Byla I-2998-624/2012
Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Dirvonas, susipažinęs su A. T. agroserviso „Agrenta“ skundu,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2012-04-19 gautas A. T. agroserviso „Agrenta“ skundas, kuriame prašoma patenkinti skundą ir išspręsti ginčą paskiriant pakartotinį tyrimą arba kitu įstatymų numatytu būdu. Taip pat prašė atnaujinti terminą skundui pateikti.

3Teismas 2012-04-26 nutartimi buvo įpareigojęs A. T. agroservisą „Agrenta“ iki 2012-05-11 pašalinti skundo trūkumus: pateikti teismui reikiamą skaičių skundo egzempliorių su priedais; skunde nurodyti konkretų skundžiamą aktą, jo priėmimo datą ir numerį, suformuluoti aiškų, Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio nuostatas atitinkantį reikalavimą ir aiškiai išdėstyti jį pagrindžiančias aplinkybes; pateikti teismui skundžiamo akto originalą arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją, įrodymus, kada gavo Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012-03-21 sprendimą. Pareiškėjas nustatytu terminu nutartyje nurodytų trūkumų nepašalino. Raštu 2012-05-08 informavo, kad patikslinto skundo neteiks.

4Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d. nustatyta, jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui. Kadangi A. T. agroservisas „Agrenta“ teismo nutartyje nurodytų skundo trūkumų nustatytu terminu nepašalino, pareiškėjui buvo išaiškintos skundo trūkumų nepašalinimo pasekmės, yra pagrindas skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjui.

5Pareiškėjas paduodamas skundą teismui, sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį.

6ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad sumokėtas žyminis mokestis grąžinamas, kai atsisakoma priimti skundą (prašymą) ar pareiškimą arba jie grąžinami pareiškėjui. Kadangi pareiškėjo skundas laikomas nepaduotu, pareiškėjui grąžinamas sumokėtas žyminis mokestis.

7Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., 42 str. 1 d. 3 p., 149 str.,

Nutarė

8

  1. T. agroserviso „Agrenta“ skundą laikyti nepaduotu.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2012-04-18 sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti A. T. agroservisui „Agrenta“.

10Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu skundu.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai