Byla Iv-1286-423/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Asta Urbonienė,

2sekretoriaujant Gintarei Inokaitytei,

3dalyvaujant pareiškėjui R. R. , kuris yra ir trečiojo suinteresuoto asmens Kauno sporto klubo „Setas“ atstovas, jo atstovei advokatei Linai Svirinavičienei,

4atsakovų Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei Rasuolei Daukantei, Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, atstovei Jūratei Germanavičiūtei – Vasiljevienei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. R. skundą dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

6Pareiškėjas R. . kreipėsi į teismą ir prašė solidariai priteisti iš atsakovų Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, 28000 Lt žalos atlyginimą (b.l. 4-14).

7Pareiškėjas skunde nurodė bei jis ir jo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad 1995-11-27 nekilnojamojo turto registre Kauno miesto tarybos nuosavybės teise buvo įregistruota 2788 kv. m asfaltuota sporto aikštelė prie pastato, esančio Kaune, ( - ). 1996-01-05 nuomos sutartimi ši aikštelė buvo išnuomota Kauno sporto klubui „Setas“. l996-02-27 Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjas Kauno sporto klubui "( - )" išdavė leidimą Nr. 534/96 sporto aikštyno prie Ukmergės g., Kaune projektavimui. Kauno apskrities valdytojo administracijos Valstybinės statybos inspekcijos Kauno miesto skyrius 1996-10-14 išdavė Kauno sporto klubo „( - )" vardu leidimą vykdyti statybos darbus Nr. 54-3-96, t.y. leidimą vykdyti statybos darbus nurodytoje aikštelėje -statyti sporto aikštyną su sporto sale. Pareiškėjas savo pastangomis ir lėšomis toje aikštelėje pastatė sporto kompleksą. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2004-07-20 įsakymu „Dėl žemės sklypo ( - )detaliojo plano patvirtinimo", patvirtino 762 kv. m žemės sklypo ( - )detalųjį planą ir pasiūlė Kauno apskrities viršininkui išnuomoti šį 762 kv. m žemės sklypą, esantį ( - ), Kauno m., R. R. . Kauno apskrities viršininkas 2005-02-17 įsakymu Nr. 02-01-1087 leido išnuomoti R. R. žemės sklypą, esantį ( - ), Kaune. Valstybinės žemės nuomos sutartimi Nr. N19/2005-0031, sudaryta 2005-02-17, Lietuvos Respublikos valstybė (nuomotojas) išnuomojo R. R. (nuomininkui) 37 metų laikotarpiui 789 kv. m žemės sklypą Nr. 1901/ 0059:52, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Kaune. Kauno apskrities viršininko administracija 2005-03-17 R. R. išdavė sutikimą valstybinėje žemėje statyti naujus statinius ir rekonstruoti esamus (Sutikimo Nr. 19- 45). Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-5091/2001 2002-02-04 sprendimu panaikino Kauno sporto klubui „( - )" 1996-10-14 išduotą leidimą vykdyti statybos darbus, 1998-05-25 individualaus statinio priėmimo naudoti aktą, kiemo aikštelės, esančios ( - ), teisinę registraciją R. R. vardu, pripažino negaliojančia 1999-12-01 pirkimo-pardavimo sutarties dalį dėl minėtos aikštelės pardavimo R. R. ir grąžino šią aikštelę Kauno miesto tarybai. Kauno apygardos teismas 2005-12-19 sprendimu civilinėje byloje Nr, 2-751-259/05 iš dalies patenkino buvusį Kauno miesto savivaldybės R. R. ir kitiems atsakovams toje byloje pareikštą ieškinį ir priteisė ieškovui Kauno miesto savivaldybei solidariai iš R. R. ir jo įmonės (R. R. individualios įmonės) 53 318 Lt. nuostolių atlyginimą. Lietuvos apeliacinis teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs bylą, 2006-06-05 sprendimu panaikino Kauno apygardos teismo 2005-12-19 sprendimo dalį ir savivaldybės ieškinį patenkino - pripažino negaliojančia 1999-12-01 pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią Kauno sporto klubas ( - ) pardavė R. R. karkasinį vieno aukšto sporto kompleksą lUlž su priklausiniais - kiemo statiniais, esančius Kaune( - ); priteisė iš Kauno sporto klubo ,, ( - )" R. R. 20000 Lt; panaikino pastato lUlž ir kiemo statinių, esančių ( - ), teisinę registraciją R. R. vardu; įpareigojo R. R. iki 2006-08-06 nugriauti pastatą lUlž ir kiemo statinius, išskyrus kiemo aikštelę, esančius Kaune, ( - ); panaikino Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-20 įsakymą Nr. A-1732 „Dėl žemės sklypo ( - )detaliojo plano patvirtinimo" ir Kauno apskrities viršininko 2005-02-17 įsakymą Nr. 02-01-1087 „Dėl žemės sklypo ( - ), Kaune, nuomos"; pripažino negaliojančia 2005-02-17 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N19/2005-0031 dėl žemės sklypo Nr. ( - ), esančio Kaune, ( - ), nuomos; panaikino Kauno apskrities viršininko 2005-03-17 sutikimą valstybinėje žemėje statyti naujus statinius ir rekonstruoti esamus (sutikimo Nr. 19-45). Kauno apygardos administracinis teismas 2010-03-01 sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-235-414/2010 pareiškėjo R. R. skundą patenkino iš dalies ir priteisė pareiškėjui iš atsakovų Lietuvos valstybės ir Kauno miesto savivaldybės po 10900,00 Lt. žalos atlyginimo dėl minėtų statinių griovimo darbų. 2010-06-09 nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas iš dalies pakeitė minėtą Kauno apygardos administracinio teismo spendimą ir priteisė pareiškėjui R. R. iš atsakovų Lietuvos valstybės ir Kauno miesto savivaldybės po 17050 Lt turtinės žalos atlyginimą. Šiuo metu atsirado pagrindas priteisti pareiškėjui iš nurodytųjų atsakovų papildomą žalos atlyginimą (aukščiau nurodytais tais pačiais teisiniais pagrindais), t.y. atsirado naujas faktinis pagrindas dėl papildomo žalos atlyginimo, kadangi, vykdant įsiteisėjusį teismo sprendimą civilinėje byloje, anksčiau pareiškėjas nebuvo spėjęs pašalinti visus statybos, esančios ( - ), Kauno m., padarinius. Jis 2012-03-26 sudarė sutartį su A. U. , pagal kurią vykdytojas įsipareigojo išgriauti 110 m. ilgio mūrinę tvorą; išgriauti pastato (unikalus Nr. ( - )) mūrinius pamatus (10x22m); išgriauti pastato (unikalus Nr. ( - )) grindis; išvežti griovimo metu atsiradusį statybinį laužą, sutvarkyti aplinką; nurodytus darbus vykdytojas įsipareigojo atlikti iki 2012 m. kovo 31 d.; užsakovas už atliktus darbus įsipareigojo sumokėti 70 000 Lt. Nurodytasis vykdytojas minėtuosius darbus atliko, minėti statiniai yra nugriauti, o darbus atlikusiam vykdytojui A. U. pagal minėtąją sutartį sumokėta 70 000 Lt. Tokiu būdu, pareiškėjas patyrė 70000 Lt nuostolių, iš kurių 40 procentų dydžio žala – 28000 Lt turi būti priteista iš atsakovų, atsakingų už savo pareigūnų, darbuotojų veiksmus. Prašė skundą tenkinti.

8Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija su skundo reikalavimu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą nurodė ( b.l. 31-35) bei atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas yra taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo. Šiuo atveju, prašymas teismui paduotas praleidus sutrumpintą trejų metų senaties terminą, numatytą LR CK 1.125 straipsnio 8 dalyje, yra pagrindas, taikant ieškinio senatį, skundą atmesti (LR CK 1.131 straipsnio 1 dalis). ABTĮ 101 straipsnio 2 dalis numato bylos nutraukimo pagrindą, kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Pareiškėjas R. R. 2008-05-19 skundu ir 2008-08-21 patikslintu skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti su ginčo pastato griovimu ir statybos darbais susijusias išlaidas. Kauno apygardos administracinis teismas 2010-03-01 sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-235-414/2010 R. R. skundą tenkino iš dalies ir priteisti jam dalinį žalos atlyginimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010-06-09 nutartimi administracinėje byloje Nr. A858-1939/2010 Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą pakeitė ir priteisė iš Kauno miesto savivaldybės ir Lietuvos valstybės R. R. po 17 050 litų žalos atlyginimo už griovimo išlaidas ir detaliojo plano rengimo išlaidas. ABTĮ 58 straipsnio 2 dalis ir LR CPK 182 straipsnio 2 dalis numato, kad faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu iš naujo neįrodinėjami, nagrinėjant kitas bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys, o ABTĮ 14 straipsnio 1 dalis ir LR CPK 18 straipsnis numato, kad teismų sprendimai yra privalomi visoms valstybinėms institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Todėl, remiantis ABTĮ 101 straipsnio 2 dalimi, byla nutrauktina. Pareiškėjas, nurodo, kad jis patyrė žalą už pastato griovimo darbus pagal 2012-03-26 sutartį ir 2012-04-03 prekių ir paslaugų pirkimo - pardavimo kvitą, kuriuo atsiskaitė su vykdytoju už griovimo darbus, sumokėdamas 70 000 litų. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėta 2010-06-09 nutartimi priteisė R. R. griovimo metu patirtas išlaidas, atsižvelgdamas į pirmosios instancijos teismo surinktus įrodymus. Todėl laikytina, kad išlaidos, atsiradusios dėl pastato ir tvoros griovimo (įskaitant ir jo pamatus bei grindis) jau yra priteistos minėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi ir atlygintos Kauno miesto savivaldybės 2010-07-26 mokėjimo nurodymu Nr. 2662. Taip pat pažymėtina, kad 2007 m. viso pastato griovimo darbai buvo įvertinti 75 000 litų, o 2012 m. vien tik pamatų, grindų ir tvoros nugriovimas įvertintas 70 000 litų. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių tokios griovimo darbų kainos atitikimą rinkoje galiojančioms kainoms, o taip pat griovimo kaina nėra pagrįsta jokiomis griovimo sąmatomis. Prašė skundą atmesti.

9Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, su skundo reikalavimais nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą nurodė (b.l. 37-43) bei atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas yra taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo. Šiuo atveju, prašymas teismui paduotas praleidus sutrumpintą trejų metų senaties terminą, numatytą LR CK 1.125 straipsnio 8 dalyje, ir yra pagrindas, taikant ieškinio senatį, skundą atmesti, kadangi ieškinio senaties terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo 2007-11-13 (LR CK 1.131 straipsnio 1 dalis). ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato bylos nutraukimo pagrindą, kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Kauno apygardos administracinis teismas 2010-03-01 sprendimu priteisė pareiškėjo naudai iš atsakovų po 10900 Lt turtinės žalos atlyginimo, įskaitant ir už statinių ( - ), Kaune, griovimą patirtas išlaidas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010-06-09 nutartimi minėtą sprendimo pakeitė ir priteisė R. R. naudai iš Kauno miesto savivaldybės ir Lietuvos valstybės po 17 050 Lt turtinės žalos atlyginimo už griovimo išlaidas ir detaliojo plano rengimo išlaidas, atsižvelgiant į šalių kaltės dydį. Tai reiškia, kad šalių ginčas išspręstas galutinai ir negali būti revizuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis, todėl yra pagrįstas pagrindas, numatytas ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 2 punkte, administracinei bylai nutraukti. Be to, pareiškėjo skundas yra nekonkretus, neaiškus. Sporto komplekso pastato 1U1Ž, esančio ( - ), bendras plotas yra 172 kv. m. Pažymėtina, kad šis pastato plotas buvo nurodytas 2007-07-15 sutartyje ir 2007-11-08 sutartyje bei aukščiau minėtuose įsiteisėjusiuose teismų procesiniuose dokumentuose. Todėl neaišku, kokiu pagrindu pareiškėjo pateiktoje 2012-03-26 sutartyje yra nurodyta, kad A. U. įsipareigoja griauti pastato mūrinius pamatus (10x22 m), t.y. 220 kv.m, kokiu pagrindu nurodyta griaunamos 110 m ilgio mūrinės tvoros matmenys. Prašė skundą atmesti.

10Skundas tenkintinas iš dalies.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 str. 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Taigi, vadovaujantis aukščiau nurodytomis nuostatomis, viešojo administravimo subjekto asmeniui padaryta tiek turtinė, tiek neturtinė žala gali būti atlyginama tik tais atvejais, kai tokia žala padaroma neteisėtais viešojo administravimo subjekto veiksmais ar neveikimu. Siekiant pripažinti reikalavimą dėl žalos atlyginimo pagrįstu turi būti nustatytos civilinės atsakomybės sąlygos: žalos faktas, neteisėta veika ir priežastinis ryšys, nes atsakomybė už žalą, atsiradusių dėl valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda be kaltės.

12Taigi, sprendžiant pareiškėjo R. R. reikalavimus dėl turtinės žalos atlyginimo, tiek Kauno apygardos administracinis teismas 2010-03-01 sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-235-414/2010, tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-06-09 nutartimi nustatė, jog žala R. R. buvo padaryta tokiais atsakovų neatitinkančiais teisės aktų veiksmais: Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjo Kauno sporto klubui "( - )" išduotu 1996-02-27 leidimu Nr. 534/96 sporto aikštyno prie ( - ) g. Kaune projektavimui; Darbo projekto suderinimu, kurį atliko, tame tarpe Kauno miesto savivaldybės Kapitalinės statybos skyrius (1996-05-10), Urbanistikos ir architektūros skyrius (1996-05-09 ir 1996-05-13); Kauno apskrities valdytojo administracijos Valstybinės statybos inspekcijos Kauno skyriaus 1996-10-14 išduotu leidimu aikštelėje vykdyti statybos darbus; 1998-05-25 išduotu Individualaus statinio priėmimo naudoti aktu, kurį pasirašė, tame tarpe ir Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus Geodezijos tarnybos pareigūnas; Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-20 įsakymu „Dėl žemės sklypo ( - )detaliojo plano patvirtinimo"; Kauno apskrities viršininko 2005-02-17 įsakymu Nr. 02-01-1087, kuriuo leista išnuomoti R. R. žemės sklypą, esantį ( - )ne; Valstybinės žemės nuomos sutartimi Nr. N19/2005-0031, kuria 2005-02-17 Lietuvos Respublikos valstybė (nuomotojas), atstovaujama Kauno apskrities viršininko paskirtos KAVA Žemės tvarkymo departamento direktorės, išnuomojo R. R. (nuomininkui) 37 metų laikotarpiui 789 kv. m žemės sklypą Nr. ( - ), esantį ( - ), Kaune; Kauno apskrities viršininko administracijos 2005-03-17 R. R. išduotu Sutikimu valstybinėje žemėje statyti naujus statinius ir rekonstruoti esamus (Sutikimo Nr. 19-45).

13Pareiškėjui minėtų teismų sprendimu ir nutartimi iš atsakovų Lietuvos valstybės ir Kauno miesto savivaldybės buvo priteista žala po 17050 litų dėl minėtų statinių griovimo. Teismas konstatavo, kad tuometinė Kauno apskrities viršininko administracija ir Kauno miesto savivaldybė atliko neteisėtus veiksmus, neveikė taip, kaip pagal įstatymą šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti, pareiškėjui yra padaryta žala (turėtos išlaidos), tarp kurios ir atsakovų veiksmų yra priežastinis ryšys. Taip pat buvo konstatuota aplinkybė, jog dalis ginčo statinių nenugriauta (b.l. 19-28).

14Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas reiškia reikalavimą dėl 28000,00 Lt turtinės žalos atlyginimo, kurią sudaro statinių griovimo darbai pagal 2012-03-26 sutartį. Pareiškėjas nurodo, jog šiuo metu atsirado pagrindas priteisti jam papildomą žalos atlyginimą (aukščiau nurodytais tais pačiais teisiniais pagrindais), t.y. atsirado naujas faktinis pagrindas dėl papildomo žalos atlyginimo, kadangi, vykdant įsiteisėjusį teismo sprendimą civilinėje byloje, anksčiau nebuvo spėjęs pašalinti visus statybos, esančios ( - ), padarinius, juos pašalino tik 2012 metais ir dėl to patyrė 70000,00 Lt nuostolių (išlaidų).

15Bylos duomenys patvirtina, kad 2012-03-26 sudaryta sutartis su A. U. (vykdytoju (verslo liudijimas Nr. JI379007-1)), pagal kurią vykdytojas adresu ( - ), įsipareigoja atlikti šiuos darbus: 1) Išgriauti 110 m. ilgio mūrinę tvorą; 2) Išgriauti pastato (unikalus Nr. ( - )) mūrinius pamatus (10x22m); 3) Išgriauti pastato (unikalus Nr. ( - )) grindis; 4) Išvežti griovimo metu atsiradusį statybinį laužą, sutvarkyti aplinką; nurodytus darbus vykdytojas įsipareigoja atlikti iki 2012 m. kovo 31 d.; pareiškėjas (užsakovas) už atliktus darbus įsipareigoja sumokėti 70 000 Lt (b.l. 15-16). Vykdytojas minėtuosius darbus atliko, tai patvirtina ir antstolio M. L. 2012-04-24 Sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, įvykdymo aktas Nr. 0022/07/09997, kuriame nurodyta, jog antstolis M. L. , vykdydamas vykdomąjį raštą Nr. 2-751-259, kurį 2007-04-17 išdavė Kauno apygardos teismas dėl skolininko R. R. įpareigojimo nugriauti pastatą 1U1Ž ir kiemo statinius, išskyrus kiemo aikštelę, (unikalūs Nr. ( - )ir Nr. ( - )), esančius ( - ). Vadovaudamasis CPK 771 str. 1 d. 2012-04-24 patikrinęs sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, vykdymo rezultatus, nustatė, kad Kauno apygardos teismo sprendimas byloje Nr. 2-751-259/2005 yra įvykdytas: pastatas 1U1Ž, kurio unikalus Nr. ( - ), buvęs Ukmergės g. 22A, Kaune, yra nugriautas; Kiemo statiniai (stoginė, baseinas, kanalizacijos šulinys, tvora), kurių unikalus Nr. 1999-7002-3026, buvę ( - ), yra nugriauti (b.l. 18).

16Nurodytuosius darbus atlikusiam A. U. (verslo liudijimo Nr. JI379007-1) už minėtuosius darbus pagal paminėtąją sutartį pareiškėjas sumokėjo 70 000 Lt. Tai patvirtina išduotas Prekių (paslaugų) pirkimo - pardavimo kvitas (b.l. 17).

17Pareiškėjo nuomone, jeigu minėtieji atsakovų veiksmai, tame tarpe – 1996-10-14 Kauno miesto savivaldybės administracijos Valstybinės statybos inspekcijos Kauno skyriaus leidimas aikštelėje vykdyti statybos darbus ir 1998-05-25 šio komplekso - sporto aikštyno su lengvų konstrukcijų pastatu-priėmimo naudoti aktas nebūtų buvę priimti - šių išlaidų pareiškėjas nebūtų patyręs. Teismo vertinimu, pareiškėjo turėtos išlaidos už griovimo darbus atitinka CK 6.249 straipsnio 1dalies nuostatas ir yra pagrįstos byloje pateiktais rašytiniais įrodymais (b.l. 15-18), todėl darytina išvada, kad atsakovų neteisėtais veiksmais pareiškėjui buvo padaryta 70000 litų žala. Jokių duomenų, paneigiančių nurodytų darbų išlaidų dydį, atsakovai teismui nepateikė. Taip pat atsakovai nepateikė teismui jokių objektyvių, neginčijamų ir patikimų duomenų, jog pagal minėtą 2012-03-26 sutartį buvo išgriauti ne ginčo statinio pamatai, grindys, mūrinė tvora.

18Sprendžiant priteistinos žalos dydžio klausimą, teismas, vadovaudamasi CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais principais bei remdamasis minėtų pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nustatytomis aplinkybėmis, taip pat atsižvelgus į pareiškėjo ir buvusios Kauno apskrities viršininko administracijos (šiame ginčo santykyje teisių perėmėja- Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ) bei Kauno miesto savivaldybės administracijos kaltės dydį, sprendžia, kad dėl atsiradusios turtinės žalos yra 60 proc. R. R. kaltės ir 40 proc. atsakovų kaltės, todėl prašoma priteisti 28000 Lt suma yra pagrįsta.

19Nagrinėjamoje byloje yra skolininkų daugetas, todėl, pareiškėjui pareiškus skundą dėl jam padarytos žalos atlyginimo, turi būti sprendžiamas klausimas dėl šių asmenų prievolės rūšies. Bendrasis principas yra tas, kad bendraskolių prievolė yra dalinė, išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytus atvejus (CK 6.5 straipsnis). Šios taisyklės išimtis nustatyta CK 6.6 straipsnio 3 dalyje ir 6.279 straipsnio 1 dalyje – bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai. Kasacinis teismas yra suformavęs praktiką, kad tais atvejais, kai atsakovų veiksmus ir žalą siejančio priežastinio ryšio pobūdis yra skirtingas, t. y. kai vieno atsakovo veiksmai buvo tiesioginė žalos atsiradimo priežastis, o kito veiksmai tik netiesiogiai turėjo įtakos žalai atsirasti, atsakovų atsakomybė yra dalinė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-59; 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007; 2005 m. kovo 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2005).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teismų praktika ir remdamasis byloje teismų nustatytomis aplinkybėmis, konstatuoja, kad abu atsakovai lygiomis dalimis yra kalti prieš pareiškėją dėl jam padarytos turtinės žalos, ją privalo atlyginti, todėl šiuo atveju taikytina dalinė atsakomybė. Tokiu būdu, priteistina iš kiekvieno atsakovo po 14000 Lt. turtinės žalos atlyginimo pareiškėjo naudai už ginčo statinių griovimo darbus (CK 6.271 straipsnis, 6.282 straipsnio 1 dalis).

21Atsakovų motyvas, jog pareiškėjas praleido terminą kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo ir prašė taikyti ieškinio senatį yra nepagrįstas. CK 1.124 straipsnis numato, kad ieškinio senatis - tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Pasibaigus ieškinio senaties terminui, išnyksta teisė į ieškininę pažeistos teisės gynybą ir tai yra pagrindas ieškinį atmesti. CK 1.125 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, kad reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo yra taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas. CK 1.127 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. CK 1.127 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jei prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui. Šiuo konkrečiu atveju reali žala pareiškėjui dėl ginčo statinių galutinio nugriovimo atsirado, tik 2012-04-03, kai pareiškėjas sumokėjo 70000 litų vykdytojui A. U. pagal 2012-03-26 sutartį, o į teismą pareiškėjas kreipėsi 2012-07-16. Šiuo atveju taikyti ieškinio senatį nėra pagrindo.

22Atsakovų prašymas nutraukti bylą ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu taip pat nepagrįstas, kadangi ginčas, nagrinėjamas šioje administracinėje byloje, nėra ginčas tarp tų pačių šalių ir dėl to paties dalyko, kaip administracinėje byloje Nr. 1-235-414/2010.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 d. 5 p. teisėja,

Nutarė

24Skundą tenkinti iš dalies.

25Priteisti iš atsakovų Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, po 14000 Lt žalos atlyginimą pareiškėjui R. R. .

26Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Asta Urbonienė,... 2. sekretoriaujant Gintarei Inokaitytei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui R. R. , kuris yra ir trečiojo suinteresuoto asmens... 4. atsakovų Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei Rasuolei... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 6. Pareiškėjas R. . kreipėsi į teismą ir prašė solidariai priteisti iš... 7. Pareiškėjas skunde nurodė bei jis ir jo atstovė teismo posėdžio metu... 8. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija su skundo reikalavimu... 9. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės teritorijų planavimo... 10. Skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 str. 1 dalyje nustatyta, kad... 12. Taigi, sprendžiant pareiškėjo R. R. reikalavimus dėl turtinės žalos... 13. Pareiškėjui minėtų teismų sprendimu ir nutartimi iš atsakovų Lietuvos... 14. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas reiškia reikalavimą dėl 28000,00 Lt... 15. Bylos duomenys patvirtina, kad 2012-03-26 sudaryta sutartis su A. U. (vykdytoju... 16. Nurodytuosius darbus atlikusiam A. U. (verslo liudijimo Nr. JI379007-1) už... 17. Pareiškėjo nuomone, jeigu minėtieji atsakovų veiksmai, tame tarpe –... 18. Sprendžiant priteistinos žalos dydžio klausimą, teismas, vadovaudamasi CK... 19. Nagrinėjamoje byloje yra skolininkų daugetas, todėl, pareiškėjui... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teismų... 21. Atsakovų motyvas, jog pareiškėjas praleido terminą kreiptis į teismą dėl... 22. Atsakovų prašymas nutraukti bylą ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 2 punkto... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. Skundą tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti iš atsakovų Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Lietuvos... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...