Byla e2-308-117/2015
Dėl viešojo konkurso sąlygų pakeitimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo akcinės bendrovės „Lesto“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Creditreform Lietuva“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Lesto“ dėl viešojo konkurso sąlygų pakeitimo.

2Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Creditreform Lietuva“ pareiškė ieškinį atsakovui AB „Lesto“ dėl viešojo pirkimo sąlygų pakeitimo. 2014 m. lapkričio 4 d. Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo prašymas dėl ieškinio atsiėmimo.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 5 d. nutartimi patenkino ieškovo UAB „Creditreform Lietuva“ prašymą dėl ieškinio atsiėmimo. Ieškovo UAB „Creditreform Lietuva“ ieškinį atsakovui AB „Lesto“ dėl viešojo pirkimo sąlygų pakeitimo paliko nenagrinėtą. Priteisė ieškovui UAB „Creditreform Lietuva“ iš atsakovo AB „Lesto“ 1 500 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Grąžino ieškovui UAB „Creditreform Lietuva“ 750 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį 2014 m. spalio 21 d. nurodymu Nr. 282596 per AB „Swedbank“.

6Nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 139 straipsnis numato ieškovo teisę atsiimti ieškinį. Šia teise ieškovas gali pasinaudoti tol, kol teismas neišsiuntė ieškinio kopijos atsakovui. Vėliau atsiimti ieškinį ieškovas gali tik atsakovo sutikimu ir ne vėliau kaip iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo. Atsakovas AB „Lesto“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad tęsti bylos nagrinėjimą nėra tikslinga, nes viešasis pirkimas yra nutrauktas. Tokią atsakovo poziciją pirmosios instancijos teismas vertino kaip sutikimą ieškovui atsiimti ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, teismas ieškovo prašymą tenkino ir ieškinį paliko nenagrinėtą (CPK 139 str. 2 d., 296 str. 1 d. 10 p.).

7Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 1 500 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Teismas sprendė, kad šis prašymas tenkintinas, nes ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos buvo tiesiogiai nulemtos atsakovo veiksmų vykdant viešąjį pirkimą, t. y. sprendimu ginčą spręsti taikiai ne ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje, bet ieškovui pareiškus ieškinį teisme (CPK 94 str. 1 d.).

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu apeliantas AB „Lesto“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutarties dalį dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų ir sumažinti iš AB „Lesto“ ieškovų naudai priteistų išlaidų sumą. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas, priteisdamas 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo naudai, neatsižvelgė, jog dalis išlaidų negali būti laikomos bylinėjimosi išlaidomis, nes patirtos ginčą nagrinėjant ikiteismine tvarka, kadangi pats ieškovas nurodo, jog teisinės paslaugos buvo teikiamos ir sprendžiant ginčą ikiteismine tvarka.

102. Pirmosios instancijos teismas nepateikė argumentų ir motyvų dėl priteisiamų bylinėjimosi išlaidų dydžio, nenurodė, kodėl visą prašomą priteisti ieškovo patirtų išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti sumą vertino kaip dėl bylos nagrinėjimo teisme patirtas išlaidas.

11Atsakovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Nurodė, kad su skundu nesutinka. Pažymėjo, jog LR CPK 423² straipsnio 1 dalyje įtvirtintas reikalavimas tiekėjui viešųjų pirkimų byloje prieš teismine tvarka pareiškiant reikalavimą laikytis privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Atsakovo nuomone, įstatyme numatytas privalomumas prieš kreipiantis į teismą su ieškiniu pareikšti perkančiajai organizacijai pretenziją ne teismine tvarka, neleidžia abejoti, jog rengiant pretenziją advokato padėjėjo pagalbai apmokėti patirtos išlaidos yra būtinos ir pagrįstos. Šias išlaidas ieškovas patyrė dėl to, jog atsakovas nesilaikė įstatymų numatytų reikalavimų ir nevertino ieškovo teikiamų pastabų ir pretenzijų taip sąlygodamas bylinėjimosi išlaidų padidėjimą.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Šios apeliacijos objektas yra Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutarties dalis, kuria ieškovui UAB „Creditreform Lietuva“ iš atsakovo AB „Lesto“ priteista 1 500 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

13Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog 2014 m. rugsėjo 12 d. atsakovas paskelbė viešąjį pirkimą. 2014 m. rugsėjo 25 d. ieškovas atsakovui pateikė klausimus dėl Viešojo pirkimo sąlygų. Atsakovui palikus galioti iš esmė nepakeistas Viešojo pirkimo sąlygas, ieškovas 2014 m. spalio 2 d. pateikė atsakovui Pretenziją Nr. 141001/01, kurioje išdėstė savo poziciją dėl vykdomo Viešojo pirkimo sąlygų ydingumo ir būtinybės jas koreguoti. Atsakovas, pateikdamas atsakymą, atsisakė tenkinti ieškovo pretenzijoje nurodytus reikalavimus, todėl ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl viešojo pirkimo sąlygų pakeitimo. Atsakovas, gavęs ieškinį, priėmė sprendimą Viešąjį pirkimą nutraukti, todėl ieškovas pateikė teismui prašymą dėl ieškinio atsiėmimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

14Iš apelianto skunde nurodytų argumentų matyti, jog apeliantas iš esmės nesutinka su teismo priteista 1500 Lt dydžio suma išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Nesutikimą su priteista bylinėjimosi išlaidų suma grindžia tuo, jog dalis šių išlaidų buvo patirta nagrinėjant ginčą ikiteisminė tvarka. Be to, anot atsakovo, pirmosios instancijos teismas nepateikė argumentų ir motyvų dėl priteisiamų bylinėjimosi išlaidų dydžio.

15Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su nurodytais apelianto argumentais, pažymi, jog vadovaujantis CPK 4232 straipsnio 1 dalimi, tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, todėl išlaidos, patirtos rengiant pretenziją, turi būti laikomos būtinomis ir pagrįstomis išlaidomis. Kita vertus atkreiptinas dėmesys, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 5, 8.1 ir 8.2. punktais už advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą už ieškinio parengimą maksimaliai priteistina gali būti 2400 Lt suma, o už pretenziją – 280 Lt suma. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog ieškovo reikalaujamos priteisti išlaidos už advokato padėjėjo teisinę pagalbą, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, sprendžiamų klausimų specifiką, yra protingos, neviršija ir yra ženkliai mažesnės už Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius, todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu, jų mažinti pagrindo nėra (CPK 88 str., 98 str.).

16Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, sprendžia, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis yra teisėta ir pagrįsta, todėl jos naikinti vadovaujantis atskirajame skunde nurodytais argumentais pagrindo nėra.

17Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutarties dalį dėl išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai