Byla 2S-514-280/2007

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Laimutės Sankauskaitės, kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės ir Rimanto Savicko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal išieškotojo R. J. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4050-400/2007 pagal pareiškėjo antstolės Valentinos Žydelienės pareiškimą skolininkams Panevėžio apskrities viršininko administracijai ir UAB „Viktauga“, išieškotojas R. J. dėl baudos skyrimo už įpareigojimo nevykdymo,

Nustatė

3Antstolė Valentina Žydelienė 2007-06-08 dienos pareiškimu prašo teismo už Panevėžio miesto apylinkės teismo nutarties civ. byloje Nr. 2-838-589/2007 uždrausti atlikti veiksmus, kuriais būtų keičiamas žemės sklypo, esančio ( - ), kadastrinis numeris 2701/0021:1 Panevėžio mieste, teisinis statusas, derinti ir tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus, tvirtinti statinių projektus ir išduoti leidimus statiniams statyti, išduoti leidimus atlikti žemės kasinėjimo darbus, o jei tokie leidimai išduoti – sustabdyti jų galiojimą iki teismo sprendimo priėmimo dienos ir teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, taip pat uždrausti atlikti žemės sklype statyti bet kokius statinius ir atlikti kasinėjimo darbus, uždrausti šiuos sklypus perleisti nevykdymą Panevėžio apskrities viršininko administracijai ir UAB „Viktauga“ įstatymo nustatyta tvarka skirti baudą. Savo prašymą motyvavo, kad vykdydama Panevėžio apylinkės teismo nutartį Nr. 2-838-589/2007 nustatė, kad skolininkas sprendimo nevykdo.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2007 m. spalio 18 d. nutartimi skolininkams Panevėžio apskrities viršininko administracijai ir UAB „Viktauga“ baudos neskyrė. Teismas nurodė, kad 2007 m. sausio 30 d. nutartimi sustabdžius statybas, UAB „Viktauga" elgėsi sąžiningai ir rūpestingai atlikdama statinio konservavimo darbus, turėjo užtikrinti savo turto saugumą (apsaugoti statinį nuo konstrukcijų irimo, grobstymo) bei išvengti galimų kaltinimų nusikalstamu aplaidumu (atsitikus nelaimingiems atsitikimams statybvietėje). Teismas iš esmės nurodė Panevėžio apskrities viršininko administracijos nurodytus argumentus.

5Atskiruoju skundu išieškotojas R. J. prašo teismo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismas 2007 m. spalio 18 d nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Mano, kad tesimo nutartis yra nepagrįsta ir naikintina dėl šių motyvų:

61. Nutartis yra be motyvų, nes nurodyti motyvai arba nėra motyvai, arba yra nepagrįsti. Nutartyje vietoje motyvų yra pateiktas Panevėžio apskrities viršininko administracijos atsiliepimo tekstas ir tai įrodo, kad teismas nesigilino į aplinkybes ir pateiktus įrodymus, jų nenagrinėjo ir nepateikė jokių motyvų, dėl ko nėra atsižvelgta į išieškotojo ir antstolės pateiktus motyvus bei įrodymus. Byloje buvo pateikta įrodomoji medžiaga, kad statybos leidimo statyti rūsį atsakovai neturėjo, todėl visas rūsio statinys yra savavalė statyba. Konservavimo darbų taikymas galimas tik tokiems darbams, kurie vykdomi pagal statybos leidimą.

72. Nutartimi pažeistos materialinės teisės normos, jos netinkamai išaiškintos. Teismas turėjo taikyti galiojantį teisės aktą reglamentuojantį konservavimo darbų vykdymą nuo 2002-04-30 – Aplinkos ministro įsakymu patvirtintą Statybos techninį reglamentą STR 1.08.02:2002.

8UAB „Viktauga“ atsiliepime į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad išieškotojas atskirajame skunde nenurodė į kokias aplinkybes teismas priimdamas skundžiamą nutartį neatsižvelgė, kokių įrodymų neįvertino ir dėl kokių reikalavimų nepasisakė. Antstolės pareiškimas netinkamai ir klaidingai suformuluotas, nenurodyta kokių konkrečiai teismo nutartyje nustatytų apribojimų skolininkai nevykdė. UAB „Viktauga“ atliekant teisėtus statybos konservavimo darbus Statybos konservavimo taisyklės galiojo, todėl teismas pagrįstai jas taikė, nes tai buvo vienintelis teisės aktas reglamentavęs statybos konservavimo darbus 2007 m. vasario mėn. Teismo nutartimi nebuvo uždrausta atlikti statinio konservavimo darbus, kurie remiantis statybos reglamentuojančiais teisės aktais, nelaikytini statybos darbais. UAB „Viktauga“ privalėjo užtikrinti savo turto saugumą nuo suniokojimo bei išgrobstymo ir visiems šiems veiksmams atlikti buvo būtini statinio konservavimo darbai.

9Panevėžio apskrities viršininko administracija atsiliepime į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Kokių konkrečiai nutartyje nustatytų apribojimų Panevėžio apskrities viršininko administracija nevykdė nenurodyta. Nurodo, jog statinio konservavimo darbai buvo atlikti siekiant išvengti konstrukcijų irimo, grobstymo ir nelaimingų atsitikimų laikinai sustabdytose statybose. Statybos konservavimo aktas buvo surašytas 2007-02-19, o Statybos konservavimo taisyklės neteko galios tik nuo 2007-09-08.

10Atskirasis skundas netenkintinas ( CPK 337 str. 1 p.).

11Byloje nustatyta, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas 2007 m. sausio 30 d. civilinėje byloje Nr. 2-838-Š9/2007 nutartimi uždraudė Panevėžio apskrities viršininko administracijai, Panevėžio miesto savivaldybės administracijai ir UAB „Viktauga" atlikti veiksmus, kuriais būtų keičiamas žemės sklypo, esančio ( - ), (kadastro Nr. 2701/0021:1), teisinis statusas, derinti ir tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus, tvirtinti statinių projektus, išduoti leidimus statiniams statyti, išduoti leidimus atlikti žemės kasinėjimo darbus, o jei tokie leidimai yra išduoti - sustabdyti jų galiojimą iki teismo sprendimo priėmimo dienos ir teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, taip pat uždrausti žemės sklype statyti bet kokius statinius ir atlikti kasinėjimo darbus, uždrausti šiuos sklypus perleisti. Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento skyriaus vedėjas M. D., gavęs antstolės V. Žydelienės 2007 m. sausio 31 d. patvarkymą Nr. 113/07/243, vykdant Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. nutartį, 2007 m. vasario 5 d. surašė statinio statybos sustabdymo aktą Nr. 2. Šiame akte buvo pareikalauta sustabdyti komercinės paskirties pastato statybos darbus žemės sklype, esančiame ( - ), ir jų neatnaujinti, kol nebus gautas leidimas juos tęsti, konstatuota, kokie iki tol atlikti statybos darbai. Sustabdžius darbus, buvo atlikti statinio konservavimo darbai siekiant išvengti konstrukcijų irimo, grobstymo ir nelaimingų atsitikimų laikinai sustabdytose statybose (2007 m. sausio 30 d. nutartyje nėra draudimo atlikti statinio konservavimo darbus), nes konservavimo konkretūs darbai buvo priklausomi nuo to, kokie atlikti darbai iki statybos sustabdymo. Teismo manymu, nutartis buvo vykdoma, bet apie statybos konservavimo darbus reikėjo informuoti teismą ar antstolį. Statinio konservavimo darbus paneigiančių įrodymų byloje nėra, išskyrus R. J. tvirtinimus, kurių antstolė nepatikrino prieš kreipdamasi į teismą dėl baudos skyrimo. Nenustatyta, kad po 2007 m. vasario 19 dienos konservavimo akto surašymo buvo vykdomi kokie nors darbai pagal nutartį, kuri galiojo iki 2007 m. spalio 5 d. Antstolė pareiškime nenurodydama konkrečių aplinkybių, nurodė, kad nutartis nevykdoma. Su tuo sutikti negalima, nes kaip matyti iš nustatytų aplinkybių, draudimų buvo laikomasi.

12Teismas netenkindamas antstolės prašymo, neatkreipė dėmesio į tai, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 dienos nutartimi skirtos laikinosios apsaugos priemonės panaikintos Panevėžio m. apylinkės teismo 2007 m. birželio 15 dienos nutartimi. Šią nutartį R. J. ginčijo atskiruoju skundu, bet Panevėžio apygardos teismas 2007 m. spalio 5 dienos nutartimi 2007 m. birželio 15 d. nutartį paliko nepakeistą. Laikinosios apsaugos priemonės nėra visiškai panaikintos, nes nurodyta 2007 m. birželio 15 d. nutartimi jos yra pritaikytos, patikslinus žemės sklypo ribas, kurioms taikomos tos pačios laikinosios apsaugos priemonės. Taigi bet kokiu atveju turi būti sprendžiama kaip vykdoma ne 2007 m. sausio 30 dienos nutartis, o 2007 m. birželio 15 d. nutartis. Nustatyta, kad 2007 m. sausio 30 d. nutartis nebuvo tiksli dėl žemės sklypo ribų. Kita 2007 m. birželio 15 d. nutartimi draudimai uždėti žemės sklypui greta žemės sklypo ( - ), kur numatyta automobilių stovėjimo aikštelė valstybinės žemės sklypuose. Nėra duomenų, kad ši nutartis yra pateikta antstoliui, ir ar statybos konservavimo darbai atlikti ir juose.

13Dėl pasakyto atskirasis skundas netenkintinas, paliktina galioti iš esmės teisinga Panevėžio m. apylinkės teismo 2007 m. spalio 18 d. nutartis, nes nėra pagrindo bausti už nutarties, kuri nebegalioja, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, o apeliantas skundžiasi būtent dėl 2007-01-30 d. nutarties vykdymo.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies antru punktu,

Nutarė

15Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai