Byla e2-1211-260/2019

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Raimondas Buzelis,

2sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei,

3dalyvaujant ieškovo M. N. atstovui advokato padėjėjui V. B., atsakovei antstolei R. S., atsakovo V. V. atstovei advokato padėjėjai B. J.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. N. ieškinį atsakovams V. V. ir antstolei R. S. dėl turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys byloje: R. N., M. N. (gim. ( - )), E. S., V. L., M. M., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, VSDFV Kauno skyrius, AB „Energijos skirstymo operatorius“ , UAB „Jungtis“, antstolė A. A., antstolis R. B., antstolis M. P., antstolis R. S., antstolė R. P., antstolis V. Z., antstolis M. L., antstolė S. V., antstolis S. U., draudikas Association of Underwriters known as Lloyd's, kurį atstovauja UADBB „Colemont draudimo brokeris“.

5Teismas

Nustatė

61.

7Ieškovas M. N. pateikė teismui ieškinį (1 t., e. b. l. 1–9), kuriame jis prašo: 1) pripažinti negaliojančiu ab initio 2018 m. birželio 4 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. ( - ); 2) pripažinus aktą Nr. ( - ) negaliojančiu, taikyti restituciją: iš atsakovo V. V. priteisti ieškovui M. N. nekilnojamąjį turtą – gyvenamąjį namą, esantį adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), iš ieškovo M. N. priteisti atsakovui V. V. 78 078 Eur; iš atsakovės antstolės R. S. priteisti ieškovo M. N. naudai visas vykdymo išlaidas (būtinas, papildomas ir atlygį antstoliui – tiek antstolei R. S., tiek prie išieškojimo prisijungusiems antstoliams), kurias antstolė išieškojo realizavusi turtą, viso 4 753,91 Eur; 3) iš atsakovės antstolės R. S. priteisti ieškovo M. N. naudai 5 proc. metines palūkanas nuo ieškinio padavimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 4) priteisti ieškovo M. N. naudai iš atsakovų V. V. ir antstolės R. S. visas bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovas nurodė, kad antstolė R. S. vykdė išieškojimą pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2012-12-04 išduotą vykdomąjį raštą Nr. ( - ), vykdomąjį raštą Nr. ( - ) ir vykdomąjį raštą Nr. ( - ) dėl skolos išieškojimo iš ieškovo M. N. išieškotojos R. N. naudai. Išieškojimas buvo nukreiptas į ieškovui asmeninės nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – gyvenamąjį namą, esantį adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ). 2018-01-31 antstolė priėmė patvarkymą dėl turto įvertinimo Nr. ( - ), kuriuo įkainojo gyvenamąjį namą 130 000 Eur suma. Šis turtas buvo parduotas 2018-05-14 vykusių antrųjų varžytinių metu pirkėjui atsakovui V. V. už 78078 Eur. Turto pardavimą šiam atsakovui patvirtina 2018-06-04 turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. ( - ). Ieškovo įsitikinimu, jo turtas buvo parduotas už žymiai mažesnę nei rinkos kainą, pažeidžiant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso reikalavimus, taip pat parduodant savavališkai pastatytą nesilaikant projekto sprendinių statinį, todėl jis ir pateikė šį ieškinį dėl varžytynių akto Nr. ( - ) pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo. Aktas pripažintinas negaliojančiu CPK 602 str. 1 d. 6 p. nustatytu pagrindu, nes turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta CPK 718 str. ir 722 str. 1 d. nustatyta tvarka. Antstolė nevykdė savo pareigos įkainoti parduodamą varžytinėse turtą rinkos verte. Ji, kaip matyti iš 2018-01-31 patvarkyme dėl turto įvertinimo Nr. ( - ) išdėstytų motyvų, neskyrė turto ekspertizės, atspirties tašku pasirinko kito antstolio R. S. nustatytą parduodamo turto kainą (150 000 Eur), ją savo nuožiūra sumažino dar 20 000 Eur ir galutinai įkainojo turtą 130 000 Eur. Antstolis R. S., kurio įkainojimu atsakovė antstolė R. S. pasirėmė, pirmąsias varžytines skelbė 2017-08-29. Ieškovo turimais duomenimis antstolis R. S. turto vertinimą atliko 2016 metais ir įvertino, kad turto vertė yra 150000 Eur. Tuo tarpu antstolė parduodamo turto vertę nustatė 2018 metų pradžioje bei neaišku kokiu pagrindu pripažino, kad turto vertė sumažėjo 20 000 Eur. Tai rodo, jog turto vertinimas nebuvo atliktas, o turto vertė nustatyta remiantis neaišku kokiomis pačios antstolės prielaidomis. Taigi, antstolės pareigų tinkamas nevykdymas – ekspertizės neskyrimas turto vertei nustatyti ir iš to sekęs netinkamas turto įkainojimas neatitinkančia rinkos vertės kaina – lėmė, kad turtas buvo parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta CPK 718 str. ir 722 str. 1 d. nustatyta tvarka, kas yra CPK nustatytas pagrindas dėl varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo. Be to varžytinių aktas pripažintinas negaliojančiu ir Civilinio kodekso 4.103 straipsnio 1 dalies pagrindu. Civilinio kodekso 4.103 str. 1 d. nurodyta, kad tuo atveju, „jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama. Koks statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai, nustato įstatymai“. Tai reiškia, jog jeigu fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie pasistatė, statosi arba rekonstruoja statinį neturėdami nustatyto leidimo, reikiamai suderinto ir patvirtinto projekto arba tai daro su esminiais nukrypimais nuo statinio projekto, arba šiurkščiai pažeisdami pagrindinius normatyvinius statybos techninius dokumentus, arba turėdami neteisėtai išduotą leidimą, neturi teisės tokiu statiniu naudotis ar disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ir pan.). Ieškovui priklausęs varžytinėse parduotas namas buvo pastatytas nukrypstant nuo statinio projekto, todėl antstolė tokio turto parduoti negalėjo, kadangi turtas negalėjo būti civilinių santykių objektu. Turtas, kol nebus pašalintos savavališkos statybos, negalėjo būti pardavinėjamas iš varžytynių.

103.

11Atsiliepimu į ieškinį (1 t., e. b. l. 67-70) atsakovė antstolė R. S. prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime ji nurodė, kad ieškinyje ieškovas M. N. nepagrįstai teigia, kad jam priklausęs turtas parduotas už žymiai mažesnę nei rinkos kainą, pažeidžiant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso reikalavimus, taip pat parduotas savavališkai pastatytas statinys. Civilinio proceso kodekso 681 str. 1 d. nurodyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Šio straipsnio 3 dalyje rašoma, kad skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Šiuo atveju apskundimo terminas skaičiuotinas nuo patvarkymo dėl turto įvertinimo įteikimo datos – 2018-02-05. Tačiau ieškovas M. N. nei karto jokia forma nepareiškė jokių pretenzijų dėl turto įvertinimo. 2018 metų sausio mėnesį jai ne kartą teko bendrauti su skolininku. Skolininkas ir jo žmona vis teigė, kad ieško pirkėjo, kad dar nereikia skelbti varžytynių. Skolininkui buvo pasakyta, kad namas bus įvertinamas ir, kol nėra paskelbtos varžytynės, jis gali pasinaudoti teise siūlyti savo pirkėją. Ieškovas M. N. teigia netiesą, kad antstolė net nebuvo atvykusi į vietą apžiūrėti įkainojamo turto. 2018-01-26 atvykus adresu ( - ), niekas neatidarė durų, nors girdėjosi, kad name esama žmonių. Lyginant su antstolio R. S. paskirto eksperto atliktomis nuotraukomis, nei išorėje, nei viduje (apžiūrėta pro langus) jokių pagerinimų nenustatyta. Ištyrus tuo metu esančius internete nekilnojamojo turto pardavimo skelbimus ir VĮ Registrų centras nustatytą vidutinę rinkos vertę, 2018-01-31 buvo priimtas patvarkymas dėl turto įvertinimo. VĮ Registrų centras 2019-01- 01 nustatyta vidutinė turto rinkos vertė yra 96 000 Eur, tačiau 2018-01-01 ši vertė buvo šiek tiek mažesnė. Nekilnojamojo turto masinis vertinimas – nekilnojamojo turto vertinimo būdas, kai per nustatytą laiką, taikant bendrą metodologiją ir automatizuotas Nekilnojamojo turto registro ir rinkos duomenų bazėse sukauptų duomenų analizės ir vertinimo technologijas, yra įvertinama panašių nekilnojamojo turto objektų grupė. Atlikus nekilnojamojo turto masinį vertinimą, parengiama bendra tam tikroje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita (VĮ Registrų centras paaiškinimas http://www.registrucentras.lt tinklalapyje). Tai reiškia, kad VĮ Registrų centras ekspertų vidutinės rinkos vertės nustatymo metu jau yra išanalizuojami turto kainų pokyčiai būtent toje teritorijoje. Be to, namo, stovinčio kitam savininkui priklausančiame žemės sklype ir parduodamo be žemės sklypo vidutinė rinkos vertė mažesnė, nei parduodamo su žemės sklypu. Taip pat aptariamo ieškovui priklausiusio namo vertę mažino savavalinė statyba. 2018-01-31 jos patvarkyme nurodyta 130 000 Eur vertė yra apytikslis antstolio R. S. paskirtos ekspertizės metu nustatytos kainos ir VĮ Registrų centras ekspertų nustatytos vidutinės rinkos vertės vidurkis. Pakartotinis turto vertės ekspertizės paskyrimas būtų dar padidinęs vykdymo išlaidų naštą skolininkui. Akivaizdu, kad turtas įvertintas ne per mažai. Pirmose varžytynėse (pradinė varžytynių kaina buvo 104 000 Eur) nedalyvavo nei vienas pirkėjas, o antrose varžytynėse (pradinė kaina 78000 Eur) , kaina buvo pakelta labai nedaug. Atkreiptinas dėmesys į skolininko nesąžiningumą ir savo, kaip skolininko, pareigų nevykdymą. Patvarkymas dėl turto įvertinimo jam įteiktas 2018-02-05. Jame nurodyta, kad prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti per 3 darbo dienas, tačiau jis jokių prieštaravimų nei žodžiu, nei raštu nepareiškė. Ieškovas pats rašo, kad siekė susitarti su atsakovu (V. V.) dėl žemės sklypo, ant kurio yra turtas, išpirkimo, o šį ieškinį pateikė todėl, kad atsakovas kreipėsi dėl jo iškeldinimo iš įsigyto namo. Tai dar kartą įrodo ieškovo M. N. nesąžiningumą. Nepagrįstai ieškovas teigia, kad, remiantis Civilinio kodekso 4.103 str. 1 d., kol nebus pašalintos savavališkos statybos, turtas negalėjo būti pardavinėjamas iš varžytinių. Priverstinis išieškojimas yra vykdomas remiantis LR CPK ir kitų įstatymų nustatytomis normomis Priverstinio realizavimo reglamentavimas nėra tapatus savanoriškos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymui. Joks įstatymas nenumato antstoliui pareigos prieš parduodant turtą varžytynėse ištaisyti statybos nukrypimus. Toks reikalavimas apsunkintų ar padarytų neįmanomu skolų išieškojimą iš tokio turto, prie kurio pristatyta savavališka dalis, ar nukrypta nuo projekto.

124.

13Atsiliepimu į ieškinį (1 t., e. b. l. 54-59) atsakovas V. V. prašė ieškinį atmesti, priteisti jam iš ieškovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepime nurodė, kad nepagrįstai ieškovas teigia, jog Varžytynių aktas pripažintinas negaliojančiu CPK 602 str. 1 d. 6 p. nustatytu pagrindu, kadangi turtas buvo parduotas už kainą, mažesnę negu ji turėjo būti nustatyta CPK 718 str. ir 722 str. 1 d. nustatyta tvarka, kad antstolė neskyrė turto ekspertizės, o atspirties tašku pasirinko kito antstolio (R. S.) nustatytą turto kainą (150 000 Eur) ir ją, nemotyvuodama, be jokio pagrindo, sumažino iki 130 000 Eur. CPK 618 str. 1 d. nurodoma, jog areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Taigi, esant tokiam teisiniam reglamentavimui, darytina išvada, kad vienas iš ekspertizės skyrimo pagrindų — vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės, kitas pagrindas – paties antstolio abejonės dėl turto vertės. Pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus, šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai. Iš bylos duomenų matyti, jog šis turtas ilgą laiką buvo pardavinėjamas skelbiamose varžytinėse, bet niekas jo nepirko. 2016 metais antstolis R. S., atlikęs turto vertinimą ir nustatęs, jog turto vertė yra 150 000 Eur, 2017 m. rugpjūčio 29 d. skelbė varžytynes, kurių metu turtas nebuvo nupirktas, nedalyvavus nė vienam pirkėjui. 2017 m. spalio 24 d. skelbtose antrose varžytynėse (kuriose, sutinkamai su CPK 722 str. 1 d., turto pradinė kaina buvo 90 000 Eur) turto vėlgi nepavyko parduoti. Atsižvelgiant į tai, kad turtas nebuvo parduotas dvejose varžytynėse, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso nuostatomis, turtas 2018 m. sausio 31 d. buvo perkainotas 130 000 Eur suma. 2018 m. vasario 22 d. skelbtose varžytynėse (pardavimo kaina 104 000 Eur) turtas ir vėl nebuvo parduotas. Ir tik 2018 m. balandžio 13 d. paskelbtose varžytynėse (pardavimo kaina 78 000 Eur), jis nupirko gyvenamąjį namą už 78 078 Eur. Anksčiau turtas nebuvo parduotas dvejose varžytynėse, neatsiradus nė vienam pirkėjui, dėl ko kaina buvo mažinta, kaip tą nustato Civilinio proceso kodekso normos. Negana to, varžytynes paskelbus neįvykusiomis dėl to, kad jose nedalyvavo nė vienas dalyvis, pagal Civilinio proceso kodekso 719 str. 1 d, turtas buvo siūloma perimti išieškotojui už pardavimo iš varžytynių kainą, t. y. už 120 000 Eur (CPK 718 str.). Tačiau išieškotojas nesutiko perimti turto už šią sumą, o tai tik papildomai patvirtina, jog gyvenamojo namo vertė nesiekė 120 000 Eur. Ieškovo ginčijama gyvenamojo namo pardavimo kaina atitiko CPK 722 str. 1 d. Turto kaina buvo mažinta pagrįstai, buvo siekiama operatyvaus, ekonomiško ir protingo vykdymo proceso. Svarbu ir tai, jog ieškovas, teigdamas, kad antstolės nustatyta turto vertė yra neteisinga, jokių objektyviai kitokią realią turto rinkos vertę patvirtinančių įrodymų nepateikė ir nenurodė, nepateikė paskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, kurie galėtų paneigtų antstolės nurodytą turto vertę, o tik deklaratyviai nurodė, jog nekilnojamojo turto rinkoje nebuvo matomas kainų pokytis. Be to, varžytinėse atsakovo įgytas gyvenamasis namas ir šio namo priklausiniai – kiemo statiniai yra žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso ne ieškovui, o kitiems asmenims, t. y. ieškovo tėvams K. N. ir S. N., su kuriais atsakovui dėl naudojimosi žemės sklypu susitarti nepavyko. Taigi įgyto turto disponavimo galimybės yra akivaizdžiai apribotos, o tai neabejotinai turėjo atsispindėti ir nustatant jo vertę. Ieškovas, turėdamas teisę ir būdamas apie ją informuotas, neteikė jokių pretenzijų nei turto perkainojimo iniciatyvai, nei naujai nurodytai turto vertei. Civilinio proceso kodekso 681 str. 1 d. numatytas savarankiškas pagrindas skirti ekspertizę areštuojamo turto vertei nustatyti yra skolininko prieštaravimas antstolio atliktam vertinimui. Ieškovas, sutinkamai su CPK 510 str. ir 512 str. per 20 dienu nuo dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie turto perkainavimą, turėjo teisę skųsti antstolės patvarkymą, kuriuo turtas buvo įvertintas. Tačiau ieškovas šia teise per nurodytą terminą nepasinaudojo, taigi laikė, kad perkainavimas buvo teisingas ir atitinkantis realią turto vertę. Ieškovas, kaip aktyvus vykdomosios bylos dalyvis, turėjo visas galimybes Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kvestionuoti antstolės nustatytą turto pardavimo kainą, inicijuoti ekspertizę turto vertei nustatyti, tačiau šiomis teisėmis efektyviai nesinaudojo, tad konstatuotina, kad ieškovas savo neveikimu patvirtino turto pardavimo antstolės nustatytą kainą. Ieškovo reikalavimas varžytinių aktą pripažinti negaliojančiu Civilinio kodekso 4.103 str. 1 d. pagrindu vertintinas kaip piktnaudžiavimas jo procesinėmis teisėmis, kadangi šios aplinkybės ieškovui buvo žinomos visą vykdymo proceso eigą, tuo pačiu žinant ir apie gyvenamojo namo būklės techninius duomenis. Visgi ieškovas šiuo pagrindu niekada antstolei nereiškė jokių prašymų ar pareiškimų. Akivaizdu, kad tik teisme pagarsindamas tokius duomenis ieškovas neabejotinai siekia kuo įmanoma ilgiau uždelsti pareigos išsikelti iš jam nebepriklausančio turto įvykdymą, dėl to toks ieškovo elgesys turi būti vertinamas kaip nesąžiningas. Antstolė, vykdydama turto pardavimą, privalėjo vadovautis tais Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenimis, kurie buvo užfiksuoti Registrų centre, kadangi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str. numato, jog visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Nenuginčijus Nekilnojamojo turto registre esančių duomenų teisėtumo, jais buvo teisėtai remiamasi sprendžiant apie teisinį parduoto turto režimą.

145.

15Ieškovas pasirengimo nagrinėti bylą metu pateikė dubliką, šiame procesiniame dokumente nurodė, kodėl palaiko savo reikalavimus, nesutinka su atsakovų argumentais. Atsakovas V. V., pateikęs tripliką, jame nurodė, kad su ieškovo reikalavimais nesutinka.

166.

17Atsiliepime į ieškinį (2 t., e. b. l. 82) trečiojo asmens Association of Underwriters known as Lloyd's atstovas UADBB „Colemont draudimo brokeris“ nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.

187.

19Tretieji asmenys R. N., M. N. (gim. ( - )), E. S., V. L., M. M., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, VSDFV Kauno skyrius, AB „Energijos skirstymo operatorius“ , UAB „Jungtis“, antstolė A. A., antstolis R. B., antstolis M. P., antstolis R. S., antstolė R. P., antstolis V. Z., antstolis M. L., antstolė S. V., antstolis S. U. atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

208.

21Nagrinėjant bylą 2019 m. rugsėjo 2 d. vykusiame teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškovo ieškinį prašė patenkinti, atsakovė antstolė R. S. – ieškinį atmesti, atsakovo V. V. atstovė – ieškinį atmesti, priteisti šiam atsakovui iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys atmetamas Dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių

229.

23Antstolė R. S., 2012-12-10 patvarkymu priėmė vykdyti išieškotojos R. N. (šioje byloje – trečiasis asmuo) 2012-12-07 prašymą dėl priėmimo vykdomojo dokumento – Kauno miesto apylinkės teismo 2012-12-04 išduoto Vykdomojo rašto Nr. ( - ) dėl 12800 Lt išlaikymo įsiskolinimo išieškojimo iš skolininko M. N. (atsakovo šioje byloje), pradėjo vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ) (3 t., e. b. l. 1–4). 2013 metais realizavus atsakovui M. N. priklausantį turtą – dalį buto, dalis skolos buvo pervesta išieškotojai (3 t., e. b. l. 6-13). Kaip matyti iš antstolės R. S. 2016-08-29 pažymos, pagal Kauno miesto apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) atsakovo M. N. įsiskolinimas sūnaus išlaikymui buvo 4044,62 Eur (3 t., e. b. l. 30). Toliau vykdydama išieškojimą antstolė R. S. 2016-09-30 areštavo atsakovui M. N. priklausantį turtą – gyvenamosios paskirties pastatą, esantį ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 209,06 kv. m (3 t., e. b. l. 46-47). 2017-03-02 Patvarkymu dėl prisijungimo prie išieškojimo antstolė R. S., vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 759 straipsniu, vykdydama išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. ( - ), prisijungė prie antstolio R. S. vykdomo išieškojimo iš atsakovo M. N. turto ir lėšų (3 t., e. b. l. 49-50).

2410.

25Antstolis R. S. byloje pateikė UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas atliktos ekspertizės aktą Nr. ( - ), iš kurio matyti, kad šio antstolio 2016-06-17 patvarkymu buvo atlikta pastato – gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - ); bendras plotas 209,06 kv. m) ir žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), turto rinkos vertės nustatymo ekspertizė, ir kad ekspertas pateikė išvadą, jog šio gyvenamojo namo rinkos vertė 2016 m. lapkričio 24 d. yra 150000 Eur (5 t., e. b. l. 133-160). Iš prie šio ekspertizės akto pridėto Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad gyvenamasis namas, kurio unikalus Nr. ( - ), yra atsakovo M. N. nuosavybė, o žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), yra K. N. ir S. N. nuosavybė. Antstolis R. S. 2017-08-29 paskelbė apie pirmąsias varžytines: gyvenamojo namo, dviejų aukštų, bendras plotas 209,06 kv. m, unikalus numeris: ( - ), esančio ( - ), už pradinę turto pardavimo kainą 120000 Eur (3 t., e. b. l. 56). 2017-10-24 antstolis R. S. paskelbė apie antrąsias šio turto varžytines už pradinę 90000 Eur pardavimo kainą (3 t., e. b. l. 56).

2611.

27Antstolė R. S. 2018-01-31 vykdomojoje byloje Nr. ( - ) priimtu Patvarkymu dėl turto įvertinimo, vykdydama išieškojimą pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2012-12-04 išduotą vykdomąjį raštą Nr. ( - ) dėl išlaikymo (skolos) išieškojimo iš M. N. ir kitus vykdomuosius raštus, kadangi išieškojimas nukreiptas į nekilnojamąjį turtą – gyvenamąjį namą, kurio unikalus numeris: ( - ), esantį ( - ), kurį antstolis R. S. buvo įvertinęs 150000 Eur, ir kuris nebuvo parduotas dvejose varžytinėse, antrose už 90000 Eur pradinę kainą, įvertino atsakovui M. N. priklausantį gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )) 130000 Eur, šis patvarkymas atsakovui buvo įteiktas 2018-02-05 (3 t., e. b. l. 60-62).

2812.

292018-02-22 antstolė R. S. paskelbė apie atsakovo M. N. turto – gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), pardavimą iš pirmųjų varžytinių už pradinę 104000 Eur pardavimo kainą (3 t., e. b. l. 56). Prie antstolės R. S. vykdomo išieškojimo iš skolininko M. N., vadovaudamiesi Civilinio proceso kodekso 759 straipsniu, prisijungė antstoliai R. S., R. B., M. P., V. Z., R. P., S. V., S. U., M. L. ir A. A., vykdantys išieškojimus iš to paties skolininko kitų asmenų, įtrauktų šioje civilinėje byloje dalyvauti trečiaisiais asmenimis, naudai (2 t., e. b. l. 89-124; 3 t., e. b. l. 66-81, 88-91).

3013.

312018-04 13 antstolė R. S. paskelbė apie atsakovo M. N. turto – gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), pardavimą iš antrųjų varžytinių (varžytinių Nr. 152771) už pradinę 78000 Eur pardavimo kainą (3 t., e. b. l. 86). VĮ Registrų centras informacinė tarnyba 2018-05-14 informavo antstolę R. S., kad elektroninės varžytinės Nr. ( - ) baigėsi, jas laimėjo V. V., pasiūlęs maksimalią 78078 Eur kainą (3 t., e. b. l. 93). 2018-06-04 Turto pardavimo iš varžytinių aktu Nr. ( - ) antstolė R. S. konstatavo, kad ji 2018-05-14 įvykusiose varžytinėse Nr. ( - ) pardavė skolininkui M. N. priklausiusį turtą – gyvenamąjį namą, 209,06 kv. m ploto, esantį ( - ), V. V. už 78078 Eur (3 t., e. b. l. 86). 2018-06-05 Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu antstolė R. S. vykdomojoje byloje Nr. ( - ) išieškotas 78078 Eur lėšas paskirstė devyniems išieškotojams ir prie išieškojimo prisijungusiems devyniems antstoliams (šioje byloje dalyvaujantiems tretiesiems asmenims), 8471,34 Eur grąžino skolininkui (3 t., e. b. l. 95-97).

3214.

332019-01-22 ieškovas M. N. pateikė Kauno apygardos teismui šioje byloje nagrinėjamą ieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu 2018-06-04 turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr. ( - ). Dėl bylos nagrinėjimo ribų

3415.

35Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12 straipsnis, 42 straipsnis, 135 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai aiškiai reglamentuoja, kad pareiga tiksliai įvardinti ieškinio dalyką (ieškiniu reiškiamą reikalavimą) ir faktinį pagrindą (aplinkybes, kuriomis reikalavimas grindžiamas) tenka ieškovui.

3616.

37Byloje pateiktame ieškinyje ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu ab initio (nuo pradžių, t. y. surašymo momento) 2018-06-04 turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr. S-18-106-9277. Jis teigia, kad šis aktas pripažintinas negaliojančiu dėl netinkamo varžytinėse parduoto turto vertės nustatymo ir dėl to, kad varžytinėse parduoti turtą draudė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.103 straipsnio 1 dalis. Dėl varžytinėse parduoto turto vertės nustatymo

3817.

39Ieškinyje ieškovas nurodo, kad byloje nagrinėjamu atveju antstolės R. S. pareigų tinkamas nevykdymas – ekspertizės neskyrimas varžytinėse parduodamo turto vertei nustatyti ir iš to sekęs netinkamas turto įkainojimas neatitinkančia rinkos vertės kaina – lėmė, kad ieškovo turtas buvo parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta CPK 718 str. ir 722 str. 1 d. nustatyta tvarka, kas yra CPK nustatytas pagrindas dėl Turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

4018.

41Teismas pripažįsta, kad ieškovas pagrįstai ieškinyje nurodė, jog CPK 602 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais: 1) jeigu buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas; 2) jeigu turtas parduotas asmenims, kurie neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse; 3) jeigu kuris nors asmuo buvo neteisėtai pašalintas iš varžytynių; 4) jeigu buvo neteisėtai atmesta kurio nors asmens pasiūlyta aukštesnė kaina; 5) jeigu turtas buvo parduotas anksčiau, negu skelbimuose nurodytas pardavimo laikas; 6) jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta CPK 718 str. ir 722 str. 1 d. nustatyta tvarka; 7) jeigu turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises.

4219.

43Konkrečiu byloje nagrinėjamu atveju, kaip teigia ieškovas, Turto pardavimo iš varžytinių aktas Nr. ( - ) pripažintinas negaliojančiu CPK 602 str. 1 d. 6 p. nustatytu pagrindu, nes Turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta CPK 718 str. ir 722 str. 1 d. nustatyta tvarka. Su tokiais ieškovo teiginiais teismas nesutinka.

4420.

45CPK 718 str. nustatyta, kad pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų CPK 681 str. numatyta tvarka nustatytos turto kainos. CPK 722 str. 1 d. nustato, kad antrosios varžytynės vyksta tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir pirmosios varžytynės su ta išimtimi, kad antrosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro šešiasdešimt procentų CPK 681 str. nustatyta tvarka nustatytos turto kainos. CPK 681 str. 1 d. nustato, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones.

4621.

47Antstolė R. S. vykdomojoje byloje Nr. ( - ) priimtu 2018-01-31 Patvarkymu dėl turto įvertinimo, įvertino atsakovui M. N. priklausantį ir vykdymo procese parduotiną gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )) 130000 Eur. Šis antstolės patvarkymas buvo įteiktas skolininkui – atsakovui M. N.. Pastarasis dėl šio turto įkainojimo prieštaravimų nepareiškė, nors tokia CPK 681 str. 3 d. numatyta teisė jam buvo paaiškinta pačiame patvarkyme. Kadangi skolininkas M. N. nereiškė prieštaravimų dėl turto įkainojimo, o įkainodama turtą patvarkyme antstolė paaiškino, kad ji atsižvelgia į tai, kad anksčiau tas pats turtas buvo įvertintas eksperto 150000 Eur, tačiau neparduotas dviejose varžytinėse, antrosiose už 90000 Eur pradinę pardavimo kainą, teismas pripažįsta, kad skolininkas sutiko antstolės atliktu turto įkainojimu, kuris, teismo vertinimu, negali būti pripažintas prieštaraujančiu protingumo principui. Todėl, kada ieškovas pats neprieštaravo antstolės atliktam turto įkainojimui, neprašė skirti turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę, nepagrįstai ieškovas teigia, kad antstolė privalėjo skirti ekspertizę varžytinėse parduodamo turto rinkos vertei nustatyti.

4822.

49Kada antstolė, kaip tą reglamentuoja CPK 681 straipsnis, tinkamai nustatė parduodamo turto rinkos kainą, paskelbė apie turto pardavimą pirmosiose varžytinėse už pradinę 104000 Eur pardavimo kainą, o antrosiose – už 78000 pradinę pardavimo kainą, nėra pagrindo pripažinti, jog ieškovo turtą buvo bandoma ir jis buvo parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta CPK 718 str. ir 722 str. 1 d. nustatyta tvarka.

5023.

51Pripažindamas, kad antstolė tinkamai įkainojo skolininko turtą, teismas atsižvelgia ir į tai, kad ieškovas šioje nagrinėjamoje byloje nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jo teiginius apie netinkamą jo turto įkainojimą rinkos kainomis. Byloje ieškovas pateikė bendro pobūdžio duomenis apie nekilnojamojo turto rinkos kainas (1 t., e. b. l. 15-16; 2 t., e. b. l. 14-15), tačiau jis net nenurodė, kiek vertas jo namas be žemės sklypo, kurio iš skelbimuose nurodytų parduodamų namų rinkos kainos turėtų būti laikomos artimomis jo namo vertei ar pan. Tai, kad ieškovas nagrinėjamoje byloje prašė paskirti turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę, ir neatsižvelgdamas į atsakovų prieštaravimus teismas tokią ekspertizę paskyrė, tačiau atsakovas vengė už ekspertizę mokėti, pateikdamas teismui melagingus duomenis apie sumokėtą užstatą ekspertizės išlaidoms apmokėti dar reiškė prašymą pratęsti terminą ekspertizei atlikti reikalingiems duomenims pateikti, teismui leidžia sutikti su atsakovų pareikšta nuomone, ir vertinti, jog labiau tikėtina, kad atsakovas veikia prieš greitą ir objektyvų bylos išnagrinėjimą, per ilgą bylos nagrinėjimo laikotarpį nesiekė pateikti įrodymų, kurie teisme patvirtintų jo teiginių apie turto vertės netinkamą nustatymą pagrįstumą.

5224.

53Apibendrindamas tai, kas nurodyta sprendimo 17-23 p., teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė CPK 602 straipsnyje įtvirtintų pagrindų pripažinti negaliojančiu Turto pardavimo iš varžytynių aktą. Dėl varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu CK 4.103 straipsnio pagrindu

5425.

55CK 4.103 straipsnio 1 dalis nustato, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie pasistatė, statosi arba rekonstruoja statinį neturėdami nustatyto leidimo, reikiamai suderinto ir patvirtinto projekto arba tai daro su esminiais nukrypimais nuo statinio projekto, arba šiurkščiai pažeisdami pagrindinius normatyvinius statybos techninius dokumentus, arba turėdami neteisėtai išduotą leidimą, neturi teisės tokiu statiniu naudotis ar disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ir pan.).

5626.

57Ieškovas ieškinyje nurodo, kad varžytinėse parduotas jam turtas – gyvenamasis namas – buvo pastatytas nesilaikant projektinės dokumentacijos, nukrypstant nuo statinio projekto, todėl antstolė tokio turto parduoti negalėjo, turtas negalėjo būti civilinių santykių objektu. Turtas, kol nebus pašalintos savavališkos statybos, negalėjo būti pardavinėjamas iš varžytynių, taigi šiuo atveju antstolė turėjo įvertinti, ar turtas pastatytas laikantis projektinės dokumentacijos ir ar jis gali būti civilinių santykių objektu.

5827.

59Teismas pripažįsta, kad tokie ieškovo argumentai yra nepagrįsti. CK 4.103 straipsnio 1 dalis draudžia naudotis statiniu ir juo disponuoti (parduoti ar pan.) asmeniui, kuris neteisėtai statinį pasistatė ar rekonstravo. Ieškovas neteigia, kad jis pats neturėjo teisės pastato pardavimo varžytinėse metu tokiu pastatu naudotis. Iš bylos duomenų negalima konstatuoti, kad varžytinėse parduotas ieškovo turtas – gyvenamasis namas – yra pripažintas savavaline statyba, ieškovas neturėjo teisės gyvenamuoju namu, esančiu ( - ), naudotis. Priešingai, iš Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad gyvenamasis namas, kurio unikalus Nr. ( - ), pripažintas tinkamu naudotis 2005-11-11, šie duomenys nėra panaikinti. Todėl nebuvo kliūčių tokį pastatą parduoti varžytinėse, vykdant priverstinį išieškojimą iš ieškovo turto.

6028.

61Teismas pastebi, kad ieškovas, kaip skolininkas, antstolei R. S. vykdant išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. ( - ), įkainojus turtą – 209,06 kv. m ploto namą, nereiškė prieštaravimų ir nepaaiškino, kad duomenys apie namą pasikeitė, jei taip tikrai buvo. Todėl nepagrįstais teismas pripažįsta ieškovo argumentus, kad antstolė turėjo įvertinti, ar turtas pastatytas laikantis projektinės dokumentacijos ir ar jis gali būti civilinių santykių objektu. Priešingai, jei turto – gyvenamojo namo – duomenys pasikeitė, ieškovas privalėjo pasikeitusius statinio kadastrinius duomenis įregistruoti nekilnojamojo turto registre. Konkrečiu atveju antstolė R. S., vykdydama išieškojimą, kaip ir anksčiau išieškojimą ir turto pardavimą vykdęs antstolis R. S., vadovavosi Nekilnojamojo turto registro duomenimis ir tai darė visiškai pagrįstai.

6229.

63Teismas sutinka su atsakovės antstolės R. S. atsiliepime į ieškinį nurodytais argumentais, kad joks įstatymas nenumato antstolio pareigos prieš turtą parduodant varžytinėse ištaisyti statinio statybos nukrypimus, toks reikalavimas apsunkintų ir padarytų neįmanomą skolų išieškojimą iš tokio nekilnojamojo turto, prie kurio pristatyta savavališkai dalis, ar nukrypta nuo projekto.

6430.

65Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta sprendimo 25-29 p., teismas sprendžia, kad nėra pagrindo Turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. ( - ) pripažinti negaliojančiu ir CK 4.103 straipsnio 1 dalyje nurodytu pagrindu . Dėl bylos procesinės baigties

6631.

67Pripažinęs, kad ieškovas neįrodė turto pardavimo iš varžytynių akto neteisėtumo teismas sprendžia, jog yra pagrindas ieškovo ieškinį atmesti.

6832.

69Ieškinį atmetęs teismas tenkina atsakovo V. V. prašymą ir priteisia jam 1000 Eur bylinėjimosi išlaidų, šio atsakovo turėtų sumokant už advokato teisinę pagalbą, kurių dydį ir ryšį su byla pagrindžia prašymas, teisinių paslaugų sutartis, sąskaita ir pinigų priėmimo kvitas (6 t., e. b. l. 8-11) (CPK 98 str.).

7033.

71Atmetus ieškinį iš ieškovo į valstybės biudžetą priteitinos 61,59 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

7234.

73Nagrinėdamas bylą teismas tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, 2019-02-05 nutartimi areštavo atsakovo V. V. varžytinėse įgytą turtą –gyvenamąjį namą, esantį adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ). Atmetus ieškinį, teismo paminėta nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės lieka galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str. 1 d.).

74Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268 ir 270 straipsniais, teismas

Nutarė

75ieškinį atmesti.

76Priteisti iš ieškovo M. N., asmens kodas ( - ) atsakovui V. V., asmens kodas ( - ) 1000 Eur (vieną tūkstantį eurų) atstovavimo išlaidų atlyginimą.

77Priteisti iš ieškovo M. N., asmens kodas ( - ) 61,59 Eur (šešiasdešimt vieną eurą ir 59 centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas į valstybės biudžetą. (Šią sumą mokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į vieną iš valstybės biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, įmokos kodas – 5660).

78Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 5 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), areštą – palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

79Dėl šio sprendimo per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti teikiamas apeliacinis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per sprendimą priėmusį Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Raimondas Buzelis,... 2. sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei,... 3. dalyvaujant ieškovo M. N. atstovui advokato padėjėjui V. B., atsakovei... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. N.... 5. Teismas... 6. 1.... 7. Ieškovas M. N. pateikė teismui ieškinį (1 t., e. b. l. 1–9), kuriame jis... 8. 2.... 9. Ieškovas nurodė, kad antstolė R. S. vykdė išieškojimą pagal Kauno miesto... 10. 3.... 11. Atsiliepimu į ieškinį (1 t., e. b. l. 67-70) atsakovė antstolė R. S.... 12. 4.... 13. Atsiliepimu į ieškinį (1 t., e. b. l. 54-59) atsakovas V. V. prašė... 14. 5.... 15. Ieškovas pasirengimo nagrinėti bylą metu pateikė dubliką, šiame... 16. 6.... 17. Atsiliepime į ieškinį (2 t., e. b. l. 82) trečiojo asmens Association of... 18. 7.... 19. Tretieji asmenys R. N., M. N. (gim. ( - )), E. S., V. L., M. M., Valstybinė... 20. 8.... 21. Nagrinėjant bylą 2019 m. rugsėjo 2 d. vykusiame teismo posėdyje ieškovo... 22. 9.... 23. Antstolė R. S., 2012-12-10 patvarkymu priėmė vykdyti išieškotojos R. N.... 24. 10.... 25. Antstolis R. S. byloje pateikė UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas... 26. 11.... 27. Antstolė R. S. 2018-01-31 vykdomojoje byloje Nr. ( - ) priimtu Patvarkymu dėl... 28. 12.... 29. 2018-02-22 antstolė R. S. paskelbė apie atsakovo M. N. turto – gyvenamojo... 30. 13.... 31. 2018-04 13 antstolė R. S. paskelbė apie atsakovo M. N. turto – gyvenamojo... 32. 14.... 33. 2019-01-22 ieškovas M. N. pateikė Kauno apygardos teismui šioje byloje... 34. 15.... 35. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12 straipsnis,... 36. 16.... 37. Byloje pateiktame ieškinyje ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu ab... 38. 17.... 39. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad byloje nagrinėjamu atveju antstolės R. S.... 40. 18.... 41. Teismas pripažįsta, kad ieškovas pagrįstai ieškinyje nurodė, jog CPK 602... 42. 19.... 43. Konkrečiu byloje nagrinėjamu atveju, kaip teigia ieškovas, Turto pardavimo... 44. 20.... 45. CPK 718 str. nustatyta, kad pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma... 46. 21.... 47. Antstolė R. S. vykdomojoje byloje Nr. ( - ) priimtu 2018-01-31 Patvarkymu dėl... 48. 22.... 49. Kada antstolė, kaip tą reglamentuoja CPK 681 straipsnis, tinkamai nustatė... 50. 23.... 51. Pripažindamas, kad antstolė tinkamai įkainojo skolininko turtą, teismas... 52. 24.... 53. Apibendrindamas tai, kas nurodyta sprendimo 17-23 p., teismas sprendžia, kad... 54. 25.... 55. CK 4.103 straipsnio 1 dalis nustato, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie... 56. 26.... 57. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad varžytinėse parduotas jam turtas –... 58. 27.... 59. Teismas pripažįsta, kad tokie ieškovo argumentai yra nepagrįsti. CK 4.103... 60. 28.... 61. Teismas pastebi, kad ieškovas, kaip skolininkas, antstolei R. S. vykdant... 62. 29.... 63. Teismas sutinka su atsakovės antstolės R. S. atsiliepime į ieškinį... 64. 30.... 65. Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta sprendimo 25-29 p., teismas sprendžia,... 66. 31.... 67. Pripažinęs, kad ieškovas neįrodė turto pardavimo iš varžytynių akto... 68. 32.... 69. Ieškinį atmetęs teismas tenkina atsakovo V. V. prašymą ir priteisia jam... 70. 33.... 71. Atmetus ieškinį iš ieškovo į valstybės biudžetą priteitinos 61,59 Eur... 72. 34.... 73. Nagrinėdamas bylą teismas tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias... 74. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268 ir 270... 75. ieškinį atmesti.... 76. Priteisti iš ieškovo M. N., asmens kodas ( - ) atsakovui V. V., asmens kodas... 77. Priteisti iš ieškovo M. N., asmens kodas ( - ) 61,59 Eur (šešiasdešimt... 78. Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 5 d. nutartimi taikytas laikinąsias... 79. Dėl šio sprendimo per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti teikiamas...