Byla 2-697-308/2011
Dėl žalos atlyginimo regreso tvarka

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas rašytinio proceso būdu išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui K. B. dėl žalos atlyginimo regreso tvarka,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3632,24 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka ir 207,11 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Ieškovas nurodo, kad 2008-10-04 apie 18 val. 24 min Vilniuje, motociklo Kawasaki ZX 900 A, valstybinis Nr. ( - ) vairuotojas K. B. atsitrenkė į priekyje važiavusį ir sustojusį automobilį Mazda 323. Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo keleivis M. R.. Eismo įvykio kaltininku buvo pripažintas motociklo vairuotojas K. B.. Ieškovas nurodo, kad dėl 2008-10-04 eismo įvykio metu patirtų sužalojimų M. R. buvo laikinai nedarbingas laikotarpiu nuo 2008-10-04 iki 2008-11-28. M. R. buvo paskirtos ligos pašalpos, iš viso jam už laikotarpį nuo 2008-10-06 iki 2008-11-28 paskirta 3632,24 Lt ligos pašalpa.

4Ieškovas nurodo, kad M. R., apdrausto valstybiniu socialiniu draudimu, sužalojimo ir nedarbingumo priežastis yra atsakovo K. B. neteisėta veika. Atsižvelgiant į tai, kad eismo įvykio metu K. B. vairuojama transporto priemonė nebuvo apdrausta privalomuoju transporto priemonių draudimu, 3632,24 Lt žalą turi atlyginti atsakovas.

5Atsakovui teismo procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu. ( - ) dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir ( - ) Varėnos rajono laikraštyje „Giružis“ buvo pranešta apie civilinės bylos iškėlimą, paskelbta apie pareigą pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovas per teismo nustatytą 30 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškinys tenkintinas.

7Teismas, atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą konstatuoja, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Teismo pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį, ieškinys su priedais atsakovui buvo įteikti. LR CPK 285 str. 1 d. numato, kad sprendimas už akių gali būti priimtas šio Kodekso numatytais atvejais. LR CPK 142 str. 4 d. numato, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Toks ieškovo prašymas yra. Atsiliepimas turėjo būti pateiktas vėliausiai 2011-08-16.

9Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų patenkinęs ieškovo reikalavimus. Ieškovo pateikti reikalavimai yra susiję su deliktine civiline atsakomybe bei žalą atlyginusio asmens regreso teise.

102008-10-04 eismo įvykio kaltininku buvo pripažintas K. B., a.k. ( - ). Tai patvirtina byloje esanti Vilniaus apskrities VPK pažyma dėl eismo įvykio administracinėje byloje. Šioje pažymoje taip pat nurodoma, kad motociklo Kawasaki neblaivus vairuotojas atsitrenkė į priekyje važiavusį ir sustojusį automobilį Mazda. Pažymoje yra nurodyta, kad eismo įvykyje dalyvavo keleivis M. R.. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-03-12 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2.-1871-203/2009 patvirtinama, kad 2008-10-04 eismo įvykio metu K. B. būdamas neblaivus (1,91 prom.), neturėdamas teisės vairuoti šios kategorijos transporto priemonę bei neapsidraudęs transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, vairavo motociklą „Kawasaki ZX900A“, v.n. ( - ), kuriam nustatyta tvarka neatlikta valstybinė techninė apžiūra, ir ties sankryža su Pasakų gatve nesuvaldė vairuojamo motociklo bei atsitrenkė į priešais važiavusį automobilį „Mazda 323“, v.n. ( - ) ir jį apgadino. Nutarimu pripažinta, kad tokiais veiksmais K. B. padarė pažeidimus, numatytus ATPK 129 str., 127 str. 2 d., 123 str. 1 d. ir 123 str. 5 d.

11Yra visos civilinės atsakomybės sąlygos, kaip tai numato LR CK 6.246, 6.247, 6.248 str. (atsakovo neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys ir kaltė). LR CK 6.263 str. 2 d. numato, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

12Ieškovas, vadovaudamasis Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 111-3574) bei kitais teisės aktais priėmė sprendimus skirti apdraustajam M. R., dirbančiam ( - ) ligos pašalpas už laikinojo nedarbingumo laikotarpius. M. R. buvo paskirta 3632,24 Lt pašalpų suma, iš kurių 871,75 Lt buvo gyventojų pajamų mokestis, o 2760,49 Lt išmokėta M. R..

13LR CK 6.280 str. 1 d. numato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. LR CK 6.290 str. 3 d. numato, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį.

142008-10-04 eismo įvykio dieną, motociklo Kawasaki ZX 900 A, valstybinis Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė nebuvo apdrausta, tai patvirtina byloje esantis LR transporto priemonių draudikų biuro 2010-10-05 raštas.

15Vadovaujantis LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 19 str. 10 d. (nauja įstatymo redakcija nuo 2007-06-11, Žin., 2007, Nr. 61-2340) asmenys, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi regreso ar subrogacijos teisę į žalą padariusį asmenį, pretenziją dėl išmokos gali pateikti tiesiogiai kaltininko civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui arba, jei tokio nėra, žalą padariusiam asmeniui. Šiam atvejui taip pat taikytina įstatymo analogija – LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 1 d. 1 ir 3 punktai, kurie numato, kad draudikas, sumokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo, jeigu jis vairavo transporto priemonę neblaivus arba padarė žalos neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonę.

16Ieškovas nukentėjusiam asmeniui atlygino atsakovo padarytą turtinę žalą, išmokėdamas 3632,24 Lt pašalpų sumą, todėl ieškovas turi regreso teisę, o atsakovui taikytina deliktinė civilinė atsakomybė ir jis turi prievolę atlyginti ieškovui 3632,24 Lt.

17Ieškinys visiškai tenkinamas, todėl ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 207,11 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo spaudoje būdu priteistinos iš atsakovo (LR CPK 93 str. 1 d.).

18Kadangi ieškovas, kaip valstybės institucija, vadovaujantis LR CPK 83 str. 1 d. 10 p. buvo atleista nuo 109 Lt žyminio mokesčio mokėjimo, vadovaujantis LR CPK 96 str. 1 d. žyminis mokestis priteistinas iš atsakovo.

19Vadovaudamasis LR CK 6.263 str. 2 d., 6.280 sr. 1 d., 6.290 str. 3 d., 6.245 str. 4 d., LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 19 str. 10 d., 22 str. 1 d. 1, 3 p., LR CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 259 str., 263 str., 285 str., 286 str. teismas

Nutarė

20Priimti sprendimą už akių, ieškinį tenkinti.

21Priteisti iš K. B., a.k. ( - ), paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ) ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus, juridinio asmens kodas 191683350, es. Laisvės pr. 28, Vilnius, a.s. Nr. ( - ) AB SEB banke, banko kodas 70440, naudai 3632,24 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus trisdešimt du litus 24 ct) žalos atlyginimo ir 207,11 Lt (du šimtus septynis litus 11 ct) bylinėjimosi išlaidų.

22Priteisti iš K. B., a.k. ( - ) valstybės naudai 109 Lt (vieną šimtą devynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

23Atsakovas K. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Varėnos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas rašytinio... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3632,24 Lt žalos atlyginimo regreso... 3. Ieškovas nurodo, kad 2008-10-04 apie 18 val. 24 min Vilniuje, motociklo... 4. Ieškovas nurodo, kad M. R., apdrausto valstybiniu socialiniu draudimu,... 5. Atsakovui teismo procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Teismas, atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą konstatuoja,... 8. Teismo pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį, ieškinys su... 9. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų patenkinęs ieškovo reikalavimus.... 10. 2008-10-04 eismo įvykio kaltininku buvo pripažintas K. B., a.k. ( - ). Tai... 11. Yra visos civilinės atsakomybės sąlygos, kaip tai numato LR CK 6.246, 6.247,... 12. Ieškovas, vadovaudamasis Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu... 13. LR CK 6.280 str. 1 d. numato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo... 14. 2008-10-04 eismo įvykio dieną, motociklo Kawasaki ZX 900 A, valstybinis Nr. (... 15. Vadovaujantis LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 16. Ieškovas nukentėjusiam asmeniui atlygino atsakovo padarytą turtinę žalą,... 17. Ieškinys visiškai tenkinamas, todėl ieškovo turėtos bylinėjimosi... 18. Kadangi ieškovas, kaip valstybės institucija, vadovaujantis LR CPK 83 str. 1... 19. Vadovaudamasis LR CK 6.263 str. 2 d., 6.280 sr. 1 d., 6.290 str. 3 d., 6.245... 20. Priimti sprendimą už akių, ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti iš K. B., a.k. ( - ), paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - )... 22. Priteisti iš K. B., a.k. ( - ) valstybės naudai 109 Lt (vieną šimtą... 23. Atsakovas K. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 24. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius per 30 dienų...