Byla e2-6475-965/2018
Dėl informacijos apie asociaciją pateikimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Erika Tamošaitienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. U. ieškinį atsakovei Lietuvos bangų sporto asociacijai dėl informacijos apie asociaciją pateikimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei, prašydamas pripažinti, kad pažeista jo teisė susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą, įtvirtinta LBSA įstatų 7.4.4 punkte. Taip pat prašo teismo įpareigoti Lietuvos bangų sporto asociaciją per 14 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsigaliojimo pateikti jo prašomą informaciją apie Asociaciją. Priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

5Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovė be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovės prašymu priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas konstatuoja :

7ieškinys tenkintinas.

8Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, nustatyta, kad G. U. yra Lietuvos bangų sporto asociacijos (toliau - LBSA) steigėjas ir tikrasis narys. Remdamasis LBSA įstatų 7.4.4 punktu, ieškovas keletą kartų raštu kreipėsi į LBSA prezidentą G. N. su prašymu sudaryti sąlygas susipažinti su: LBSA banko sąskaitos išrašu už 2017 metus; LBSA grynųjų pinigų avansinės apyskaitos žurnalų, kasos pajamų ir išlaidų orderių, pinigų priėmimo kvitų, kasos knygos kopijomis už 2017 metus (patalpinti LBSA nariams prieinamame elektroniniame LBSA dokumentų archyve). 2018 m. sausio 31 d. atsakovas pateikė LBSA banko sąskaitos detalų išrašą už 2017 metus. 2018 m. vasario 17 d. ieškovas atsakovei (LBSA prezidentui) pateikė prašymą leisti susipažinti su: LBSA grynųjų pinigų avansinės apyskaitos žurnalų, kasos pajamų ir išlaidų orderių, pinigų priėmimo kvitų, kasos knygos kopijomis už 2017 metus (t. y. su pirminiais grynųjų pinigų apskaitos dokumentais); sutartimis (jei tokios buvo sudarytos) ir pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais (gautomis sąskaitomis-faktūromis, kvitais, buhalterinėmis pažymomis ir t.t.), pagrindžiančiais šio prašymo priede Nr.1 išvardintas LBSA banko sąskaitos išlaidas; LBSA atskaitingo asmens G. N. avansinėmis apyskaitomis už 2017 metus. Atsakovo G. N. siūlymu, dėl informacijos gavimo ieškovas kreipėsi į LBSA apskaitą vedančią įmonę UAB „Apskaita visiems“. 2018 m. kovo 27 d. iš UAB „Apskaita visiems“ įgalioto atstovo P. P. buvo gautas LBSA dokumentų archyvas, tačiau jame nėra pateikta LBSA kasos pajamų ir išlaidų orderių, pinigų priėmimo kvitų, kasos knygos kopijos už 2017 metus; dokumentas „Avanso apyskaita Nr. 2017.09.30“ nėra pasirašytas; taip pat archyve nėra pateikti visi pirminiai dokumentai, pagal kuriuos sudaryta ši avanso apyskaita. UAB „Apskaita visiems“ 2018 m. kovo 29 d. ieškovui pateikė atsakymą, kad UAB „Apskaita visiems“ nežino ir nėra įgaliota aiškintis, ar pagal asociacijos įstatus/nuostatus tokia informacija gali būti pateikta jos prašantiems asmenims.

9Asociacijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 3 punktas nustato asociacijos nario teisę susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą. Atsakovės, kaip asociacijos, veikla (funkcijos, uždaviniai) yra nurodyta atsakovės įstatuose (LBSA įstatų 7.4.4 punktas). Asociacijos nario teisė gauti informaciją apie asociacijos veiklą ar jos apimtis nėra ribojama, jis neprivalo netgi nurodyti informacijos rinkimo tikslo. Teismo vertinimu, atsakovė privalėjo ir privalo ieškovui pateikti informaciją apie Lietuvos bangų sporto asociacijos veiklą, todėl ieškinys tenkintinas. Atsakovė taip pat įpareigotinai ieškovui pateikti jo prašomą informaciją. Pažymėtina, kad asociacijos turi teisę apriboti asociacijos narių teisę susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą tik imperatyvių Lietuvos Respublikos įstatymų normų, nustatančių konkrečios informacijos atskleidimo konkretiems subjektams apribojimus, pagrindu.

10Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad 2018 m. sausio 1 d. prašyme reikalaujama informacija apie asociaciją nei iš LBSA prezidento G. N., nei iš UAB „Apskaita visiems“ pilnai nepateikta. Taigi ieškovo G. U. teisė susipažinti su Lietuvos bangų sporto asociacijos dokumentais ir gauti visą Lietuvos bangų sporto asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą pagal Lietuvos bangų sporto asociacijos įstatų 7.4.4 punktą yra pažeista.

11Įvertinus ieškinyje keliamų reikalavimų pobūdį, vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais ir siekiant užtikrinti kuo greitesnį sprendimo įvykdymą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 273 straipsnio 3 dalimi, nustatytina, kad nurodytu terminu neįvykdžius teismo sprendime numatytų įpareigojimų atsakovei skirtina 100 Eur bauda.

12Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 75 Eur žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais teismas,

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Įpareigoti atsakovę Lietuvos bangų sporto asociaciją per 14 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo už akių įsiteisėjimo dienos pateikti ieškovo G. U. prašomą informaciją apie asociaciją:

  1. Lietuvos bangų sporto asociacijos grynųjų pinigų avansinės apyskaitos žurnalų, kasos pajamų ir išlaidų orderių, pinigų priėmimo kvitų, kasos knygos patvirtintas kopijas už 2017 metus;
  2. Lietuvos bangų sporto asociacijos atskaitingo asmens G. N. avansinių apyskaitų už 2017 metus bei jų turinį sudarančių dokumentų patvirtintas kopijas.

16Atsakovei Lietuvos bangų sporto asociacijai neįvykdžius nustatyto įpareigojimo per teismo nustatytą terminą, paskirti 100 Eur (vieno šimto eurų) dydžio baudą.

17Priteisti iš atsakovės Lietuvos bangų sporto asociacijos 75 Eur (septyniasdešimt penkis eurus) žyminio mokesčio ieškovui G. U..

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai