Byla 2-4009-642/2013
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą ieškinį atsakovui J. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 1114,48 Lt skolos, 233,37 Lt palūkanų, 1529,02 delspinigių, 30,00 Lt už pranešimų apie įsiskolinimą siuntimą, 11 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu nebus gautas atsiliepimas į ieškinį.

3Atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai – viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnis). Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, todėl ieškovo prašymas tenkintinas ir priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38, 6.59, 6.63, 6.245, 6.2 straipsniai).

5Formaliai įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2008-01-31 sudarė Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį Nr. CREDO-189974, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 2000,00 Lt kreditą. Atsakovas savo prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, t.y. negrąžino 1114,48 Lt kredito dalies, bei nesumokėjo 233,37 Lt palūkanų.

6Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus darytina išvada, kad tarp šalių susidarė paskolos teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.870 straipsnis, 6.886 straipsnio l dalies 2 punktas). Ieškovas tinkamai vykdė savo pareigą - suteikė atsakovui sutartyje nurodyto dydžio kreditą, tačiau atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus pažeidė, negrąžindamas gauto kredito sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę, nes neįvykdė sutarties (praleido iš sutarties kilusios prievolės įvykdymo terminą) ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37, 6.38 straipsniai, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.70-6.73, 6.200, 6.205 straipsniais, 6.258 straipsnis, 6.873 straipsnio l dalis). Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimai, dėl 1114,48 Lt skolos ir 233,37 Lt palūkanų priteisimo, kaip pagrįsti, tenkintini.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.874 straipsnio 1 dalį paskolos gavėjui laiku negrąžinus paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato, ko kita. Šalių sudarytos kredito sutarties Nr. CREDO-189974 bendrosios dalies 23 punkte numatytos 11,00 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bankui priteistos sumos už laikotarpį nuo ieškinio dėl skolos išieškojimo pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo įvykdymo. Esant šioms sutarties sąlygoms, darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas pagal kredito sutartį Nr. CREDO-189974 priteisti 11 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas.

8Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 1529,02 Lt delspinigių yra tenkintinas iš dalies. Teismas, išanalizavęs vartojimo kredito sutarties sąlygas, daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl delspinigių dydžio nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad netesybos mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant.

9Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys. Įstatyme įtvirtinti tik du netesybų mažinimo pagrindai: mažinamos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) netesybos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis) arba kai prievolė iš dalies įvykdyta (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad dalis paskolos yra sumokėta (kredito limitas 2000,00 Lt, likusi nesumokėtos skolos dalis – 1114,48 Lt. Teismas, mažindamas netesybas, pirmiausia atsižvelgia į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t. y. į tai, ar šalys yra vartotojai ar ne, taip pat į faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, bankų mokamų palūkanų dydį, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, ar visiškai nuostolių atlyginimas nesukurs nepriimtinų ar sunkių padarinių. Netesybų mažinimas taip pat gali būti nulemtas siekio įgyvendinti neteisėto praturtėjimo prevenciją arba siekio užtikrinti viešosios tvarkos apsaugą. Be to, teismas, spręsdamas dėl netesybų dydžio, atsižvelgia į skolininko turtinę padėtį, (tačiau sunki atsakovo turtinė padėtis neatleidžia atsakovo nuo prievolės vykdymo) skolininko elgesį ir kt. Ieškovas ieškinyje prašymą priteisti delspinigius, grindžia sutarties 9 punktu, kuriame nurodyta, kad atsakovui nesumokėjus pagal sutartį mokėtinų sumą, atsakovas privalo mokėti 30 % dydžio delspinigių.

10Ginčo šalių sutartyje nustatyti 30 % dydžio delspinigiai vertintini kaip neprotingai dideli, neatitinkantys šalių (kredito davėjo - ieškovo ir vartotojo fizinio asmens - atsakovo) interesų pusiausvyros, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų. Konstatuotina, kad netesybos yra aiškiai per didelės, jeigu delspinigių suma (1529,02 Lt) viršija negrąžintos paskolos sumą (1114,48 Lt). Darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 30 procentų dydžio delspinigius yra nepagrįstas, todėl teismo iniciatyva delspinigių dydis yra mažintinas iki teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus atitinkančio dydžio, iš atsakovo ieškovui priteistina dešimt kartų mažesnė nei ieškovės paskaičiuota 1529,02 Lt delspinigių suma (b.l. 9), t.y. 152,90 Lt (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.258 straipsnis, 1.5 straipsnio 4 dalis).

11Ieškovui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį, priteistinos iš atsakovo, t.y. iš atsakovo ieškovei priteistinas 72,00 Lt dydžio išlaidos dėl žyminio mokesčio sumokėjimo (už reikalavimus, kurių bendra suma yra 1500,75 Lt (teismo patenkintų reikalavimų suma) turi būti mokamas ne mažesnis kaip 72,00 Lt žyminis mokestis) (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1, 2 dalys). Ieškovei, atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį, taip pat priteistina 726,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

12Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovo 30,00 Lt už pranešimų apie įsiskolinimą siuntimą, tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, jog ieškovas turėjo 30,00 Lt išlaidų už pranešimų apie įsiskolinimą siuntimą. Remiantis išdėstytu, atmestinas ieškovo prašymas priteisti iš atsakovo 30,00 Lt už pranešimų apie įsiskolinimą siuntimą.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88, 93, 259, 262, 270, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo J. B. 1114,48 Lt skolos, 233,37 Lt palūkanų, 152,90 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1500,75 Lt sumą nuo bylos iškėlimo 2013-03-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt bylinėjimosi išlaidas dėl žyminio mokesčio sumokėjimo ir 726,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, ieškovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai