Byla 2-1892-374/2017
Dėl įsiskolinimo, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Teismas

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, rašytinio proceso tvarka, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ ieškinį atsakovui R. G. dėl įsiskolinimo, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Teismas

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 414,98 Eur įsiskolinimo, kurį sudaro: 349,36 Eur skola už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 47,20 Eur išlaidos, susijusios su patalpų nuomos administravimu ir patalpų kaip nuosavybės teisės objekto valdymu bei 18,42 Eur delspinigiai, taip pat 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 20,86 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro: 20 Eur žyminis mokestis ir 0,86 Eur mokestis už Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti tinkamai - 2017 m. kovo 13 d. viešo paskelbimo būdu. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

3Ieškinys tenkintinas visiškai.

4Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Bylos duomenimis nustatyta, kad gyvenamoji patalpa, esanti adresu ( - ), neprivatizuota ir nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei. 2013 m. lapkričio 20 d. su atsakovu buvo sudaryta Socialinio būsto nuomos sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurios 1 punktą atsakovas įsipareigojo naudotis gyvenamąja patalpa pagal paskirtį ir mokėti už ją nuomos mokestį. Sutarties 5 ir 7 punktuose nustatyta, jog atsakovas už naudojimąsi gyvenamąja patalpa pagal paskirtį privalo mokėti nuomos mokestį, kuris turi būti sumokėtas kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito po išgyvento, mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos. Sutinkamai su minėtos sutarties 8 punktu, atsakovas kaip gyvenamosios patalpos nuomininkas nustatyta tvarka atskirai privalo mokėti mokestį už elektros energiją, komunalines paslaugas (bendro naudojimo patalpas, teritorijos valymą ir kt.), kas mėnesį ne vėliau kaip iki kito po išgyvento, mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos. Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-849 patvirtinto Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio – kaupiamųjų lėšų skaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo 3-4 punktų, 9 punkto pagrindu ieškovė renka Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį – kaupiamąsias lėšas. Atsakovas nevykdo sutartimi nustatyto įsipareigojimo – mokėti buto nuomos mokestį. Ieškovės paskaičiavimu, atsakovo įsiskolinimas ieškovei laikotarpiu nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2017 m. sausio 31 d. už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį sudaro: 349,36 Eur nuomos mokestis ir 47,20 Eur išlaidos, susijusios su patalpų nuomos administravimu ir patalpų kaip nuosavybės teisės objekto valdymu. Už nesavalaikį atsiskaitymą atsakovui priskaičiuota 18,42 Eur delspinigių.

5Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – mokėjimo nurodymas ir duomenys apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b. l. 5-6), išrašas iš UAB „Marijampolės butų ūkis“ valdybos posėdžio protokolo (b. l. 7), buto apyvartos žiniaraštis (b. l. 8), Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas (b. l. 9-11), Socialinio būsto nuomos sutartis (b. l. 12-13). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovo priteisiama 349,36 Eur skolos už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 47,20 Eur išlaidų, susijusios su patalpų nuomos administravimu ir patalpų kaip nuosavybės teisės objekto valdymu bei 18,42 Eur delspinigių, viso 414,98 Eur. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl, ieškovės prašymu, iš atsakovo priteisiamos įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovo ieškovei priteistinos 20,86 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro ieškovės sumokėtas žyminis mokestis ir mokestis už Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

7Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (aktuali Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1R-298/1K-290 redakcija) nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsniu, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 - 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

9ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti iš atsakovo R. G., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 414,98 Eur (keturis šimtus keturiolika eurų 98 ct) įsiskolinimo (su delspinigiais), 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. vasario 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20,86 Eur (dvidešimt eurų 86 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas Marijampolė, Šaulių g. 4, a. s. Nr. LT89 4010 0408 0003 0239, AB DNB bankas, banko kodas 40100. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalių bei 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus. Ieškovė per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai