Byla 2S-1668-510/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Ramūno Mitkaus, kolegijos teisėjų Virginijos Gudynienės ir Arvydo Žibo, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“, valstybės įmonei Registrų centrui, trečiajam asmeniui A.J.V. dėl akcininkų susirinkimo sprendimo, įstatų pripažinimo negaliojančiais, sprendimo įregistruoti įstatus panaikinimo,

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais 2008 m. balandžio 30 d. UAB „Kraujo donorystės centras“ akcininkų susirinkimo sprendimą, įstatus ir panaikinti sprendimą įregistruoti įstatus.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. birželio 23 d. nutartimi nustatė ieškovui 10 dienų terminą ieškinio trūkumams šalinti.

52009 m. liepos 9 d. Kauno miesto apylinkės teisme buvo gautas ieškovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos raštas dėl ieškinio trūkumų pašalinimo.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. liepos 13 d. nutartimi ieškovo ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas konstatavo, kad ieškovas nustatytu laiku pilnai nepašalino ieškinio trūkumų.

7Ieškovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 13 d. nutarties.

8Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. liepos 28 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo atskirąjį skundą ir nutarė grąžinti jį padavusiam asmeniui. Teismas nutartyje nurodė, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 13 d. nutartis ieškovui įteikta 2009 m. liepos 16 d., o ieškovas atskirąjį skundą išsiuntė 2009 m. liepos 24 d. Teismas laikė, kad ieškovas praleido įstatymo numatytą terminą atskirajam skundui paduoti ir neprašo jo atnaujinti.

9Ieškovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atskiruoju skundu prašo atnaujinti terminą 2009 m. liepos 24 d. atskirajam skundui paduoti; panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 28 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti 2009 m. liepos 24 d. ieškovo atskirąjį skundą. Ieškovas nurodė, kad skundžiama nutartis užkerta kelią apginti valstybės pažeistas ir ginčijamas teises. Ieškovas pažymėjo, kad atskirasis skundas dėl faksimilinio ryšio techninių kliūčių nebuvo išsiųstas, todėl terminas atskirajam skundui paduoti praleistas dėl svarbių priežasčių. Ieškovas atliko aktyvius veiksmus atskirajam skundui paduoti ir tai padarė per įmanomai trumpą laiką.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Jeigu skundžiama teismo nutartis CPK nustatyta tvarka priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos (CPK 335 straipsnis). Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punktą atskirasis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu jis paduotas praleidus terminą, nustatytą jam paduoti, ir neprašoma šio termino atnaujinti.

12Kadangi Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 13 d. nutartis buvo priimta rašytinio proceso tvarka, ji galėjo būti apskųsta per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos. Ši nutartis ieškovui buvo įteikta 2009 m. liepos 16 d. (b.l.20). Taigi paskutinė atskirojo skundo padavimo diena buvo 2009 m. liepos 23 d. Ieškovas atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 13 d. nutarties išsiuntė paštu 2009 m. liepos 24 d. (b.l.26). Tai reiškia, kad ieškovas praleido CPK 335 straipsnyje numatytą 7 dienų terminą. Kadangi ieškovas neprašė šio termino atnaujinti, buvo pagrindas atskirojo skundo nepriimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui. Kauno miesto apylinkės teismas, 2009 m. liepos 28 d. nutartimi atsisakydamas priimti atskirąjį skundą, procesinės teisės normų reikalavimų, reglamentuojančių atskirojo skundo priėmimą, nepažeidė.

13Ieškovo atskirajame skunde išdėstytas prašymas atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti turėjo būti pateiktas ir išnagrinėtas pirmosios instancijos teisme (CPK 307 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Toks prašymas pirmosios instancijos teismui nebuvo paduotas, apylinkės teismas dėl jo nutarties nėra priėmęs, todėl jis negali būti apeliacijos dalykas. Atskirojo skundo argumentas, jog terminas buvo praleistas nežymiai, nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 28 d. nutartį. Nežymus termino praleidimas gali būti pagrindas atnaujinti praleistą terminą, jeigu prašymas dėl termino atnaujinimo būtų paduotas CPK nustatyta tvarka pirmosios instancijos teismui. Kaip minėta, ieškovas, pateikdamas atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 13 d. nutarties, pirmosios instancijos teismo atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti neprašė.

14Remiantis išdėstytais motyvais, atskirasis skundas atmetamas, o Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 28 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 28 d. nutartis neužkerta kelio ieškovui dar kartą paduoti atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 13 d. nutarties, kartu paduodant prašymą dėl termino šiam veiksmui atlikti atnaujinimo.

16Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-337 straipsniais,

Nutarė

17Atskirąjį skundą atmesti.

18Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai