Byla 2-17018-886/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bedrovės „Alkolda“ patikslintą ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Midrus“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Alkolda“ patikslintu ieškiniu prašo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo UAB „Midrus“ 313,86 Eur skolos, 11,85 Eur palūkanų, 8,3 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 8 Eur žyminio mokesčio, 150 Eur už teisines paslaugas, 40 Eur už skolos išieškojimą.

3Ieškovas nurodo, kad 2014-11-25 ir 2014-11-26 ieškovas pardavė atsakovui prekes ir išrašė PVM sąskaitas faktūras 1 756 Lt sumai (508,67 Eur). PVM sąskaitose faktūroje nenurodytas atsiskaitymo terminas, todėl protingas atsiskaitymo terminas laikytinas trisdešimt dienų. Atsakovas atsiskaitė iš dalies ir liko skolingas 313,86 Eur. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl už pradelstą atsiskaityti laiką atsakovas privalo sumokėti 11,85 Eur palūkanas.

4Patikslintas ieškinys tenkintinas.

5Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovo piniginiai reikalavimai kilę iš pirkėjo pareigos apmokėti sąskaitas už pateiktas prekes nevykdymo, todėl ieškovo prašymu ieškinys nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 straipsnio 1 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pagal 2014-11-25 ir 2014-11-26 PVM sąskaitas faktūras: ALK Nr. 032060, 032043, 032116, 032115, ieškovas pardavė atsakovui prekes už 508,57 Eur (1 756 Lt) sumą. Mokėtinų sumų dydį ir prekių pardavimo faktą patvirtina laikotarpiu nuo 2014-11-25 ir 2014-11-26 PVM sąskaitos-faktūros (10-13 b.l.), duomenys apie įsiskolinimą (8-9 b.l.). Ieškovo teigimu, atsakovas atsiskaitė tik iš dalies ir liko skolingas 313,86 Eur sumą.

7CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis).

8Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis - pardavėjas - perduoda kitai šaliai - pirkėjui - daiktą (prekę) jo nuosavybėn, o pirkėjas prekę priima ir įsipareigoja sumokėti šalių sulygtą kainą. Atsakovas nevykdė pareigos sumokėti už įsigytas prekes ir įsiskolino ieškovui 313,86 Eur sumą. Teismas daro išvadą, kad pagal ieškovo pateiktus įrodymus patikslintas ieškinys tenkintinas, todėl priimtinas preliminarus teismo sprendimas priteisti šią sumą iš atsakovo (CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, CK 6.200 straipsnis).

9CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tokias palūkanas nustato Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalį ir 3 straipsnio 2 dalį, pavėlavęs vykdyti prievolę skolininkas privalo mokėti 1 mėnesio VILIBOR palūkanų normą, padidintą 8 procentiniais punktais, galiojusią tą pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Atsakovo pareiga mokėti palūkanas atsirado nuo bylos iškėlimo teisme (2015-06-15), t. y. 2015 m. pirmąjį pusmetį, todėl pagal minėto įstatymo 3 straipsnio 2 dalį mokėtinų palūkanų norma yra paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš 2015 m. pirmojo pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. VILBOR palūkanų norma 2015-06-01 buvo 0,30, todėl iš skolininko priteistinos 8,30 (8+0,30) procentų dydžio procesinės palūkanos, skaičiuotinos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015-06-19) dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Patenkinus patikslintą ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 8 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas), 150 Eur už teisines paslaugas (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas), ir 40 Eur už skolos išieškojimą (Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

11Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei neprileistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 424, 428 straipsniais,

Nutarė

13Patikslintą ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo UAB „Midrus“ (juridinio asmens kodas 303332562) ieškovui UAB „Alkolda“ (juridinio asmens kodas 149881812) 313,86 Eur (tris šimtus trylika Eur 86 ct) skolos, 11,85 Eur (vienuolika Eur 85 ct) palūkanų, 8,30 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (325,71 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-06-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 8 Eur (aštuonis Eur) žyminio mokesčio, 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt Eur) už teisines paslaugas, 40 Eur (keturiasdešimt Eur) už skolos išieškojimą.

15Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 str.), būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis;

16Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas;

17Informacija atsakovui: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai. Jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

18Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per CPK 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą 20 dienų terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

19Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai