Byla 2VP-24103-964/2018
Dėl baudos už antstolio patvarkymų nevykdymą skyrimo uždarosios akcinės bendrovės „Skydas LT“ vadovui L. S., suinteresuoti asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Skydas LT“, L. S., V. Z., akcinė bendrovė „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, skolininkas M. B

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos antstolės Brigitos Palavinskienės pareiškimą dėl baudos už antstolio patvarkymų nevykdymą skyrimo uždarosios akcinės bendrovės „Skydas LT“ vadovui L. S., suinteresuoti asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Skydas LT“, L. S., V. Z., akcinė bendrovė „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, skolininkas M. B..

3Teismas

Nustatė

4antstolė kreipėsi į teismą su prašymu skirti uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Skydas LT“ vadovui L. S. 300,00 Eur baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą. Nurodė, kad vykdo vykdomąją bylą Nr. 0171/15/04524 pagal 2015 m. liepos 14 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymą Nr. eL2-31402-808/2015 dėl 2612,41 Eur skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko M. B. išieškotojo V. Z. naudai ir vykdomąją bylą Nr. 0171/17/0186 pagal 2017 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymą Nr. eL2-12523-854/2017 dėl 99,77 Eur skolos, 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko M. B. išieškotojo akcinės bendrovės „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ naudai. 2017 m. lapkričio 20 d. vykdomojoje byloje Nr. 0171/17/04524 priimtas patvarkymas dėl skolos išieškojimo Nr. 0171/15/04524 ir kt., kuriuo UAB „Skydas LT“ buvo įpareigota iš skolininko M. B. darbo užmokesčio atlikti išskaičiavimus bei nurodyto dydžio išskaitas pervesti į antstolės Brigitos Palavinskienės depozitinę sąskaitą. Patvarkymas UAB „Skydas LT“ įteiktas adresu Žalgirio g. 114Vilnius. Kadangi išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio nebuvo daromos, 2018 m. gegužės 21 d. UAB „Skydas LT“ išsiųstas patvarkymas dėl pranešimo, kodėl nevykdomas patvarkymas, pateikimo Nr. S-1913069, kuris įteiktas 2018 m. gegužės 25 d., tačiau informacija, kodėl nevykdomi išskaičiavimai iš skolininko darbo užmokesčio, nėra pateikta. UAB „Skydas LT“ vadovas yra L. S.“.

5Prašymas tenkintinas iš dalies.

6Pagal įstatymą, antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, teikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, nevykdančiam antstolio reikalavimo ar kitaip kliudančiam antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, CPK 585 straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis).

7Pagal teismui pateiktus duomenis nustatyta, kad antstolė vykdo du vykdomuosius dokumentus dėl skolos išieškojimo iš skolininko M. B.: vykdomojoje byloje 0171/15/04524 pagal 2015 m. liepos 14 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymą Nr. eL2-31402-808/2015 dėl 2 334,34 Eur skolos, 204,07 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų, 74 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo išieškotojo V. Z. naudai ir vykdomąją bylą Nr. 0171/17/01086 pagal 2017 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymą Nr. eL2-12523-854/2017 dėl 96,77 Eur skolos, 5 procentų metinių palūkanų, 3 Eur žyminio mokesčio išieškojimo išieškotojo akcinės bendrovės „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ naudai (b.l. 2-2, 3-4).

8Antstolė, nustačiusi, kad skolininkas dirba UAB „Skydas LT“, 2017 m. lapkričio 20 d. priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo, kuriame nurodė iš skolininko darbo užmokesčio išskaičiuoti patvarkyme nurodyto dydžio išskaitas ir jas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą (b.l. 6). Patvarkymas buvo išsiųstas UAB „Skydas LT“ adresu Ramybės g. 4-70, Vilniuje, tačiau grįžo neįteiktas (b.l. 7). 2017 m. lapkričio 23 d. priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo, kuriame nurodė iš skolininko darbo užmokesčio išskaičiuoti patvarkyme nurodyto dydžio išskaitas ir jas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą, kuris buvo išsiųstas UAB „Skydas LT“ adresu Žalgirio g. 114, LT-09300 Vilnius, ir buvo įteiktas 2017 m. lapkričio 27 d. (b.l. 8, 9). 2018 m. gegužės 21 d. surašytas ir išsiųstas UAB „Skydas LT“ adresu Žalgirio g. 114, LT-09300 Vilnius, patvarkymas dėl pranešimo, kodėl nevykdomas patvarkymas, pateikimo, kuriuo prašoma pranešti, kodėl nevykdomas patvarkymas dėl skolos išieškojimo (b.l. 10). Patvarkymas UAB „Skydas LT“ įteiktas 2018 m. gegužės 25 d. (b.l. 12). Bylos duomenimis skolininkas M. B. UAB „Skydas LT“ tebedirba (b.l. 13). 2018 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Skydas LT“ vadovas nuo 2017 m. liepos 21 d. yra L. S. (b.l. 14-15). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis L. S. nuo 2017 m. rugpjūčio 3 d. dirba UAB „Skydas LT“ (b.l. 16; CPK 179 straipsnio 3 dalis). Byloje nėra duomenų, kad būtų įvykdytas ar vykdomas 201 m. gegužės 25 d. patvarkymas dėl pranešimo, kodėl nevykdomas patvarkymas, pateikimo (CPK 178 straipsnis); patvarkymo nevykdymo priežastys nenurodytos, byloje taip pat nėra duomenų apie tai, kad antstolio patvarkymas būtų apskųstas teismui CPK 510 straipsnio nustatyta tvarka.

9Iš Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad UAB „Skydas LT“ vadovas yra L. S. (b.l. 14-15), todėl jis privalo užtikrinti, kad jo vadovaujamoje įmonėje būtų vykdomi antstolio reikalavimai, vadinasi, turėjo atlikti išskaitymus arba suteikti antstolei informaciją, kodėl neatlieka išskaitų iš M. B. darbo užmokesčio. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei įstatymų nuostatas, antstolės prašymas skirti UAB „Skydas LT“ vadovui L. S. baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą yra teisėtas ir pagrįstas. Asmeniui, kaltam dėl antstolio reikalavimų nevykdymo, skirtina bauda CPK 585 straipsnio 2 dalyje nustatytose ribose. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad L. S. baudžiamas pirmą kartą, atsižvelgiant į patvarkymo nevykdymo terminą bei vadovaujantis protingumo, teisingumo, sąžiningumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalis; CK 1.5 straipsnis), jam už antstolės 2017 m. lapkričio 23 d. patvarkymo dėl skolos išieškojimo nevykdymą skirtina 100 Eur dydžio bauda. Didesnės baudos skyrimas, teismo vertinimu, būtų neproporcingas padarytam pažeidimui. Antra vertus, bauda savo dydžiu turi priversti asmenį vykdyti antstolio privalomus nurodymus.

10Asmeniui, kuriam skiriama bauda, išaiškintina, kad bauda išieškoma valstybės naudai iš asmeninių lėšų, o baudos paskyrimas neatleidžia skolininko nuo pareigos įvykdyti antstolio patvarkymus bei reikalavimus (CPK 585 straipsnio 2 ir 3 dalys). Taip pat išaiškintina, kad baudos, paskirtos juridinių asmenų vadovams, išieškomos iš jų asmeninių lėšų (CPK 106 straipsnio 3 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291, 585 straipsniais,

Nutarė

12pareiškėjos antstolės Brigitos Palavinskienės prašymą tenkinti iš dalies.

13Skirti 100 Eur (vieno šimto eurų) baudą uždarosios akcinės bendrovės „Skydas LT“, juridinio asmens kodas 304584609, vadovui L. S., asmens kodas ( - ) už antstolės 2018 m. gegužės 21 d. patvarkymo dėl pranešimo, kodėl nevykdomas patvarkymas, pateikimo nevykdymą, baudą išieškant iš asmeninių L. S. lėšų valstybės naudai.

14Išaiškinti L. S., kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo antstolio patvarkymų ir reikalavimų vykdymo.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai