Byla A-756-1505-12
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos prašymą dėl rašymo apsirikimo ištaisymo teismo nutartyje administracinėje byloje Nr. A756-1505/2012 pagal pareiškėjos E. M. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai ir VĮ Valstybės žemės fondui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja E. M. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti VĮ Valstybės žemės fondo 2011 m. rugpjūčio 2 d. rašto Nr. K5-198 dalį, kuria atsisakyta pateikti pareiškėjai jos prašomą informaciją, bei įpareigoti Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją ir VĮ Valstybės žemės fondą per 10 darbo dienų pateikti pareiškėjai 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. 4FS-79-(6.32).

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 21 d. sprendimu patenkino pareiškėjos skundą: panaikino VĮ Valstybės žemės fondo 2011 m. rugpjūčio 2 d. rašto Nr. K5-198 dalį, kuria atsisakyta pateikti pareiškėjos prašomą informaciją, ir įpareigojo Ūkio ministeriją bei VĮ Valstybės žemės fondą per 10 darbo dienų pateikti pareiškėjai 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. 4FS-79-(6.32).

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos apeliacinį skundą, 2012 m. birželio 18 d. nutartimi paliko Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 21 d. sprendimą nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmetė.

7Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2012 m. birželio 21 d. gautas atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos prašymas ištaisyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 18 d. nutartyje padarytą rašymo apsirikimą. Atsakovas nurodo, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 18 d. nutarties septintajame lape (antrojoje pastraipoje) yra neteisingai nurodytas atsakovo pavadinimas, t. y. vietoje Ūkio ministerijos yra nurodyta Žemės ūkio ministerija. Ūkio ministerija dar nėra įvykdžiusi Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo, kuris įsiteisėjo 2012 m. birželio 18 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priėmus nutartį. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje esantys netikslumai yra akivaizdūs rašymo apsirikimai, kurių ištaisymas nekeičia nutarties turinio ir esmės. Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 94 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje padarytas rašymo apsirikimas ištaisytinas, vietoje „Atsakovo Žemės ūkio ministerijos teigimu, Žemės ūkio ministerija, gavusi pareiškėjos prašymą pateikti 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. 4FS-79-(6.32), negalėjo patenkinti šio pareiškėjos prašymo, kadangi jo gavimo metu nebuvo minėtos sutarties šalimi“ įrašant „Atsakovo Ūkio ministerijos teigimu, Ūkio ministerija, gavusi pareiškėjos prašymą pateikti 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. 4FS-79-(6.32), negalėjo patenkinti šio pareiškėjos prašymo, kadangi jo gavimo metu nebuvo minėtos sutarties šalimi“.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9II.

10Prašymas tenkintinas.

11Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, paskelbus byloje sprendimą, priėmęs sprendimą teismas neturi teisės pats jį panaikinti ar pakeisti. Tačiau, vadovaujantis ABTĮ 94 straipsnio 2 dalimi, kol sprendimas neįvykdytas, teismas gali savo iniciatyva ar bylos šalių prašymu ištaisyti sprendime aptiktus rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas.

12Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 18 d. nutarties motyvuojamoje dalyje yra nurodyta: „Atsakovo Žemės ūkio ministerijos teigimu, Žemės ūkio ministerija, gavusi pareiškėjos prašymą pateikti 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. 4FS-79-(6.32), negalėjo patenkinti šio pareiškėjos prašymo, kadangi jo gavimo metu nebuvo minėtos sutarties šalimi“ (nutarties septintas lapas, antra pastraipa (b. l. 76)). Nutarties motyvuojamoje dalyje (minėtame sakinyje) neteisingai nurodytas atsakovas: vietoje Ūkio ministerijos, kuri šioje administracinėje byloje yra atsakovas, nurodyta Žemės ūkio ministerija, kuri nėra atsakovas šioje byloje. Atsakovo Ūkio ministerijos teigimu, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 21 d. sprendimas, kuris buvo paliktas nepakeistas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 18 d. nutartimi, dar nėra įvykdytas. Nurodytas rašymo apsirikimas yra akivaizdus, jo ištaisymas nekeičia nutarties turinio ir esmės. Todėl, vadovaujantis ABTĮ 94 straipsnio 2 dalimi, minėtas rašymo apsirikimas, padarytas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 18 d. nutarties motyvuojamoje dalyje, ištaisytinas.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 94 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

14Atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos prašymą patenkinti.

15Ištaisyti rašymo apsirikimą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 18 d. nutartyje: nutarties motyvuojamojoje dalyje (septintas nutarties lapas, antroji pastraipa) vietoje „Atsakovo Žemės ūkio ministerijos teigimu, Žemės ūkio ministerija, gavusi pareiškėjos prašymą pateikti 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. 4FS-79-(6.32), negalėjo patenkinti šio pareiškėjos prašymo, kadangi jo gavimo metu nebuvo minėtos sutarties šalimi“ įrašyti „Atsakovo Ūkio ministerijos teigimu, Ūkio ministerija, gavusi pareiškėjos prašymą pateikti 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. 4FS-79-(6.32), negalėjo patenkinti šio pareiškėjos prašymo, kadangi jo gavimo metu nebuvo minėtos sutarties šalimi“.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai