Byla N1-39-636/2012

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G., sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei D. J., dalyvaujant prokurorei A. P., kaltinamųjų gynėjui advokatui .A. J., dalyvaujant Vaiko teisių apsaugos skyriais atstovei A. P., dalyvaujant kaltinamojo M. S. tėvui V. S. , viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. D., asmens kodas ( - ) gimęs , Mažeikiuose, gyv. S.gv., Mažeikiai, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis 7 klasių išsilavinimą, nedirbantis, teistas: 1) 2009-01-12 Mažeikių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. Vadovaujantis LR BK 93, 82str. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir paskirta auklėjamojo poveikio priemonė - elgesio apribojimas 10 mėnesių, įpareigojant būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. bei mokytis. 2009-07-14 Mažeikių rajono apylinkės teismo nutartimi nuosprendžiu paskirtą auklėjimo poveikio priemonę pakeista kita auklėjamojo poveikio priemone - per 2 mėn. atlikti 30 val. nemokamų auklėjamojo pobūdžio darbų, paliko įpareigojimus būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., mokytis; 2) 2009-09-28 Mažeikių rajono apylinkės tesimo nuosprendžiu pagal LR BK 178 str. 1 d. keturiems mėnesiams viešųjų darbų, įpareigojant neatlygintinai išdirbti po 30 val. per mėnesį visuomenės labui; 3) 2009-10-08 Mažeikių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 180 str. 1 d. 10 mėnesių laisvės atėmimo, 2009-11-13 Mažeikių rajono apylinkės teismo nutartimi subendrinus bausmes, paskirtas 2009-09-28 ir 2009-10-08 Mažeikių rajono apylinkės teismo nuosprendžiais, galutinė bausmė paskirta 10 mėnesių 10 dienų laisvės atėmimo; 4) 2010-01-19 Mažeikių rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 181 str. 1 d. laisvės atėmimo bausme 1 metams, subendrinus bausmes dalinio sudėjimo būdu su 2009-11-13 Mažeikių rajono apylinkės teismo nutartimi subendrinta 2009-09-28, 2009-10-08 Mažeikių rajono apylinkės teismo nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas 1 metams 6 mėnesiams; 5) 2010-01-27 Mažeikių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 135 str. 1 d. laisvės atėmimo bausme 2 metams; 2010-05-12 Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010-01-27 nuosprendis pakeistas ir panaikinta nuosprendžio dalis dėl paskirtos bausmės atlikimo pataisos namuose, nustatant bausmę atlikti nepilnamečių pataisos namuose, kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista; 2010-08-24 Mažeikių rajono apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis LR BK 63 str. 4, 9 dalimis, paskirta galutinė subendrinta bausmė 2 m. 6 mėn. laisvės atėmimo; 2010-12-27 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi paleistas lygtinai neatlikus 1 m. 5 mėn. 19 d. laisvės atėmimo bausmės, nustatant, kad draudžiama išeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu, bei registruotis bausmės vykdymą prižiūrinčioje institucijoje 4 kartus per mėn., kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 189 str. 1 d. ir M. S., asmens kodas ( - ) gimęs , Mažeikiuose, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. Ž.gv., Mažeikių m., 6 klasių išsilavinimo, nevedęs, Pikelių pagrindinės mokyklos 7 klasės moksleivis, teistas 1) 2009-01-26 Mažeikių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 178 str. 2 d. 10 mėnesių laisvės apribojimo, įpareigojant būti namuose nuo 23.00 iki 6.00 val., pradėti mokytis, neatlygintinai išdirbti 80 val. per aštuonis mėnesius sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.; 2) 2010-01-05 Mažeikių rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal LR BK 284 str. 1 d. 8 MGL (1040,00 litų) bauda, 3) 2011-08-26 Mažeikių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 140 str. 1 d. 2 mėn. viešųjų darbų, kas mėnesį dirbant po 30 val., kaltinamas pagal LR BK 189 str. 1d.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Kaltinamasis A. D. įgijo ir realizavo nusikalstamu būdu gautą turtą, o būtent: 2011-06-18, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą valandą, savo bute, adresu Sodų g. 13-61, Mažeikių mieste, iš N. R. įgijo R. V. priklausantį 450 litų vertės balto su geltonu auksu moterišką žiedą, kurį N. R. 2011-06-18, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą valandą pagrobė įsibrovusi į R. V. priklausantį butą, žinodamas, kad šis žiedas yra gautas nusikalstamu būdu, ir 2011-06-19, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą valandą, šį žinomai nusikalstamu būdu gautą žiedą realizavo užstatydamas jį lombarde UAB "Modolita", esančiame adresu Žemaitijos g. Nr. 45-2, Mažeikių mieste.

4K. M. S. kaltinamas tuo, kad realizavo nusikalstamu būdu gautą turtą, o būtent: 2011-06-19, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą valandą veikdamas kartu su A. D., realizavo užstatydamas į lombardą UAB "Modolita", esantį adresu Žemaitijos g. Nr. 45-2, Mažeikiai, R. V. priklausantį 700 litų vertės balto su geltonu auksu moterišką žiedą kurį N. R. 2011-06-18, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą valandą, pagrobė įsibrovusi į R. V. priklausantį butą, žinodamas, kad šis žiedas yra gautas nusikalstamu būdu.

5Kaltinamasis A. D. teismo posėdyje kaltu prisipažino visiškai, nuoširdžiai gailisi padaręs nusikaltimą. Paaiškino, kad 2011 m. birželio mėn. pas jį buvo draugų, buvo ir M. S.. Atėjo draugė N., kuri turėjo žiedų , ji pasakė, kad pavogė juos iš savo mamos. Jis jos paprašė parodyti vieną žiedą ir užsidėjo ant piršto ir pamiršo. Tas žiedas pas jį taip ir liko. Po to visi išėjo, pas jį liko nakvoti M. S.. Iš ryto atsikėlę jie išėjo pasivaikščioti į miestą , pamatė lombardą ir sugalvojo paklausti, ar tas žiedas auksinis. Paaiškina, kad su M. specialiai į lombardą nėjo , šiaip vaikščiojo po miestą ir viskas, ir tik paskui užėjo paklausti , ar tas žiedas auksinis. Įėjo į lombardą , jis paklausė, jam pasakė kad žiedas auksinis ir kad už jį duotų 200 lt. Tada jis pats sumanė tą žiedą užstatyti, davė savo pasą, užstatė, gavo du šimtus litų. Pinigus , kuriuos jis gavo, o paskui išleido kartu su Mindaugu

6K. M. S. teismo posėdyje kaltu prisipažino dėl to, kad ėjo kartu su A. ir užėjo į lombardą. Nurodė, kad nesupranta, kur ta jo kaltė, negi dėl to, kad palydėjo žmogų į lombardą. Paaiškina, kad tada buvo pas A. D. , kuris gyvena S.gv. , Mažeikiuose. A. N., ėmė girtis, kad pavogusi iš tėvų pinigų, rodė ir žiedą. Jie tą žiedą apžiūrinėjo, spėliojo, ar jis auksinis . Teismo posėdyje jis paaiškino, kad užstatant žiedą, jis nedalyvavo, apžiūrinėjo lombarde telefonus . Kai ryte pas A. atsikėlė, tas žiedas kažkokiu būdu buvo likęs pas A. ir jo N. A. negrąžino. Paskui jiedu išėjo pasivaikščioti į miestą ir sugalvojo užeiti į lombardą , kad išsiaiškinti, ar auksinis tas žiedas ar neauksinis. Kai išsiaiškino, tai A. tą žiedą pardavė ar užstatė, jis nežino. Nurodo, kad žinojo, kad tas žiedas yra ne jų, bet ne jis, o A. jį pardavė. Tai buvo lombarde „ Monolita“ . Jis į lombardą irgi buvo užėjęs, telefoną apžiūrinėjo. N. sakė, kad žiedą pavogė iš savo tėvų . Nurodo, kad eidami į miestą nesitarė , kad užstatys žiedą . Tik kai bevaikščiodami pamatė lombardą, A. prisiminė, kad turi tą žiedą ir sumąstė patikrinti, ar jis auksinis . Nurodo, kad jis žiedo neužstatė , tai padarė A. , bet pinigus išleido kartu. Jeigu buvimas kartu ir tai, kad išleido pinigus, irgi yra nusikaltimas, tada kaltu prisipažįsta visiškai. Mano, kad už buvimą kartu teisti negalima. Paaiškina, kad jo kaltė yra tik tiek, kad palydėjo A. iki lombardo. Tada pas A. buvo atėjusi N. ir ėmė girtis, kad pinigų, žiedą iš tėvų pavogė. N. parodė žiedą, jis atrodė auksinis. Kitą rytą jiedu atsikėlė, N. nebebuvo , bet A. turėjo tą žiedą. Jie išėjo pavaikščioti į miestą ir užėjo į lombardą. Ten užstatė žiedą, gavo 200 lt ir išleido bendrai. Iš anksto nesitarė, kad eina užstatyti žiedą. Kai išėjo į miestą, priėjo lombardą ir kilo mintis užstatyti žiedą. Pradžioje skambino Normantei , norėjo grąžinti, bet ji neatsiliepė . Žinojo, kieno žiedas, gavo pinigus ir paskui bendrai išleido.

7L. R. V. teismo posėdyje parodė, kad nepilnametė N. iš jos namų pavogė pinigų, gėrimų , papuošalų, tame tarpe ir auksinį žiedą, kurį ji buvo pirkusi už 450 lt. Dabar jai žiedas grąžintas.

8Kaltinamojo A. D. padaryta veika įrodyta byloje esančiais ir teismo posėdžio metu ištirtais įrodymais : jo paties parodymais teismo posėdžio metu,2011 06 27 protokole- pareiškime nurodyta informacija ( It.b.l. 16), 2011 06 27 d, apžiūros protokole nurodyta informacija ir fotolentele ( It.b.l. 17 -27 ), 2011 06 27 liudytojos R. V. apklausos protokole užfiksuota informacija ( It.b.l. 29-30 ) , 2011 06 30 liudytojos R. V. papildomos apklausos protokole užfiksuota informacija ( It.b.l. 31 ), 2011 06 29 apžiūros protokole ir fotolentelėje užfiksuotais duomenimis ( It.b.l. 33 -36 ), 2011 06 30 daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuotais duomenimis ( It.b.l. 37) , lombardo dokumente užfiksuota informacija: Lombardo UAB „Modolita" sutarties Nr. 624 kopijoje nurodyta, kad klientas D. A. 2011-06-19 pridavė žiedą ir jam išduota 200 Lt suma ,(.b.l. 38 ), 2011 06 30 apžiūros protokole ir fotolentelėje užfiksuota informacija : 2011-06-30 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu lombardo UAB „Modolita" darbuotojas savo iniciatyva pateikė geltono metalo žiedą (1 t., b.l. 37), kuris apžiūrėtas 2011-06-30 apžiūros protokolu (1 t., b.l. 39-42),2011-06-30 daiktų ir kitų objektų parodymo atpažinti protokole nurodyta, kad nukentėjusioji R. V. atpažino savo daiktus, tame tarpe ir geltono su balto metalo spalvos žiedą (lt., b.l. 43-48),2011 06 30 daiktų ir kitų objektų parodymo atpažinti protokole ir fotolentelėje užfiksuota informacija ( It.b.l. 43 – 48), 2011 06 30 daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota informacija ( It.b.l. 49 ), 2011 06 30 apžiūros protokole ir fotolentelėje užfiksuota informacija (It.b.l. 50-53 ), 2011 07 01 daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfksuotais duomenimis (It.b.l. 56), 2011 07 01 apžiūros protokole ir fotolentelėje užfiksuotais duomenimis ( It.b.l. 57 – 60 ), 2011 06 30 nepilnamečio M. S. apklausos protokole užfiksuotais duomenimis (It.b.l. 63-64 ), nepilnametės K. M. liudytojos apklausos protokole užfiksuotais parodymais ( It.b.l. 72-73 ), 2011 07 05 nepilnametės E. M. apklausos protokole užfiksuotais duomenimis ( It.b.l. 76-77 ), 2011 09 08 nepilnametės liudytojos M. M. apklausos protokole užfiksuotais duomenimis ( It.b.l. 84 -86 ), 2011 06 27 nepilnametės N. R. paaiškinime užfiksuotais parodymais ( It.b.l. 87 ), 2011 07 19 nepilnametės N. R. apklausos protokole užfiksuotais parodymais ( It.b.l. 90-92),2011 06 27 apžiūros protokole ir fotolentelėje užfiksuotais parodymais ( It.b.l. 93-98 ), 2011 06 29 įtariamojo A. D. apklausos protokole užfiksuotais parodymais ( It.b.l. 161), 2011 07 22 įtariamojo A. D. apklausos protokole užfiksuotais parodymais ( It.b.l. 167) , 2011 09 28 įtariamojo A. D. apklausos protokole užfiksuotais parodymais ( It.b.l. 170), 2011 10 18 įtariamojo A. D. apklausos protokole užfiksuotais parodymais ( It.b.l. 174-), 2011 09 27 įtariamojo M. S. apklausos protokole užfiksuotais duomenimis ( IIt.b.l. 8 ) 2011 10 18 įtariamojo M. S. apklausos protokole užfiksuotais duomenimis ( IIt.b.l. 11 ).

9Kaltinamojo A. D. veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 189 str. 1d., nes jis įgijo ir realizavo nusikalstamu būdu įgytą žiedą.

10LR BK 189 str. 1d. nurodyta veika yra padaroma aktyviais alternatyviais veiksmais : įgijimu, naudojimusi arba realizavimu , t.y. turi būti tiesioginė tyčia ir veikimas. Turto realizavimu laikomas kaltininkui iš anksto nepažadėtas jo nusikalstamu būdu gauto turto perdavimas tretiesiems asmenims bet kuria civilinės teisės reglamentuota forma , turtas gali būti perduotas tiek atlygintinai, tiek neatlygintinai. Šios nusikalstamos veikos sudėtis yra formali , todėl ji laikoma baigta nuo nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo, naudojimo arba jo realizavimo momento. Subjektyviosios pusės požymis – kaltė pasireiškia tiesiogine tyčia . Kaltininkas suvokia, kad įgyja, naudoja arba realizuoja turtą, kuris gautas nusikalstamu būdu ir to nori. Šios nusikalstamos veikos padarymo motyvai nėra būtinas sudėties požymis ir veikos kvalifikavimui reikšmės neturi .

11M. S., kaltinamas veikos, numatytos LR BK 189 str. 1d. įvykdymu, išteisintinas, nesant jo veikoje šio nusikaltimo sudėties : teisme ištyrus visus įrodymus nustatyta, kad būtent kaltinamasis A. D. įgijo ir realizavo nusikalstamu būdu įgytą turtą, o M. S. to žiedo net neturėjo, žiedą laikė būtent A. D. ,ir M. S. negalėjo dėl to jo realizuoti , t.y. negalima realizuoti to, ko neturi , nevaldai ir neįgijai. Tiek kaltinamasis A. D., tiek kaltinamasis M. S. ir teismo posėdyje, ir ikiteisminio tyrimo metu patvirtino, kad nebuvo jokio jų išankstinio susitarimo užstatyti žiedą , jie abu paaiškino, kad išėjo pasivaikščioti į miestą , užėjo į lombardą paklausti, ar tas žiedas auksinis, D. paklausus , kiek pinigų už jį būtų galima gauti ir sužinojus kad 200lt, būtent D. kilo mintis tą žiedą užstatyti , ką A. D. ir padarė, pateikė savo dokumentus , D. vardu užpildė lapelį ir būtent D. gavo 200 lt, šie abiejų kaltinamųjų parodymai tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teismo posėdžio metu buvo nuoseklūs ir nesikeičiantys; gi M. S. visiškai neatliko jokių veiksmų , tik kad buvo lombarde ir , jo aiškinimu, tuo metu apžiūrinėjo lombarde buvusius telefonus. Šis nusikaltimas įvykdomas tik tiesiogine tyčia ir aktyviais veiksmais, gi tokių veiksmų, t.y. kad M. S. turėjo tiesioginę tyčia užstatyti vogtą žiedą, kad jis valdė tą vogtą žiedą , kad buvo su A. D. susitaręs ir veikė aktyviais veiksmais , užstatant žiedą , ištyrus įrodymus, nėra byloje nustatyta. Laikytina, kad M. S. veiksmuose, kurie, kaip nustatyta, buvo tie, kad jis buvo tik užėjęs į lombardą kartu su D., nėra nusikaltimo, numatyto LR BK 189 str. 1d., sudėties, todėl jis išteisintinas (LR BPK 303 str. 5d. 1p.)

12Kaltinamojo A. D. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta; atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis nuoširdžiai prisipažino ir gailėjosi dėl savo nusikalstamos veikos .

13Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam A. D., siekė tinkamai pritaikyti įstatymą konkrečiam atvejui, siekė, kad paskirtoji bausmė būtų teisinga ir kad būtų pasiekti bausmės tikslai, todėl atsižvelgta į įstatymo ginamas vertybes, į kėsinimosi dalyko vertingumą, padarytos žalos dydį ir mastą , nusikaltimo tikslus ir motyvus , nusikaltimo padarymo būdą, laiką ir vietą , žalingų pasekmių turinį ir sunkumą , į kaltinamojo šeimyninę padėtį , taipogi įvertinant kaltinamojo asmenybę , atsižvelgiant į tai, kad nusikaltimas padaryta tyčia , atsižvelgta į kaltinamojo požiūrį į savo nusikalstamą veiką.

14Teismas, skirdamas bausmę , atsižvelgia į kaltinamojo asmenybę: A. D. psichiatrinio ir priklausomybių kabineto įskaitoje neįrašytas (1 t. b.l. 153), administracine tvarka baustas,, (1 t., b.1.108-109),teistumai neišnykę , yra nusikaltimų recidyvas ( LR BK 27 str. ), A. D. gyvenimo būdo nekeičia, išvadų nedaro, todėl laikytina, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti tik paskyrus realią laisvės atėmimo bausmę. Skiriant bausmę, taipogi atsižvelgtina į tai, kad padarytas nesunkus nusikaltimas, atsižvelgtina į padarytos veikos pavojingumo laipsnį . Bausmė skirtina vadovaujantis LR BK 41 str.,54-66 straipsniais .

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 - 306,303 str. 5d. 1p., 307 straipsniais, teismas

Nutarė

16A. D. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 189 straipsnio 1 dalį ir nuteisti aštuoniems mėnesiams ( 8 mėn. ) laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose .

17Vadovaujantis LR BK 64 str.1d.ir 3d., prie paskirtos bausmės pridedant 2010 01 27 Mažeikių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos ir 2010 08 24 Mažeikių rajono apylinkės teismo nutartimi subendrintos neatliktos bausmės dalį , paskirti A. D. galutinę subendrintą bausmę vienuolika mėnesių ( 11 mėn. )laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

18Bausmės atlikimo laiką A. D. skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

19Į bausmės laiką A. D. įskaityti laiką, jo išbūtą laikiname sulaikyme nuo 2011 06 28 d. iki 2011 06 29 d. imtinai.

20M. S. , kaltinamą veikos, numatytos LR BK 189 str. 1d. , įvykdymu, išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių .

21Baltos su geltona spalva metalo žiedą grąžinti nuosavybėn R. V..

22Kardomąsias priemones- rašytinį pasižadėjimą neišvykti- kaltinamiesiems A. D. ir M. S., nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

23Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per nuosprendį priėmusį teismą .

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G., sekretoriaujant teismo... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Kaltinamasis A. D. įgijo ir realizavo nusikalstamu būdu gautą turtą, o... 4. K. M. S. kaltinamas tuo, kad realizavo nusikalstamu būdu gautą turtą, o... 5. Kaltinamasis A. D. teismo posėdyje kaltu prisipažino visiškai, nuoširdžiai... 6. K. M. S. teismo posėdyje kaltu prisipažino dėl to, kad ėjo kartu su A. ir... 7. L. R. V. teismo posėdyje parodė, kad nepilnametė N. iš jos namų pavogė... 8. Kaltinamojo A. D. padaryta veika įrodyta byloje esančiais ir teismo... 9. Kaltinamojo A. D. veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 189 str. 1d., nes... 10. LR BK 189 str. 1d. nurodyta veika yra padaroma aktyviais alternatyviais... 11. M. S., kaltinamas veikos, numatytos LR BK 189 str. 1d. įvykdymu,... 12. Kaltinamojo A. D. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta;... 13. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam A. D., siekė tinkamai pritaikyti... 14. Teismas, skirdamas bausmę , atsižvelgia į kaltinamojo asmenybę: A. D.... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 - 306,303... 16. A. D. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 189... 17. Vadovaujantis LR BK 64 str.1d.ir 3d., prie paskirtos bausmės pridedant 2010 01... 18. Bausmės atlikimo laiką A. D. skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo... 19. Į bausmės laiką A. D. įskaityti laiką, jo išbūtą laikiname sulaikyme... 20. M. S. , kaltinamą veikos, numatytos LR BK 189 str. 1d. , įvykdymu,... 21. Baltos su geltona spalva metalo žiedą grąžinti nuosavybėn R. V..... 22. Kardomąsias priemones- rašytinį pasižadėjimą neišvykti- kaltinamiesiems... 23. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...