Byla A-161-602/2016

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas) ir Veslavos Ruskan (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos L. Ž. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos L. Ž. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui, akcinei bendrovei „Spauda“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja L. Ž. skundu (b. l. 1–3), kurį vėliau patikslino (b. l. 21–23), kreipėsi į teismą, prašydama: 1) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir VSDFV) 2014 m. sausio 24 d. sprendimą Nr. (6.5)I-737 (b. l. 8) ir įpareigoti VSDFV pavesti VSDFV Vidaus audito departamentui atlikti akcinės bendrovės „Spauda“ (toliau – ir AB „Spauda“) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus (toliau – ir VSDFV Vilniaus skyrius) finansinės veiklos auditą pareiškėjos G. L. M. arba (ir) M. L. M. atžvilgiu; 2) įpareigoti VSDFV išnagrinėti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Prienų skyriaus (toliau – ir VSDFV Prienų skyrius) 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimą Nr. 28A-6710 po atlikto audito.

5Paaiškino, kad VSDFV 2014 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. (6.5)I-737 atsisakė nagrinėti pareiškėjos prašymą, kuriuo pareiškėja prašė atlikti ankstesnio darbdavio AB „Spauda“ ir VSDFV Vilniaus skyriaus finansinės veiklos auditą, kad pareiškėjai būtų suteikta informacija apie jos vardais (G. L. M. arba M. L.) išmokėtas pensines išmokas. Pareiškėja prašė, kad audito metu būtų nustatyta, kas ir kokiu pagrindu pareiškėjos vardais gaudavo priskaičiuotas pensines išmokas. Nurodė, kad dėl tam tikrų aplinkybių (skundo 2 p.) darbovietėje AB „Spauda“ galimai net trimis pareiškėjos vardais buvo vedamos kadrų apskaitos kortelės, t. y. viena G. L. M. vardu, dvi kitos L. M. vardu. Tuo tarpu 1989 metais, pareiškėja, keisdama asmens duomenis, leidyklos AB „Spauda“ teisininkės buvo įkalbėta keičiamą G. L. M. pasą atnešti į darbo vietą ir čia laikyti, nes taip saugiau. Tačiau atėjus laikui keisti pasą, pasas buvo dingęs. Tik po to, kai pareiškėja gavo savo naują M. L. pasą, dingęs pasas atsirado. Pareiškėja apie atsiradusį pasą pranešė policijos pasų poskyrio viršininkei, tačiau ši užmiršo išduoti pažymą, kad pasas atsirado. Nuo šio momento prasidėjo visi pareiškėjos teisių ir interesų pažeidimai, nes pensijų fondo iššvaistymui buvo naudojamos vieno asmens trys darbo apskaitos kortelės.

6Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepimo (b. l. 43–50) argumentais prašė pareiškėjos skundą atmesti.

7Nurodė, kad pareiškėjai pagal jos prašymą VSDFV Prienų skyriaus 2005 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 438 nuo 2005 m. balandžio 1 d. buvo paskirta išankstinė senatvės pensiją 533,76 Lt ir mokėta iki 2010 m. kovo 24 d. Pagal pareiškėjos prašymą nuo 2010 m. kovo 25 d., t. y. nuo senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos, 2010 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 28A-1773 (b. l. 71) VSDFV Prienų skyrius paskyrė pareiškėjai 533,76 Lt dydžio senatvės pensiją. 2011 metų lapkričio mėnesį pakoregavus Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – ir Registras) duomenis apie pareiškėjos bedarbio pašalpos gavimo laikotarpį ir šiuo laikotarpiu priskaičiuotos bedarbio pašalpos sumą, Registre gauta bedarbio pašalpos suma (1 087,74 Lt) buvo išskaidyta 1996 ir 1997 metams, t. y. 1996 m. liepos 22 d. – 1996 m. gruodžio 31 d. – 978,06 Lt ir 1997 m. sausio 1 d. – 1997 m. sausio 17 d. – 109,68 Lt. Vadovaudamasis pakeitimais, VSDFV Prienų skyrius 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 28A-6710 nuo 2011 m. gruodžio 1 d. perskaičiavo pareiškėjos senatvės pensijos dydį, kuris nežymiai pasikeitė – 533,71 Lt.

8Pareiškėja VSDFV pateikė 2011 m. lapkričio 2 d. prašymą (b. l. 70), kuriuo prašė patikrinti, ar pagrįstai VSDFV Prienų skyrius 2011 m. spalio 26 d. raštu Nr. (1.3) 3S-1961 (b. l. 72–73) atsisakė perskaičiuoti pareiškėjos senatvės pensiją, paskirtą VSDFV Prienų skyriaus 2010 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 28A-1773. VSDFV, patikrinusi pareiškėjos senatvės pensijos apskaičiavimo pagrįstumą, 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. (6.5) 1-7310 (b. l. 74) patvirtino VSDFV Prienų skyriaus sprendimo teisingumą. Pažymėjo, kad nagrinėjant pareiškėjos 2011 m. lapkričio 2 d. prašymą, kartu buvo įvertintas ir VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. (1.3) 3S-1961, kuriuo, be kita ko, pareiškėjai buvo suteikta išsami informacija, jog, atsižvelgiant į dokumentus apie jos vardo ir pavardės pakeitimą bei AB „Spauda“ pateiktus įsakymus ir pažymas apie draudžiamąsias pajamas, apskaičiuojant pareiškėjos senatvės pensiją yra atsižvelgta į pareiškėjos (o ne į kito asmens, kaip teigė pareiškėja) pajamas, gautas jai dirbant AB „Spauda“.

9Pareiškėja 2011 m. lapkričio 2 d. prašymu ir 2011 m. gruodžio 19 d. prašymu (b. l. 78) į VSDFV kreipėsi pakartotinai, tačiau VSDFV, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 23 straipsnio 6 dalies nuostatomis, 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. (6.5)1-7656 (b. l. 77) atsisakė nagrinėti pakartotinį pareiškėjos 2011 m. lapkričio 2 d. prašymą, o 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. (6.5)1-7935 (b. l. 80) pakartotinį 2011 m. gruodžio 19 d. prašymą, nes prašymuose pareiškėja kėlė tuos pačius reikalavimus, kurie VSDFV jau buvo išnagrinėti VSDFV 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. (6.5)1-7310. Nurodė, kad VSDFV 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. (6.5)1-7656 pareiškėjai paaiškino, kad nagrinėjant 2011 m. lapkričio 2 d. prašymą, VSDFV buvo įvertintas ir VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. (1.3)3S-1961 bei pagal kompetenciją buvo paaiškinti ir kiti prašyme pateikti klausimai. Šiame VSDFV sprendime taip pat buvo išaiškinta, jog suteikti pareiškėjai informaciją apie kitam asmeniui paskirtas ar nepaskirtas pensijas nėra pagrindo. Taip pat išaiškinta, kad VSDFV Vidaus audito departamentas yra VSDFV administracijos struktūrinis padalinys, todėl šiam departamentui dar kartą tikrinti pareiškėjai paskirtos pensijos apskaičiavimo teisingumą, kai jau atlikus patikrinimą yra priimtas VSDFV sprendimas, nėra pagrindo. Tuo tarpu VSDFV 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. (6.5)1-7935 atsisakyta nagrinėti pareiškėjos pakartotinį 2011 m. gruodžio 19 d. prašymą, nes VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 28A-6710 pareiškėjai paskirtos 533,71 Lt dydžio senatvės pensijos apskaičiavimo teisingumas VSDFV buvo patikrintas VSDFV 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. (6.5)1-7310, o 2011 m. gruodžio 19 d. prašyme pareiškėja nepateikė naujų faktinių duomenų, kurių pagrindu būtų galima ginčyti VSDFV 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimą Nr. (6.5)1-7310, todėl VSDFV, remdamasi VAĮ nuostatomis, atsisakė nagrinėti ir šį prašymą.

10Nurodė, jog pareiškėja dėl VSDFV 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. (6.5)1-7656 ir 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. (6.5)1-7935 teisėtumo ir įpareigojimo VSDFV išnagrinėti pareiškėjos 2011 m. lapkričio 2 d. ir 2011 m. gruodžio 19 d. prašymus skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (administracinė byla Nr. I-1944-142/2012). Teismas išnagrinėjęs pareiškėjos patikslintą skundą (b. l. 84–90), 2012 m. birželio 11 d. sprendimu panaikino VSDFV 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. (6.5)1-7935 ir įpareigojo VSDFV išnagrinėti pareiškėjos 2011 m. gruodžio 19 d. prašymą iš esmės, kitus pareiškėjos reikalavimus atmetė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. vasario 21 d. nutartimi patvirtino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 11 d. sprendimo teisėtumą.

11Pažymėjo, kad VSDFV 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimas Nr. (6.5)1-7310, VSDFV Prienų skyriaus 2010 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. 28A-1773, VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. (1.3)3S-1961 ir VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimas Nr. 28A-6710 buvo apskųsti Kauno apygardos administraciniam teismui (administracinė byla Nr. I-416-414/2012). Todėl VSDFV, vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo I-1944-142/2012 įsiteisėjusį sprendimą ir atsižvelgdama į tai, kad Kauno apygardos administraciniame teisme nagrinėjamas VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 28A-6710 teisėtumo klausimas, vadovaudamasi VAĮ 23 straipsnio 4 dalies nuostatomis, administracinę procedūrą sustabdė, kol teismas išnagrinės administracinę bylą Nr. I-416-414/2012 ir šioje byloje įsiteisės teismo sprendimas. Kauno apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos skundą dėl VSDFV Prienų skyriaus 2010 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. 28A-1773, 2011 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. (1.3)3S-1961, 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 28A-6710 ir VSDFV 2011m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. (6.5)1-7310 panaikinimo bei įpareigojimo VSDFV Alytaus skyrių perskaičiuoti jos senatvės pensiją 2013 m. birželio 11 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė. Teismas konstatavo, kad pareiškėjos argumentai, jog dalis jai priklausančių išmokų atiteko kitam asmeniui, byloje nepatvirtinti objektyviais duomenimis, o remtis prielaidomis teismas, konstatuodamas tam tikras aplinkybes, negali. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. sausio 6 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-502-2427/2013 Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą paliko nepakeistą. Įsiteisėjus Kauno apygardos administracinio teismo sprendimui, VSDFV atnaujino pareiškėjos 2011 m. gruodžio 19 d. prašymo nagrinėjimą ir priėmė 2014 m. sausio 24 d. sprendimą Nr. (6.5)1-737.

12Nurodė, kad, atsižvelgiant į tai, jog klausimas dėl VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 28A-6710 teisėtumo yra išnagrinėtas Kauno apygardos administracinio teismo įsiteisėjusiu sprendimu administracinėje byloje Nr. I-121-422/2013, VSDFV, įvertinusi visas faktines aplinkybes, vadovaudamasi VAĮ 23 straipsnio 6 dalies nuostatomis bei VSDFV direktoriaus 2008 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-131 patvirtintų Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 30 punkto nuostatomis, 2014 m. sausio 24 d. sprendimu pareiškėjos 2011 m. gruodžio 19 d. prašymo nusprendė nenagrinėti, nes teismai jau yra priėmę sprendimą tuo pačiu klausimu. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos skundo reikalavimą dėl VSDFV 2014 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. (6.5)1-737 panaikinimo prašė atmesti, reikalavimus įpareigoti VSDFV Vidaus audito departamentui atlikti AB „Spauda“ ir VSDFV Vilniaus skyriaus finansinės veiklos auditą bei įpareigoti VSDFV išnagrinėti VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimą Nr. 28A-6710 palikti nenagrinėtais arba taip pat atmesti.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius atsiliepimo (b. l. 91–92) argumentais prašė pareiškėjos skundą atmesti, nes klausimas dėl VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 28A-6710 teisingumo yra išnagrinėtas teismo ir teismas jau yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu.

14II.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimu pareiškėjos L. Ž. skundą atmetė.

16Teismas pažymėjo, kad byloje ginčas kilo dėl VSDFV 2014 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. (6.5)I-737 teisėtumo ir pagrįstumo, taip pat dėl įpareigojimo VSDFV Vidaus audito departamentui atlikti AB „Spauda“ ir VSDFV Vilniaus skyriaus finansinės veiklos auditą. Pareiškėja taip pat prašė, kad atlikus auditą teismas įpareigotų VSDFV išnagrinėti VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimą Nr. 28A-6710 iš naujo.

17Teismas rėmėsi VAĮ 23 straipsnio 6 dalimi ir Taisyklių 30 punktu ir pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju sprendžiant, ar VSDFV ginčo situacijoje turėjo teisinį pagrindą taikyti paminėtas teisės aktų nuostatas, svarbu nustatyti, ar paminėtų teisės normų taikymo prasme, nagrinėjamoje byloje keliami klausimai (reiškiami reikalavimai) laikytini adekvačiais (kartotiniais) Kauno apygardos administracinio teismo sprendimu išspręstiems reikalavimams.

18Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 11 d. įsiteisėjusiu sprendimu įpareigojo VSDFV iš naujo išnagrinėti pareiškėjos 2011 m. gruodžio 19 d. prašymą (reg. Nr. GP-1844). Pareiškėja 2011 m. gruodžio 19 d. prašymu prašė VSDFV perskaičiuoti VSDFV Prienų skyriaus 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimu jai paskirtą 533,71 Lt senatvės pensiją, t. y. pareiškėja 2011 m. gruodžio 19 d. prašymu kėlė VSDFV Prienų skyriaus 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimo teisėtumo klausimą. VSDFV 2014 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. (6.5)I-737 atsisakė nagrinėti pareiškėjos 2011 m. gruodžio 19 d. prašymą dėl to, kad VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 28A-6710 teisėtumo klausimas buvo išnagrinėtas Kauno apygardos administracinio teismo įsiteisėjusiu 2013 m. birželio 11 d. sprendimu. Iš Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 11 d. sprendimo argumentų matyti, jog teismas minėtu sprendimu, išnagrinėjęs pareiškėjos reikalavimą dėl VSDFV 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo, konstatavo, kad tiek VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. kovo 5 d. sprendimu, tiek 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimu pareiškėjos senatvės pensija buvo paskaičiuota ir perskaičiuota pagrįstai ir teisingai, sprendė, kad minėtų sprendimų naikinti nėra teisinio pagrindo. Kauno apygardos administracinis teismas sprendime taip pat konstatavo ir VSDFV 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. (6.5)I-7310 teisėtumą, kuriuo pareiškėjai buvo išaiškintas 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimu paskirtos senatvės pensijos – 533,71 Lt teisinis pagrindas bei nurodyta, kad kitoks (pareiškėjos nurodomas) senatvės pensijos perskaičiavimas negalimas. Taigi iš paminėtų aplinkybių teismas darė išvadą, kad VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas buvo visapusiškai patikrintas Kauno apygardos administracinio teismo įsiteisėjusiu sprendimu.

19Pareiškėja skunde teismui taip pat prašė įpareigoti VSDFV pavesti VSDFV Vidaus audito departamentui atlikti AB „Spauda“ ir Vilniaus skyriaus finansinės veiklos auditą. Teismas pažymėjo, jog dėl pareiškėjos nurodytų aplinkybių, t. y., kad pareiškėjos vardu galimai buvo mokamos pensinės išmokos kitiems asmenims, taip pat buvo pasisakyta Kauno apygardos administracinio teismo sprendime, nurodant, kad šios pareiškėjos abejonės nėra pagrįstos objektyviais įrodymais, o teismas, konstatuojant tam tikras aplinkybes, negali remtis prielaidomis. Teismas pažymėjo ir tai, kad Kauno apygardos administracinis teismas sprendimu patvirtindamas VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. spalio 26 d. sprendimo teisėtumą, kartu patvirtino ir skyriaus argumentus, kad pareiškėjai pensija buvo apskaičiuota už visą laikotarpį, t. y. kada pareiškėjos vardas ir pavardė buvo L. G. bei po pakeitimo jai tapus – L. M. ir pagal atleidimo metu buvusį vardą ir pavardę. Todėl nagrinėjant šią bylą, teismui nekilo abejonių dėl Kauno apygardos administracinio teismo sprendimu patvirtintų aplinkybių. Teismas atkreipė dėmesį, jog pareiškėja šių aplinkybių nepagrindė objektyviais įrodymais.

20Pareiškėja nagrinėjamoje byloje pateikė prašymą dėl papildomų dokumentų pateikimo (b. l. 102), kuriuo prašė prie bylos prijungti akcinės bendrovės „Swedbank“ (toliau – ir AB „Swedbank“) išrašą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 18 d. nutartį Nr. A2-29073-934/2014. Pareiškėjos teigimu, tai, kad pareiškėjos banko sąskaita valdoma kitų suinteresuotų asmenų, patvirtina ir pareiškėjos asmeninėje sąskaitoje 2014 m. birželio 12 d. įrašas – Overdraftas (-0,02). Iš oficialiame AB „Swedbank“ tinklapyje nurodytos Overdrafto sąvokos matyti, kad overdraftas – tai trumpalaikis kredito limitas banko sąskaitoje. Jei banko sąskaitai suteiktas overdraftas, galima bet kuriuo metu pasiskolinti iš anksto sutartą pinigų sumą ir tam tikrą laiką turėti neigiamą banko sąskaitos likutį (www.swedbank.lt/lt/pages/verslo/kredito_limitas). Kaip prašyme nurodė pareiškėja, šis įrašas jos sąskaitos išraše atsirado pareiškėjai iš AB „Swedbank“ paėmus debeto kortelę. Teismas pažymėjo, kad vien tik šis įrašas pareiškėjos asmeninėje sąskaitoje neįrodo pareiškėjos argumentų, kad jos asmeninę sąskaitą valdo kiti suinteresuoti asmenys. Tuo tarpu kilusius klausimus, susijusius su asmenine banko sąskaita, pareiškėja turėtų spręsti kreipdamasi į banką. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjos banko sąskaitoje nurodytas Overdraftas, nelaikytinas pagrindu finansinės veiklos auditui atlikti.

21Apibendrindamas teismas pažymėjo, kad susiklosčiusios situacijos faktines aplinkybes įvertinus keliamo ginčo apimtyje (reikalavimas pakartotinai išnagrinėti VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo teisėtumą, reikalavimas įpareigoti VSDFV pavesti atlikti AB „Spauda“ ir VSDFV Vilniaus skyriaus finansinės veiklos auditą), darytina išvada, kad VSDFV turėjo teisinį pagrindą, vadovaudamasi VAĮ 23 straipsnio 6 dalimi ir Taisyklių 30 punktu, atsisakyti nagrinėti pareiškėjos 2011 m. gruodžio 19 d. prašymą, kuriuo pareiškėja, nesutikdama su VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimu, prašė perskaičiuoti šiuo sprendimu jai paskirtą senatvės pensiją (533,71 Lt). Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 11 d. sprendimu iš esmės išspręstas VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas bei šiuo sprendimu pasisakyta ir dėl kitų pareiškėjai abejones keliančių klausimų (dėl išmokų mokėjimo pareiškėjos vardu kitiems asmenims).

22Tuo tarpu įvertinęs 2014 m. vasario 17 d. ir 2014 m. kovo 12 d. skunduose teismui išdėstytus argumentus, teismas darė išvadą, kad šių skundų argumentus įvertinus jau aptartų faktinių aplinkybių kontekste, jie (argumentai) VAĮ 23 straipsnio 6 dalies ir Taisyklių 30 punkto taikymo požiūriu nelaikytini naujomis aplinkybėmis, dėl kurių administracinė procedūra dėl paskirtos pensijos pagrįstumo turėtų būti pradedama iš naujo.

23Netenkinęs reikalavimo dėl finansinio audito atlikimo, teismas neturėjo pagrindo tenkinti ir reikalavimą dėl įpareigojimo VSDFV išnagrinėti VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 28A-6710 teisėtumą po atlikto audito. Šis reikalavimas laikytas išvestiniu iš reikalavimo įpareigoti VSDFV pavesti VSDFV Vidaus audito departamentui atlikti AB „Spauda“ ir VSDFV Vilniaus skyriaus finansinės veiklos auditą pareiškėjos atžvilgiu.

24Įvertinęs skundo ir atsiliepimų argumentus, aptartą teisinį reglamentavimą, Kauno apygardos administracinio teismo įsiteisėjusio 2013 m. birželio 11 d. sprendimo argumentus, teismas darė išvadą, kad pareiškėjos reikalavimus tenkinti skunde išdėstytais argumentais nėra teisinio pagrindo. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos skundas atmestas kaip nepagrįstas.

25III.

26Pareiškėja L. Ž. su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimu nesutinka. Apeliaciniame skunde prašo paminėtą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

27Apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimą priėmė neteisėtos sudėties teismas. Mano, jog teisėjų kolegijos pirmininką ir pranešėją B. J. sieja svainystės ar kitoks giminystės ryšys su pareiškėjos vyru A. Ž. Pareiškėja reiškė nušalinimą, tačiau buvo priimta nepagrįsta nutartis, kuria pareiškėjos pareiškimas dėl nušalinimo buvo atmestas. Pažymi, kad teismas nepateikė jokių objektyvių duomenų, kad teisėjo B. J. ir pareiškėjos vyru nesieja joks giminystės ryšys. Be to, teisėjas nevykdė teisingumo, nes netaikė byloje reikalavimo užtikrinimo priemonių. Pareiškėja akcentuoja, kad teismas netinkamai įvertino pareiškėjos pateiktus įrodymus (trys apskaitos kortelės pareiškėjos vardu, pareiškėjos pasas, išrašytas, nesilaikant standartų, overdrafto mokesčio taikymas).

28Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

29Atsiliepime pažymi, kad klausimas dėl VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo teisėtumo jau buvo išnagrinėtas teismo ir teismas buvo priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu, VSDFV, vadovaudamasi VAĮ 23 straipsnio 6 dalimi, pagrįstai nusprendė nenagrinėti pareiškėjos 2011 m. gruodžio 19 d. prašymo.

30Atsakovas VSDFV pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašoma apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

31Atsiliepime kartoja argumentus, kurie buvo išdėstyti atsiliepime į pareiškėjos skundą, paduotą pirmosios instancijos teismui.

32Teisėjų kolegija

konstatuoja:

33IV.

34Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl VSDFV 2014 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. (6.5)I-737 teisėtumo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

35Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad VSDFV Prienų skyriaus 2005 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 438 pareiškėjai buvo paskirta išankstinė senatvės pensija – 533,76 Lt ir mokėta iki 2010 m. kovo 24 d. Nuo senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos 2010 m. kovo 25 d. VSDFV Prienų skyriaus 2010 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 28A-1773 (b. l. 71) pareiškėjai buvo paskirta 533,76 Lt dydžio senatvės pensija.

362011 metų lapkričio mėnesį pakoregavus Registro duomenis apie pareiškėjos bedarbio pašalpos gavimo laikotarpį ir šiuo laikotarpiu priskaičiuotos bedarbio pašalpos sumą, VSDFV Prienų skyrius 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 28A-6710 nuo 2011 m. gruodžio 1 d. perskaičiavo pareiškėjos senatvės pensijos dydį ir apskaičiavo 533,71 Lt pensiją (b. l. 79).

37Pareiškėja 2011 m. lapkričio 2 d. prašymu kreipėsi į VSDFV, prašydama patikrinti VSDFV Prienų skyriaus 2010 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. 28A-1773 ir VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. spalio 26 d. rašto Nr. (1.3)3S-1961 teisėtumą.

38VSDFV 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. (6.5) 1-7310 (b. l. 74) patvirtino pareiškėjai paskirtos senatvės pensijos teisingumą. Priimant šį sprendimą, kartu buvo įvertintas ir VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. (1.3) 3S-1961 teisėtumas, kuriuo, pareiškėjai buvo suteikta informacija, apie tai, kad, atsižvelgiant į dokumentus apie jos vardo ir pavardės pakeitimą bei AB „Spauda“ pateiktus įsakymus ir pažymas apie draudžiamąsias pajamas, apskaičiuojant pareiškėjos senatvės pensiją buvo atsižvelgta tik į pareiškėjos (o ne į kito asmens) pajamas, gautas dirbant AB „Spauda“.

39Pareiškėja 2011 m. lapkričio 2 d. VSDFV pateikė prašymą dėl audito atlikimo dėl paskirtos senatvės pensijos dydžio. Pareiškėja šiame prašyme nurodė, jog nesutinka su VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. (1.3)3S-1961 bei prašė atlikti auditą dėl L. G. gaunamos pensijos, pasinaudojus pareiškėjos atidirbtu stažu ir pareiškėjos darbo užmokesčiu.

40VSDFV 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. (6.5)I-7656, vadovaudamasi VAĮ 23 straipsnio 6 dalies nuostatomis, atsisakė nagrinėti pareiškėjos 2011 m. lapkričio 2 d. prašymą, nes paskirtos pensijos teisingumas buvo patikrintas 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. (6.5)I-7310, o tuo tarpu 2011 m. lapkričio 2 d. prašyme pareiškėja nepateikė naujų aplinkybių, sudarančių pagrindą ginčyti ankstesnį VSDFV sprendimą. Šiame rašte pareiškėjai buvo išaiškinta, kad nagrinėjant 2011 m. lapkričio 2 d. prašymą, VSDFV kartu įvertino ir VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. spalio 26 d. sprendimą Nr. (1.3)3S-1961 bei nurodė, kad pensija buvo apskaičiuota atsižvelgiant tik į pareiškėjos pajamas, gautas dirbant AB „Spauda“.

41Pareiškėja 2011 m. gruodžio 19 d. prašymu (b. l. 78) į VSDFV kreipėsi dėl VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 28A-6710 teisėtumo. VSDFV 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. (6.5)I-7935 (b. l. 80) atsisakė nagrinėti pareiškėjos 2011 m. gruodžio 19 d. prašymą, nes VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 28A-6710 teisingumas VSDFV buvo patikrintas VSDFV 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. (6.5)1-7310, tuo tarpu pateikdama 2011 m. gruodžio 19 d. prašymą pareiškėja naujų faktinių duomenų, kurių pagrindu būtų galima ginčyti VSDFV 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimą Nr. (6.5)1-7310, nepateikė. Atsižvelgiant į tai ir remiantis VAĮ nuostatomis, VSDFV atsisakė nagrinėti pareiškėjos 2011 m. gruodžio 19 d. prašymą.

42Pareiškėja dėl VSDFV 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. (6.5)1-7656 ir 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. (6.5)1-7935 teisėtumo ir įpareigojimo VSDFV išnagrinėti pareiškėjos 2011 m. lapkričio 2 d. ir 2011 m. gruodžio 19 d. prašymus kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (administracinė byla Nr. I-1944-142/2012). Teismas 2012 m. birželio 11 d. sprendimu panaikino VSDFV 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. (6.5)1-7935 ir įpareigojo VSDFV išnagrinėti pareiškėjos 2011 m. gruodžio 19 d. prašymą dėl VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 28A-6710 teisėtumo iš esmės, kitus pareiškėjos reikalavimus atmetė.

43VSDFV, nustačiusi, kad Kauno apygardos administraciniame teisme bus nagrinėjamas pareiškėjos skundas dėl VSDFV Prienų skyriaus 2010 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. 28A-1773, 2011 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. (1.3)3S-1691 ir 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 28A-6710 bei VSDFV 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. (6.5)I-7310 teisėtumo, 2013 m. vasario 27 d. raštu Nr. (6.5)I-1284 (b. l. 81) pareiškėją informavo dėl pareiškėjos 2011 m. gruodžio 19 d. prašymo nagrinėjimo sustabdymo.

44Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 11 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą (b. l. 60–64). Šis teismo sprendimas įsiteisėjo priėmus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartį (b. l. 65–69).

45VSDFV, atsižvelgdama į tai, kad įsiteisėjusiu Kauno apygardos administracinio teismo sprendimu buvo išspręstas VSDFV 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 28A-6710 teisėtumo klausimas, taip pat atsakyta ir į kitus pareiškėjos keliamus klausimus, vadovaudamasi VAĮ 23 straipsnio 6 dalies ir Taisyklių 30 punkto nuostatomis, pareiškėjos 2011 m. gruodžio 19 d. prašymą, kurį išnagrinėti VSDFV buvo įpareigota Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 11 d. įsiteisėjusiu sprendimu, 2014 m. sausio 24 d. sprendimu atsisakė nagrinėti.

46Pareiškėja, nesutikdama su VSDFV 2014 m. sausio 24 d. sprendimu ir pakartotinai prašydama VSDFV įpareigoti pavesti VSDFV Vidaus audito departamentui atlikti AB „Spauda“ ir VSDFV Vilniaus skyriaus finansinės veiklos auditą pareiškėjos atžvilgiu, o atlikus auditą įpareigoti VSDFV pakartotinai išnagrinėti VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 28A-6710 teisėtumą, skundu kreipėsi į teismą.

47Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimu pareiškėjos L. Ž. skundą atmetė.

48Teismas, spręsdamas klausimą, ar VSDFV, priimdama 2014 m. sausio 24 d. sprendimą Nr. (6.5)I-737, turėjo teisinį pagrindą taikyti VAĮ 23 straipsnio 6 dalį ir Taisyklių 30 punktą, nustatinėjo, ar paminėtų teisės normų taikymo prasme, nagrinėjamoje byloje keliami klausimai (reiškiami reikalavimai) laikytini adekvačiais (kartotiniais) Kauno apygardos administracinio teismo sprendimu išspręstiems reikalavimams. Teismas darė išvadą, kad VSDFV Prienų skyriaus 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 28A-6710 teisėtumo klausimas buvo visapusiškai išnagrinėtas Kauno apygardos administracinio teismo įsiteisėjusiu 2013 m. birželio 11 d. sprendimu, todėl atsakovas turėjo pagrindą remtis VAĮ 23 straipsnio 6 dalimi ir Taisyklių 30 punktu ir atsisakyti nagrinėti pareiškėjos skundą.

49Teisėjų kolegija pritaria aptartam vertinimui ir nemato pagrindo byloje nustatytas aplinkybes vertinti kitaip. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjos apeliaciniame skunde nėra pateikiami argumentai, kurie leistų teigti, jog minėta pirmosios instancijos teismo išvada yra nepagrįsta.

50Apeliaciniame skunde pareiškėja nurodo, jog bylą pirmosios instancijos teisme išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas. Nesutinka su tuo, kad jos pareiškimas dėl nušalinimo dviem bylą pirmosios instancijos teisme nagrinėjusios teisėjų kolegijos nariams buvo atmestas, ir mano, jog teismas nepateikė jokių objektyvių duomenų, kad teisėjo B. J. ir pareiškėjos vyro nesieja joks giminystės ryšys.

51Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjos pareiškimas dėl teisėjų nušalinimo buvo išnagrinėtas ir dėl jo priimta Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 24 d. nutartis, kuria minėtas pareiškimas atmestas. Nagrinėjamu atveju pareiškime nurodyti argumentai vertintini, kaip neatitinkantys Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 47 straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatytų teisėjo nušalinimo pagrindų. Pareiškėja nepateikė jokių įrodymų dėl savo vyro sesers M. J. giminystės ryšių su teisėju B. J., tuo tarpu pabrėžtina, kad reiškiamas nušalinimas turi būti motyvuotas ir pagrįstas įrodymais. Pagrindas nušalinti teisėją I. P. pareiškėjos buvo siejamas su tuo, kad kitoje byloje ji kelis asmenis pašalino iš trečiųjų suinteresuotų asmenų, tačiau ši aplinkybė taip pat negali būti pagrindu spręsti dėl teisėjo nušalinimo. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėja nepagrįstai teigia, jog bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas, nes pagrindo nušalinti teisėjų kolegijos, nagrinėjusios bylą pirmosios instancijos teisme, narius nebuvo (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str., ABTĮ 5 str.).

52Pareiškėjos apeliacinio skundo teiginys, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino pareiškėjos pateiktus įrodymus, yra nepagrįstas. Pagal ABTĮ 56 straipsnio 6 dalį jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Teisėjų kolegija pažymi, kad visi pareiškėjos apeliaciniame skunde nurodyti įrodymai buvo įvertinti pirmosios instancijos teismo ir dėl jų pasisakyta teismo sprendime. Vien tai, kad, remiantis šiais įrodymais, teismas padarė išvadas, kurios nesutampa su pareiškėjos įsitikinimais, negali būti pagrindu teigti, kad teismas netinkamai vertino įrodymus.

53Reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymas byloje taip pat negali būti siejamas su netinkamu teisingumo vykdymu. Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. <...> Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Iš aptariamos normos matyti, kad gavęs prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, teismas turi teisę spręsti dėl būtinumo taikyti minėtas priemones. Pareiškėjo prašymas savaime nelemia, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės bus pritaikytos, tai yra tik pagrindas spręsti dėl taikymo būtinumo. Todėl tai, kad teismas nutarė netaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių pareiškėjai, negali būti laikoma teisingumo nevykdymu, kaip teigia pareiškėja.

54Apibendrinant spręstina, jog pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, iš esmės tinkamai patikrino viešojo administravimo subjekto priimto sprendimo teisėtumą, teisingai sprendė dėl viešojo administravimo subjektų taikytų materialinės teisės normų, teismas proceso teisės normų pažeidimų nepadarė, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Remiantis tuo, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas.

55Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

56Pareiškėjos L. Ž. apeliacinį skundą atmesti.

57Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

58Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja L. Ž. skundu (b. l. 1–3), kurį vėliau patikslino (b. l.... 5. Paaiškino, kad VSDFV 2014 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. (6.5)I-737 atsisakė... 6. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės... 7. Nurodė, kad pareiškėjai pagal jos prašymą VSDFV Prienų skyriaus 2005 m.... 8. Pareiškėja VSDFV pateikė 2011 m. lapkričio 2 d. prašymą (b. l. 70),... 9. Pareiškėja 2011 m. lapkričio 2 d. prašymu ir 2011 m. gruodžio 19 d.... 10. Nurodė, jog pareiškėja dėl VSDFV 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr.... 11. Pažymėjo, kad VSDFV 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimas Nr. (6.5)1-7310, VSDFV... 12. Nurodė, kad, atsižvelgiant į tai, jog klausimas dėl VSDFV Prienų skyriaus... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 14. II.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimu... 16. Teismas pažymėjo, kad byloje ginčas kilo dėl VSDFV 2014 m. sausio 24 d.... 17. Teismas rėmėsi VAĮ 23 straipsnio 6 dalimi ir Taisyklių 30 punktu ir... 18. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 11 d.... 19. Pareiškėja skunde teismui taip pat prašė įpareigoti VSDFV pavesti VSDFV... 20. Pareiškėja nagrinėjamoje byloje pateikė prašymą dėl papildomų... 21. Apibendrindamas teismas pažymėjo, kad susiklosčiusios situacijos faktines... 22. Tuo tarpu įvertinęs 2014 m. vasario 17 d. ir 2014 m. kovo 12 d. skunduose... 23. Netenkinęs reikalavimo dėl finansinio audito atlikimo, teismas neturėjo... 24. Įvertinęs skundo ir atsiliepimų argumentus, aptartą teisinį... 25. III.... 26. Pareiškėja L. Ž. su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m.... 27. Apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimą... 28. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius pateikė... 29. Atsiliepime pažymi, kad klausimas dėl VSDFV Prienų skyriaus 2011 m.... 30. Atsakovas VSDFV pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašoma... 31. Atsiliepime kartoja argumentus, kurie buvo išdėstyti atsiliepime į... 32. Teisėjų kolegija... 33. IV.... 34. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl VSDFV 2014 m. sausio 24 d. sprendimo... 35. Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad VSDFV Prienų skyriaus 2005 m. balandžio... 36. 2011 metų lapkričio mėnesį pakoregavus Registro duomenis apie pareiškėjos... 37. Pareiškėja 2011 m. lapkričio 2 d. prašymu kreipėsi į VSDFV, prašydama... 38. VSDFV 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. (6.5) 1-7310 (b. l. 74) patvirtino... 39. Pareiškėja 2011 m. lapkričio 2 d. VSDFV pateikė prašymą dėl audito... 40. VSDFV 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. (6.5)I-7656, vadovaudamasi VAĮ 23... 41. Pareiškėja 2011 m. gruodžio 19 d. prašymu (b. l. 78) į VSDFV kreipėsi... 42. Pareiškėja dėl VSDFV 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. (6.5)1-7656 ir... 43. VSDFV, nustačiusi, kad Kauno apygardos administraciniame teisme bus... 44. Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 11 d. sprendimu... 45. VSDFV, atsižvelgdama į tai, kad įsiteisėjusiu Kauno apygardos... 46. Pareiškėja, nesutikdama su VSDFV 2014 m. sausio 24 d. sprendimu ir... 47. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimu... 48. Teismas, spręsdamas klausimą, ar VSDFV, priimdama 2014 m. sausio 24 d.... 49. Teisėjų kolegija pritaria aptartam vertinimui ir nemato pagrindo byloje... 50. Apeliaciniame skunde pareiškėja nurodo, jog bylą pirmosios instancijos... 51. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjos pareiškimas dėl teisėjų... 52. Pareiškėjos apeliacinio skundo teiginys, kad pirmosios instancijos teismas... 53. Reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymas byloje taip pat negali būti... 54. Apibendrinant spręstina, jog pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs... 55. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 56. Pareiškėjos L. Ž. apeliacinį skundą atmesti.... 57. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimą... 58. Nutartis neskundžiama....