Byla 2-1186/2014
Dėl kreditorių Utenos regioninio profesinio mokymo centro bei Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos reikalavimų patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „STATVA“ restruktūrizavimo byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danguolės Martinavičienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „STATVA“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutarties dalies dėl kreditorių Utenos regioninio profesinio mokymo centro bei Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos reikalavimų patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „STATVA“ restruktūrizavimo byloje.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Kreditorius Utenos regioninio profesinio mokymo centras (toliau – URPMC) kreipėsi į atsakovo RUAB „STATVA“ administratorių, prašydamas įtraukti jo 1 440 627,69 Lt turtinį reikalavimą, kurį pagal URPMC pareikštą priešieškinį nagrinėja Panevėžio apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-260-425/2014, į restruktūrizavimo planą ir patvirtinti URPMC kaip kreditorių atsakovo restruktūrizavimo byloje. Nurodė, kad šis reikalavimas yra kilęs dėl UAB „STATVA“ netinkamo 2012 m. balandžio 16 d. Statybos darbų rangos sutartimi Nr. DPS-25 prisiimtų sutartinių teisinių įsipareigojimų vykdymo.

6Atsakovo administratorius teismo prašė URPMC pareikštą 1 440 627,69 Lt kreditorinį reikalavimą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 1) dėl šio reikalavimo vyksta teisminis ginčas; 2) ši suma neįtraukta į atsakovo buhalterinę apskaitą; 3) nėra pateikti reikalavimą pagrindžiantys dokumentai; 4) reikalavimas grindžiamas teismui pateiktais procesiniais dokumentais, kurie negali būti vertinami kaip pakankamas pagrindas kreditorinio reikalavimo tvirtinimui. Administratorius teismo prašė patvirtinti URPMC kreditorinį reikalavimą 843,75 Lt sumai, kuri užfiksuota įmonės buhalterinėje apskaitoje.

7Kreditorius Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija (toliau – Direkcija) atsakovo administratoriui pateikė 124 757,03 Lt kreditorinį reikalavimą. Nurodė, kad 2011 m. liepos 12 d. tarp atsakovo (rangovo) ir Direkcijos (užsakovo) buvo sudaryta Rangos sutartis Nr. S-31 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti Sutartyje numatytus statybos darbus, t. y. Turizmo centro centrinio pastato rekonstrukcijos bei įrengimo, lauko tinklų bei teritorijos tvarkymo darbus. Atsakovas statybos darbų laiku neatliko, defektų nepašalino, todėl 2013 m. spalio 11 d. Sutartis buvo nutraukta. Direkcijos reikalavimą sudaro: 105 083,64 Lt nuostolis dėl atsakovo nekokybiškai atliktų darbų; 15 776,30 Lt delspinigiai už Sutarties vykdymo terminų pažeidimą; 3897,09 Lt už sunaudotą elektros energiją.

8Atsakovo administratorius sutiko tik su Direkcijos reikalavimo dalimi dėl 3897,09 Lt už sunaudotą elektros energiją, o kitą reikalavimo dalį teismo prašė atmesti kaip nepagrįstą, nurodydamas, kad likusi reikalavimo dalis neatsispindi atsakovo buhalterinės apskaitos dokumentuose, o pateikta Sutartis ir pretenzija dėl Sutarties netinkamo vykdymo negali būti vertinami kaip pakankamas pagrindas kreditorinio reikalavimo tvirtinimui.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Panevėžio apygardos teismas 2014 m. balandžio 18 d. nutartimi, į RUAB „STATVA“ kreditorių sąrašą įtraukė Utenos regioninio profesinio mokymo centrą su 1 440 627,69 Lt kreditoriniu reikalavimu bei patvirtino šį reikalavimą, o taip pat padidino RUAB „STATVA“ kreditoriaus Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos 3897,09 Lt kreditorinį reikalavimą iki 124 757,03 Lt.

11Teismas pagal LITEKO duomenis nustatė, kad Panevėžio apygardos teisme tebenagrinėjama civilinė byla Nr. 2-260-425/2014 pagal URPMC ieškinį (priešieškinį) atsakovui RUAB „STATVA“ dėl 1 437 696,11 Lt nuostolių atlyginimo bei 2 931,58 Lt netesybų priteisimo. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą, asmenys pareiškę restruktūrizuojamai įmonei reikalavimus, turi būti įrašomi į restruktūrizavimo planą, o reikalavimų suma nustatoma pagal pareikštų reikalavimų sumas. Įsiteisėjus kitų teismų, nurodytų ĮRĮ 7 straipsnio 11 dalies 5 punkte, sprendimams arba apeliacinės instancijos teismui priėmus nutartį dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, atitinkamai patikslinamas restruktūrizavimo planas. Vadovaudamasis minėtomis įstatymo nuostatomis, teismas sprendė, kad atskiroje civilinėje byloje URPMC pareikštas priešieškinis atsakovui yra pakankamas pagrindas įtraukti URPMC į atsakovo kreditorių sąrašą restruktūrizavimo byloje su 1 440 627,69 Lt kreditoriniu reikalavimu, atitinkančiu minėtoje byloje pareikštą reikalavimo sumą.

12Dėl Direkcijos kreditorinio reikalavimo teismas nurodė, kad 2014 m. kovo 3 d. teismo nutartimi yra patvirtintas neginčijamas Direkcijos 3897,09 Lt reikalavimas ir šiai sumai Direkcija įrašyta į kreditorių sąrašą. Teismas nustatė, kad Ignalinos rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-60-286/2014 pagal Direkcijos ieškinį (priešieškinį) RUAB „STATVA“ dėl 105 083,64 Lt nuostolių dėl nekokybiškai atliktų statybos darbų, 15 776,30 Lt delspinigių pagal sutartį, iš viso – 120 859,93 Lt priteisimo. Tiek šioje, tiek minėtoje Ignalinos rajono apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Direkcijos reikalavimas grindžiamas tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis ir tais pačiais įrodymais. Atsižvelgdamas į minėtą reglamentavimą, teismas sprendė, kad yra pagrindas patvirtinti ir į kreditorių sąrašą įtraukti administratoriaus ginčijamą Direkcijos 120 859,93 Lt kreditorinio reikalavimo dalį.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

14Apeliantas RUAB „STATVA“ prašo iš dalies panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartį ir Utenos regioninio profesinio mokymo centro bei Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos kreditorinius reikalavimus atmesti ir patvirtinti administratoriaus UAB „Bankroto lyderiai“ nurodytus kreditorinius reikalavimus.

15Nurodo, kad pagal ĮRĮ 23 straipsnio nuostatas, teikiant tvirtinti kreditorinį reikalavimą, turi būti pateikti reikalavimą pagrindžiantys dokumentai. Kadangi su URPMC ir Direkcija vyksta teisminiai ginčai, kurie nėra išspręsti ir dėl jų nėra priimti įsiteisėję teismų sprendimai, jų kreditoriniai reikalavimai negali būti tvirtinami ir įtraukiami į kreditorinių reikalavimų sąrašą. ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas taikomas tik restruktūrizavimo planui, tačiau ne tuo atveju, kai iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo teismo nutartimi yra patvirtinami kreditorių reikalavimai, kurie turi būti aiškūs, tikslūs, dėl jų neturi vykti ginčų teisme. Kreditoriai įtraukiami į restruktūrizavimo plane numatytą atsiskaitymo eilę tam, kad būtų galima prognozuoti tvirtinant restruktūrizavimo planą, kokia apimtimi reikės atsiskaityti su kreditoriumi, kaip turi būti planuojamas atsiskaitymas, tačiau plano sąraše nurodytas kreditorius nėra tapatus kreditoriui, kurio reikalavimas yra patvirtintas teismo nutartimi iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo ir kuris turi teisę priimti sprendimus ir naudotis kitomis ĮRĮ kreditoriams suteiktomis teisėmis. ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu tvirtinti kreditorinius reikalavimus, kurie neaišku, ar yra pagrįsti, nėra jokio teisinio pagrindo. Tokiu būdu būtų pažeistos restruktūrizuojamos įmonės teisės ir interesai bei sudarytos sąlygos piktnaudžiavimui, nes kreditorius, pareiškęs didelės sumos nepagrįstą ieškinį, galėtų daryti lemiamą įtaką restruktūrizavimo procesui.

16Kreditorius Utenos regioninio profesinio mokymo centras bei prašo atmesti apelianto atskirtąjį skundą.

17Nurodo, kad bet kuris asmuo, atitinkantis ĮRĮ 3 straipsnyje pateiktą kreditoriaus apibrėžimą, turi visas jam šio įstatymo suteikiamas teises ir pareigas. ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 23 straipsnio nuostatos yra tiesiogiai viena su kita susijusios ir viena kitą papildančios. Tik teismo patvirtinti kreditoriai patenka į kreditorių sąrašą, kuris automatiškai perkeliamas į įmonės restruktūrizavimo plano turinį. Vadovaujantis apelianto pateiktu ĮRĮ nuostatų aiškinimu, galima situacija, kuomet kitoje byloje galutiniu sprendimu turtinis reikalavimas būtų nustatytas tik tuomet, kai restruktūrizavimo byloje būtų suėję kreditoriui nustatyti terminai, įskaitant naikinamąjį. Tokiu atveju kreditorius visiškai prarastų teisę į kreditorinį reikalavimą. Nepatvirtinus kreditorinio reikalavimo, kreditorius negalėtų įgyvendinti savo teisių restruktūrizavimo procese, nors galimai ateityje teismas pripažintų, jog pareikštas reikalavimas yra pagrįstas ir tenkintinas.

18Kreditorius Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija prašo atmesti apelianto atskirtąjį skundą.

19Nurodo, kad Direkcija restruktūrizavimo administratoriui pateikė kreditorinius reikalavimus pagrindžiančius dokumentus. Nepripažindamas šių dokumentų, apeliantas nepaneigia kreditorinio reikalavimo dydžio pagrįstumo. Iš apelianto atsakymo į pretenziją matyti, kad apeliantas defektus iš dalies pripažįsta. Apelianto ginčijamas kreditorinis reikalavimas yra kildinamas iš viešojo pirkimo rangos sutarties, todėl šio kreditorinio reikalavimo tenkinimas yra susijęs su viešuoju interesu.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

23Byloje sprendžiamas nutarties dalies, kuria restruktūrizavimo bylą apeliantui iškėlęs teismas patvirtino (padidino) ir į kreditorių sąrašą įtraukė kreditorinius reikalavimus, dėl kurių vyksta teisminiai ginčai kitose bylose, pagrįstumo ir teisėtumo klausimas.

24Restruktūrizavimo procesas vyksta nuosekliai. Vienas iš šio proceso etapų yra kreditoriaus įrašymas į restruktūrizavimo plane sudaromą kreditorių sąrašą, kitas etapas – kreditorinių reikalavimų tvirtinimas teisme. Pagal ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalį, tik kreditoriai, kurių reikalavimai yra patvirtinti, gali dalyvauti balsuojant dėl restruktūrizavimo plano.

25ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad restruktūrizavimo plane turi būti nurodytas kreditorių sąrašas, jų reikalavimų sumos ir tenkinimo terminai. Į kreditorių sąrašą įrašomi ir asmenys, kurie yra pareiškę įmonei turtinius reikalavimus teisme, tačiau sprendimai civilinėse bylose dar nepriimti arba jie nėra įsiteisėję. Šių asmenų reikalavimų suma nustatoma atsižvelgiant į jų pareikštų reikalavimų sumas. Restruktūrizavimo planą rengia ir kreditorių sąrašą sudaro įmonės valdymo organas (ĮRĮ 14 str. 1 d.). Toks reglamentavimas rodo, kad restruktūrizavimo plane nurodomi ne tik tie kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, bet ir asmenys, kurie yra pareiškę įmonei turtinius reikalavimus teisme, tačiau sprendimai civilinėse bylose dar nepriimti arba jie nėra įsiteisėję, taip pat asmenys, dėl kurių kreditinių reikalavimų yra paduoti ir dar neišnagrinėti atskirieji skundai.

26Sprendžiant ginčą nustatyta, kad Panevėžio apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal URPMC ieškinį (priešieškinį) atsakovui RUAB „STATVA“ dėl 1 437 696,11 Lt nuostolių atlyginimo bei 2 931,58 Lt netesybų priteisimo. Ignalinos rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal Direkcijos ieškinį (priešieškinį) RUAB „STATVA“ dėl 105 083,64 Lt nuostolių atlyginimo ir 15 776,30 Lt delspinigių priteisimo. Kaip minėta, pagal ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą į kreditorių sąrašą įrašomi ir asmenys, kurie yra pareiškę įmonei turtinius reikalavimus teisme, tačiau sprendimai civilinėse bylose dar nepriimti arba jie nėra įsiteisėję, taip pat asmenys, dėl kurių kreditinių reikalavimų yra paduoti ir dar neišnagrinėti atskirieji skundai. Šių asmenų reikalavimų suma nustatoma atsižvelgiant į jų pareikštų reikalavimų sumas. Įsiteisėjus kitų teismų, nurodytų šio įstatymo 7 straipsnio 11 dalies 5 punkte, sprendimams arba apeliacinės instancijos teismui priėmus nutartį dėl kreditinių reikalavimų patvirtinimo, atitinkamai patikslinamas restruktūrizavimo planas.

27Pirmosios instancijos teismas, laikydamasis šio įstatymo reikalavimo esant neišspręstam ginčui, negalėjo tvirtinti URPMC kreditorinio reikalavimo, o taip pat negalėjo šio asmens įrašyti į kreditorių sąrašą, kadangi tai yra restruktūrizavimo planą rengusio įmonės valdymo organo kompetencija. Dėl tos pačios priežasties teismas negalėjo tvirtinti ir Direkcijos pareikšto kreditorinio reikalavimo.

28Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria patvirtintas 1 440 627,69 Lt dydžio URPMC kreditorinis reikalavimas ir 120 859,93 Lt Direkcijos kreditorinis reikalavimas. Minėtų kreditorių reikalavimų sumas, kurių restruktūrizavimo administratorius neginčijo, teismas jau yra patvirtinęs ankstesnėmis nutartimis, t. y. 2014 m. vasario 17 d. patvirtintas URPMC 843,75 Lt kreditorinis reikalavimas ir 2014 m. kovo 3 d. nutartimi patvirtintas Direkcijos 3 897,09 Lt kreditorinis reikalavimas, todėl apeliacinės instancijos teismas šio klausimo iš esmės nesprendžia.

29Sprendimas iš esmės priimamas apelianto naudai, todėl kreditoriaus URPMC prašymas priteisti apeliaciniame procese turėtas bylinėjimosi išlaidas netenkintinas (CPK 93 str. 1 d.).

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

31Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutarties dalį, kuria į RUAB „STATVA“ kreditorių sąrašą įtrauktas Utenos regioninio profesinio mokymo centras su 1 440 627,69 Lt kreditoriniu reikalavimu bei patvirtintas 1 440 627,69 Lt dydžio URPMC kreditorinis reikalavimas ir 120 859,93 Lt Direkcijos kreditorinis reikalavimas, panaikinti. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Kreditorius Utenos regioninio profesinio mokymo centras (toliau – URPMC)... 6. Atsakovo administratorius teismo prašė URPMC pareikštą 1 440 627,69 Lt... 7. Kreditorius Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko... 8. Atsakovo administratorius sutiko tik su Direkcijos reikalavimo dalimi dėl... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. balandžio 18 d. nutartimi, į RUAB... 11. Teismas pagal LITEKO duomenis nustatė, kad Panevėžio apygardos teisme... 12. Dėl Direkcijos kreditorinio reikalavimo teismas nurodė, kad 2014 m. kovo 3 d.... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 14. Apeliantas RUAB „STATVA“ prašo iš dalies panaikinti Panevėžio apygardos... 15. Nurodo, kad pagal ĮRĮ 23 straipsnio nuostatas, teikiant tvirtinti... 16. Kreditorius Utenos regioninio profesinio mokymo centras bei prašo atmesti... 17. Nurodo, kad bet kuris asmuo, atitinkantis ĮRĮ 3 straipsnyje pateiktą... 18. Kreditorius Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko... 19. Nurodo, kad Direkcija restruktūrizavimo administratoriui pateikė... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 23. Byloje sprendžiamas nutarties dalies, kuria restruktūrizavimo bylą... 24. Restruktūrizavimo procesas vyksta nuosekliai. Vienas iš šio proceso etapų... 25. ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad restruktūrizavimo plane... 26. Sprendžiant ginčą nustatyta, kad Panevėžio apygardos teisme yra... 27. Pirmosios instancijos teismas, laikydamasis šio įstatymo reikalavimo esant... 28. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad yra... 29. Sprendimas iš esmės priimamas apelianto naudai, todėl kreditoriaus URPMC... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutarties dalį, kuria į...