Byla 2YT-1212-998/2020
Dėl antstolės B. T. veiksmų, suinteresuoti asmenys Palangos kredito unija, antstolė B. T

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana Bučienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Daisana“ skundą dėl antstolės B. T. veiksmų, suinteresuoti asmenys Palangos kredito unija, antstolė B. T..

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja UAB „Daisana“ kreipėsi į antstolę B. T. prašydama: jeigu teisėtai paskaičiuoti 99,99 Eur, jų atsisakyti arba sumažinti; atsisakyti arba sumažinti 140,03 Eur mokestį; panaikinti 2019 m. lapkričio 21 d. nurodymą Nr. (duomenys neskelbtini) priverstinai nurašyti pinigines lėšas, paliekant tik turto areštą būtinų ir reikalingų vykdymo lėšų išsiieškojimui iš silpnosios kreditinio sandėrio šalies su privalomas licencijas turinčiais stipriosios šalies atstovais (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 665 straipsnio 1 dalis) ir ateityje visiems išieškojimams tai taikyti ir nedaryti jokių papildomų išlaidų paieškoms ir kitiems veiksmams. Pareiškėja nurodo, kad turėjo sustabdyti bendrovės veiklą, nes dėl areštuotų lėšų negalėjo gauti licencijos tiekti vartotojams ir abonentams geriamąjį vandeni ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas. Pareiškėjos teigimu, Palangos kredito unija, išnagrinėjusi UAB „Daisana“ finansinius srautus, išdavė paskolą pagal verslo planą, kur paskolos grąžinimas buvo numatytas parduodant vandentvarkos turtą. Taip pat pareikalavo UAB „Daisana“ iš jai duodamos paskolos įsigyti maksimaliai leistiną kreditoriui asocijuoto nario pajus, už kuriuos Palangos kredito unija nieko nemoka. Ir dar pareikalavo laidavimo sutarties tokiai paskolos rūšiai visai netaikomo laidavimo su fiziniu asmeniu, kuris neturėjo jokio turto ir kurio pajamos netenkino išduotos paskolos grąžinimui reikalingų lėšų. Pareiškėja nurodo, kad vyko teisminiai procesai, kurie pareikalavo nemažai lėšų, bet bylą laimėjo stipriosios sutarties šalies atstovai (Palangos kredito unija) arba viešojo administravimo subjektai. Ir dabar stiprioji šalis Palangos kredito unija vietoj formaliai sutartyje nurodytų 8 proc. metinių palūkanų dėl pareikalautų asociacijuoto nario pajaus faktiškai nuskaičiuoja ir taiko sankcijas nuo nemažiau kaip 9,4 proc. metinių palūkanų, nors kitiems seniai savo internetinėje erdvėje siūlo 5 proc. metinių palūkanų dydį, ir praktiškai nereaguoja į jokius UAB „Daisana“ ir laiduotojo prašymus ir siūlymus. Pareiškėja nurodo, kad turtas, į kurį prašo nukreipti visus įsiskolinimus yra išperkamas viešiesiems interesams (visuomenės poreikiams) tenkinti, ko nevykdo LR viešojo administravimo subjektai.

5Antstolė B. T. 2019 m. gruodžio 16 d. patvarkymu pareiškėjos skundo netenkino ir vadovaudamasi CPK 510 straipsnio 2 dalimi, skundą kartu su vykdomąja byla perdavė apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolės kontoros buveinė. Antstolės patvarkyme nurodoma, kad vykdoma vykdomoji byla Nr. (duomenys neskelbtini) dėl 4884,21 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš solidarios skolininkės UAB „Daisana“ išieškotojos Palangos kredito unija naudai pagal Palangos miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 23 d. teismo įsakymą Nr. L2-1287-549/2015. Teismo priteista skola visa apimtimi išieškota iš solidaraus skolininko E. L. vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), todėl ši vykdomoji byla 2019 m. birželio 14 d. užbaigta. Vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) patirtos vykdymo išlaidos apskaičiuotos skundžiamu 2019 m. lapkričio 21 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimu Nr. (duomenys neskelbtini). Papildomų, t. y. vykdomojoje byloje faktiškai patirtų, vykdymo išlaidų 140,03 Eur suma, detalizuota 2018 m. gruodžio 19 d. vykdymo išlaidų apskaičiavime Nr. (duomenys neskelbtini). Antstolė nurodo, kad siekiant išieškoti vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) patirtas vykdymo išlaidas skundžiamu 2019 m. lapkričio 21 d. nurodymu priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. (duomenys neskelbtini) areštuotos skolininkės vardu atidarytos banko sąskaitos nurodant, kad iš areštuotų banko sąskaitų turi būti nurašoma 242,25 Eur suma. Antstolė pažymi, jog pareiškėjos skunde nurodytos aplinkybės niekaip nesusijusios su skunde išdėstytais reikalavimais, skunde nurodytos aplinkybės nepatvirtina ir neįrodo, jog vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) patirtos vykdymo išlaidos apskaičiuotos netinkamai, ar kad šios išlaidos išieškomos neteisėtai. Nurodo, jog Palangos kredito unija, pateikdama antstolei 2016 m. sausio 4 d. prašymą dėl vykdomojo dokumento pateikimo ir vykdymo išlaidų apmokėjimo, kartu su vykdomuoju dokumentu apmokėjo būtinas vykdymo išlaidas, t. y. 99,99 Eur, todėl yra tiek juridinis, tiek faktinis pagrindas iš skolininkės UAB „Daisana“ išieškoti 99,99 Eur būtinų vykdymo išlaidų. Vykdomojoje byloje papildomos vykdymo išlaidos sudaro 142,26 Eur, jos apskaičiuotos tinkamai ir teisingai, laikantis Sprendimų vykdymo instrukcijoje (toliau SVI) nustatytų dydžių ir tvarkos, todėl nėra pagrindo patirtas papildomas vykdymo išlaidas mažinti. Antstolė nurodo, kad skolininkei el. paštu išsiųstas 2018 m. gruodžio 19 d. patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau skolininkė vykdomojoje byloje patirtų vykdymo išlaidų nepadengė, todėl pradėtas priverstinis šių vykdymo išlaidų išieškojimas ir priimtas skundžiamas 2019 m. lapkričio 21 d. nurodymas Nr. (duomenys neskelbtini) priverstinai nurašyti pinigines lėšas, kuriuo areštuotos skolininkės vardu atidarytos banko sąskaitos, arešto mastą nustatant – 242,25 Eur, t. y. vykdomojoje byloje patirtų vykdymo išlaidų sumą. Antstolė pažymi, jog Piniginių lėšų apribojimo informacinėje sistemoje (PLAIS) esantys duomenys patvirtina, kad skolininkės vardu atidarytoms banko sąskaitoms yra taikomi ne tik antstolės B. T., bet ir kitų įstaigų/organizacijų bei antstolių areštai. Iš viso be antstolės taikomo arešto šiuo metu yra galiojantys dar septyni areštai skolininkės banko sąskaitoms.

6Suinteresuotas asmuo Palangos kredito unija atsiliepimo į skundą nepateikė.

7Teismas

konstatuoja:

8remiantis vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog antstolė B. T. vykdo vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini), pradėtą pagal 2015 m. spalio 23 d. Palangos miesto apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. L2-1287-549 dėl 4848,21 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų (650,74 Eur) ir 36,00 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš solidarios skolininkės UAB „Daisana“ išieškotojos Palangos kredito unija naudai. Skola išieškota iš solidaraus skolininko E. L.. Antstolė 2019 m. lapkričio 21 d. priėmė nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo nurodė priverstinai nurašyti pinigines lėšas nuo visų UAB „Daisana“ sąskaitų 242,25 Eur sumoje. Antstolė taip pat 2019 m. lapkričio 21 d. priėmė vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo apskaičiavo 99,99 Eur būtinų vykdymo išlaidų, 142,26 Eur papildomų vykdymo išlaidų (140,03 Eur iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. susidariusios vykdymo išlaidos, 2,23 Eur už patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo parengimas), 0,00 Eur atlygį antstoliui. Apskaičiavimu Nr. (duomenys neskelbtini) nurodyta, kad iki 2019 m. lapkričio 21 d. iš skolininkės buvo išieškota 0,00 Eur vykdymo išlaidų, likusi išieškoti vykdymo išlaidų suma yra 242,25 Eur.

9Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgalinimų (CPK 585 straipsnio 4 dalis), laikytis CPK bei SVI. Antstolių įstatymas įpareigoja antstolį vykdant vykdomuosius dokumentus imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus ir nepažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

10Pareiškėja nesutinka su antstolės paskaičiuotomis 99,99 Eur būtinosiomis vykdymo išlaidomis ir 140,03 Eur papildomomis vykdymo išlaidomis, todėl prašo jų atsisakyti arba sumažinti.

11Vykdymo išlaidas, jų apmokėjimą ir išieškojimą iš skolininko reglamentuoja CPK 609–611 straipsniai. CPK 609 straipsnio 1 dalis vykdymo išlaidas skirsto į tris pagrindines grupes: vykdomosios bylos administravimo išlaidos, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje; vykdomosios bylos administravimo papildomos išlaidos, patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje; atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu. Remiantis CPK 611 straipsnio 1 dalimi, vykdymo išlaidos išieškomos toje pačioje vykdomojoje byloje, kurią vykdant jos buvo apskaičiuotos. Vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato SVI (CPK 609 straipsnio 2 dalis).

12SVI 43 punkte nurodyta, kad vykdymo išlaidos skirstomos į: Vykdomosios bylos administravimo išlaidas. Jas sudaro kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti būtinos išlaidos (toliau – būtinos vykdymo išlaidos) ir papildomos išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje (toliau – papildomos vykdymo išlaidos) (SVI 43.1 punktas); Atlygį antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu (toliau – atlygis antstoliui) (SVI 43.2 punktas).

13Kaip minėta, pareiškėja nesutinka su antstolės paskaičiuotomis būtinosiomis vykdymo išlaidomis.

14SVI 50 punkte (nuo 2015 m. rugsėjo 30 d. galiojusi redakcija) numatyta, jei išieškotina suma yra nuo 4344,3 Eur iki 8688,6 Eur, tai būtinosios išlaidos yra 99,99 Eur. Pagal SVI 44 punktą, išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo sumokėti antstoliui būtinas vykdymo išlaidas, išskyrus šioje Instrukcijoje nustatytas išimtis. Išieškotojo apmokėtos ir iš skolininko išieškotos vykdymo išlaidos grąžinamos išieškotojui, išskyrus šioje Instrukcijoje nustatytus atvejus (SVI 42 punktas).

15Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų matyti, kad antstolė 2019 m. lapkričio 21 d. priėmė vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo apskaičiavo 99,99 Eur būtinųjų vykdymo išlaidų. Atsižvelgiant į tuo metu galiojusią SVI redakciją (50 punktas), į SVI 42 punktą, darytina išvada, kad antstolė pagrįstai 2019 m. lapkričio 21 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimu Nr. (duomenys neskelbtini) apskaičiavo 99,99 Eur būtinąsias vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje skolininkės atžvilgiu.

16Pareiškėja taip pat nesutinka su paskaičiuotomis papildomomis išlaidomis.

17Antstolio apskaičiuotos visos vykdymo išlaidos turi būti pagrįstos vykdomojoje byloje esančiais atliktais vykdymo veiksmus patvirtinančiais įrodymais. Vykdymo išlaidų apskaičiavime turi būti nurodytos faktiškai turėtos vykdymo išlaidos ir jų apmokėjimo dydžiai.

18Iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, kad antstolė atliko vykdymo veiksmus: teikė užklausas juridinių asmenų registro tarnybai, kelių transporto priemonių registrui, nekilnojamojo turto registrui ir kitoms įstaigoms, buvo surašyti turto arešto aktai, priimti patvarkymai vykdyti išieškojimą, nurodymai priverstinai nurašyti pinigines lėšas, atlikti kiti privalomi veiksmai susiję su vykdymo procesu. Taigi antstolė teisėtai atliko privalomus veiksmus, už kuriuos turi teisę gauti atlygį ir išsiieškoti papildomas vykdymo išlaidas. Pareiškėja nepateikė teismui įrodymų apie antstolės paskaičiuotų papildomų vykdymo išlaidų dydžio neteisingą paskaičiavimą, nenurodė motyvų, pagrindžiančių, kodėl antstolė neturėjo teisės paskaičiuoti papildomų vykdymo išlaidų. Tuo tarpu antstolės vykdymo išlaidų paskaičiavime Nr. (duomenys neskelbtini), o pastarasis detalizuotas 2018 m. gruodžio 19 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimu Nr. (duomenys neskelbtini), aiškiai, detaliai, nurodytas 140,03 Eur papildomų vykdymo išlaidų dydis, paaiškinta, kaip buvo paskaičiuotos papildomos vykdymo išlaidos, atsižvelgiant į SVI nuostatas, todėl darytina išvada, jog 140,03 Eur papildomos vykdymo išlaidos apskaičiuotos pagrįstai.

19Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad antstolė tinkamai ir teisingai apskaičiavo būtinąsias ir papildomas vykdymo išlaidas, todėl antstolei nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo paskaičiuotų vykdymo išlaidų atsisakyti ar jas mažinti. Pažymėtina, kad pareiškėja savo skunde nenurodė ir nepagrindė nė vienos aplinkybės, kodėl antstolė turėtų mažinti paskaičiuotas vykdymo išlaidas.

20Pareiškėjas prašo panaikinti 2019 m. lapkričio 21 d. nurodymą Nr. (duomenys neskelbtini) priverstinai nurašyti pinigines lėšas.

21CPK 624 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu skolininkas per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą teismo sprendimo neįvykdo, antstolis ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią pasibaigė terminas įvykdyti sprendimą, pradeda jį vykdyti priverstinai. Viena iš priverstinių vykdymo priemonių yra išieškojimas iš skolininko lėšų ir turto ar turtinių teisių (CPK 624 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

22Iš bylos duomenų matyti, kad pagrindinė skola yra išieškota iš solidaraus skolininko E. L., tačiau šioje vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) liko neišieškotos vykdymo išlaidos 242,25 Eur, kurios, kaip jau nustatyta, paskaičiuotos ir priimtos teisingai. Pareiškėja gera valia vykdymo išlaidų nesumokėjo, todėl antstolė, vykdant priverstinį išieškojimą, priėmė skundžiamą 2019 lapkričio 21 d. nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas (arešto mastas 242,25 Eur). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, kad skolininkė savanoriškai nepadengė vykdymo išlaidų, į tai, kad yra tinkamai paskaičiuotos vykdymo išlaidos, pagrindo, pripažinti, jog antstolė neteisėtai priėmė nurodymą Nr. (duomenys neskelbtini) ir jį naikinti, nėra.

23Pareiškėja prašo turto areštą taikyti būtinų ir reikalingų vykdymo lėšų išsiieškojimui. Teismas atkreipia dėmesį, kad iš 2019 m. lapkričio 21 d. nurodymo Nr. (duomenys neskelbtini) matyti, kad areštas yra taikomas būtent 242,25 Eur vykdymo išlaidų ribose.

24Pareiškėja taip pat prašo nedaryti jokių papildomų išlaidų paieškoms ir kitiems veiksmams. Pažymėtina, kad antstolis turi teisę į patirtų ir apskaičiuotų vykdymo išlaidų išieškojimą, todėl pareiškėjai išsiaiškintina, kad gera valia nesumokėjus vykdymo išlaidų, toliau bus tęsiami priverstiniai vykdymo veiksmai, t. y. toliau antstolė imsis veiksmų vykdymo išlaidoms išieškoti, tokiu būdu galimai didės ir pačios išlaidos.

25Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis konstatuotina, kad teismas nenustatė pareiškėjos teisių ir vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų, skundžiami antstolės veiksmai yra teisėti ir pagrįsti, nenustatyta jokio teisinio ir faktinio pagrindo įpareigoti antstolę naikinti 2019 m. lapkričio 23 d. nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. (duomenys neskelbtini) ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. (duomenys neskelbtini)5, todėl pareiškėjos skundas atmestinas.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

27pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Daisana“ skundą dėl antstolės B. T. veiksmų atmesti.

28Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini) grąžinti antstolei.

29Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana Bučienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos... 3. Teismas... 4. pareiškėja UAB „Daisana“ kreipėsi į antstolę B. T. prašydama: jeigu... 5. Antstolė B. T. 2019 m. gruodžio 16 d. patvarkymu pareiškėjos skundo... 6. Suinteresuotas asmuo Palangos kredito unija atsiliepimo į skundą nepateikė.... 7. Teismas... 8. remiantis vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog antstolė B. T. vykdo... 9. Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis... 10. Pareiškėja nesutinka su antstolės paskaičiuotomis 99,99 Eur būtinosiomis... 11. Vykdymo išlaidas, jų apmokėjimą ir išieškojimą iš skolininko... 12. SVI 43 punkte nurodyta, kad vykdymo išlaidos skirstomos į: Vykdomosios bylos... 13. Kaip minėta, pareiškėja nesutinka su antstolės paskaičiuotomis... 14. SVI 50 punkte (nuo 2015 m. rugsėjo 30 d. galiojusi redakcija) numatyta, jei... 15. Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų matyti, kad antstolė 2019 m.... 16. Pareiškėja taip pat nesutinka su paskaičiuotomis papildomomis išlaidomis.... 17. Antstolio apskaičiuotos visos vykdymo išlaidos turi būti pagrįstos... 18. Iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, kad antstolė atliko vykdymo... 19. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad antstolė tinkamai... 20. Pareiškėjas prašo panaikinti 2019 m. lapkričio 21 d. nurodymą Nr.... 21. CPK 624 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu skolininkas per raginime įvykdyti... 22. Iš bylos duomenų matyti, kad pagrindinė skola yra išieškota iš solidaraus... 23. Pareiškėja prašo turto areštą taikyti būtinų ir reikalingų vykdymo... 24. Pareiškėja taip pat prašo nedaryti jokių papildomų išlaidų paieškoms ir... 25. Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis konstatuotina, kad teismas nenustatė... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 510, 513... 27. pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Daisana“ skundą dėl... 28. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini)... 29. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...