Byla e2YT-45892-734/2016
Dėl notaro veiksmų, suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto 9 – ojo notarų biuro notaras Dionizas Adomavičius

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo PRO KAPITAL BONUM UAB skundą dėl notaro veiksmų, suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto 9 – ojo notarų biuro notaras Dionizas Adomavičius.

2Teismas

Nustatė

3PRO KAPITAL BONUM UAB (toliau - pareiškėjas) pateikė skundą dėl notaro veiksmų, prašydamas įpareigoti Vilniaus miesto 9-ojo notarų biuro notarą Dionizą Adomavičių (toliau - notaras) patvirtinti nekilnojamojo turto – buto, esančio adresu šaltinių g. 24-22, Vilnius, unikalus Nr. 4400-4222-5954:7871 pirkimo – pardavimo sutartį.

4Skunde pareiškėjas nurodė, kad notarui pateikė patvirtinti nekilnojamojo turto – buto, esančio adresu Šaltinių g. 24-22, Vilnius, unikalus Nr. 4400-4222-5954:7871 (toliau - Butas) pirkimo – pardavimo sutartį bei kitus papildomus dokumentus, tačiau notaras atsisakė atlikti notarinį veiksmą Nr. S-172, kurio esminis atsisakymo tvirtinti sutartį motyvas buvo VĮ Registrų centro Buto išraše esantis įrašas, kad Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama ginčas dėl Buto. Pažymėjo, kad notaro atsisakymas yra nepagrįstas jokiomis įstatymų nuostatomis ir priimtas tinkamai neįvertinus faktinės situacijos, kadangi pareiškėjas kartu su sutartimi, notarui pateikė dokumentus, patvirtinančius Sutarties teisėtumą, t.y. VĮ Registrų centro Buto išrašą, Vilniaus apygardos teismo 2016-09-26 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-5789-852/2016 ir kitus dokumentus dėl Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamo ginčo dėl Buto. Papildomai pareiškėjas notarui elektroniniu paštu pateikė paaiškinimą dėl ginčo Vilniaus apygardos teisme. VĮ Registrų centro Buto išraše nėra nurodyta jokių Buto naudojimo apribojimų. Faktas, kad dėl Buto Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-5789-852/2016 nėra pakankamas pagrindas notarui atsisakyti tvirtinti sutartį, kadangi tai nėra pareiškėjo nuosavybės ar disponavimo teisių į Butą apribojimas. Pareiškėjas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismas konstatavo, kad ieškovo civilinėje byloje e2-5789-852/2016 reiškiamas reikalavimas uždrausti pareiškėjui disponuoti Butu yra nepagrįstas nei įstatymais, nei sutartimi, todėl pareiškėjo nuosavybės, disponavimo ar kitokia teisė į Butą negali būti apribota ir laikinosios apsaugos priemonės negali būti pritaikytos (e.b.l. 1-2).

5Suinteresuotas asmuo Vilniaus 9 – ojo notarų biuro notaras Dionizas Adomavičius atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka, nes notaras atsisakė tvirtinti buto, esančio adresu Šaltinių g. 24-22, Vilnius, unikalus Nr. 4400-4222-5954:7871, pirkimo – pardavimo sutartį, kurios šalys yra PRO KAPITAL BONUM (pareiškėjas) ir Raimondas Savickas, remdamasis VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės duomenimis, kurioje yra įregistruotas juridinis faktas, kad yra iškelta byla susijusi su nekilnojamuoju turtu, todėl siekdamas ateityje išvengti ginčų, atsisakė tvirtinti šį sandorį, kol bus išspręsta iškelta byla, turinti įtakos nekilnojamam turtui, taip užtikrinant sandorio teisėtumą (e.b. priedo 1).

6Pareiškėjos skundas dėl notaro veiksmų nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 442 str. - 443 str., 513 str., 133 str. 3 d.).

7Skundas atmestinas.

8Pareiškėjas nesutinka su notaro atsisakymu atlikti notarinį veiksmą atsisakyti tvirtinti buto, esančio adresu Šaltinių g. 24-22, Vilnius, unikalus Nr. 4400-4222-5954:7871, pirkimo – pardavimo sutartį. Teigia, kad notarui buvo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtinantys Buto pirkimo – pardavimo sutarties teisėtumą: VĮ Registrų centro Buto išrašas, Vilniaus apygardos teismo 2016-09-26 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-5789-852/2016, kiti dokumentai susiję su Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamu ginču dėl Buto.

9Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje, Butui yra įregistruotas juridinis faktas – Iškelta byla susijusi su nekilnojamuoju daiktu, įregistravimo pagrindas 2016-09-28 Teismo pranešimas Nr. e2-5789-852/2016 (e.b.l. 9). Notaras remdamasis VĮ Registrų centro duomenimis atsisakė tvirtinti Buto pirkimo – pardavimo sutartį. Byloje nėra duomenų, kad minėtas juridinis faktas būtų panaikintas (CPK 178 str.).

10Pagal Notariato įstatymo (toliau - Įstatymas) 1 straipsnį notaras juridiškai tvirtina neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus, o Įstatymo 40 straipsnio 1 dalis įpareigoja notarą atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu tokio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų 2004 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje I. L. v. notaras T. P. V., Nr. 3K-3-588/2004). Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. yra išvardinti notarų atliekami notariniai veiksmai, kurių vienas iš jų yra sandorių tvirtinimas. Įstatyme įtvirtinta notaro pareiga juridiškai tvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad notaro funkcijos samprata suponuoja išvadą, kad notaras nenagrinėja asmenų ginčų, nenustatinėja ginčytinų aplinkybių, o tuo atveju, jei dėl asmenų teisių ar juridinių faktų kyla abejonių ar nesutarimų, privalo atsisakyti tvirtinti tokias teises ar faktus. Notaras gali tvirtinti tam tikras teises ar faktus tik tokiu atveju, jei dėl jų turinio ir teisėtumo jam nekyla abejonių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutarti civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2011). Taigi, notaras gali tvirtinti tam tikras teises ar faktus tik tokiu atveju, jei dėl jų turinio ir teisėtumo jam nekyla abejonių. Tačiau, nagrinėjamu atveju, notaras nustatė, kad Butui, Vilniaus apygardos teismo pranešimu, yra įregistruotas juridinis faktas, bylojantis, kad Teisme yra nagrinėjama byla, susijusi su Butu. Iš informacinės duomenų sistemos LITEKO nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas, civilinėje byloje Nr. e2-5789-852/2016, nagrinėja ieškinį, kuriame vienas iš reikalavimų yra įpareigoti atsakovą UAB „Pro K. B.“ įvykdyti 2006-06-20 sudarytą būsimo buto pirkimo – pardavimo sutartį natūra: sudaryti pagrindinę sutartį ir perduoti nuosavybės teisę į butą, esantį adresu Šaltinių g. 24-22, Vilniuje ir garažą, kaip nurodyta sutarties prieduose. Iš šio darytina išvada, kad tarp minėtos nagrinėjamos civilinės bylos ir pareiškėjo prašomo sudaryti sandorio, yra sąsajumas. Pažymėtina, kad pareiškėjas akcentuoja Vilniaus apygardos teismo 2016-09-26 nutartį, kuria teismas atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - uždrausti atsakovui UAB „Pro K. B.“ disponuoti butu, esančiu adresu Šaltinių g. 24-22, Vilniuje, konstatuojant, kad preliminariai vertinant ieškovo ieškinio pagrįstumą, ieškovo reikalavimų nukreipimas į jo nurodytą butą, esantį adresu Šaltinių g. 24-22, Vilniuje, nėra pagrįstas nei įstatymu, nei sutartimi. Tačiau, dėl šios nutarties yra paduotas atskirasis skundas, byla išsiųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, taigi ši nutartis yra neįsiteisėjusi.

11Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad notaras pagrįstai atsisakė atlikti notarinį veiksmą, kadangi nustatė, jog Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjamas ginčas susijęs su butu, esančiu adresu Šaltinių g. 24-22, Vilniuje, taip siekiant užtikrinti sandorio teisėtumą, todėl skundas atmestinas.

12Teismas, vadovaujantis išdėstytu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291, 443, 513, 150 straipsniais,

Nutarė

13pareiškėjo PRO KAPITAL BONUM UAB skundą atmesti.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai