Byla A2-306-395/2012
Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Albinas Čeplinskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos M. S. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos M. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-315/2004 pagal ieškovės M. S. ieškinį atsakovams G. K., L. K., tretiesiems asmenims notarei D. V., notarei V. P. dėl sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

2Pareiškėja M. S. 2011 m. lapkričio 11 d. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-315/2004, kurioje Kauno miesto apylinkės teismas 2004 m. sausio 26 d. sprendimu atmetė ieškovės M. S. ieškinį dėl 1998 m. liepos 29 d. paskolos sutarties, sudarytos tarp M. S. ir G. K., pripažinimo negaliojančia ir panaikinimo nuo jos sudarymo momento. Prašymą atnaujinti procesą pareiškėja grindė CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Nurodė, kad trijų mėnesių laikotarpyje paaiškėjo nauja aplinkybė, jog Valstybinė mokesčių inspekcija tyrimo medžiagą, vykdytą 1997-01-01 iki 2003-12-31, neperdavė teismui. Pagal pareiškėjos skundą VMI Kontrolės departamentui 2010-05-19 dėl paskolų suteikimo per tarpininkus yra pradėti ikiteisminiai tyrimai. Aiškinamasi dėl valstybės tarnautojų oficialių pajamų ir turimo turto neatitikimų. 2011 m. kovo 30 d. iš civilinės bylos Nr. 2-2155/02 medžiagos (t. 1, b. l. 188) paaiškėjo dar viena aplinkybė, kodėl Kauno miesto apylinkės prokurorė vengė pareiškėją apklausti ir teismui pateikė klaidingą informaciją, kad pareiškėja neįvardijo paskolas teikusių asmenų pavardžių. Be to pareiškėja nurodo, dėl notarių V. P. ir D. V. netinkamai patvirtintų paskolų sutarčių buvo kreiptasi į Teisingumo ministeriją 2007-02-21 Nr. 3R-480. Taip pat pareiškėja pateikė prašymą atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti, kuriame nurodė, kad dėl ją atstovaujančių advokatų kaltės ir jos sunkios materialinės padėties yra piktnaudžiaujama teisingumu. Bylos nagrinėjimo metu niekas negalėjo paliudyti, kad ji paskolos sutartyje minimos pinigų sumos negavo, nors paskolos sutartis ir buvo patvirtinta pas notarę. Tai tik dabar gali paliudyti J. K..

3Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 24 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo. Teismas nurodė, kad pateiktas prašymas aiškus ir konkretus t. y. nurodoma, kokiu pagrindu prašoma atnaujinti procesą, nenurodoma atnaujinimo motyvai, aplinkybės bei motyvai, kuriomis grindžiamas reikalavimas, prie prašymo nepridėti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 str. 1 d. 2, 3 p., 2 d.), t. y. neatitinka procesiniams dokumentams keliamiems reikalavimams. Be to, prašymas nėra apmokėtas žyminiu mokesčiu (CPK 80 str. 4 d.). Taip pat teismas nurodė, kad šiuo atveju M. S. prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-315/2004, kurioje 2004 m. sausio 26 d. buvo priimtas sprendimas, Kauno apygardos teismo 2004 m. gegužės 6 d. nutartimi sprendimas paliktas galioti. Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėjo nuo jos priėmimo dienos (CPK 331 str. 6 d.), o pareiškėja kreipėsi dėl proceso atnaujinimo 2011 m. lapkričio 11 d., t. y. daugiau kaip po septynerių metų. Naikinamasis penkerių metų terminas yra pasibaigęs, todėl pareiškėjos prašymas nenagrinėtinas teisme. Teismas, nustatęs aplinkybes, jog yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyti pagrindai, prašymą atsisakė priimti ir netaikė nuostatos dėl prašymo trūkumų šalinimo.

4Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį ir procesą atnaujinti. Nurodo, kad teismas nevertino jos prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytų naujai paaiškėjusių aplinkybių, o įrodymai ir žyminis mokestis galėjo būti pateikti pašalinus trūkumus. Taip pat nurodo, kad nutartis nepagrįsta, nes ji buvo pateikusi ir prašymą atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti.

5Atskirasis skundas atmestinas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

7Proceso atnaujinimo institutą reglamentuojančios teisės normos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į šio instituto tikslus ir uždavinius bei taikomos tada, kai suinteresuotas asmuo neturi galimybės apginti savo pažeistų teisių ir interesų kitais įstatymo numatytais būdais. Pabrėžtina, kad proceso atnaujinimo institutas privalo būti taikomas atsižvelgiant į proceso teisės principus: ekonomiškumą, koncentruotumą, protingumą. Proceso atnaujinimo institutas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą. Asmenys, prašantys atnaujinti procesą, privalo elgtis sąžiningai ir šiuo institutu nepiktnaudžiauti. Proceso atnaujinimo uždavinys – ne tiesiogiai patikrinti žemesnės instancijos teismų veiksmus, o atsakyti į du klausimus: yra ar ne įstatyme nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai, o jeigu jie yra, tai ar jie turėjo kokią nors įtaką byloje priimtam sprendimui (nutarčiai) ir pačiam teismo procesui.

8CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. teisiškai reikšmingi faktai, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Be to, įstatyme nustatytos ir proceso atnaujinimo sąlygos: byla turi būti užbaigta nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (CPK 365 str. 1 d.); asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 str.); prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 str. 2 d.) ir kt. Taigi, kaip minėta, šių normų analizė leidžia padaryti išvadą, kad įstatymų leidėjas numatė proceso atnaujinimo galimybę tik esant pakankamiems esminės klaidos byloje įrodymams, pareiškėjui veikiant sąžiningai ir aktyviai.

9Pagal CPK 370 straipsnio 1 dalies nuostatas, teismas, spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, nustatęs, kad yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai, atsisako priimti prašymą.

10Nagrinėjamu atveju pareiškėja pateikė prašymą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-315/2004 pagal ieškovės M. S. ieškinį atsakovams G. K., L. K., tretiesiems asmenims notarėms D. V., V. P. dėl 1998 m. liepos 29 d. paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia ir panaikinimo nuo jos sudarymo momento. Minėtoje byloje Kauno miesto apylinkės teismas 2004 m. sausio 26 d. sprendimu ieškinį atmetė. Šis sprendimas įsiteisėjo 2004 m. gegužės 6 d. (CPK 331 straipsnio 6 dalis). CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytas naikinamasis procesinis prašymo atnaujinti procesą padavimo terminas, kuriuo yra ribojama proceso atnaujinimo galimybė. Pasibaigus šioje normoje nustatytam penkerių metų terminui, skaičiuotinam nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo, prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti pateikiamas. Šiuo atveju apeliantė M. S. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-315/2004 pateikė 2011 m. lapkričio 11 d., t. y. praėjus daugiau kaip septyneriems metams po Kauno miesto apylinkės teismo 2004 m. sausio 26 d. sprendimo įsiteisėjimo. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėja prašymą dėl proceso atnaujinimo pateikė pasibaigus CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytam naikinamajam terminui, kas sudarė pagrindą teismui iš viso nevertinti prašymo pagrįstumo, ir nustačius CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytą pagrindą, jį atsisakyti priimti (CPK 370 straipsnio 1 dalis). Juolab, kad pareiškėjos prašyme atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti nurodyta aplinkybė, kad dėl ją atstovaujančių advokatų kaltės ir jos sunkios materialinės padėties yra piktnaudžiaujama teisingumu, negali būti pripažinta svarbia priežastimi naikinamajam terminui atnaujinti, nes to nenumato įstatymas (CPK 75 straipsnio 1 dalis).

11Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybių visetą, į tai, kad apeliantė ilgiau kaip 7 metus nesikreipė į teismą dėl proceso atnaujinimo, tinkamai išaiškino ir taikė procesinės teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeistina (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338, 339 straipsniais,

Nutarė

13Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai