Byla 2-649-763/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo,(suinteresuota institucija –Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos)

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Rimvydas Petrauskas, sekretoriaujant Giedriui Maluškai, dalyvaujant pareiškėjai E. T., jos atstovui advokatui Antanui Skrebutėnui, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo,(suinteresuota institucija –Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos), ir

Nustatė

2Pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad jos motina E. Z. po savo vyro A. Z. mirties ( - ) priėmė jo palikimą faktiniu turto valdymu, o pati pareiškėja E. T. tokiu pat būdu priėmė savo motinos E. Z. palikimą po jos mirties ( - ).

3Pareiškėja E. T. paaiškino, kad po tėvo mirties 1990 m .motina liko gyventi sodyboje ( - ) Švenčionių r. Ji (pareiškėja) mamą lankė, ja rūpinosi. Motinai mirus, nuvažiuodavo į sodybą. Ten atvažiuodavo ir kitas brolis, bet jis nebuvo suinteresuotas palikimo priėmimu. Kitas- jausnesnis brolis yra miręs, jis įpėdinių neturėjo, vyresnis brolis yra 2 grupės invalidas, nevedęs, gyvena jos namuose Švenčionyse. Dar turi seserį ir kitą brolį. Jie atsisakė nuo palikimo, nes tėvų turtu rūpinosi pareiškėja viena. Po tėvo mirties sodyboje liko gyventi E. Z., kuri priėmė jo palikimą neabejotinai. Sodyboje buvo gyvenamasis namas, ūkiniai pastatai, šulinys. Šiuo metu sodyboje be remonto gyventi neįmanoma. Ten nuvykdavo broliai pagrybauti. Kai tėvas mirė dar buvo karvė, o kai mama – arklys. Motina prieš mirtį gyveno pas pareiškėją 1.5 metų. Ji ją slaugė, nes motina negalėjo pasikelti iš lovos. Pas mamą buvo spinta, kraičio skrynia, kurią prieš 13 metų motinai mirus parsivežė į savo namus. Taip pat pasiėmė patalynę, drabužius- viską ką galima buvo pasiimti. Prašo nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad galėtų priimti palikimą.

4Liudytojas S. Z. paaiškino, kad A. Z. mirė 1990 m. Po jo mirties sodyboje liko gyventi jo žmona E. Ten dar gyveno du broliai – V. ir A. Po jų tėčio mirties liko ūkinis pastatas, daržinė, namas, šulinys ir rūsys. Jis (liudytojas) yra Z. kaimynas - gyvena už 1 km. nuo tos sodybos (vienkiemio).Po A. mirties jo palikimą priėmė žmona E, kuri mirė 1998 m. Po jos mirties sodyboje liko gyventi jos sūnus – V. ir A. Pareiškėja prižiūrėdavo savo tėvą ir motiną. Ten gyvenę sūnūs uogaudavo ir grybaudavo, tačiau viską tvarkydavo ir ūkio darbus darydavo E. A. yra miręs prieš 3 ar 5 metus. E. yra tų namų savininkė, nes daugiau žmonių pretenduojančių į palikimą liudytojas nežino.

5Liudytojas L. Z. paaiškino, kad gerai pažįsta pareiškėją E. T., ji yra jo brolio dukra. E. rūpinosi savo tėvais. Ji juos bei savo brolį ir palaidojo. Dabar savo namuose globoja kitą brolį- invalidą. E. daliai teko visi šeimos rūpesčiai. Kai jos tėvas A. mirė ten dar kurį laiką gyveno V. ir A. E. po kurio laiko susirgo ir trumpai tuose namuose tegyveno. Po brolio mirties jis užvažiuodavo retkarčiais į sodybą. Jo (liudytojo) brolio turtą priėmė brolienė E., kai pastaroji mirė turtu rūpinosi E. T..

6Pareiškėjos atstovas advoktas Antanas Skrebutėnas palaikė savo atstovaujomosios pareiškimą, nes bylos medžiagoje esančiais įrodymais bei liudytojų parodymais yra neabejotinai įrodyta, kad po A. Z. mirties jo turtą ir palikimą priėmė jo sutuoktinė E. Z., o po jos mirties jos palikimą priėmė duktė E. T..

7Suinteresuotas asmuo- Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos savo atsiliepime neprieštaravo pareiškėjos prašymams.

8Pareiškimas tenkinamas.

9Neabejotinai nustatyta, kad ( - ) Švenčionių r., ( - ) mirė pareiškėjos E. T. (Z.) tėvas A. Z. (b.l.5), o ( - ) mirė ir jos motina E. Z. (b.l.6). Po tėvo mirties niekas iš įpėdinių ar kitų paveldėtojų į notaro biurą nesikreipė ir paveldėjimo byla Švenčionių raj. 2-ame notarų biure neužvesta (b.l.9). A. Z. mirus gyvenamajame name, esančiame ( - ) Švenčionių r., liko gyventi jo sutuoktinė E. Z., kuri ir priėmė jo palikimą faktiškai jį valdydama. Šią aplinkybę teisme patvirtino pati pareiškėja bei liudytojai S. Z., L. Z.. Po pareiškėjos motinos E. Z. mirties taip pat niekas iš paveldėtojų į notarą nesikreipė (vb.l0), tačiau motinos palikimą faktiškai jį tvarkydama ir valdydama priėmė pareiškėja E. T.. Ji teigia, jog paėmė iš tėvų namų skrynią, spintą bei kitus daiktus, kuriuos tik buvo galima paimti ir persivežė į savo namus. Kad būtent E. T., o ne kas nors kitas priėmė savo motinos palikimą teisme patvirtino aukščiau minėti liudytojai. Kiti jos broliai ir sesuo jokių pretenzijų į palikimą nereiškia, jie yra parašę notaro patvirtintus atsisakymo nuo palikimo pareiškimus (b.l.11-16). Šias aplinkybes patvirtino teisme liudijęs pareiškėjos dėdė L. Z. ir jos tėvų kaimynas S. Z.. Suinteresuota institucija - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos savo 2012-06-15 atsiliepime neprieštaravo, kad tokie turintys juridinę reikšmę faktai būtų nustatyti. Teismui nėra jokio pagrindo netikėti pareiškėjos, liudytojų paaiškinimais bei byloje esančių dokumentų tikrumu, jog E. Z., gim. ( - ), po savo sutuoktinio A. Z. mirties ( - ) priėmė jo palikimą pradėdama jį valdyti ir , kad pareiškėja- E. T. per įstatymu nustatytą laikotarpį priėmė savo motinos E. Z., mirusios ( - ), palikimą faktiniu turto valdymu.

10Šių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymas reikalingas palikimo paveldėjimui bei įstatymų numatyta tvarka įregistruoti paveldėtą nekilnojamąjį turtą. Kitu būdu, išskyrus teisminį, tai padaryti pareiškėja neturi galimybės.

11Vadovaudamasis LR CPK 444-448 teismas

Nutarė

12E. T. pareiškimą patenkinti.

13Nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus: kad E. Z., gim. ( - ), po savo sutuoktinio A. Z. mirties ( - ) priėmė jo palikimą pradėdama jį valdyti ir , kad pareiškėja- E. T. per įstatymu nustatytą laikotarpį priėmė savo motinos E. Z., mirusios ( - ), palikimą faktiniu turto valdymu.

14Juridinę reikšmę turintys faktai nustatyti paveldėjimo tikslu, siekiant įstatymo nustatyta tvarka gauti palikto turto paveldėjimo teisės liudijimą.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai