Byla 2-869/2012
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo patenkintas, uždarosios akcinės bendrovės „DATA NT“ bankroto byloje Nr. B2-662-273/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Business credo“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d. nutarties, kuria atnaujintas terminas prašymui dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo paduoti ir prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo patenkintas, uždarosios akcinės bendrovės „DATA NT“ bankroto byloje Nr. B2-662-273/2012.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 15 d. nutartimi UAB „DATA NT“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. 2011 m. birželio 30 d. nutartimi patvirtintas BUAB „DATA NT“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

5UAB „ALSO Lietuva“ 2011 m. rugsėjo 20 d. kreipėsi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą su prašymu atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti bei įtraukti į UAB „DATA NT“ kreditorių sąrašą (b.l. 9-10, 11-13). Nurodė, kad UAB „ALSO Lietuva“ reikalavimai bankrutuojančiai UAB „DATA NT“ buvo nagrinėjami teisme civilinėje byloje, kuri nebuvo sustabdyta po bankroto bylos iškėlimo ir neperduota Kauno apygardos teismui, todėl UAB „ALSO Lietuva“ neturėjo galimybės pareikšti kreditorinį reikalavimą per teismo nustatytą terminą. Be to, UAB „ALSO Lietuva“ nėra gavusi nei teismo, nei bankroto administratoriaus pranešimo apie UAB „DATA NT“ iškeltą bankroto bylą. UAB „ALSO Lietuva“ nurodė, kad turi įsiteisėjusiu teismo sprendimu patvirtintą reikalavimo teisę (kreditorinį reikalavimą) į bankrutuojančią UAB „DATA NT“.

6BUAB „DATA NT“ bankroto administratorius nurodė, kad neprieštarauja termino atnaujinimui ir kreditoriaus finansinio reikalavimo patvirtinimui (b.l. 25).

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 19 d. nutartimi atnaujino terminą UAB „ALSO Lietuva“ prašymui dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo paduoti bei įtraukė į BUAB „DATA NT“ kreditorių sąrašą „ALSO Lietuva“ su 3 144 099 Lt kreditoriniu reikalavimu (b.l. 30). Teismas nurodė, kad siekdamas užtikrinti CPK 5 straipsnyje įtvirtintą kiekvieno asmens teisę savo teises ir teisėtus interesus ginti teismine tvarka, teismas atnaujina terminą UAB „ALSO Lietuva“ kreditoriniam reikalavimui pareikšti. Atsižvelgiant į tai, kad nėra ginčo dėl kreditorinio reikalavimo pagrįstumo, teismas UAB „ALSO Lietuva“ įtraukė į BUAB „DATA NT“ kreditorių sąrašą su 3 144 099 Lt kreditoriniu reikalavimu, nes procesiniai teismo sprendimai nutraukti bankroto bylą arba sprendimas dėl įmonės pabaigos nepriimti.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Atskiruoju skundu kreditorius UAB ,,Business credo“ (toliau – apeliantas) prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti UAB „ALSO Lietuva“ prašymą atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti ir įtraukti į kreditorių sąrašą UAB „DATA NT“ bankroto byloje (b.l. 31-34). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Kauno apygardos teismas 2011 m. kovo 15 d. nutartimi nustatė terminą finansinių reikalavimų pateikimui – 2011 m. gegužės 11 d., todėl UAB „ALSO Lietuva“ šį terminą praleido. Apelianto teigimu, teismas praleistą terminą atnaujino be teisinio pagrindo. UAB „ALSO Lietuva“ prašymas dėl termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujinimo grindžiamas faktine aplinkybe, jog BUAB „DATA NT“ bankroto administratorius neinformavo šios bendrovės apie iškeltą bankroto bylą. Apelianto vertinimu, tai nesudaro pagrindo atnaujinti praleistą kreditorinių reikalavimų pareiškimo terminą, nes informacija apie tai, kad UAB „DATA NT“ iškelta bankroto byla, dar 2011 m. balandžio 12 d. buvo įregistruota juridinių asmenų registre.
  2. Įstatyme nustatyto termino praleidimą sąlygoja terminą praleidusios šalies neveikimas turint galimybes veikti. Šiuo atveju nėra jokio pagrindo konstatuoti, kad egzistuoja svarbios termino praleidimo priežastys ir yra pagrindas terminą atnaujinti. Ar UAB „ALSO Lietuva“ reikalavimai bankrutuojančiai UAB „DATA NT“ buvo nagrinėjami civiline tvarka, ar nebuvo, neturi reikšmės sprendžiant termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujinimo terminą, nes tam, kad pareikšti kreditorinį reikalavimą bankroto byloje, kreditoriui nebūtina turėti įsiteisėjusį ir/ar vykdytiną teismo sprendimą dėl skolos priteisimo.
  3. Įtraukus į BUAB „DATA NT“ kreditorių sąrašą UAB „Also Lietuva“ su 3 144 099 Lt kreditoriniu reikalavimu, ypatingai sumažėjo kitų bendrovės kreditorių galimybės gauti savo reikalavimo patenkinimą, todėl skundžiama nutartimi be pakankamo teisinio pagrindo pažeisti bankrutuojančios bendrovės bei jos kreditorių interesai.
  4. Skundžiama nutartis yra nemotyvuota, nes joje neįvardijama, kodėl teismas nusprendė, jog egzistuoja Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino atnaujinimo pagrindai. Apelianto teigimu, nutarties nemotyvavimas sudaro absoliutų jos negaliojimo pagrindą (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

11Bankrutuojanti UAB „DATA NT“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d. nutartį palikti nepakeistą (b.l. 42-43). Nurodo, kad UAB „ALSO Lietuva“ pasinaudojo įstatyme nustatyta teise prašyti atnaujinti terminą prašymui dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo paduoti, nurodė termino praleidimo priežastis, teismas jas įvertino kaip svarbias, jokių objektyvių duomenų, leidžiančių daryti išvadą, jog atitinkamos aplinkybės neegzistavo, apeliantas su atskiruoju skundu nepateikė ir šių aplinkybių neginčijo, todėl atskirasis skundas nepagrįstas.

12UAB „ALSO Lietuva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo nutraukti apeliacinį procesą pagal pateiktą atskirąjį skundą, o šio prašymo netenkinus – atmesti atskirąjį skundą kaip nepagrįstą ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d. nutartį nepakeistą (b.l. 44-46). Nurodo, kad atskirąjį skundą dėl teismo nutarties atnaujinti terminą turėjo būti atsisakyta priimti, todėl apeliacinis procesas nutrauktinas pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir 5 dalį. Kitos nutarties dalies dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo apeliantas neginčija, nes nepateikiamas nei vienas teisinis pagrindas, dėl kurio kreditorinį reikalavimą turėtų būti atsisakyta tvirtinti. Apelianto skundas dėl minėtos nutarties dalies negalėtų būti tenkinamas net jeigu apeliantas turėtų teisę skųsti šią nutartį, nes terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti praleistas dėl svarbių priežasčių, kreditorius nevilkino bankroto proceso ir savo teisėmis naudojosi sąžiningai, nes tik įsiteisėjus teismo sprendimui UAB „ALSO Lietuva“ pradėjo domėtis dėl sprendimo įvykdymo galimybių ir buvo gauta informacija apie tai, kad UAB „DATA NT“ iškelta bankroto byla.

13IV.

14Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

16Iš pareikšto atskirojo skundo matyti, kad apeliacijos dalyką iš esmės sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atnaujintas terminas prašymui dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo padavimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, nes apeliantas kreditorinio reikalavimo patvirtinimą ginčija faktiškai vien nepagrįstu termino reikalavimui pareikšti atnaujinimu, t.y. atskirajame skunde nepateikti jokie argumentai dėl UAB „ALSO Lietuva“ pareikšto kreditorinio reikalavimo nepagrįstumo.

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

19ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalis nustato, kad teismas turi teisę priimti tvirtinti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Kreditorių pareiškimai dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, patvirtinimo, pateikti po šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino, priimami iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dienos.

20Bankroto byla atsakovui iškelta 2011 m. kovo 15 d. nutartimi (b.l. 7-8). Joje nustatytas 45 dienų terminas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos kreditorių reikalavimams pareikšti. Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „ALSO Lietuva“ pareikštas kreditorinis reikalavimas grindžiamas teismo sprendimu, kuris įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui 2011 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi palikus nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo šiai bendrovei iš atsakovo yra priteista 3 144 099 Lt suma (b.l. 14-23). Taigi, akivaizdu, kad iki 2011 m. rugpjūčio 30 d. tarp UAB „ALSO Lietuva“ ir atsakovo vyko teisminis ginčas dėl įsiskolinimo priteisimo, todėl nuo ginčo išsprendimo iš esmės priklausė ir kreditorinio reikalavimo pagrįstumo bei reikalavimo pateikimo administratoriui klausimai – tuo atveju, jei ieškinys būtų atmestas, kreditorius apskritai nebūtų turėjęs reikalavimo teisės. Sutiktina su apeliantu, kad įsiteisėjusio teismo sprendimas turėjimas nėra būtina prielaida kreditoriniam reikalavimui pareikšti, tačiau pats ginčo sprendimas teisme, viena vertus, suponuoja abejones dėl tokio reikalavimo pagrįstumo, kita vertus, reiškia, kad kreditorius reikalavimą plačiąja prasme yra pareiškęs. Byloje nėra duomenų, kad kreditorius apie bankroto bylos iškėlimą atsakovui būtų informuotas. Tuo tarpu sutiktina su UAB „ALSO Lietuva“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytu argumentu, kad iš kreditoriaus negali būti reikalaujama, jog jis sistemingai sektų viešų registrų duomenis siekiant išsiaiškinti, ar jo skolininkui nėra iškelta bankroto byla, juo labiau, kai pirmosios instancijos teismas jau buvo patenkinęs kreditoriaus ieškinį. Kreditorinį reikalavimą UAB „ALSO Lietuva“ administratoriui pareiškė praėjus 20 dienų nuo apeliacinės instancijos teismo nutarties priėmimo, taigi, per pakankamai protingą terminą (b.l. 11-13). Todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo manyti, kad priežastys termino atnaujinimui nepripažintinos svarbiomis ir kreditorinis reikalavimas patvirtintas nepagrįstai.

21Atmestini apelianto argumentai dėl absoliutaus skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindo – jos nemotyvavimo. Galiojančios CPK normos apskritai nereikalauja motyvacijos išdėstymo tuo atveju, kai terminas yra atnaujinamas - CPK 78 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad atnaujindamas procesinį terminą, teismas priima rezoliuciją, o motyvuotą nutartį priima tik atsisakydamas patenkinti pareiškimą dėl termino atnaujinimo.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336-338 straipsniais,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 15 d. nutartimi UAB „DATA NT“ iškelta... 5. UAB „ALSO Lietuva“ 2011 m. rugsėjo 20 d. kreipėsi į bankroto bylą... 6. BUAB „DATA NT“ bankroto administratorius nurodė, kad neprieštarauja... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 19 d. nutartimi atnaujino terminą UAB... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu kreditorius UAB ,,Business credo“ (toliau – apeliantas)... 11. Bankrutuojanti UAB „DATA NT“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 12. UAB „ALSO Lietuva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo nutraukti... 13. IV.... 14. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 16. Iš pareikšto atskirojo skundo matyti, kad apeliacijos dalyką iš esmės... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias... 19. ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalis nustato, kad teismas turi teisę priimti tvirtinti... 20. Bankroto byla atsakovui iškelta 2011 m. kovo 15 d. nutartimi (b.l. 7-8). Joje... 21. Atmestini apelianto argumentai dėl absoliutaus skundžiamos nutarties... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336-338... 23. Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d. nutartį palikti nepakeistą....