Byla 2A-135-340/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės, kolegijos teisėjų D. Kačinskienės, A. Auruškevičiaus, sekretoriaujant I. Juchnevičiūtei,

2dalyvaujant ieškovo (apelianto) atstovei A. Gruzdytei,

3atsakovei L. C.,

4atsakovės atstovui advokatui A. Pocevičiui,

5teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo AB „LESTO“ (buv. AB Rytų skirstomieji tinklai) apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. vasario 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „LESTO“ ieškinį atsakovei L. C. dėl skolos priteisimo, išvadą teikianti institucija – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės 1 421,45 Lt skolos už sunaudotą elektros energiją ir 5 procentų dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nuo 2003-06-01 iki 2007-04-30 atsakovei nuosavybės teise priklausančiam butui, esančiam bendrabutinio tipo name ( - ), buvo tiekiama elektros energija per bendrabučio įvade įrengtą elektros energijos apskaitą ir suvartotas elektros energijos kiekis buvo paskaičiuotas vadovaujantis CK 4.76 str. ir 2003-11-03 Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-412, t. y. suvartota elektros energija skaičiuota pagal bendrabučio įvade įrengtą bendrą elektros energijos apskaitą ir pagal tenkančią nuosavybės dalį. Atsakovės įsiskolinimą ieškovas grindė kiekvieno mėnesio priskaitymų už patiektą elektros energiją suvestine, parodančia atsakovės suvartotos elektros energijos paskaičiavimus, konkretų skaičiavimo būdą. Ieškovas pažymėjo, kad Ūkio ministro įsakymu patvirtinta įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodika (toliau – Metodika) įsigaliojo nuo 2003-11-03 (įsiskolinimas susidarė per laikotarpį nuo 2003-06-01 iki 2007-04-30), todėl iki Metodikos įsigaliojimo atsakovės suvartotos elektros energijos kiekis buvo skaičiuotas vadovaujantis CK 4.76 str. nuostatomis, taikomomis bendraturčių santykiams (skaičiuota proporcingai turimam gyvenamojo buto plotui). Nuo 2003-11-03 iki 2007-04-30 kiekvieno vartotojo suvartotos elektros energijos kiekis buvo skaičiuotas remiantis Metodikos 6 punktu. Ieškovas apskaičiavo atsakovės suvartotą elektros energiją pagal SP UAB „Bendruva“ pateiktus bendrabutinio tipo namo, esančio ( - ), butų savininkų sąrašus bei jų turimų patalpų plotus, ieškovo darbuotojų įrengto įvadinio skaitiklio rodmenis.

8Atsakovė atsiliepimu prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą. Nurodė, kad jos bute buvo pastatytas elektros energijos apskaitos prietaisas, kuris buvo įrengtas buvusio elektros energijos tiekėjo tarpininko – UAB „Bendruva“, todėl elektros energijos tiekėjas mokestį už šią prekę privalėjo skaičiuoti pagal minėto apskaitos prietaiso parodymus. Prie ieškinio pridėtame įsiskolinimo už suvartotą elektros energiją laikotarpiu nuo 2003-06-01 iki 2007-04-30 paskaičiavimo nuoraše grafoje „priskaitymai“ nurodyti skaičiai, tačiau jų atsiradimo pagrindas, dydis, prigimtis nenurodyti; ieškovas nenurodo „nuo“ ir „iki“ suvartotos elektros energijos kiekių. Atsakovės, kaip prekės vartotojos, atsakomybės energijos tiekėjui (ieškovui) riba baigiasi ties teisėtai įrengtu bei nustatyta tvarka užplombuotu individualiu elektros apskaitos prietaisu, kurio rodmenys atsakovei yra pagrindas vykdyti sutartinius mokėjimo įsipareigojimus energijos tiekėjui, vadovaujantis 2002-06-06 Elektros energijos apskaitos pagal poskaitiklį sutartimi. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovės bute sunaudotai elektros energijai apskaičiuoti įrengtas individualus elektros apskaitos prietaisas būtų sugadintas, pažeistomis plombomis arba kad atsakovė dėl kokių nors kitų, nuo jos priklausančių veiksmų, neteisingai apskaitė suvartotos bute energijos kiekį. Ieškovas, vykdydamas elektros energijos tiekimo atsakovei prievolę, naudojosi UAB „Bendruva“ pagalba pagal ieškovo naudai ir interesais sudarytą sutartį. Ginčo skolos atsiradimo laikotarpiu ieškovas neteisėtai vienašališkai pakeitė galiojančios elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, paskirstydamas atsakovei priklausantį elektros energijos kiekį, už kurį ji turėtų apmokėti pagal Metodiką. Pažymėjo, kad ši Metodika patvirtinta tik 2003-11-03, o ginčo skolą prašoma priteisti už laikotarpį nuo 2003-06-01, todėl ji negali būti taikoma. Nurodė, kad jos ir UAB „Bendruva“ 2002-06-06 Elektros energijos apskaitos pagal poskaitiklį sutartimi prisiimtos teisės ir pareigos perėjo ieškovui. Atsakovės vertinimu, ieškovas nesilaikė vartojimo sutartims taikomų specialiųjų reikalavimų ir sąlygų, pažeidė teisės normas, numatančias energijos pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimo ir nutraukimo sąlygas bei tvarką.

9Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė išvadą, kad tarp UAB „Bendruva“ ir L. C. sudaryta vartojimo sutartis, kurios sąlygos atitinka CK 6.188 str. 2 d. 5, 6 ir 9 p. kriterijus.

10Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2010-02-25 sprendimu ieškinį atmetė; priteisė iš ieškovo AB Rytų skirstomųjų tinklų atsakovei L. C. 1 815 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad atsakovei L. C. asmeninės nuosavybės teise priklauso butas su bendro naudojimo patalpomis, ( - ). Atsakovė ir UAB „Bendruva“ 2002-06-06 sutartimi dėl elektros energijos apskaitos pagal poskaitiklį sutarė dėl tiekiamos elektros energijos apskaitos. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2008-12-31 nutarime dėl išvados patvirtinimo ir teikimo padaryta išvada, kad minėta sutartis yra vartojimo sutartis. Teismas konstatavo, jog ieškovas nepateikė įrodymų, paneigiančių atsakovės nurodytas aplinkybes: 1) kad kaip prekės vartotojos, atsakomybės energijos tiekėjui (ieškovui) riba baigiasi ties teisėtai įrengtu bei nustatyta tvarka užplombuotu individualiu elektros apskaitos prietaisu, kurio rodmenys atsakovei yra pagrindas vykdyti sutartinius mokėjimo įsipareigojimus energijos tiekėjui, vadovaujantis 2002-06-06 Elektros energijos apskaitos pagal poskaitiklį sutartimi; 2) kad atsakovės bute sunaudotai elektros energijai apskaičiuoti įrengtas individualus elektros apskaitos prietaisas būtų sugadintas, pažeistomis plombomis arba kad atsakovė dėl kokių nors kitų, nuo jos priklausančių veiksmų, neteisingai apskaitė suvartotos bute energijos kiekį; 3) kad ieškovui buvo žinoma, jog atsakovė (vartotoja) už jos bute suvartotą elektros energiją su ieškovu per tarpininką (UAB „Bendruva“) atsiskaitė pagal individualaus elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis, t. y. ieškovas, vykdydamas elektros energijos tiekimo atsakovei prievolę, naudojosi UAB „Bendruva“ pagalba pagal jo (ieškovo) naudai ir interesais sudarytą sutartį. Teismas laikė pagrįstais atsakovės argumentus, kad jos ir UAB „Bendruva“ 2002-06-06 Elektros energijos apskaitos pagal poskaitiklį sutartimi prisiimtos teisės ir pareigos perėjo ieškovui CK 6.235 str. pagrindu. Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis tarp ginčo šalių nebuvo sudaryta raštiškai, tačiau buvo išreikšta konkliudentiniais veiksmais. Todėl ieškovas privalėjo vadovautis sutarties nuostatomis ar tinkamai informuojant atsakovę pakeisti ar nutraukti energijos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas. Byloje nėra įrodymų, paneigiančių atsakovės teisę skaičiuoti elektros energijos kiekį pagal įrengtą poskaitiklį. Atsakovė pagal šio prietaiso rodmenis ir mokėjo už elektrą, ko neginčijo ir ieškovas. Skolos už suvartotą elektros energiją paskaičiavimai patvirtina, jog nuo 2003 m. birželio – 2007 m. balandžio mėn. atsakovė sumokėjo 1 281,02 Lt, o skola sudaro 1 421,45 Lt. Ieškovas negalėjo paaiškinti aplinkybių, kodėl 2004 m. liepos rodmuo grafoje „IKI“ nurodomas - 232218, o sekančiame mėnesyje skaičiuojama nuo rodmens – 230338, atitinkamai netiksliai fiksuoti rodmenys 2004 m. balandžio – birželio mėn., 2005 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn., 2006 m. gruodžio – 2007 m. sausio mėn., dėl ko visumoje paskaičiuota didesnis sunaudotos elektros energijos kiekis (civilinė byla Nr. 2-88-432/2008 b.l. 73-75). Teismas sprendė, jog toks nepagrįstas paskaičiavimas negali būti paskirstomas proporcingai namo gyventojams, dėl to padarė išvadą, kad ir už bendro naudojimo patalpoms, įrengimams suvartotą elektros energiją nėra pagrindo priteisti iš atsakovės atitinkamas sumas.

11Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti 2010-02-25 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo sprendimą; priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovės L. C. 1 421,45 Lt skolos, 5 % metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo priteistos sumos, už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas; teismui nepatenkinus apeliacinio skundo pakeisti sprendimą dalyje dėl 1 815 Lt atstovavimo išlaidų priteisimo, sumažinant jas iki protingumo ir teisingumo kriterijams atitinkančio dydžio. Apelianto nuomone, sprendimas yra nepagrįstas, neteisėtas ir keistinas. Nurodo, jog namas, kuriame gyvena atsakovė, yra bendrabučio tipo, todėl vidaus elektros tinklai suprojektuoti taip, kad nėra galimybių įrengti skaitiklį kiekvienam butui ir skaitiklį bendro naudojimo reikmėms suvartotai elektros energijai apskaičiuoti. Kadangi daugiabutyje, kuriame gyvena atsakovė, nebuvo galimybių kiekvienam gyventojui užtikrinti tiesioginės elektros apskaitos su tiekėju, tai atsiskaitymai už suvartotą elektros energiją vykdavo per namą eksploatuojančią įmonę, kuri, vadovaudamasi savo nustatytais principais per ataskaitinį laikotarpį visame name suvartotos elektros energijos kiekį paskirstydavo kiekvienam namo gyventojui ir mokėtiną sumą nurodydavo sąskaitoje. Atsiskaitymams už elektros energiją vykstant per tarpininką, rašytinių sutarčių tarp tiekėjo ir namo gyventojų, kaip tiesioginių vartotojų, nebuvo. Kadangi su ieškovu už suvartotą elektros energiją atsiskaitydavo ne kiekvienas gyventojas atskirai, o pagal įvadinio skaitiklio parodymus mokėdavo namą eksploatuojanti įmonė, tai būdo, kuriuo skirstomos įmokos namo gyventojams, pasirinkimas buvo butų savininkų ir UAB „Bendruva“ tarpusavio susitarimo dalykas. 2002-06-06 atsakovė su UAB „Bendruva“ pasirašydama Elektros energijos apskaitos pagal poskaitiklį sutartį, susitarė su trečiuoju asmeniu, kad apskaičiuojant už suvartotą elektros energiją mokėtiną sumą, bus atsižvelgiama į jos buto kontrolinio skaitiklio parodymus. Ši sutartis liečia tik atsakovės ir UAB „Bendruva“ dvišalius santykius, todėl nepagrįstas teismo teiginys, kad tos sutarties teisės ir pareigos perėjo ieškovui; kadangi ši sutartis reglamentavo tik atsakovės ir UAB „Bendruva“ santykius dėl suvartoto elektros energijos kiekio apskaičiavimo, tai 2003-06-01 UAB „Bendruva“ atsisakius skirstyti namo gyventojams įmokas už elektros energiją, ši sutartis neteko galios. Nuo 2004-04-01 ieškovas perėmęs mokesčių už elektros energiją administravimą vadovaudamasis Metodikoje numatyta tvarka, name suvartotą elektros energiją pradėjo skirstyti butų savininkams ir nuomininkams pagal buto naudingąjį plotą. Kadangi laikotarpiu nuo 2003-06-01 iki 2004-04-01 namo gyventojams nebuvo siunčiamos sąskaitos už elektros energiją ir už ją nemokėta, visa per šį laikotarpį suvartota elektros energija taip pat buvo paskirstyta namo gyventojams pagal buto naudingąjį plotą. Pažymi, kad 2002-06-06 Elektros energijos apskaitos pagal poskaitiklį sutartyje numatytas apskaičiavimo metodas, pagal kurį atsakovė įsipareigoja mokėti už nupirktą elektros energiją, skirtą vartoti buityje, vadovausis individualiais apskaitos prietaiso rodmenimis, o kaip gyvenamojo namo bendro naudojimo patalpų bendraturtė, mokės 25 proc. nuo bute suvartotos elektros energijos kiekio, yra ydingas, kadangi neatspindi realaus elektros energijos suvartojimo. Dėl to ieškovas, pradėjęs administruoti įmokų už elektros energiją šiame name surinkimą rėmėsi Metodika, kad būtų paskirstytas visas name suvartotos elektros energijos kiekis. Be to, atsakovė neįrodė, kad jos bute esantis skaitiklis atitinka įstatymo ir kitų teisės aktų jam keliamus reikalavimus.

12Nors teismas neviršijo Rekomendacijų 8 p. nurodymų maksimalių advokato užmokesčio dydžių, tačiau priteisdamas iš ieškovo 1 815 Lt atstovavimo išlaidų pasielgė formaliai ir paviršutiniškai. Pažymi, kad Rekomendacijų 8 p. nurodyti maksimalūs advokato užmokesčio dydžiai, kurie priteisiami tik tada, kai byla yra labai sudėtinga, nagrinėjamas ginčas dėl didelės pinigų sumos ar yra kiti Rekomendacijų 2 p. išvardinti pagrindai. Šiuo atveju buvo nagrinėjamas elementariausias ginčas dėl atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją, kurio niekaip negalima priskirti sudėtingų bylų kategorijai. Be to, sprendimas priteisti atstovavimo išlaidas, kurios viršija ieškinio kainą aiškiai prieštarauja teisingumo ir protingumo principams.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo Vilniaus m. 2 apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad jos bute buvo įrengtas elektros energijos apskaitos prietaisas, todėl elektros energijos tiekėjas mokestį už šią prekę privalėjo skaičiuoti pagal minėto apskaitos prietaiso parodymus. Atsakovė neneigia pareigos mokėti už suvartotą elektros energiją; mokėjo už suvartotą elektros energiją pagal jos bute įrengimo metu galiojusius teisės aktus įrengtą elektros skaitiklį ir dar apmokėdavo 25 proc. nuo bute suvartotos elektros energijos, taip apmokėdama bendrojo naudojimo patalpose suvartotą elektros energiją. Tokia atsiskaitymo tvarka atitiko galiojusius teisės aktus, todėl buvo pagrįsta bei teisėta. Teismas sutiko su atsakovės argumentais, kad jos ir UAB „Bendruva“ 2002-06-06 Elektros energijos apskaitos pagal poskaitiklį sutartimi prisiimtos teisės ir pareigos perėjo ieškovui CK 6.235 str. pagrindu. Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis tarp ginčo šalių nebuvo sudaryta raštiškai, tačiau buvo išreikšta konkliudentiniais veiksmais. Todėl ieškovas privalėjo vadovautis sutarties nuostatomis ar tinkamai informuojant atsakovę pakeisti pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas ar nutraukti sutartį. Nurodo, kad atsakovės bute įrengto poskaitiklio tinkamumą įrodo 2002-06-06 Elektros energijos apskaitos pagal poskaitiklį sutartis.

14Dėl bylinėjimosi išlaidų nurodo, kad ieškinio kaina nėra ir negali būti vieninteliu arba lemiamu kriterijumi nustatant advokato paslaugoms turėtų išlaidų dydžio atitikimą Rekomendacijų reikalavimams. Išnagrinėta byla yra pakankamai sudėtinga, reikėjo kruopščiai tikrinti ieškovo pateiktas skaičiuotes, buvo nagrinėta ilgą laiką. Atsakovės nuomone, jos sumokėtas už teisines paslaugas mokestis nėra pernelyg didelis, atitinka Rekomendacijų reikalavimus, protingumo kriterijus ir buvo priteistas pagrįstai.

15Apeliacinis skundas atmetamas.

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-01-31 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-33/2005 buvo paliktas galioti Vilniaus apygardos teismo 2004-05-24 sprendimas, kuriuo buvo pripažinta, kad AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir UAB „Bendruva“ 1999-02-01 elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartis buvo šalių nutraukta nuo 2003-06-01; teismas, tenkindamas ieškinį iš dalies, pripažino įrodytu, kad nuo 2002-06-01 iki 2003-06-01 UAB „Bendruva“ nėra gavusi iš gyventojų 428 338,30 Lt ir sumažino priteistą skolos sumą iki 1 153 559,96 Lt. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovė mokėjo už sunaudotą elektros energiją per UAB „Bendruva“ pagal jos ir šios bendrovės 2002-06-06 elektros energijos apskaitos pagal poskaitiklį sutarties sąlygas: mokėjo už sunaudotą buityje elektros energiją pagal individualaus apskaitos prietaiso rodmenis, o kaip gyvenamojo namo bendro naudojimo patalpų bendraturtė papildomai mokėjo 25 proc. nuo bute suvartotos elektros energijos; atsakovė mokėjo tokia pat tvarka ir po 2003-06-01, kai ieškovas ir UAB „Bendruva“ nutraukė sutartį. Apeliantas savo ieškinio ir apeliacinio skundo reikalavimus grindžia tuo, kad sutartyje numatytas suvartotos elektros energijos apskaičiavimo metodas yra ydingas, kadangi neatspindi realaus elektros energijos suvartojimo, kad atsakovės ir UAB „Bendruva“ sutartis liečia tik jų tarpusavio santykius; bendrovei atsisakius skirstyti namo gyventojams įmokas už elektros energiją, sutartis neteko galios, o pirmosios instancijos teismo išvada, jog tos sutarties teisės ir pareigos perėjo ieškovui, yra nepagrįsta. Teisėjų kolegija negali sutikti su apelianto argumentacija. Ginčą tarp ieškovo ir UAB „Bendruva“ išnagrinėję teismai pažymėjo, kad nors tarp šalių buvo sudaryta vartojimo sutartis, tačiau UAB „Bendruva“ nėra savarankiškas elektros energijos vartotojas, bet yra gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas eksploatuojanti įmonė, dėl to bendrovės ir elektros energijos tiekėjo prievoliniai santykiai yra specifiniai; byloje taip pat nepaneigtas atsakovės argumentas, kad ieškovui buvo žinoma, jog atsakovė atsiskaito už suvartotą elektros energiją pagal 2002-06-06 elektros energijos apskaitos pagal poskaitiklį sutarties sąlygas ir ieškovas mokėjimus priimdavo, atsiskaitymo tvarkai neprieštaravo. Teisėjų kolegija sutinka su atsiliepimo apeliaciniam skundui argumentu, jog sutartyje numatyta elektros energijos apskaitos tvarka neprieštaravo tuo metu galiojusioms teisės normoms: CK 6.383, 6.388 str., Vartotojų teisų gynimo įstatymui, Vilniaus miesto valdybos 1997-03-27 sprendimui Nr. 553V „Dėl elektros energijos suvartojimo bendrabučiuose apskaitos“. Apeliacinio skundo argumentai, kad atsakovės bute įrengtas elektros energijos apskaitos prietaisas neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų keliamų reikalavimų atmetamas, kaip neįrodytas. Apelianto manymu, atsakovė neįrodė, kad jos bute esantis skaitiklis atitinka privalomus reikalavimus – yra mertologiškai patikrintas, įrengtas energijos tiekėjo ir pan. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovė yra vartotoja, t. y. įrodinėti apelianto paminėtas aplinkybes privalėjo pats apeliantas. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog duomenų, kad skaitiklis buvo įrengtas neteisėtai, prieš energijos tiekėjo valią ar jam nežinant, byloje nėra; taip pat nėra duomenų apie tai, jog skaitiklis būtų metrologiškai nepatikrintas ar techniškai netvarkingas. Taigi sutartiniuose santykiuose su atsakove UAB „Bendruva“ veikė kaip ieškovo atstovas, ieškovo naudai ir interesais; tarpininkui UAB „Bendruva“ pasitraukus iš elektros energijos tiekimo santykių, 2002-06-06 elektros energijos apskaitos pagal poskaitiklį sutarties sąlygos liko galioti energijos tiekėjui – ieškovui; teismas pagrįstai pripažino, kad atsakovės teisė skaičiuoti elektros energijos kiekį pagal įrengtą poskaitiklį nėra paneigta. Pažymėtina, kad nuo 2003-06-01, kai ieškovas ir UAB „Bendruva“ nutraukė sutartinius santykius, iki 2004-04-01 namo gyventojams sąskaitos už suvartotą elektros energiją nebuvo siunčiamos, t. y. pats ieškovas elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, nesiėmė priemonių suvartotos elektros energijos kiekio apskaitai organizuoti ir, jeigu ieškovo įsitikinimu, sutartyje numatyta apskaičiavimo tvarka neatspindėjo realaus elektros energijos suvartojimo, keisti sutarties sąlygas įstatymo numatyta tvarka (CK 6.223, 6.390 str.).

17Apeliacinio skundo argumentas, kad sutartyje numatytas suvartotos elektros energijos apskaičiavimo metodas neparodo realaus elektros energijos suvartojimo atmetamas, kaip neįrodytas.

18Apeliantas (ieškovas) nurodė, kad Įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodika buvo patvirtinta 2003-11-03 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu ir laikotarpiu nuo 2003-06-01 iki 2003-11-03 negaliojo. Apeliantas (ieškovas) atsakovės įsiskolinimą už šį laikotarpį apskaičiavo vadovaujantis bendrosiomis tuo metu galiojusio Civilinio kodekso nuostatomis, taikomomis bendraturčių santykiams (proporcingai turimam gyvenamojo buto plotui). Nors patikslintame ieškinyje ieškovas nurodė, kad viso bendrabutinio tipo namo sunaudotas elektros energijos kiekis buvo dalinamas iš bendro namo ploto ir gauta vieno kvadratinio metro kaina buvo dauginama iš atsakovės nuosavybės teise valdomo buto ploto (51,22 kv.m), tačiau tikslaus skolos paskaičiavimo mechanizmo nei pirminiame, nei patikslintame ieškinyje neatskleidė. Byloje liko nenustatytas tikslus viso bendrabutinio tipo namo suvartotas elektros energijos kiekis: teismas savo sprendime pažymėjo, kad namo ( - ) gyventojų suvartotos elektros energijos apskaitos suvestinėse yra laikotarpių, kai ankstesnio mėnesio skaitiklio rodmenys „iki“ nesutampa su vėlesnio mėnesio skaitiklio rodmenimis „nuo“ (b.l. 93, 94, 95, t.1), apelianto atstovas šią aplinkybę pripažino, tačiau paaiškinti netikslumų negalėjo.

19Reikalavimas priteisti iš atsakovės skolą remiantis Ūkio ministro 2003-11-03 įsakymu Nr. 4-412 patvirtinta Metodika tinkamai nesuformuluotas; nenurodyta, kiek iš prašomos priteisti už laikotarpį nuo 2003-06-01 iki 2007-04-30 1 421,45 Lt skolos susiformavo iki Metodikos įsigaliojimo. Ieškovas remiasi Metodikos 6 punktu, kuris numato įmokos apskaičiavimo tvarką tuo atveju, kai visose savininkams ir nuomininkams priklausančiose patalpose nėra įrengtų elektros energijos apskaitos prietaisų, tačiau nepateikė įrodymų, pagrindžiančių taikyto įmokų apskaičiavimo būdo pasirinkimą. VĮ Registrų centro duomenimis pastate ( - ) įregistruotos 34 įmonės, tačiau duomenų, kiek iš jų įsirengė elektros energijos apskaitos prietaisus ir moka pagal apskaitos prietaisų rodmenis, byloje nėra. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė nurodo dar vieną aplinkybę, reikšmingą apskaičiuojant kiekvieno iš vartotojų skolą už sunaudotą elektros energiją: pagal Metodikos 6 punkto nurodymus per ataskaitinį laikotarpį visame bendrabutyje sunaudotas elektros energijos kiekis pinigine išraiška turi būti dalinamas į visų savininkų ir nuomininkų patalpų bendrojo (naudingojo) ploto sumą; gi ieškovo pateiktame paskaičiavime elektros energijos kiekis buvo dalinamas į suminį namo plotą (1354,47 kv.m), kas neatitinka VĮ „Registrų centras“ nurodytiems namo plotams.

20Dėl išdėstyto teisėjų kolegija daro išvadą, jog byloje neįrodyta, kad atsakovė laikotarpiu nuo 2003-06-01 iki 2007-04-30 realiai suvartojo daugiau elektros energijos, nei buvo apskaičiuota ir apmokėta pagal 2002-06-06 elektros energijos apskaitos pagal poskaitiklį sutarties sąlygas.

21Dėl atstovavimo išlaidų paskirstymo.

22Teismas priteisė iš ieškovo atsakovei 1 815 Lt bylinėjimosi išlaidų. Apeliantas sutiko, kad byloje priteistos išlaidos neviršija Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8 punkte nurodytų maksimalių dydžių, tačiau nurodė, kad maksimalūs honoraro dydžiai priteisiami tik tada, kai byla yra labai sudėtinga ar ginčas vyksta dėl didelės pinigų sumos, ar yra kiti rekomendacijose numatyti pagrindai; sprendimas priteisti atstovavimo išlaidas, kurios viršija ieškinio kainą, apelianto manymu, aiškiai prieštarauja teisingumo ir protingumo principams.

23Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, tai pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas; išlaidos priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio; tokios nuostatos taikomos priteisiant išlaidas kiekvienos instancijos teisme (CPK 98 str.). Negalima sutikti su apelianto argumentu, kad maksimalaus dydžio honoraras gali būti priteisiamas tik bylose dėl didelių sumų priteisimo; pagal apelianto logiką, bylose dėl neturtinių teisių gynimo atstovo darbas turėtų būti neatlygintinas. Rekomendacijose siūloma atsižvelgti ne tik į priteistinų ar ginčijamų turto ar pinigų sumų dydį, bet ir į kitas svarbias bylos aplinkybes. Nagrinėjamoje byloje įvyko 5 teismo posėdžiai, kas pareikalavo atstovo darbo laiko sąnaudų; pažymėtina, kad posėdžiai buvo atidedami ir dėl ieškovo kaltės – teismas nurodė ieškovui ieškinio trūkumus ir ieškinys buvo tikslinamas bylos eigoje. Pažymėtina, kad analogiškas ieškovo ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas, nepašalinus ieškinio trūkumų 2008 m. civilinėje byloje Nr. 2-88-432/2008 (CPK 296 str. 1 d. 11 p.), t. y. ieškovas turėjo galimybę pasiruošti ir pateikti tinkamai parengtą ieškinį. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka, jog nagrinėjama civilinė byla tėra tik standartinis ieškinys dėl skolos už sunaudotą elektros energiją priteisimo – nagrinėjamos bylos aplinkybės pareikalavo sudėtingesnių faktinių aplinkybių analizės ir kompleksiško teisės normų analizės ir taikymo. Dėl išdėstyto teisėjų kolegija sprendžia, jog teismo priteistų iš ieškovo atstovavimo išlaidų dydis – 1 815 Lt, neprieštarauja teisingumo ir protingumo principui.

24Apeliacinio skundo argumentai skundžiamo teismo sprendimo motyvų nepaneigė, dėl to nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais panaikinti arba pakeisti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 263, 329-330 str.).

25Atsakovė patyrė 1 210 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Atmetus apeliacinį skundą, atsakovei iš ieškovo priteisiamos atstovavimo išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str. 1 d.).

26Iš ieškovo valstybei priteisiamos dokumentų siuntimo išlaidos apeliacinės instancijos teisme (b.l. 115) (CPK 79, 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str., teismas

Nutarė

28Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. vasario 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

29Priteisti atsakovei L. C. iš ieškovo AB „LESTO“ 1 210 Lt (vieną tūkstantį du šimtus dešimt litų) atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

30Priteisti iš ieškovo AB „LESTO“ 7,15 Lt (septynis litus, 15 centų) pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės biudžetui, sumokamų banke į Surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. dalyvaujant ieškovo (apelianto) atstovei A. Gruzdytei,... 3. atsakovei L. C.,... 4. atsakovės atstovui advokatui A. Pocevičiui,... 5. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo AB „LESTO“ (buv.... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės 1 421,45 Lt... 8. Atsakovė atsiliepimu prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą. Nurodė, kad... 9. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė išvadą, kad tarp UAB... 10. Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2010-02-25 sprendimu ieškinį atmetė;... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti 2010-02-25 Vilniaus m. 2... 12. Nors teismas neviršijo Rekomendacijų 8 p. nurodymų maksimalių advokato... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo Vilniaus m. 2 apylinkės... 14. Dėl bylinėjimosi išlaidų nurodo, kad ieškinio kaina nėra ir negali būti... 15. Apeliacinis skundas atmetamas.... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 17. Apeliacinio skundo argumentas, kad sutartyje numatytas suvartotos elektros... 18. Apeliantas (ieškovas) nurodė, kad Įmokų už sunaudotą elektros energiją... 19. Reikalavimas priteisti iš atsakovės skolą remiantis Ūkio ministro... 20. Dėl išdėstyto teisėjų kolegija daro išvadą, jog byloje neįrodyta, kad... 21. Dėl atstovavimo išlaidų paskirstymo.... 22. Teismas priteisė iš ieškovo atsakovei 1 815 Lt bylinėjimosi išlaidų.... 23. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios... 24. Apeliacinio skundo argumentai skundžiamo teismo sprendimo motyvų nepaneigė,... 25. Atsakovė patyrė 1 210 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos... 26. Iš ieškovo valstybei priteisiamos dokumentų siuntimo išlaidos apeliacinės... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str.,... 28. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. vasario 25 d. sprendimą palikti... 29. Priteisti atsakovei L. C. iš ieškovo AB „LESTO“ 1 210 Lt (vieną... 30. Priteisti iš ieškovo AB „LESTO“ 7,15 Lt (septynis litus, 15 centų)...