Byla e2S-857-413/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Valstybės įmonė Turto bankas ir V. Š

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos bankrutavusios Kauno rajono Puikonių žemės ūkio bendrovės atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-1397-920/2018 pagal pareiškėjos bankrutavusios Kauno rajono Puikonių žemės ūkio bendrovės pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Valstybės įmonė Turto bankas ir V. Š..

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja teismui pateiktu pareiškimu prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad turto perdavimo – priėmimo akto, sudaryto 1992 m. rugpjūčio 10 d. Lapių miestelyje, 183 eilutėje įrašytos „Mechaninės dirbtuvės ½“ yra visas pastatas – mechaninės dirbtuvės 1P1p, esančios ( - ) (registro Nr. ( - )).
 2. Suinteresuotas asmuo V. Š. atsiliepime į pareiškėjos pareiškimą prašė civilinę bylą stabdyti iki bus išnagrinėta administracinė byla I-1408-428/2018.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. vasario 13 d. nutartimi nutarė sustabdyti civilinę bylą Nr. e2YT-1397-920/2018 iki bus išnagrinėta administracinė byla Nr. I-1408-428/2018 ir joje įsiteisės teismo sprendimas.
 2. Teismas nurodė, kad Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose nagrinėjama administracinė byla pagal V. Š. skundą atsakovui VĮ „Registrų centras“ Kauno filialui dėl pareiškėjos bankrutavusios Kauno rajono Puikonių žemės ūkio bendrovės nuosavybės teisės į ½ dalį dirbtuvių registracijos Nekilnojamojo turto registre panaikinimo. Teismo vertinimu, administracinėje byloje keliami reikalavimai yra susiję su šioje civilinėje byloje pareiškėjos keliamu reikalavimu, t. y. ginčas vyksta dėl to paties nekilnojamojo turto. Išnagrinėjus administracinę bylą bus nustatyta, ar dokumentai patvirtina pareiškėjos nuosavybės teises į ½ dalį dirbtuvių, todėl sprendė, kad administracinės bylos Nr. I-1408-428/2018 išsprendimas turės įtakos pareiškėjos reiškiamam reikalavimui nagrinėjamoje civilinėje byloje.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja bankrutavusi Kauno rajono Puikonių žemės ūkio bendrovės prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. vasario 13 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Priimdamas skundžiamą nutartį teismas neatsižvelgė į tai, kad pareiškėja yra bankrutavusi įmonė ir kad viešasis interesas šioje byloje reikalauja, jog teisingumas būtų atkurtas, o bankrutavusios bendrovės interesai būtų apginti per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, kad būtų įmanoma operatyviai vykdyti bankroto procedūras. Nagrinėjamoje byloje bendrovė prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad turto perdavimo–priėmimo akto, sudaryto 1992 m. rugpjūčio 10 d. Lapių miestelyje, 183 eilutėje įrašytos „Mechaninės dirbtuvės ½“ yra visas pastatas – mechaninės dirbtuvės 1P1p, esančios ( - ) (registro Nr. ( - )) (toliau – Dirbtuvės). Administracinėje byloje Nr. I-1408-428/2018 pareiškėjo V. Š. atstovas bankroto administratorius UAB „Šilkuva“ 2017 m. gruodžio 27 d. patikslintu skundu prašo panaikinti VĮ Registrų centro Kauno filialo 2017 m. kovo 31 d. sprendimą, t. y. panaikinti Dirbtuvių kadastrinių duomenų registraciją Nekilnojamojo turto kadastre ir Kauno r. Puikonių žemės ūkio bendrovės nuosavybės teisių į ½ dalį registraciją Nekilnojamojo turto registre; panaikinti VĮ Registrų centro 2017 m. gegužės 12 d. sprendimą Nr. cspr 1-113, kuriuo centrinis registratorius paliko galioti Kauno filialo sprendimą ir įrašų nepanaikino.
  2. Pažymi, kad LITEKO duomenimis, V. Š. iškelta fizinio asmens bankroto byla yra nutraukta teismo nutartimi, kurią Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 9 d. nutartimi paliko nepakeistą. Taigi, akivaizdu, kad 2017 m. gruodžio 27 d. patikslintą skundą suinteresuoto asmens vardu pateikė neįgaliotas vesti bylą asmuo, todėl yra visi pagrindai šį patikslintą skundą palikti nenagrinėtu. Be to, 2018 m. sausio 8 d. teismas šioje administracinėje byloje priėmė nutartį, kuria atnaujino būtent bankroto administratoriui terminą skundui paduoti dėl šioje byloje skundžiamų sprendimų, nes pats V. Š. yra akivaizdžiai praleidęs terminus tai atlikti. Teismas 2018 m. vasario 13 d. nutartyje teisingai nustatė, kad abiejose minėtose bylose vyksta ginčas dėl to paties nekilnojamojo turto, tačiau neįvertino aplinkybės, kad būtent nagrinėjamoje byloje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo teismas turi galimybę nustatyti visus teisiškai reikšmingus faktus.
  3. Suinteresuotas asmuo V. Š. atsiliepime ir V. Š. bankroto administratorius patikslintame skunde, nurodo, kad Akto 183 eilutės įrašas „Mechaninės dirbtuvės ½“ nėra pakankamai aiškus, kad identifikuoti nekilnojamą daiktą, kadangi nėra nurodyta nei ploto, nei tūrio, todėl visų pirma būtina išsiaiškinti, kokį turtą Kauno r. Puikonių žemės ūkio bendrovė perėmė iš Lapių valstybinio ūkio pagal Akto 183 eilutės įrašą „Mechaninės dirbtuvės ½“. Visus teisiškai reikšmingus faktus teismas turi galimybę nustatyti būtent nagrinėjamoje byloje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
 2. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo V. Š. prašo atskirąjį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2018 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nustatinėja ne bet kokius faktus, o tik tuos, nuo kurių priklauso asmenų teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Pareiškėjai, reiškiančiai pareiškimą dėl juridinę reikšme turinčio fakto nustatymo, tenka procesinė pareiga įrodyti, kad prašomas nustatyti faktas sukels jai teisinius padarinius (CPK 178 str.). Nagrinėjamu atveju Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose nagrinėjama administracinė byla pagal V. Š. patikslintą skundą, kuriuo prašoma panaikinti pareiškėjos nuosavybės teisių į 1/2 dalį Dirbtuvių registraciją Nekilnojamojo turto registre. Administracinėje byloje pareiškėja dalyvauja kaip trečiasis suinteresuotas asmuo. Pareiškėjos nuosavybės teisės į 1/2 dalį Dirbtuvių Nekilnojamojo turto registre yra registruotos 1992 m. kovo 2 d. Steigimo sutarties, 1992 m. birželio 26 d. Sutarties Nr. 7, 1992 m. birželio 30 d. Nuosavybės teisės liudijimo ir 1992 m. rugpjūčio 10 d. priėmimo–perdavimo akto pagrindu. Pažymi, kad V. Š. administracinėje byloje savo reikalavimus grindžia tuo, kad dokumentai nepatvirtinta pareiškėjos nuosavybės teisių į minėtąją 1/2 dalį Dirbtuvių. Be to, administracinėje byloje V. Š. teigia, kad 1992 m. rugpjūčio 10 d. priėmimo–perdavimo akto 183 eilutėje minimos mechaninės dirbtuvės žymi ne dirbtuves, o kažkokį kitą daiktą. Dėl nurodytų priežasčių spręstina, kad administracinėje byloje teismui priėmus galutinį sprendimą bus nustatytos aplinkybės, ar dokumentai patvirtina pareiškėjos nuosavybės teises į 1/2 dalį dirbtuvių ir ar registracija buvo atlikta teisėtai.
  2. Jeigu administracinėje byloje būtų patenkintas V. Š. skundas ir panaikinta pareiškėjos nuosavybės teisių registracija į 1/2 Dirbtuvių dalį, tokiu atveju nagrinėjamoje byloje pareiškėjos prašomas nustatyti juridinis faktas ne tik nesukeltų pareiškėjai jokių teisinių pasekmių, bet pareiškėja net neturėtų reikalavimo teisės reikšti tokį reikalavimą. Šios aplinkybės vienareikšmiškai patvirtina, kad teismas pagrįstai sustabdė bylos nagrinėjimą.
  3. Jei administracinėje byloje teismas nuspręstų, kad dokumentai nepatvirtinta pareiškėjos nuosavybės teisių į 1/2 dalį Dirbtuvių, tai pareiškėjos argumentai, kad jis įgijo nuosavybės teises ir į likusią 1/2 dalį dirbtuvių taip pat būtų nepagrįsti, todėl byloje nebūtų pagrindo teigti, kad prašomas nustatyti faktas sukeltų pareiškėjai teisinius padarinius. Aptariamu atveju byla būtų nutraukta CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu. Todėl darytina išvada, kad administracinės bylos išsprendimas nulems atsakymą į klausimą, ar byla gali būti nagrinėjama teisme.
  4. Priešingai nei teigia pareiškėja, byloje teismas neturi galimybių pats nustatyti visus teisiškai reikšmingus faktus, nes administracinėje byloje yra ginčijamas pareiškėjos nuosavybės teisių registracijos teisėtumo ir pagrįstumo faktas, o nagrinėjamoje byloje tai nesudaro bylos nagrinėjimo dalyko.
  5. Pareiškėjas atskirajame skunde nepagrįstai teigia, jog skundą administracinėje byloje pateikė neįgaliotas asmuo. Apie tai, kas buvo įgaliotas pateikti skundą, yra spręstina administracinėje byloje pagal joje esančius įgaliojimus patvirtinančius įrodymus, o ne šioje byloje. Administracinėje byloje teismas V. Š., atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Šilkuva“, skundą priėmė ir paskyrė posėdį. Todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad skundą administracinėje byloje pateikė neįgaliotas asmuo.
 3. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas prašo atskirąjį skundą nagrinėti teismo nuožiūra, kadangi apeliacinės instancijos teismo sprendimas neturės įtakos VĮ Turto banko teisėms ir pareigoms.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimas iki bus išnagrinėta administracinė byla, teisėtumo ir pagrįstumo.
 3. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo pareiga tokiu atveju sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupoma tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas.
 4. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą tol, kol neišspręsta kita byla, nurodytu pagrindu galima tik tada, kai neišnagrinėtos bylos susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai. Be to, negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, jog teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra tiesioginio teisinio ryšio, nėra pagrindo stabdyti bylos pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2004; 2004 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-620/2004; 2005 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-260/2005; 2005 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-268/2005; 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006, 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; kt.).
 5. Civilinė byla turi būti sustabdyta pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą tik tuo atveju, kai tarp dviejų nagrinėjamų bylų yra tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje teismo procesiniu sprendimu nustatyti faktai savo teisine galia turės įrodomąją ar prejudicinę teisinę reikšmę būsimam teismo sprendimui nagrinėjamoje byloje. Kai nėra dviejų bylų įstatymo reikalaujamo teisinio ryšio, civilinės bylos sustabdymas CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu neatitinka šio privalomojo bylos sustabdymo pagrindo paskirties. Nepagrįstas civilinės bylos sustabdymas nesiderina su Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies reikalavimais ir juos aiškinančia Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika dėl teismo pareigos užtikrinti spartų procesą bei neatitinka civilinio proceso tikslo kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 straipsnis), taip pat civilinio proceso koncentruotumo principo (CPK 7 straipsnis).
 6. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pareiškėjas V. Š. administracinėje byloje Nr. I-3498-428/2017 ( Nr. I-1408-428/2018) patikslintą skundą grindžia argumentais, kad VĮ Registrų centro Kauno filialas 2017 m. kovo 31 d. sprendimu nusprendė į Nekilnojamojo turto kadastrą įrašyti pastato – mechaninių dirbtuvių, esančių ( - ), unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), kadastro duomenis, t. y. registratorius nusprendė nekilnojamojo turto registre įregistruoti Puikonių žemės ūkio bendrovės nuosavybės teises į minėtą nekilnojamąjį turtą. Šį sprendimą pareiškėjas apskundė išankstine nagrinėjimo ne ginčo tvarka centriniam registratoriui, kuris 2017 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. cspr 1-113 Kauno filialo sprendimą paliko nepakeistą. Nesutikdamas su centrinio registratoriaus sprendimu, pareiškėjas kreipėsi į administracinį teismą, prašydamas panaikinti prieš tai minėtus administracinius aktus (sprendimus).
 7. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas juridinę reikšmę turinčio fakto (pastato valdymo nuosavybės teise fakto) nustatymas, t. y. kad turto perdavimo–priėmimo akto, sudaryto 1992 m. rugpjūčio 10 d. Lapių miestelyje, 183 eilutėje įrašytos „Mechaninės dirbtuvės ½“ yra visas pastatas – mechaninės dirbtuvės 1P1p, esančios ( - ) (registro Nr. ( - )). Nekilnojamo turto registre nuo 2017 m. kovo 31 d. suinteresuoto asmens Kauno r. Puikonių žemės ūkio bendrovės vardu į ginčo turtą buvo įregistruotos nuosavybės teisės. Įregistravimo juridinis pagrindas – 1992 m. kovo 2 d. Steigimo sutartis, 1992 m. birželio 26 d. Sutartis Nr. 7, 1992 m. birželio 30 d. Nuosavybės teisės liudijimas, 1992 m. rugpjūčio 10 d. Priėmimo–perdavimo aktas. Taigi, pareiškėjos nuosavybės teisės jos vardu įregistruotos tik į ½ pastato – mechaninių dirbtuvių 1P1p, esančių ( - ) (registro Nr. ( - )). Nagrinėjamoje civilinėje byloje apeliantas siekia nustatyti juridinę reikšmę turinį faktą, jog jis yra įgijęs nuosavybės teises ne į ½ dalį mechaninių dirbtuvių, o į visas mechanines dirbtuves.
 8. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, siekdamas teisingai pritaikyti CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintą bylos privalomojo sustabdymo pagrindą, turėjo tinkamai nustatyti įrodinėjimo dalyką abiejose bylose. Teismas, spręsdamas, ar yra tarp civilinės bylos ir administracinės bylos tiesioginis teisinis ryšys ar ne, turėjo išsiaiškinti, kokie teisiškai reikšmingi faktai turi būti nustatyti byloje, kurios nagrinėjimą sustabdė pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, ir kokie nustatinėjami administracinėje byloje, dėl kurios sustabdė bylą.
 9. Administracinėje byloje pareiškėjas V. Š. ginčija apeliantės vardu atliktą teisinę registraciją į nekilnojamąjį objektą. Nagrinėjamoje byloje pateikti duomenys, kad nuosavybės teisės į ½ dalį ginčo objektą įregistruotos Kauno r. Puikonių žemės ūkio bendrovės vardu, o į kitą ½ šio pastato dalį pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog bankrutavusi Kauno r. Puikonių žemės ūkio bendrovė perėmė iš Lapių valstybinio ūkio pagal turto perdavimo–priėmimo akto 183 eilutės įrašą „Mechaninės dirbtuvės ½“ visą ginčo objektą, o ne ½ dalį.
 10. Pažymėtina, kad dokumentai, kurių pagrindu nekilnojamojo turto registratorius apeliantės vardu įregistravo nuosavybės teises į ½ dalį mechaninių dirbtuvių, nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, nėra ginčijami ir šiuo metu, todėl yra galiojantys. Antra, administracinėje byloje teismui patenkinus pareiškėjo skundą, apeliantės nuosavybės teisės į mechaninių dirbtuvių ½ dalį, esančių ( - ), nebus panaikintos, nes turto registracija viešame registre atlieka tik teisių išviešinimo, bet ne teises nustatančią funkciją. O tai reiškia, kad administracinėje byloje priimtas sprendimas neturės teisinės reikšmės būsimam teismo sprendimui nagrinėjamoje civilinėje byloje. Įvertinus nustatytas faktines aplinkybes, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta administracinė byla dėl administracinių aktų panaikinimo (Nr. I-1408-428/2018).
 11. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.).
 12. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias privalomąjį civilinės bylos sustabdymą, todėl skundžiama 2018 m. vasario 13 d. nutartis naikintina (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

11Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

12Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 13 d. nutartį panaikinti.

13Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai