Byla e2-8956-151/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nemuno būstas“ ieškinį atsakovei G. Č. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Nemuno būstas“ (toliau ieškovas) ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės G. Č. (toliau atsakovė) 539,34 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad vykdo namo, esančio ( - ), administravimo funkcijas. Atsakovė yra buto, esančio ( - ), valdytoja, remiantis Kauno miesto savivaldybės administracijos gyvenamojo fondo administravimo skyriaus 2015 m. sausio 29 d. raštu Nr. 53-2-175. Atsakovė privalo mokėti už suteiktas paslaugas, tačiau nemokėjo ir laikotarpyje nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. atsakovei paskaičiuota nesumokėta suma sudaro 539,34 Eur.

4Atsakovei teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti įstatymų nustatyta tvarka – pasirašant asmeniškai (CPK 123 str. 1 d.). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis). Atsakovei nepateikus atsiliepimo, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

5CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad atsakovė yra buto, adresu ( - ), valdytoja, deklaravusi savo gyvenamąją vietą minėtame bute nuo 1994 m. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, gyventojų registro tarnybos išrašas apie asmenį, skolų valdymo ataskaita, Kauno miesto savivaldybės administracijos gyvenamojo fondo administravimo skyriaus 2015 m. sausio 29 d. raštas Nr. 53-2-175. Atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovui įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8CK 4.82 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė - techninė ir kitokia įranga. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CPK 4.82 straipsnio 3, 4 dalis). Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui (CK 4.82 straipsnio 7 dalis). Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 straipsnio 9 dalis). Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytais terminais (CK 6.37 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Butas yra atsakovės valdytas, ji paslaugomis naudojosi, todėl ji atsakinga už piniginių prievolių ieškovui nevykdymą.

9Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovės atžvilgiu priimamas sprendimas už akių - ieškinį patenkinti ir ieškovui iš atsakovės priteisti 539,34 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015-03-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovui priteistinos 71,16 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 80 str., 88 str. 1 d. 6 p., 9 p., 93 str. 1 d.).

12Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės G. Č., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Nemuno būstas“, įmonės kodas ( - ), buveinė ( - ), atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, 539,34 Eur (penkis šimtus trisdešimt devynis eurus 34 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015-03-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,16 Eur (septyniasdešimt vieną eurą 16 ct) bylinėjimosi išlaidas.

16Atsakovė, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai