Byla 2-1377/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų sveikatos centras“, tretieji asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Analizė“, uždaroji akcinė bendrovė „Nemsi LT“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Balansita“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Entafarma“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų sveikatos centras“ direktorės L. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų sveikatos centras“, tretieji asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Analizė“, uždaroji akcinė bendrovė „Nemsi LT“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Balansita“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Entafarma“.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Širvintų sveikatos centras“ direktorė L. J. prašė teismo iškelti atsakovui UAB „Širvintų sveikatos centras“ restruktūrizavimo bylą (1 b. t., 1-8 l.). Nurodė, kad įmonė šiuo metu yra susidūrusi su laikinomis finansinėmis problemomis; įgyvendinus restruktūrizavimo plane numatytas priemones, įmonė atsiskaitytų su kreditoriais ir galėtų toliau vykdyti veiklą, išsaugoti esamas darbo vietas ir išvengti sunkių socialinių bei ekonominių padarinių, sukeliamų įmonės bankroto.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 28 d. nutartimi atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą (2 b. t., 149-155 l.). Teismas nustatė, kad atsakovas turi 225 974,91 Lt pradelstų įsipareigojimų savo kreditoriams ir 714 967 Lt vertės turto, į kurį įskaičiuojama iš skolininko UAB „Lusmos vaistinė“ gautina 386 658 Lt suma (debitorinė skola). Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismui yra pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Lusmos vaistinė“ iškėlimo, kuris nėra išnagrinėtas, kadangi dar nėra įsiteisėjusi teismo nutartis, kuria atsisakyta šiam skolininkui iškelti restruktūrizavimo bylą; dėl šių duomenų pagrįstai tikėtina, kad atsakovas neturės galimybės artimiausiu metu susigrąžinti 386 658 Lt debitorinę skolą, todėl šios sumos įtraukimas į bendrą atsakovo turto sumą neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijų. Teismas nurodė, kad, atėmus iš 714 967 Lt sumos minėtą debitorinę skolą, atsakovo turimo turto vertė yra 328 309 Lt, ir sprendė, kad tokiu atveju atsakovo pradelsti įsipareigojimai (225 974,91 Lt) viršija pusę į atsakovo balansą įrašyto turto vertės (328 309 Lt), todėl atsakovas atitinka nemokios įmonės statusą (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 7 str. 5 d. 3 p.).

6Teismo teigimu, pagal restruktūrizavimo plano metmenyse nurodomas pesimistines prognozes preliminarus planuojamas mėnesinis įmonės pelnas sieks 15 000 Lt, o pagal optimistines prognozes – 25 000 Lt. Pasak teismo, iš atsakovo pelno (nuostolių) ataskaitos už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 27 d. matyti, kad atsakovo vieno mėnesio pelnas prieš apmokestinimą sudarė 805 Lt sumą, tai yra daugiau kaip penkis kartus mažesnė suma už tą sumą, kurią pagal pesimistinę prognozę atsakovas teigia gausiantis jau pirmąjį mėnesį po restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Teismo nuomone, ieškovė nepagrindė nei pesimistinio, nei optimistinio pelno rodiklio apskaičiavimo būdo, be to, atsižvelgus į tai, kad atsakovas vykdo veiklą esant nemokiai būklei, ir į tai, kad atsakovo du kreditoriai, iš kurių vienas (UAB „Nemsi LT), nuo 2011 m. sausio 10 d. iki 2012 m. liepos 19 d. teikęs buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas, prieš kelis mėnesius kreipėsi į teismą su pareiškimais dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, o atsakovo restruktūrizavimo plano metmenyse nepateikta konkrečių priemonių realiam mokumui atkurti, daroma išvada, jog nepateikta įrodymų, kurie pagrįstų, kad egzistuoja realūs būdai padengti atsakovo skolas ir atkurti normalią įmonės veiklą. Teismo vertinimu, restruktūrizavimo bylos iškėlimas tik dar labiau pažeistų atsakovo kreditorių interesus ir nepagrįstai trukdytų kreditoriams įgyvendinti savo reikalavimų teises. Be to, teismas pažymėjo, kad atsakovo 217 286,09 Lt skola L. V. nėra įrodyta, todėl nėra pagrindo atsižvelgti į L. V., kaip didžiausios įmonės kreditorės, palankią poziciją atidėti ilgesniam laikotarpiui šios skolos grąžinimo terminą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Širvintų sveikatos centras“ direktorė L. J. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (2 b. t., 170-175 l.). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91) Dėl atsakovo mokumo. Atsakovo nemokumas buvo nustatytas formaliai įvertinus pateiktus dokumentus ir nepašalinus kilusių neaiškumų, kuriuos išaiškinti teismas neparodė iniciatyvos ir nepasinaudojo ĮRĮ 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis teisėmis, be to, nepagrįstai iš atsakovo balanso atėmė debitoriaus UAB „Lusmos vaistinė“ skolą, nes šis įsipareigojimas egzistuoja, priklauso gautinoms pajamoms ir nėra jokio teisinio pagrindo šios turtinės teisės nevertinti kaip įmonės turto, skolos iš šio debitoriaus susigrąžinimas nebuvo akcentuojamas kaip svarbi priemonė atsakovo restruktūrizavimo proceso sėkmingumui.

102) Dėl atsakovo restruktūrizavimo plano metmenų. Teismas, vertindamas atsakovo restruktūrizavimo plano metmenų duomenis, nurodė, kad nepateikta pakankamai įrodymų, jog įmonės finansiniai sunkumai gali būti išspręsti restruktūrizavimo proceso metu. Nėra teisinga kelti restruktūrizavimo plano metmenims tokius pat kokybinius reikalavimus, kaip restruktūrizavimo planui. Atsakovo restruktūrizavimo plano metmenų 7.1 dalyje nurodyta, kad įmonė, jeigu jai būtų leista pasinaudoti restruktūrizavimo priemonėmis dirbti be teisinių kliūčių veiklai, būtų pajėgi restruktūrizavimo laikotarpiu gauti 720 000 – 1 200 000 Lt pajamų, skirtų patenkinti kreditorių reikalavimus. Nors teismas pažymėjo, kad atsakovas 2012 m. uždirbo penkis kartus mažesnį pelną, nei planuoja uždirbti restruktūrizavimo laikotarpiu, teismas neatkreipė dėmesio, jog 2011 m. atsakovas buvo patyręs 33 166 Lt nuostolio, be to, 2012 m. sugebėjo dirbti pelningai, o, jei teismui kilo klausimų dėl metmenyse nurodytos pajamų sandaros ir perspektyvų, teismas turėjo galimybes šias abejones pašalinti, pasinaudojęs ĮRĮ 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis teisėmis. Be to, pinigų srautų detalizavimas turėtų būti pateiktas restruktūrizavimo plane, o ne jo metmenyse. Atsakovo valdymo organams ir su jais susijusiems asmenims, suinteresuotiems restruktūrizavimo proceso sėkme, atsisakius reikalavimų, jų nepareiškus ar atidėjus jų įvykdymą vėlesniam terminui, būtų galima dar labiau pagerinti įmonės finansinę situaciją, todėl šios priemonės laikytinos ekonominėmis priemonėmis, kuriuos leistų įmonei pasiekti planuojamą rentabilumą. Dėl to teismas nepagrįstai vertino, kad atsakovo restruktūrizavimas yra neperspektyvus, be to, kreditorių išreikštas nepritarimas atsakovo restruktūrizavimo procesui bylos iškėlimo stadijoje ir siekis iškelti bankroto bylą neturėtų būti sureikšminamas; juolab kad atsakovas dalyvauja teisiniuose ginčuose su trečiaisiais asmenimis UAB „Nemsi LT“ ir UAB „Balansita“, o atsakovo skolos kreditoriui UAB „Entafarma“ išieškojimas yra baigtas, o išieškotos lėšos yra antstolių depozitinėse sąskaitose.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Balansita“ prašo palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį (2 b. t., 178-180 l.). Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

121) Dėl atsakovo nemokumo ir bankroto požymių. Teismas pagrįstai nustatė, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės; šią aplinkybę patvirtina Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartis, kuria palikta galioti pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta iškelti UAB „Lusmos vaistinė“ restruktūrizavimo bylą, o 2013 m. balandžio mėn. bus nagrinėjamas klausimas dėl bankroto bylos UAB „Lusmos vaistinė“ iškėlimo, todėl atsakovui atgauti skolą iš šio skolininko nėra jokių galimybių. Bylos duomenys taip pat įrodo atsakovo nemokumą ir bankroto požymius.

132) Dėl atsakovo restruktūrizavimo plano metmenų. Atsakovo pateikti restruktūrizavimo plano metmenys, kaip ir atsakovo samprotavimai, kad metmenims keliami mažesni reikalavimai, nelaikytini pakankamais įrodymais ir pagrindu kreditoriams tikėtis atgauti iš atsakovo skolas.

143) Dėl ĮRĮ reikalavimų pažeidimo. Atsakovas pažeidė ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimą raštu pranešti kiekvienam kreditoriui apie priimtą sprendimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir nusiųsti jiems dokumentų kopijas, nors teismas nepasisakė apie tai. Be to, atsakovas pateikė tikrovės neatitinkantį kreditorių sąrašą ir balansą.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Nemsi LT“ prašo netenkinti skundo. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

161) Dėl teismo aktyvumo stokos. Teismas, naudodamasis įstatymų jam suteiktoms teisėmis, aktyviai veikdamas, siekdamas nustatyti bylos nagrinėjimui svarbias aplinkybes, įpareigojo ieškovę pateikti paaiškinimus ir juos pagrindžiančius įrodymus, todėl nepagrįstas ieškovės argumentas dėl nepakankamo teismo aktyvumo.

172) Dėl atsakovo nemokumo. Teismas pagrįstai į atsakovo turtą neįtraukė atsakovo skolininko UAB „Lusmos vaistinė“ skolos, nes Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta iškelti šiam skolininkui restruktūrizavimo bylą, o 2013 m. balandžio mėn. bus nagrinėjamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo.

183) Dėl kreditorių vaidmens. Teismo išvadai atsisakyti iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą neturėjo įtakos faktas, kad kreditoriai tam nepritaria. Nepaisant to, kreditorių nepritarimas liudija bylos neperspektyvumą ir iš anksto nulemia bylos baigtį.

194) Dėl restruktūrizavimo plano metmenų. Nors restruktūrizavimo plano metmenims nėra keliami tokie patys kokybiniai reikalavimai, kaip restruktūrizavimo planui, tačiau teismas, jau spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, privalo įsitikinti, ar numatytos priemonės gali atkurti įmonės normalią veiklą, o nagrinėjamu atveju teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas neturi objektyvių galimybių atkurti mokumą.

20Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Analizė“ prašo palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

211) Dėl termino atskirajam skundui paduoti. Ieškovė praleido terminą apskųsti nutartį, todėl teismas nepagrįstai patenkino prašymą atnaujinti šį terminą ir nepagrįstai priėmė atskirąjį skundą.

222) Dėl atsakovo nemokumo ir bankroto požymių. Atskirojo skundo teiginiai, kad atsakovo veikla pelninga ir perspektyvi, nepagrįsti įrodymais, o atsakovo ilgalaikis neatsiskaitymas su kreditoriais, įsiskolinimų augimas, atlyginimų ir mokesčių nemokėjimas leidžia daryti išvadą, jog atsakovas yra nemokus.

233) Dėl restruktūrizavimo plano metmenų neatitikimo ĮRĮ reikalavimams. Atsakovo pateikti restruktūrizavimo plano metmenys, kaip ir atsakovo samprotavimai, kad metmenims keliami mažesni reikalavimai, nelaikytini pakankamais įrodymais ir pagrindu kreditoriams tikėtis atgauti iš atsakovo skolas.

244) Dėl ĮRĮ reikalavimų pažeidimų. Atsakovas pažeidė ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimą raštu pranešti kiekvienam kreditoriui apie priimtą sprendimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir nusiųsti jiems dokumentų kopijas, nors teismas nepasisakė apie tai. Be to, atsakovas pateikė tikrovės neatitinkantį kreditorių sąrašą ir balansą.

255) Dėl atsakovo nesąžiningumo. Debitorius UAB „Lusmos vaistinė“ skolingas atsakovui 335 812,72 Lt, ši suma sudaro 83,24 proc. visų atsakovo įsiskolinimų savo kreditoriams, o šios įmonės yra valdomos to paties akcininko. Atsakovui atgavus mažiau nei 1/3 skolos iš UAB „Lusmos vaistinė“, atsakovas pajėgtų visiškai atsiskaityti su visais savo kreditoriais, kuriems skolos yra pradelstos, tačiau atsakovas nesistengė atgauti minėtą debitorinę skolą. Be to, atsakovui leista mokėti privalomuosius mokėjimus, tačiau jis to nedaro, kas patvirtina, kad atsakovas nesiekia sumažinti savo įsiskolinimų.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Atskirasis skundas netenkintinas.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

29ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalies nuostatomis, restruktūrizavimo proceso tikslas – išsaugoti ir plėtoti veiklą įmonės, kuri turi finansinių sunkumų ir nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Įmonė, turinti finansinių sunkumų, – tai įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 str. 1 d.). Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnio reikalavimai (ĮRĮ 7 str. 4 d.).

30ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyti pagrindai, kuriems esant, atsisakoma iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, tarp jų – jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai (ĮRĮ 7 str. 5 d. 2 p.), ir jeigu įmonė yra nemoki (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.). ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatomis, įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse, be kita ko, nurodomas preliminarus įmonės verslo planas, kuriame turi būti numatytos ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės. Pagal Įmonių bankroto įstatymą (toliau ĮBĮ), įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

31Pirmosios instancijos teismas, išsamiai ištyręs ir tinkamai įvertinęs bylos įrodymus (tarp jų dokumentus apie atsakovo finansinius sunkumus, jo materialinę padėtį, įmonės turto ir pradelstų įsipareigojimų pobūdį ir santykį, bei restruktūrizavimo plane numatytas priemones įmonės mokumui atkurti), padarė teisingas išvadas ir tinkamai pritaikė materialinės teisės normas bei civilinio proceso taisykles (ĮRĮ 7 str. 5 d. 2, 3 p.; CPK 176, 185 str.). Teismas teisingai konstatavo, jog pagal nagrinėjamoje byloje ištirtų įrodymų duomenis, atsakovas turi nemokumo požymių, o jo restruktūrizavimo plano metmenyse numatytos priemonės yra nepakankamos įmonės turtinei padėčiai ir veiklai normalizuoti bei atkurti jos mokumui, todėl turėjo pagrindo atsisakyti iškelti atsakovo restruktūrizavimo bylą.

32Nepagrįstas apeliantės argumentas, kad pirmosios instancijos teismas atsakovo nemokumo požymius nustatė formaliai įvertinęs pateiktus dokumentus, nepasinaudojęs ĮRĮ 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis teisėmis. Pažymėtina, kad apygardos teismas 2013 m. sausio 7 d. nutartyje nurodė ieškovės pateikto pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo trūkumus, susijusius su duomenų, reikšmingų sprendžiant restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, nepateikimu teismui, ir nustatė terminą pateikti papildomus duomenis (1 b. t., 97-98 l.), o 2013 m. sausio 30 d. nutartimi, kuria priėmė ieškovės pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo, ieškovei nustatė dar vieną įpareigojimą pateikti teismui paaiškinimus ir juos pagrindžiančius įrodymus dėl ieškovės pareiškime nurodytų aplinkybių (1 b. t., 134-135 l.). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, nėra pagrindo daryti išvados, kad apygardos teismas neparodė iniciatyvos tinkamai nustatyti faktines aplinkybes.

33Atmestinas ir apeliantės argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino atsakovo debitoriaus UAB „Lusmo vaistinė“ 386 658 Lt skolos realiu atsakovo turtu. Kaip pagrįstai nustatė apygardos teismas, pagal atsakovo balanso duomenis atsakovo turto vertė yra 714 967 Lt, o į turto vertę įskaičiuotas 386 658 Lt pirkėjų įsiskolinimas (debitorinė skola; 1 b. t., 125-126 l.). Nors, ieškovės teigimu, 386 658 Lt suma gautina iš UAB „Lusmos vaistinė“, tačiau pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo šios debitorinės skolos nelaikyti realiu atsakovo turtu. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 23 d. nutartimi (įsiteisėjusia peržiūrėjus apeliacine tvarka ir palikus nepakeistą) atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Lusmos vaistinė“, o šiuo metu Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovų UAB „Nemsi LT“, UAB „Chemoterapijos centras“, UAB „Medikona“, UAB „Moller Auto“ ir trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais UAB „Balansita“, UAB „Entafarma“, UAB „Armila“ bei UAB „Finansita“ pareiškimus dėl bankroto bylos UAB „Lusmos vaistinė“ iškėlimo. Šios aplinkybės patvirtina, jog atsakovo skolininkas UAB „Lusmos vaistinė“ turi finansinių sunkumų ir mokumo problemų, dėl ko yra pagrindo teigti, kad 386 658 Lt skolos susigrąžinimas iš šio asmens yra mažai tikėtinas. Taigi apygardos teismas pagrįstai į bendrą atsakovo turto sumą neįrašė minėtos debitorinės skolos ir konstatavo, kad atsakovas turi nemokumo požymių (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.).

34Nors apeliantė teisingai nurodo, kad negalima kelti įmonės restruktūrizavimo plano metmenims tokius pat kokybės reikalavimus, kaip restruktūrizavimo planui, tačiau restruktūrizavimo plano metmenyse turi būti nurodyta pakankamai duomenų, leidžiančių teismui spręsti, ar numatytos priemonės yra pakankamos įmonės turtinei padėčiai ir veiklai normalizuoti bei atkurti jos mokumui. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, ištyręs ieškovės pateiktus atsakovo restruktūrizavimo plano metmenis, pagrįstai konstatavo, kad metmenyse nepateikta konkrečių priemonių atsakovo realiam mokumui atkurti. Iš nurodytų atsakovo restruktūrizavimo plano metmenų (1 b. t., 19-28 l.) matyti, kad pagrindinę atsakovo gaunamų pajamų dalį sudaro Vilniaus teritorinės ligonių kasos mokamos lėšos už atsakovo suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir aptarnautus pacientus, o mažą dalį pajamų sudaro pačių pacientų mokamos lėšos už jiems suteiktas paslaugas. Restruktūrizavimo plano metmenys nurodyta, kad pagrindinė atsakovo laikinų finansinių sunkumų priežastis – valstybės politikos pasikeitimas, tai yra sumažintas ligonių kasų mokamas tarifas ir reikalavimas iš sveikatos priežiūros įmonių aptarnaujamų pacientų sąrašų išbraukti piliečius, kurie yra išvykę iš šalies, o kita priežastis yra susijusi su vienos pagrindinių šeimos gydytojos perėjimu dirbti pas konkurentus, dėl ko atsakovas prarado daug pacientų ir pajamų iš pačių pacientų ir teritorinės ligonių kasos; be to, restruktūrizavimo proceso sėkmė iš esmės siejama su naujų pacientų pritraukimu, tačiau nenurodytos realios priemonės, kurios leistų pritraukti naujus pacientus. Be to, pagal nurodytus metmenis, atsakovas neplanuoja reikšmingų turto pirkimų, nurodydamas, kad veiklai vykdyti pakanka turimo turto, tačiau iš atsakovo balanso matyti, jog atsakovo materialaus turto vertė yra tik 20 966 Lt ir jis neturi nekilnojamojo turto, o savo veiklai reikalingas patalpas nuomojasi iš UAB „Lusmos vaistinė“, kuri, kaip minėta, susiduria su finansiniais sunkumais. Metmenyse nurodyta, kad atsakovas planuoja mažinti veiklos sąnaudas, parduodamas dalį turto, tačiau pagal balanso duomenis didžiąją dalį atsakovo turto sudaro gautinos sumos, o ne materialus turtas; atsakovas planuoja samdyti tam tikrų sričių specialistus, tačiau net preliminariai nenurodo, konkrečių sričių. Be to, skolų kapitalizavimas ir perfinansavimas, naujų kreditų gavimas, atsižvelgiant į atsakovo turimo turto struktūrą, taip pat mažai tikėtinas, o metmenyse nurodytos pajamų iš pagrindinės atsakovo veiklos pesimistinė ir realistinė prognozės neparemtos jokiais (preliminariais) skaičiavimais. Taigi pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog atsakovo restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės nesudaro pakankamų sąlygų atsiskaityti su visais atsakovo kreditoriais ir atkurti jo normalios veiklos.

35Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

36Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Širvintų sveikatos centras“ direktorė L. J. prašė... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 28 d. nutartimi atsisakė iškelti... 6. Teismo teigimu, pagal restruktūrizavimo plano metmenyse nurodomas pesimistines... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Širvintų sveikatos centras“ direktorė... 9. 1) Dėl atsakovo mokumo. Atsakovo nemokumas buvo nustatytas formaliai... 10. 2) Dėl atsakovo restruktūrizavimo plano metmenų. Teismas, vertindamas... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Balansita“ prašo... 12. 1) Dėl atsakovo nemokumo ir bankroto požymių. Teismas pagrįstai nustatė,... 13. 2) Dėl atsakovo restruktūrizavimo plano metmenų. Atsakovo pateikti... 14. 3) Dėl ĮRĮ reikalavimų pažeidimo. Atsakovas pažeidė ĮRĮ 6 straipsnio 2... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Nemsi LT“ prašo... 16. 1) Dėl teismo aktyvumo stokos. Teismas, naudodamasis įstatymų jam suteiktoms... 17. 2) Dėl atsakovo nemokumo. Teismas pagrįstai į atsakovo turtą neįtraukė... 18. 3) Dėl kreditorių vaidmens. Teismo išvadai atsisakyti iškelti atsakovui... 19. 4) Dėl restruktūrizavimo plano metmenų. Nors restruktūrizavimo plano... 20. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Analizė“ prašo... 21. 1) Dėl termino atskirajam skundui paduoti. Ieškovė praleido terminą... 22. 2) Dėl atsakovo nemokumo ir bankroto požymių. Atskirojo skundo teiginiai,... 23. 3) Dėl restruktūrizavimo plano metmenų neatitikimo ĮRĮ reikalavimams.... 24. 4) Dėl ĮRĮ reikalavimų pažeidimų. Atsakovas pažeidė ĮRĮ 6 straipsnio... 25. 5) Dėl atsakovo nesąžiningumo. Debitorius UAB „Lusmos vaistinė“... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 27. Atskirasis skundas netenkintinas.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 29. ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalies nuostatomis, restruktūrizavimo proceso tikslas –... 30. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyti pagrindai, kuriems esant, atsisakoma... 31. Pirmosios instancijos teismas, išsamiai ištyręs ir tinkamai įvertinęs... 32. Nepagrįstas apeliantės argumentas, kad pirmosios instancijos teismas atsakovo... 33. Atmestinas ir apeliantės argumentas, kad pirmosios instancijos teismas... 34. Nors apeliantė teisingai nurodo, kad negalima kelti įmonės... 35. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti pirmosios... 36. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 37. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį....