iš Juridinių asmenų registro gavo atsakovo 2012 m. balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, aiškinamąjį raštą, taip pat rinko duomenis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Nekilnojamojo turto registro, VĮ ,,Regitra“, teismų informacinės sistemos LITEKO (b. l. 49-56). Teismo įpareigojimas pateikti dokumentus, skirtas atsakovo vadovui, nebuvo įteiktas, todėl nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas nepagrįstai nepasinaudojo ĮBĮ nustatyta teise juridinio asmens vadovui skirti baudą.

21Vertinant įmonės nemokumą svarbus yra įmonės pradelstų įsipareigojimų ir į balansą įrašyto turto vertės santykis (ĮBĮ 2 str. 8 p.). Iš atsakovo 2012 metų balanso matyti, kad atsakovo į balansą įrašyto turto vertė yra 137 614 Lt (b. l. 50), įmonės aiškinamajame rašte nurodyta, kad šį turtą sudaro pardavimui skirtos prekės (b. l. 52-54). Duomenų ar pagrįstų abejonių, kad atsakovo balanse įrašyto turto vertė realiai būtų mažesnė, ieškovas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismams nenurodė (CPK 178 str.). Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi įmonės balanse įrašyto turto verte (CPK 185 str.).

22Atskirojo skundo teiginys, kad teismas nepagrįstai nurodė atsakovą turint transporto priemonę, nes šis turtas neatsispindi atsakovo balanse, nepaneigia teismo išvados apie teismo nustatytą atsakovo balanse įrašyto turto vertę.

23Vertindamas atsakovo pradelstų įsipareigojimų dydį, teismas pagal byloje surinktus duomenis nustatė, kad pradelstus atsakovo įsipareigojimus sudaro atsakovo 633,92 Lt skola ieškovui ir 35,67 Lt įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apygardos teismo išvada, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių didesnius atsakovo pradelstus įsipareigojimus. Be to, iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymos matyti, kad atsakovo 35,67 Lt skolos mokėjimo terminas atidėtas ir dar nesuėjęs, todėl ir šis įsipareigojimas neturėtų būti skaičiuojamas kaip pradelstas (b. l. 56; CPK 185 str.).

24Skirtingai nei teigia apeliantas, atsakovui nepateikus duomenų apie pradelstus įsipareigojimus, negalima daryti išvados, kad balanse per vienerius metus mokėtinos sumos ir finansiniai įsipareigojimai, kurie nagrinėjamu atveju sudaro 85 735 Lt, laikytini pradelstais įsipareigojimais (CPK 185 str.).

25Pagrįsta pirmosios instancijos išvada, kad pagal byloje surinktus duomenis nėra pagrindo išvadai, kad atsakovas atitinka nemokumo kriterijų (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Be to, iš Juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad atsakovo įstatinis kapitalas 2012 m. buvo padidintas iki 60 000 Lt (b. l. 42-43), kas rodo, kad siekiama išlaikyti atsakovo ekonominį gyvybingumą.

26Kartu pažymėtina, kad pareiga pagrįsti ieškinio reikalavimus yra ieškovo (CPK 12 str., 178 str.), o ne teismo ir, kaip teisingai nurodo pats apeliantas, teismo aktyvumas nereiškia, kad teismas turi teisę vykdyti įrodinėjimo pareigą už šalis. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepagrindė ieškinyje nurodytų aplinkybių, kad atsakovas būtų nemokus ar būtų kiti įstatyme numatyti bankroto bylos atsakovui iškėlimo pagrindai (ĮBĮ 2 str. 8 p.; 9 str. 7 d. 1-2 p.).

27Pažymėtina, kad atsakovo skola apeliantui (633,92 Lt) nėra didelė ir apeliantas savo teises gali ginti išieškodamas šią skolą CPK vykdymo proceso nustatyta tvarka.

28Remiantis išdėstytu, naikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo, todėl ji paliekama nepakeista.

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas VšĮ „Polipro“ kreipėsi į teismą, prašydamas atsakovui UAB... 5. Atsakovas UAB ,,Alfa Motors“ atsiliepimo į ieškinį ir finansinės... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 3 d. nutartimi atsisakė iškelti... 8. Pagal byloje esančius dokumentus teismas sprendė, kad atsakovas turi... 9. Įvertinęs minėtus duomenis teismas sprendė, kad atsakovo pradelsti... 10. Teismas pažymėjo, kad atsakovas turi turto, todėl ieškovas savo interesus... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas VšĮ ,,Polipro“ prašo panaikinti Vilniaus... 13. 1) Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas turi transporto priemonę, nes... 14. 2) Teismo išvada, kad nėra pagrindo konstatuoti atsakovo nemokumo... 15. 3) Teismas vertino atsakovo (ne)mokumą pagal finansinės atskaitomybės... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 17. Atskirasis skundas netenkinamas.... 18. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 19. Atskiruoju skundu apeliantas įrodinėja, kad teismas nebuvo aktyvus ir... 20. Kaip matyti iš bylos duomenų, teismas įpareigojo atsakovo vadovą pateikti... 21. Vertinant įmonės nemokumą svarbus yra įmonės pradelstų įsipareigojimų... 22. Atskirojo skundo teiginys, kad teismas nepagrįstai nurodė atsakovą turint... 23. Vertindamas atsakovo pradelstų įsipareigojimų dydį, teismas pagal byloje... 24. Skirtingai nei teigia apeliantas, atsakovui nepateikus duomenų apie pradelstus... 25. Pagrįsta pirmosios instancijos išvada, kad pagal byloje surinktus duomenis... 26. Kartu pažymėtina, kad pareiga pagrįsti ieškinio reikalavimus yra ieškovo... 27. Pažymėtina, kad atsakovo skola apeliantui (633,92 Lt) nėra didelė ir... 28. Remiantis išdėstytu, naikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo, todėl ji... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 30. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. nutartį palikti nepakeistą....