Byla 2-58/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo dailiosios keramikos akcinės bendrovės ,,Jiesia“ bankroto administratoriaus ir trečiojo asmens kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Sabonio klubas ir partneriai“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 28 d. nutarties, kuria patikslintas kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus finansinis reikalavimas, civilinėje byloje Nr. B2-686-260/2006 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Termoskalė“ ir dailiosios keramikos akcinės bendrovės ,,Jiesia“ administracijos vadovo ieškinius dailiosios keramikos akcinei bendrovei ,,Jiesia“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2006 m. gegužės 10 d. nutartimi (b. l. 157-162, t. 3) iškėlė bankroto bylą dailiosios keramikos akcinei bendrovei „Jiesia“ (toliau – DK AB ,,Jiesia“) pagal kreditoriaus UAB „Termoskalė“ ir DK AB „Jiesia“ administracijos vadovo ieškinius. Ši nutartis įsiteisėjo 2006 m. liepos 1 d., Lietuvos apeliaciniam teismui palikus nepakeistą Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartį (b. l. 37-44, t. 4). Šios bankrutuojančios įmonės administratorius 2006 m. rugsėjo 26 d. pateikė teismui prašymą (b. l. 71-80, t. 5) patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus, jų tarpe ir kreditoriaus VSDFV Kauno skyriaus 365 586 Lt reikalavimą, o taip pat prašymą „Dėl ginčytinų kreditorinių reikalavimų“ (b. l. 81-82, t. 5), kuriuo prašė netvirtinti kreditoriaus VSDFV Kauno skyriaus viso 10 073 264 Lt finansinio reikalavimo, o patvirtinti tik 365 440 Lt finansinį reikalavimą.

3Kauno apygardos teismas 2006 m. spalio 2 d. nutartimi (b. l. 107-110, t. 5) patvirtino administratoriaus neginčijamą kreditoriaus VSDFV Kauno skyriaus 365 440 Lt finansinį reikalavimą, kartu pripažino, kad, kilus ginčui dėl reikalavimo dydžio tarp kreditoriaus ir bankrutuojančios įmonės administratoriaus, klausimas dėl šio kreditoriaus finansinio reikalavimo patikslinimo svarstytinas teismo posėdyje žodinio proceso tvarka.

4Bankrutuojančios DK AB „Jiesia“ administratorius nurodė, kad 9 707 678 Lt suma į kreditoriaus VSDFV Kauno skyriaus finansinį reikalavimą neįtrauktina, nes tai yra 2004 m. rugsėjo 29 d. taikos sutartimi (toliau – Taikos sutartis) aptartų reikalavimų dalis. Administratorius pažymėjo, kad VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VSDFV), būdama Taikos sutarties šalimi, 2005 m. lapkričio 18 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. F1-0-272 (toliau – Reikalavimo perleidimo sutartis) perleido reikalavimo teisę pagal Taikos sutartį naujam kreditoriui – UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ ir tokiu būdu neteko teisės reikšti finansinių reikalavimų bankrutuojančiai DK AB „Jiesia“ Taikos sutarties pagrindu. Be to, Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. F1-0-272 1 punkte nurodyta, kad VSDFV pardavė 100 proc. skolą. Tokiu būdu, VSDFV, 2005 m. gruodžio 22 d. perdavusi reikalavimo teisę pagal aktą Nr. F2-0-468/574 naujajam kreditoriui, neteko teisės reikalauti kitų papildomų teisių, kilusių iš pagrindinės prievolės. CK 6.101 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad naujajam kreditoriui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės ir kitos papildomos teisės. CK 6.70 straipsnio pirmoji dalis nurodo, kad prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas netesybomis, įkeitimu (hipoteka) ir t.t. Atsižvelgiant į tai, kad Taikos sutartis ir jos pakeitimas buvo užtikrintas įkeitimu (hipoteka) ir netesybomis, bei sistemiškai aiškinant šias teisės normas, laikytina, jog VSDFV Kauno skyrius neturi pagrindo reikšti kreditorinį reikalavimą į delspinigius, numatytus Taikos sutartyje.

5Kauno apygardos teismas 2006 m. lapkričio 28 d. nutartimi patikslino kreditoriaus VSDFV Kauno skyriaus finansinį reikalavimą bankrutuojančiai DK AB ,,Jiesia“, jį padidindamas iki 10 073 264 Lt (354 073 Lt skola ir 9 719 191 Lt delspinigių). Teismas, remdamasis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, padarė išvadą, kad VSDFV Kauno skyrius pagrįstai reikalauja patvirtinti jo 9 707 678 Lt finansinį reikalavimą, nes šis reikalavimas kildinamas iš Taikos sutarties, kurios 1 straipsnyje konstatuota, kad kreditoriaus VSDFV Kauno skyriaus kreditorinis reikalavimas, patvirtintas teismo 2004 m. birželio 8 d. nutartimi, iš viso yra 15 620 031 Lt, jį sudaro 5 912 353 Lt skola ir 9 707 678 Lt delspinigių. Tai, kad DK AB ,,Jiesia“ neįvykdė Taikos sutarties, teismas konstatavo jau 2006 m. gegužės 10 d. nutartimi dėl bankroto bylos iškėlimo šiai įmonei, todėl teismas nesutiko su administratoriaus aiškinimu, kad DK AB ,,Jiesia“ įvykdė visas Taikos sutarties sąlygas. Teismas, įvertinęs Taikos sutarties turinį, sprendė, kad Taikos sutartimi teisė reikalauti sumokėti 9 707 678 Lt perleista nebuvo. Nurodė, kad 9 707 678 Lt delspinigiai yra ne Taikos sutartyje numatytų prievolių įvykdymą užtikrinančios netesybos, o skolininko vykdytina mokestinė prievolė.

6Bankrutuojančios DK AB ,,Jiesia“ bankroto administratorius atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 28 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – VSDFV Kauno skyriaus finansinio reikalavimo dydį palikti nepakeistą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai atmetė argumentus, kad VSDFV, pardavusi reikalavimo teisę į 5 912 353 Lt skolą, neteko ir teisės reikalauti 9 707 678 Lt delspinigių, t. y. kitų papildomų teisių, kilusių iš pagrindinės prievolės. Taikos sutarčiai, kaip ir kiekvienai sutarčiai, taikomos bendrosios sutarčių sudarymo, vykdymo ir aiškinimo taisyklės. Sudarydama Taikos sutartį, VSDFV siekė užtikrinti 5 912 353 Lt skolos ir 244 078 Lt einamųjų mokėjimų gavimą konkrečiais terminais. Taikos sutarties 5.3 punkte nustatyta DK AB ,,Jiesia“ motyvuojanti sąlyga – sumokėjus 5.1 ir 5.2 punkte numatytas sumas bei įvykdžius kitas sutartyje numatytas sąlygas, bus atsisakyta 9 707 678 Lt delspinigių. VSDFV nebeturi reikalavimo teisės pagal Taikos sutarties 5.1 punktą, nes šį savo reikalavimą perleido UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“, o reikalavimo teisė pagal 5.2 punktą yra pasibaigusi, nes šis reikalavimas yra visiškai įvykdytas. Todėl VSDFV yra pasiekusi savo tikslus, numatytus Taikos sutartyje, ir privalo laikytis savo įsipareigojimo – atsisakyti 9 707 678 Lt delspinigių reikalavimo teisės. Atsakovo įsipareigojimai VSDFV yra įvykdyti pačiam VSDFV Kauno skyriui pasirinkus prievolės įvykdymo būdą – atlygintinai perleidus reikalavimo teisę trečiajam asmeniui.
  2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovo skolos pardavimo aukciono reglamento 2 punkte nurodyta, jog aukciono objektas yra tik socialinio draudimo įmokų suma, o su įmokomis susiję delspinigiai ir baudos – nėra šio aukciono objektas, todėl nebuvo perleista teisė reikalauti sumokėti 9 707 678 Lt delspinigių. Atsakovo manymu, ši teisė nebuvo perleista todėl, kad šios teisės reikalavimų perleidimo metu VSDFV Kauno skyrius šios teisės neturėjo. Reikalavimų teisės perleidimo sutartyje nurodyta, kad sutartimi VSDFV Kauno skyriaus perleidžiami reikalavimai sutarties sudarymo momentu sudaro 100 procentų VSDFV Kauno skyriaus reikalavimų atsakovui pagal Taikos sutartį. Atsakovo nuomone, VSDFV Kauno skyriaus reikalavimo teisė į delspinigius nebuvo perleista ne todėl, kad VSDFV Kauno skyrius šią reikalavimo teisę pasiliko, o todėl, kad tokia reikalavimo teisė nebuvo atsiradusi – Reikalavimų teisės perleidimo sutarties sudarymo momentu Taikos sutartis buvo vykdoma tinkamai. VSDFV Kauno skyriaus ketinimą perleisti visus savo reikalavimus bankrutuojančiai DK AB ,,Jiesia“ įrodo šios aplinkybės: VSDFV Kauno skyrius Reikalavimų teisės perleidimo sutartimi perleidęs ginčo reikalavimą UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“, jai perdavė visų reikalavimo teisę patvirtinančių dokumentų originalus, tuo tarpu remiantis CK 6.104 straipsnio pirmąja dalimi, VSDFV Kauno skyrius, siekdamas pasilikti sau reikalavimo teisę į ginčo delspinigius, naujajam kreditoriui būtų perdavęs minėtų dokumentų patvirtintus nuorašus, be to naujajam kreditoriui buvo perduotas turimas bankrutuojančios DK AB ,,Jiesia“ įkeistas turtas, kuris, remiantis CK 6.104 straipsnio ketvirtąja dalimi, nebūtų perduotas tuo atveju, jei VSDFV Kauno skyrius nebūtų perleidęs UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ visų savo turimų reikalavimo teisių į bankutuojančios DK AB ,,Jiesia“ skolą.
  3. Teismas, nurodydamas, kad 9 707 678 Lt delspinigiai yra ne taikos sutartyje numatytų prievolių įvykdymą užtikrinančios netesybos, o skolininko vykdytina mokestinė prievolė, nepagrįstai šios ginčo sumos mokėjimo klausimą priskyrė mokestinius santykius reguliuojančių teisės aktų veikimo sričiai, nes po to, kai šios sumos mokėjimas buvo reglamentuotas Taikos sutartimi, jos mokėjimas tapo privatinės teisės reguliavimo objektu.
  4. Apeliantas pažymi, kad AB ,,Turto bankas“, analogiškai kaip ir VSDFV, pardavė savo reikalavimo teises pagal Taikos sutartį. Lygiai taip pat, kaip ir VSDFV, AB ,,Turto bankas“ buvo sąlygiškai atidėjęs 18 179 392 Lt baudų bei delspinigių mokėjimą. Šių sumų dydžio kreditorinio reikalavimų AB ,,Turto bankas“ bankroto byloje nepareiškė. Nereiškė tokių kreditorinių reikalavimų ir kiti Taikos sutartį sudarę kreditoriai (virš 50). Ši aplinkybė patvirtina atsakovo skundo argumentus, jog, perleisdamas pagrindinį reikalavimą, kreditorius negali pasilikti šio reikalavimo užtikrinimo teisių (CK 6.101 str. 2 d.).

7Trečiasis asmuo kreditorius UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 28 d. nutartį ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

8Nurodo, kad skundžiama nutartis nepagrįsta ir neteisėta, nes teismas, nagrinėdamas bylą, pažeidė CPK 133 straipsnį, numatantį teismo pareigą dalyvaujantiems byloje asmenims pranešti apie teismo posėdžio ar atskirų procesinių veiksmų atlikimo vietą ir laiką, bei CPK 263 straipsnio pirmąją dalį, reikalaujančią priimti teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą. Apeliantas nurodo, kad 2006 m. lapkričio 28 d. teismo posėdyje nebuvo leista dalyvauti bankrutuojančios DK AB ,,Jiesia“ kreditoriaus UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ atstovui, akcininko V. B. atstovui G. Č. bei akcininkui S. N. Šiems asmenims atvykus į Kauno apygardos teismą, jie buvo informuoti bylos nagrinėjimo laukti 3 aukšto vestibiulyje. Pralaukus 40 minučių, paaiškėjo, kad byla jau nagrinėjama 2 aukšto posėdžių salėje. Visiems paminėtiems asmenims nuėjus į teismo posėdžių salę, teisėjas bylos nagrinėjime dalyvauti neleido, motyvuodamas, kad jie nėra byloje dalyvaujantys asmenys. Remiantis LAT suformuota praktika, užtikrinant bankrutuojančios įmonės kreditorių teisių ir teisėtų interesų gynimą, kreditoriai turi būti patraukiami bankroto byloje trečiaisiais asmenimis, todėl bylos nagrinėjime turėjo teisę dalyvauti bent kreditoriaus UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ atstovas. Teismas, nepranešęs kreditoriui apie teismo posėdžio vietą ir laiką, pažeidė CPK 133 straipsnį.

9Trečiasis asmuo VSDFV Kauno skyrius atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

10Trečiojo asmens kreditoriaus UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ atskirasis skundas tenkintinas, bankrutuojančios DK AB ,,Jiesia“ bankroto administratoriaus atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

12Pagal CPK 329 straipsnio trečiosios dalies 1 punktą bylos išnagrinėjimas pirmosios instancijos teisme nesant nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo remdamasis šia aplinkybe skundžia teismo sprendimą, pripažįstamas absoliučiu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu.

13Atsakovo bankroto administratoriaus atskirajame skunde keliami materialinės teisės normų, reglamentuojančių reikalavimo perleidimą, aiškinimo ir taikymo klausimai. Trečiojo asmens kreditoriaus UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ atskirajame skunde keliamas procesinės teisės normų, reglamentuojančių byloje dalyvaujančių asmenų informavimą apie teismo posėdžio laiką ir vietą, netaikymo teisinių padarinių klausimas; teigiama, kad trečiajam asmeniui nebuvo tinkamai pranešta apie teismo posėdį pirmosios instancijos teisme ir nebuvo leista jame dalyvauti.

14Nagrinėjant bankroto bylas yra taikomos civilinio proceso kodekse įtvirtintos taisyklės, išskyrus išimtis, kurias nustato Įmonių bankroto įstatymas (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str., 10 str. 1 d.).

15Bylos duomenimis kreditoriaus UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ 5 837 353 Lt finansinis reikalavimas bankrutuojančios DK AB ,,Jiesia“ bankroto byloje yra patvirtintas Kauno apygardos teismo 2006 m. spalio 2 d. nutartimi (b. l. 107-110, t. 5), todėl nuo paminėtos nutarties priėmimo dienos šis kreditorius pripažintinas trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33 4 punktas).

16Iš byloje esančių duomenų – prie bankrutuojančios DK AB ,,Jiesia“ bankroto administratoriaus 2006 m. rugsėjo 26 d. prašymo Kauno apygardos teismui (b. l. 81-82, t. 5) pridėtos VSDFV ir UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai sudarytos 2005 m. lapkričio 18 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr. F1-0-272 (b. l. 86-88, t. 5) – matyti, kad ginčijamas kreditoriaus VSDFV Kauno skyriaus 9 707 678 Lt finansinis reikalavimas yra susijęs su kreditoriaus UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ teismo patvirtintu 5 837 353 Lt finansiniu reikalavimu, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs VSDFV Kauno skyriaus 9 707 678 Lt finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą nepranešus apie teismo posėdį trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“, pažeidė teisės būti išklausytam principą, paneigė šio asmens teisę į tinkamą procesą ir kitų civilinio proceso principų įgyvendinimą.

17Dėl nurodyto civilinio proceso pažeidimo skundžiama Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 28 d. nutartis naikintina ir klausimas dėl kreditoriaus VSDFV Kauno skyriaus 9 707 678 Lt finansinio reikalavimo tvirtinimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 3 d. 1 p.).

18Kadangi klausimas dėl kreditoriaus VSDFV Kauno skyriaus 9 707 678 Lt finansinio reikalavimo tvirtinimo perduodamas nagrinėti iš naujo, teisėjų kolegija nepasisako dėl bankrutuojančios DK AB ,,Jiesia“ bankroto administratoriaus atskirojo skundo argumentų.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

20Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 28 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus 9 707 678 Lt finansinio reikalavimo tvirtinimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kauno apygardos teismas 2006 m. gegužės 10 d. nutartimi (b. l. 157-162, t. 3)... 3. Kauno apygardos teismas 2006 m. spalio 2 d. nutartimi (b. l. 107-110, t. 5)... 4. Bankrutuojančios DK AB „Jiesia“ administratorius nurodė, kad 9 707 678 Lt... 5. Kauno apygardos teismas 2006 m. lapkričio 28 d. nutartimi patikslino... 6. Bankrutuojančios DK AB ,,Jiesia“ bankroto administratorius atskiruoju skundu... 7. Trečiasis asmuo kreditorius UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ atskiruoju... 8. Nurodo, kad skundžiama nutartis nepagrįsta ir neteisėta, nes teismas,... 9. Trečiasis asmuo VSDFV Kauno skyrius atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo... 10. Trečiojo asmens kreditoriaus UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ atskirasis... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Pagal CPK 329 straipsnio trečiosios dalies 1 punktą bylos išnagrinėjimas... 13. Atsakovo bankroto administratoriaus atskirajame skunde keliami materialinės... 14. Nagrinėjant bankroto bylas yra taikomos civilinio proceso kodekse įtvirtintos... 15. Bylos duomenimis kreditoriaus UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ 5 837 353... 16. Iš byloje esančių duomenų – prie bankrutuojančios DK AB ,,Jiesia“... 17. Dėl nurodyto civilinio proceso pažeidimo skundžiama Kauno apygardos teismo... 18. Kadangi klausimas dėl kreditoriaus VSDFV Kauno skyriaus 9 707 678 Lt... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 28 d. nutartį panaikinti ir perduoti...