Byla e2-978-922/2017
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus Darbo ginčų komisijos (toliau – DGK arba Komisija) 2017 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. DGKS-3185 dalies panaikinimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė,

2sekretoriaujant Rasai Osinskienei, dalyvaujant ieškovės atstovėms D. P. ir advokatei Erikai Jurgutytei, atsakovės V. P. atstovei advokatei Angelei Ikasalienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Headex“ ieškinį atsakovei V. P. dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus Darbo ginčų komisijos (toliau – DGK arba Komisija) 2017 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. DGKS-3185 dalies panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus Darbo ginčų komisijos 2017 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. DGKS-3185 dalį, kuria iš ieškovo UAB „Headex“, juridinio asmens kodas 242156050, veiklos adresas Švitrigailos g. 11B, Vilnius 03223, Lietuva, atsakovės V. P., asmens kodas ( - ) adresas ( - )., naudai priteista 5869,57 EUR kompensacija už komandiruotės laikotarpiu nuomoto gyvenamojo ploto nuomos išlaidas bei 720,73 EUR (neatskaičius mokesčių) kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas; atmesti atsakovės V. P., asmens kodas ( - ) adresas ( - )., reikalavimus ieškovui UAB „Headex“, juridinio asmens kodas 242156050, veiklos adresas Švitrigailos g. 11B, Vilnius 03223, Lietuva, dėl 5869,57 EUR kompensacijos už komandiruotės laikotarpiu nuomoto gyvenamojo ploto nuomos išlaidas bei 720,73 EUR (neatskaičius mokesčių) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas priteisimo; iš atsakovės ieškovės naudai priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodoma, kad ji nesutinka su DGK sprendimo dalimi, kuria iš jos buvo priteista kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas bei kompensacija už komandiruotės laikotarpiu nuomoto gyvenamojo ploto išlaidas. Ieškovė ir atsakovė 2015 m. kovo 20 d. sudarė darbo sutartį Nr. HEAD000481, pagal kurią atsakovė buvo priimta į darbą mėsininko funkcijoms atlikti. Atsakovė savo darbines funkcijas vykdė komandiruočių Olandijoje metu, kurių laikotarpiu Ieškovas suteikė atsakovei gyvenamąjį būstą. 2017 m. gegužės 15 d. atsakovė pateikė ieškovei prašymą nutraukti Darbo sutartį nuo 2017 m. birželio 16 d., taip pat tą pačią dieną kreipėsi į DGK su prašymu dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių sumų išieškojimo. DGK sprendimo dalis, kuria atsakovei priteista kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, yra nepagrįsta ir neteisėta, nes atsakovė per Darbo sutarties galiojimo laikotarpį atostogavo 35 dienas ir už šį laikotarpį Ieškovas paskaičiavo ir išmokėjo jam atostoginius, todėl nėra pagrindo priteisti už šį laikotarpį kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas. DGK sprendimo dalis, kuria atsakovei priteista kompensacija už komandiruotės laikotarpiu nuomoto gyvenamojo ploto nuomos išlaidas, yra nepagrįsta ir neteisėta, nes ieškovė suteikė atsakovei nemokamą gyvenamąją vietą Olandijoje ir už šį būstą mokėjo tretiesiems asmenims. Tačiau atsakovė, per Darbo sutarties laikotarpį savarankiškai susirado kitą gyvenamąjį plotą ir į jį išsikraustė. Tokiais savo veiksmais atsakovė prisiėmė riziką pačiam mokėti už kito nuomojamo būsto išlaidas ir Ieškovui nėra pareigos šių išlaidų kompensuoti. Juolab, kad ieškovas ir toliau iki pat Darbo sutarties nutraukimo momento mokėjo už atsakovei skirtą ir paties Ieškovo nuomojamą būstą. Be to, atsakovė pusantrų metų nereiškė jokių reikalavimų kompensuoti jam kito būsto nuomos išlaidas, o taip pat praleido teisės aktuose nustatytą terminą pateikti prašymą dėl kompensacijos už komandiruotės laikotarpiu patirtas išlaidas.

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovės palaikė ieškinio reikalavimus ieškinyje nurodytais motyvais ir pagrindais, prašė jį tenkinti.

7Atsakovė per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad ji UAB „Headex“ dirbo nuo 2015-03-23 iki 2017-06-16. Per šį darbo laikotarpį jam priklausė kasmetinės atostogos - 62,67 kalendorinių dienų. Duomenų, kad ji, kaip darbuotoja būtų pasinaudojusi visomis ar dalimi kasmetinių atostogų, darbdavys UAB „Headex“ nepateikė. Ji pati apmokamų atostogų neturėjo, t. y. jokie apmokėjimai už kasmetines atostogas per visą darbo laikotarpį nebuvo mokami. Komisija nustatė, kad V. P. dirbo 83 procentus to laiko, kurį dirbtų visą darbo laiką dirbantis darbuotojas (1665,37 val. : 2018 val. x 100 proc.). Vadovaujantis minėto nutarimo 8 punktu ir proporcingai perskaičiuodama vidutinį darbo užmokestį, Komisija apskaičiavo, kad V. P. priklausanti kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas yra 1500,14 Eur. Komisija sprendė, kad V. P. buvo netinkamai apskaičiuota kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, jos prašymą šioje dalyje pripažino pagrįstu ir jos naudai iš darbdavio nutarė išieškoti neišmokėtą kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas dalį - 720,73 Eur neatskaičius mokesčių (1500,14 Eur - 779,41 Eur). Dėl atostogų suteikimo ieškovė nepateikė atsakovės prašymų, darbdavio įsakymų ir atlyginimo už atostogas mokėjimo dokumentų, išskyrus išmokėtą kompensacijos dalį, dėl kurios ginčo nėra. Atsakovė, kreipdamasi į Darbo ginčų komisiją išieškoti iš darbdavio jo turėtas buto nuomos ir komunalinių mokesčių išlaidas nurodė, kad nuo 2015-12-16 iki 2017-05-01 bendra nuomos ir komunalinių mokesčių suma yra 13341,84 Eur. Darbo ginčų komisijai ji pateikė savo banko sąskaitos išrašus apie atliktus mokėjimus už nuomą, elektros, vandens, interneto paslaugas bei nuomos sutarties kopiją. Nuomos sutartimi sutarta nuomos kaina yra 840,00 Eur. Byloje esantys duomenys paneigia darbdavio argumentus, kad kompensacija už gyvenamojo ploto nuomą V. P. buvo mokama kartu su darbo užmokesčiu - V. P. buvo mokamas tik darbo užmokestis ir dienpinigiai. Jokių kitų duomenų, kad darbdavys kompensuotų V. P. gyvenamojo ploto nuomos išlaidas Komisijai nebuvo pateikta. Esant sudėtingai ir darbuotojui sunkiai suprantamai darbo užmokesčio apskaičiavimo sistemai, darbuotojo pasitikėjimas darbdavio paaiškinimais, jog jam gyvenamojo ploto nuomos išlaidos yra kompensuojamos kartu su darbo užmokesčiu, nepaneigia fakto, jog darbdavio taikoma sistema faktiškai tokių išlaidų nekompensavo. Komisija sprendė, kad V. P. reikalavimas išieškoti iš darbdavio kompensaciją už gyvenamojo ploto nuomos išlaidas yra pagrįstas. Nustatant kompensuojamos sumos dydį, Komisija vadovavosi V. P. pateikta 2015-12-16 Nuomos sutarties kopija ir pateiktais mokėjimų išrašais ir apskaičiavo, kad už gyvenamojo ploto nuomą nuo 2015-12-16 iki 2017-05-01 V. P. ir jo sutuoktinis sumokėjo 11 739,13 Eur. Komisijai konstatavus, kad darbdavio V. P. faktiškai išmokamos sumos buvo tik darbo užmokestis ir dienpinigiai, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, Komisija nusprendė, kad V. P. iš darbdavio kompensacija už gyvenamojo ploto nuomos išlaidas turi būti išieškota visa apimtimi. Kadangi nuomojamame gyvenamajame plote V. P. gyveno kartu su savo sutuoktiniu, kuris taip pat pateikęs Komisijai prašymą dėl tų pačių reikalavimų iš to paties darbdavio, todėl Komisijos sprendimu sumokėta nuomos suma dalinta iš dviejų ir V. P. iš darbdavio nuspręsta išieškoti 5869,57 Eur (11739,13 Eur : 2). Atsakovė nurodo, kad komandiruota į Olandiją, atsakovė su sutuoktiniu kurį laiką (nuo 2015 m. balandžio 6 d. iki 2015 m. gruodžio 15 d.) gyveno darbdavio pasiūlytose patalpose adresu ( - ). Šios patalpos - tai trijų kambarių butas daugiabučiame name, dviejuose kambariuose gyveno po du asmenis, viename, kur tilpo tik lova - vienas asmuo, tokiame bute viename iš kambarių gyveno atsakovė su sutuoktiniu. Gyventi tokiomis sąlygomis ilgalaikės komandiruotės metu buvo neįmanoma, nes virtuvė, dušas ir tualetas buvo bendros patalpos. Nuo 2015-12-16 iki 2017-05-01 atsakovė su sutuoktiniu gyveno išsinuomotame bute adresu ( - ), patvirtinant šį faktą pateikiama Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, kuri buvo teikiama ir Darbo ginčų komisijai.

8Teismo posėdyje atsakovės atstovė nesutiko su ieškiniu, nurodydama, kad ieškinys yra nepagrįstas.

9Teismas konstatuoja:

10ieškinys atmestinas.

11Ieškovės ieškinys yra pareikštas 2017-07-27, todėl jo nagrinėjimui taikomos naujojo (2016 m. priimto) Lietuvos Respublikos darbo kodekso (procesą reglamentuojančios) nuostatos (Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 6 straipsnio 7 dalis). Vadovaujantis 2016-09-14 priimto, 2017-07-01 įsigaliojusio Lietuvos Respublikos darbo kodekso 231 straipsnio 3, 4 dalimis, pareiškus ieškinį teisme, teismas nagrinėja darbo ginčą dėl teisės iš esmės, taikydamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytus darbo bylų nagrinėjimo ypatumus. Ginčo šalis, pareiškusi ieškinį teisme, vadinama ieškovu, o kita šalis – atsakovu. Darbo ginčų komisijos sprendimas nėra apeliacijos ar sprendimo peržiūros dalykas.

12Nagrinėjamoje byloje vertinant ar atsakovei priteista kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas yra pagrįsta ir teisėta priklauso nuo aplinkybės ar atsakovas pasinaudojo jam priklausančiomis atostogomis, o priteistos kompensacijos už gyvenamojo ploto nuomos išlaidas teisėtumas ir pagrįstumas iš esmės priklauso nuo aplinkybių ar faktiškai tos išlaidos buvo kompensuojamos ir ar atsakovas privalėjo gyventi konkrečiose gyvenamosiose patalpose. Nagrinėjamoje byloje DGK priimto sprendimo motyvai yra kaip faktinė medžiaga, tačiau nėra tikrinamas jų pagrįstumas ir teisėtumas, nes Darbo ginčų komisijos sprendimas nėra apeliacijos dalykas.

13Nustatyta, kad 2015 m. kovo 20 d. ieškovė su atsakove sudarė darbo sutartį Nr. HEAD000483, pagal kurią atsakovas buvo priimtas į darbą mėsininko funkcijoms atlikti. Pagal šią sutartį atsakovas pradėjo dirbti 2015 m. kovo 23 d. Darbo santykiai atsakovo 2017 m. gegužės 15 d. prašymu nutraukti nuo 2017 m. birželio 16 d. Atsakovas savo darbines funkcijas vykdė komandiruotės Olandijoje metu. Pastaba: oficialus valstybės pavadinimas Nyderlandų Karalystė.

14Dėl kompensacijos už nepanaudotas atostogas.

15Ieškovė šį savo reikalavimą grindžia aplinkybe, kad atsakovė per darbo sutarties galiojimo laikotarpį atostogavo 35 dienas ir už šį laikotarpį Ieškovas paskaičiavo ir išmokėjo jai atostoginius (atsakovė gavo išmokas už kasmetines atostogas ir pagal Olandijos, ir pagal Lietuvos teisę, o bendrai jai išmokėta atostoginių suma sudaro apie 8800 EUR, todėl nėra pagrindo priteisti už šį laikotarpį kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas. Atsakovės reikalavimą kompensuoti jai neva neišmokėtą kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas ieškovė laiko atsakovės nesąžiningumu. Ieškovė savo teiginį, jog už panaudotas kasmetines atostogas su atsakove buvo atsiskaityta įrodinėja buhalterinės sistemos išrašais, atlyginimo lapeliais ir mokėjimo pavedimų kopijomis. Teismo vertinimu būtent atsakovė pagrįstai nurodo, jog dėl atostogų suteikimo ieškovė nepateikė atsakovės prašymų, darbdavio įsakymų ir atlyginimo už atostogas mokėjimo dokumentų. Pažymėtina, kad prievolė įrodyti, kad atsakovė atostogavo tenka būtent ieškovei. Teismas įsitikino, kad byloje iš tikrųjų nėra (ieškovė nepateikė) nė vieno rašytinio dokumento, atsakovo prašymų, darbdavio parengtų įsakymų dėl kasmetinių atostogų suteikimo, su kuriais darbuotoja buvo pasirašytinai supažindinta ir kt., patvirtinančių, kad atsakovui jos darbo ieškovės bendrovėje laikotarpiu buvo suteiktos kasmetinės atostogos. Pažymėtina, kad ieškovės pateikti buhalterinės sistemos išrašai, atlyginimo lapeliai ir mokėjimo pavedimų kopijos, nuo 2016 metų per specialią sistemą atsakovei siųsti algalapiai į jo elektroninį paštą, elektroninio susirašinėjimo laiškai nelaikomi tinkamais ir pakankamais dokumentais, įrodinėjant atostogų suteikimo faktą. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad ieškovė yra profesionalus darbdavys, įdarbinantis ir savo žinioje turintis daug darbuotojų (viešai prieinamais 2017 m. gruodžio mėnesio duomenimis ieškovė turėjo virš 2000 darbuotojų), turi prisiimti riziką, kad tinkamai nefiksavo juridiškai reikšmingų atostogų suteikimo faktų. Teismas šiuo atveju nenustatė, kad atsakovė buvo nesąžininga. Teismas, kaip ir Komisija vadovaujasi atsakovo nurodytais argumentais, jog ji per visą darbo laikotarpį neatostogavo, kadangi ieškovė, kuriai tenka įrodinėjimo našta, neįrodė savo reikalavimo faktinio pagrindo, kaip ir nepaneigė šios atsakovės nurodytos aplinkybės.

16Ieškovė apskaičiavo kompensaciją už nepanaudotų kasmetinių atostogų dienų likutį, tačiau ne visiškai atsiskaitė su atsakove, išmokėdama jam tik 779,41 EUR piniginę kompensaciją. Teismas konstatuoja, kad DGK sprendimo dalis, kuria iš ieškovės atsakovei priteista 720,73 EUR (neatskaičius mokesčių) kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas yra pagrįsta ir teisėta, atitinkamai teismas atmeta ieškovės reikalavimą dėl 720,73 EUR (neatskaičius mokesčių) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas nepriteisimo atsakovei.

17Dėl kompensacijos už gyvenamojo ploto nuomą komandiruotės metu.

18Kaip matyti iš byloje esančio Darbo aprašymo (informacijos komandos nariams) (e. b. l. 46) (ieškinio 13 priedas), kur šiame dokumente yra užfiksuotas gyvenamųjų patalpų adresas ( - ), o su šiuo dokumentu 2015-03-20 pasirašytinai supažindinta atsakovė V. P.. Teismas sprendžia, kad tai yra informacinio pobūdžio dokumentas, kurio turinys nesukuria atsakovo prievolės gyventi konkrečiu nuodytu adresu. Ieškovė savo reikalavimą dėl gyvenamojo ploto nuomos grindžia aplinkybe, kad ji suteikė atsakovei nemokamą gyvenamąją vietą Olandijoje ir už šį būstą mokėjo tretiesiems asmenims, tačiau atsakovė, per darbo sutarties laikotarpį savarankiškai susirado kitą gyvenamąjį plotą ir į jį išsikraustė. Tokiais savo veiksmais atsakovė esą prisiėmė riziką pačiai mokėti už kito nuomojamo būsto išlaidas ir ieškovei nėra pareigos šių išlaidų kompensuoti. Papildomai ieškovė atsakovės prievolę gyventi jos pasiūlytame būste grindžia ginčo santykių metu galiojusiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių 2.2 punktu, kur buvo nustatyta, kad komandiruotės išlaidomis yra laikomi ir komandiruoto darbuotojo gyvenamojo ploto nuomos mokesčiai, kur nebuvo detalizuota, kaip šios darbuotojo patiriamos išlaidos privalo būti dengiamos, todėl darbdavys turėjo teisę pasirinkti tinkamiausią šių nuostatų įgyvendinimo būdą – šiuo atveju suteikti darbuotojui darbdavio nuomojamą būstą. Teismas sprendžia, kad toks teisinis reguliavimas taip pat nesukūrė atsakovės prievolės bei ieškovės teisės reikalauti iš atsakovės gyventi jos nurodytose gyvenamosiose patalpose.

19Byloje yra nustatyta, kad atsakovei ir jos sutuoktiniui komandiruočių į Olandiją metu dirbant mėsininkais ieškovė suteikė jiems Ieškovo nuomojamą būstą ir atsakovė su sutuoktiniu šiame būste gyveno nuo 2015 m. balandžio 6 d. iki 2015 m. gruodžio 15 d. Byloje yra pateikta 2015-12-16 Nuomos sutarties kopija ir pateiktais mokėjimų išrašais yra patvirtinama, kad už gyvenamojo ploto nuomą nuo 2015-12-16 iki 2017-05-01 V. P. ir jos sutuoktinis R. P. sumokėjo 11 739,13 Eur.

20Kaip, jau minėta, ieškovei tenka pareiga kompensuoti su gyvenamojo ploto nuoma susijusias išlaidas, nesvarbu kuriose konkrečiai patalpose gyveno atsakovė, nes nėra jokio atsakovės valia prisiimto įsipareigojimo (sandorio) įtvirtinančio, kad darbdavys apmoka tik už jo pasiūlytą gyvenamąjį būstą. Teismas sprendžia, kad ta aplinkybė, jog atsakovė, per darbo sutarties laikotarpį savarankiškai susirado kitą gyvenamąjį plotą ir į jį išsikraustė nereiškia, kad ieškovei (darbdaviui) išnyko prievolė apmokėti su tuo susijusias komandiruotės išlaidas. Darbo sutarties su atsakove sudarymo ir vykdymo metu galiojusio DK 220 straipsnio 1 dalis numatė, kad komandiruojamiems darbuotojams yra mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos.

21Ieškovės nurodyta aplinkybė, kad atsakovei išsikrausčius iš Ieškovo nuomojamo būsto, Ieškovas ir toliau mokėjo nuomą už jo nuomojamą ir atsakovei bei jo šeimai suteikiamą būstą Olandijoje yra nepagrįsta, kadangi byloje esančiais duomenimis ieškovė mokėjo už būsto nuomą, kuris buvo suteiktas arba galėjo būti suteiktas kitiems jos darbuotojams, be to, teismas nepagrįstu laiko ieškovės pateiktą interpretavimą, kad ji privalo laikyti tuščią būstą tam atvejui, kad darbuotojai galėtų į jį bet kuriuo metu sugrįžti ir už tokią galimybę turi būti ir buvo atlyginta darbdavio lėšomis.

22Ieškovės teigimu, atsakovė privalėjo informuoti ieškovę apie jos patirtas faktines gyvenamojo ploto nuomos išlaidas ir pateikti prašymą jas atlyginti iš karto po kiekvienos komandiruotės per 3 darbo dienų terminą. Šios savo pareigos atsakovė esą nevykdė, tokiais savo veiksmais patvirtindama, kad jokių pretenzijų darbdaviui neturi. Atitinkamai, ieškovė tokios kompensacijos, dėl kurios kreiptasi tik po pusantrų metų, neturi pareigos atlyginti. Byloje nėra pateiktų UAB Headex įsakymų dėl darbuotojų komandiruočių, su kuriais, kaip vidiniais teisės aktais ir jų turiniu atsakovė, kaip darbuotoja, supažindinta. Teismo vertinimu būtent tai lemia, kad nėra faktinio pagrindo taikyti 3 darbo dienų terminą per kurį atsakovė privalėjo informuoti Ieškovą apie jos patirtas faktines gyvenamojo ploto nuomos išlaidas ir pateikti prašymą jas atlyginti, t. y. nėra tinkamai užfiksuotų datų, kurias turėjo užfiksuoti darbdavys, nuo kurių turėjo būti skaičiuojamas 3 darbo dienų terminas.

23Apibendrinant tai, kas išdėstyta, daroma išvada, kad faktiškai atsakovės komandiruotėje patirtos gyvenamojo būsto nuomos išlaidos, jai gyvenant jos pasirinktose gyvenamosiose patalpose, nebuvo kompensuojamos, atitinkamai atmetamas ieškovės reikalavimas dėl 5869,57 EUR kompensacijos už komandiruotės laikotarpiu nuomoto gyvenamojo ploto nuomos išlaidas nepriteisimo atsakovei.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų.

25Ieškinį atmetus, iš ieškovės atsakovės naudai priteistinos 400,00 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Taip pat iš ieškovės priteistina 9,34 Eur pašto išlaidų valstybės naudai (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsnio 1 dalimi, 259 straipsniu, 265-270, 410-418 straipsniais, Lietuvos Respublikos 2016 m. darbo kodekso 231 straipsniu, teismas

Nutarė

27ieškinį atmesti.

28Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Headex“, įmonės kodas 242156050, 400,00 Eur (keturis šimtus eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsakovės V. P., asmens kodas ( - ) naudai.

29Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Headex“, įmonės kodas 242156050, 9,34 Eur (devynis eurus 34 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Šios išlaidos sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752 vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660, mokėjimo paskirtį – bylinėjimosi išlaidos. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina atnešti arba atsiųsti paštu į Varėnos rajono apylinkės teismo raštinę, arba pateikti per EPP sistemą.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė,... 2. sekretoriaujant Rasai Osinskienei, dalyvaujant ieškovės atstovėms D. P. ir... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti Lietuvos... 5. Nurodoma, kad ji nesutinka su DGK sprendimo dalimi, kuria iš jos buvo... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovės palaikė ieškinio reikalavimus... 7. Atsakovė per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 8. Teismo posėdyje atsakovės atstovė nesutiko su ieškiniu, nurodydama, kad... 9. Teismas konstatuoja:... 10. ieškinys atmestinas.... 11. Ieškovės ieškinys yra pareikštas 2017-07-27, todėl jo nagrinėjimui... 12. Nagrinėjamoje byloje vertinant ar atsakovei priteista kompensacija už... 13. Nustatyta, kad 2015 m. kovo 20 d. ieškovė su atsakove sudarė darbo sutartį... 14. Dėl kompensacijos už nepanaudotas atostogas.... 15. Ieškovė šį savo reikalavimą grindžia aplinkybe, kad atsakovė per darbo... 16. Ieškovė apskaičiavo kompensaciją už nepanaudotų kasmetinių atostogų... 17. Dėl kompensacijos už gyvenamojo ploto nuomą komandiruotės metu.... 18. Kaip matyti iš byloje esančio Darbo aprašymo (informacijos komandos nariams)... 19. Byloje yra nustatyta, kad atsakovei ir jos sutuoktiniui komandiruočių į... 20. Kaip, jau minėta, ieškovei tenka pareiga kompensuoti su gyvenamojo ploto... 21. Ieškovės nurodyta aplinkybė, kad atsakovei išsikrausčius iš Ieškovo... 22. Ieškovės teigimu, atsakovė privalėjo informuoti ieškovę apie jos patirtas... 23. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, daroma išvada, kad faktiškai atsakovės... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 25. Ieškinį atmetus, iš ieškovės atsakovės naudai priteistinos 400,00 Eur... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1... 27. ieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Headex“, įmonės... 29. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Headex“, įmonės... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...