Byla 2A-309/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Vinco Versecko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, Jūratei Lajauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. S. Drazdauskui, atsakovo atstovui adv. R. Kalverš, trečiojo asmens atstovui adv. V. Žukovskiui, ekspertui K. Berteškai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens UAB „Draugystės viešbutis“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-22-527/2007 pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui AB „YIT Kausta“, dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB „Draugystės viešbutis“, dėl pagal laidavimo sutartį išmokėtų sumų ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“, vadovaudamasis CK 6.83, 6.210 straipsniais, pareiškė ieškinį atsakovui AB „YIT Kausta“ ir prašė priteisti iš atsakovo 110 195,59 Lt, išmokėtų trečiajam asmeniui UAB „Draugystės viešbutis“ pagal laidavimo raštą, 2 699 Lt palūkanų nuo išmokėtos sumos ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2002-09-25 atsakovo prašymu jis išdavė trečiajam asmeniui Darbų atlikimo laidavimo raštą Nr. 42543 prie draudimo liudijimo Nr. 0042543 (1 t., b. l. 8, 9, draudimo taisyklės Nr. 58 – 1 t., b. l. 10-15), kuriuo įsipareigojo trečiajam asmeniui (laidavimo gavėjui) sumokėti ne didesnę kaip 1 291 743 Lt sumą nuostoliams, atsiradusiems dėl AB ,,YIT Kausta” (rangovas, draudėjas) darbo trūkumų ar pažeidimų, vykdant draudėjo ir laidavimo gavėjo pasirašytą statybos rangos sutartį Nr. 1-7/2 dėl viešbučio ,,Draugystė” rekonstrukcijos (1 t., b. l. 16-29). UAB ,,Draugystės viešbutis“ 2002-12-20 pateikė ieškovui raštą Nr. 231 (1 t., b. l. 30), kuriame teigė, kad ,,Genrangovas AB ,,Kausta” nevykdė pagrindinio sutarties įsipareigojimo – iki 2002-12-20 neužbaigė statinio ir nepateikė jo pastatų pripažinimo tinkamais naudoti komisijai”, o 2003-08-07 raštu Nr. 238 trečiasis asmuo pateikė patirtų nuostolių apskaičiavimą (1 t., b. l. 33), nurodydamas, jog dėl atsakovo įsipareigojimo neįvykdymo patyrė 1 675 604 Lt nuostolį, kadangi viešbučio rekonstravimo darbai baigti pavėlavus 111 dienų nuo Sutartyje nustatytos datos (2003-04-10, o ne 2002-12-20). Laidavimo sutarties šalims sutarus 2003-11-20 buvo atlikta ekspertizė statybos rangos sutarties pažeidimų priežastims ir nuostolių dydžiui nustatyti (atliko UAB ,,Lietuvos statybų projektavimo institutas”). Ataskaitoje nurodoma, kad tiek užsakovas (trečiasis asmuo), tiek rangovas (atsakovas) yra kalti dėl statybos rangos sutarties netinkamo vykdymo, tačiau, ekspertų nuomone, užsakovo neįvykdytų įsipareigojimų dalis yra žymiai didesnė ir siekia ne mažiau 80 proc. (1 t., b. l. 36-62). Trečiojo asmens nuostolių dydžiui pagrįsti ieškovas pateikė 2003-12-01 ieškovo užsakymu atliktą UAB ,,Ober-Haus” Nekilnojamojo turto paskaičiavimą, kurio išvadose teigiama, kad nuostoliai, patirti dėl AB ,,YIT Kausta” įsipareigojimo pagal 2002-03-25 statybos rangos sutartį dėl viešbučio ,,Draugystė” rekonstrukcijos nevykdymo laikotarpiui nuo 2003-02-10 iki 2003-04-10, sudaro 542 644,58 Lt (1 t., b. l. 63-104). Ieškovas, remdamasis nurodytomis išvadomis, apskaičiavo laidavimo gavėjui mokėtiną sumą santykiu 20:80 ir nustatė, kad 20 proc. genrangovo atsakomybė sudarytų 108 528,92 Lt nuostolių iš viešbučio veiklos ir 1 666,67 Lt nuostolių už techninę priežiūrą (laikotarpis nuo 2003-01-01 iki 2003-10-10), iš viso 110 195,59 Lt. Be to, atsižvelgdamas į laidavimo gavėjo prašymą ir ilgą nuostolių nustatymo trukmę, ieškovas 2003-10-30 priėmė sprendimą išmokėti trečiajam asmeniui 100 000 Lt draudimo išmokos avansą (1 t., b. l. 105, 107). Likusią 10 195,59 Lt draudimo išmokos dalį ieškovas išmokėjo 2003-12-18 sprendimu, nustačius laidavimo gavėjo patirtų nuostolių sumą (1 t., b. l. 106). Ieškovas teigė, jog įvykdęs laidavimu užtikrintą atsakovo prievolę laidavimo gavėjui, jis perėmė visas kreditoriaus (UAB ,,Draugystės viešbutis“) teises iš atsakovo reikalauti sumokėtų nuostolių atlyginimo. Be to, atsižvelgdamas į tai, jog laidavimo sutartis buvo sudaryta atsakovo prašymu (1 t., b. l. 110), ir remdamasis CK 6.83 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovas manė, jog turi teisę iš atsakovo reikalauti 6 proc. metinių palūkanų už sumą, sumokėtą UAB ,,Draugystės viešbutis“, už laikotarpį nuo 2004-03-09 (termino sumokėti prašomą sumą geruoju pabaigos, 1 t., b. l. 109) iki ieškinio teismui pateikimo dienos (už 149 d.).

3Kauno apygardos teismas 2007 m. sausio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo atsakovui 4 000 Lt atstovavimo išlaidų. Teismas nurodė, kad pritaria atsakovo nuomonei, kad ieškovas draudimo išmoką trečiajam asmeniui išmokėjo nesant draudiminio įvykio ir pažeisdamas Draudimo taisyklių Nr. 058 10 punktą, dėl ko ieškovas negali reikalauti nuostolių atlyginimo (CK 6.207 str.). Teismo manymu, ieškovas, išmokėdamas trečiajam asmeniui žalos atlyginimą, visiškai ignoravo 2003-11-20 UAB ,,LSPI” atliktos ekspertizės, kuria grindė atsakovo atsakomybę ir jo kaltės laipsnį, išvadą, jog „[...] Tačiau tai nereiškia, kad genrangovas privalo sumokėti užsakovui 20% jo reikalaujamų netesybų. Mūsų nuomone, Užsakovo pretenzija genrangovui dėl nuostolių atlyginimo yra visiškai nepagrįsta" (1 t., b. l. 62). Be to, teismo nuomone, ieškovas, grįsdamas ieškinį nurodyto LSPI tyrimo akto fragmentais ir aiškindamas juos sau naudinga prasme, neatsižvelgė, jog pats tyrėjas savo išvadas aiškina visiškai kitaip nei ieškovas, o nurodyto akto išvados pagrindžia atsakovo argumentus, o ne ieškovo. Taip pat teismas atkreipė dėmesį, jog netgi ieškinio pagrindu nurodytos UAB ,,LSPI” atliktos ekspertizės išvadoje nėra konkrečiai nustatyto atsakovo kaltės laipsnio, nes tyrėjo teiginys, kad užsakovo atsakomybė siekia ne mažiau 80 proc., nereiškia, kad atsakovo nustatytas kaltės laipsnis buvo 20 proc., todėl nebuvo pagrindo ir išmokėti tokio dydžio nuostolių atlyginimo. Taip pat teismas sistemiškai įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, konstatavo, kad atsakovas negalėjo savalaikiai įvykdyti prievolės dėl nepakankamo UAB „Draugystės viešbutis“ bendradarbiavimo (CK 6.64 str. 1 d. 1 p.), kas visiškai paneigia užsakovo teisę gauti bet kokią kompensaciją, nes atsakovas, vadovaujantis CK 6.64 straipsnio 3 dalimi, negali būti laikomas pažeidusiu prievolę. Teismas pažymėjo, jog byloje nustatyta, kad atsakovas vėlavo įvykdyti darbus dėl paties UAB ,,Draugystės viešbutis“ (užsakovo) įvykdytų sutarties pažeidimų: nesavalaikio darbo brėžinių, sprendimų bei leidimų pateikimo, o teiginiai, kad atsakovas, kaip genrangovas, buvo permažai aktyvus bei kad jo vykdomų darbų sparta buvo nepakankama, nepagrįsti jokiais faktais. Be to, teismas nurodytas išvadas padarė ir remdamasis 2006-10-30 teismo pavedimu atliktos statybinės ekspertizės išvadomis, pagal kurias nustatyta, kad gausūs užsakovo sutartinių įsipareigojimų pažeidimai neabejotinai turėjo įtakos genrangovo įsipareigojimų vykdymui, tame tarpe - įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumui, tačiau konkrečių atvejų, kai genrangovas būtų pažeidęs sutartį be užsakovo veiksmų (ar neveikimo) įtakos, ekspertas nenustatė. Todėl teismas padarė išvadą, kad ieškovas, nusprendęs mokėti draudimo išmoką pagal 2002-09-25 darbų atlikimo laidavimo raštą Nr. 42543 prie draudimo liudijimo Nr. 0042543 (juo labiau - avansu), neįsitikinęs draudiminio įvykio buvimu (2003-07-30 red. Draudimo įst.14 str. 3 d. 1 p.) ir neištyręs visų įvykio aplinkybių, veikė savo rizika. Teismo manymu, ieškovas, patenkindamas trečiojo asmens negaliojantį reikalavimą, perėmė neegzistuojančią reikalavimo teisę, todėl neįgijo reikalavimo teisės į atsakovą dėl sumokėtos draudimo išmokos. Teismas padarė išvadą, kad teismo ekspertas pagrįstai nurodė, jog viešbučio rekonstrukcijos darbų pabaigos terminas iš esmės nebuvo nustatytas net ir 2002-09-16 papildomu susitarimu Nr. 1-7/2-1 prie 2002-03-05 statybos rangos sutarties (akto 5 psl.), o užsakovo bandymai vienašališkai nustatyti darbų pabaigos terminą neturi teisinės galios (CK 6.154 str. 1 d., 6.156 str. 2 d., 6.652 str. 1 d.). Todėl, teismo manymu, ieškinys atmestinas vien remiantis ekspertizės išvadomis.

4Be to, teismas nurodė, kad ieškovas, prieš mokėdamas draudimo išmoką, privalėjo įsitikinti ne tik draudiminio įvykio buvimu, tačiau ir tiksliai įvertinti naudos gavėjo patirtų nuostolių dydį (Draudimo taisyklių Nr. 058 44 p.), tačiau ieškovas beveik visą draudimo išmoką sumokėjo avansu, iš esmės nesant jokių patirtos žalos įrodymų, taip pažeisdamas Draudimo įstatymo (2003-07-30 red.) 14 straipsnio 2 dalies normas, numatančias, kad draudimo išmoka mokama, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudiminio įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį. Teismo nuomone, ieškovas, gavęs UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamasis Turtas tyrimo ataskaitą, jos pakankamai neišanalizavo ir atsižvelgė į atlikto tyrimo trūkumus, kuriuos savo procesiniuose dokumentuose nurodė atsakovas: tyrimo ataskaitoje nenurodyta tyrimo metodika, konkretūs informacijos šaltiniai ir kt. Todėl pirmosios instancijos teismas pritarė atsakovo argumentui, kad tokių vertinimų atlikimas neatitinka UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamas Turtas pagrindinės veiklos pobūdžio, susijusios su paslaugų, susijusių su nekilnojamojo turto pirkimu-pardavimu ir nuoma, teikimu (Įstatų 2.1 p.), o turto vertinimas ir ūkinės komercinės veiklos nuostolių įvertinimas yra skirtingo pobūdžio tyrimai, atliekami pagal skirtingas metodikas; be to, ieškovo užsakymu tyrimą atlikę tyrėjai neturėjo reikiamos nuostolių vertinimo patirties, tyrimas atliktas paviršutiniškai, remiantis vien tikėtina informacija ar apskritai jos neturint, išvados padarytos remiantis prognozėmis, nepagrįstos faktinėmis aplinkybėmis. Todėl teismas padarė išvadą, kad ieškovas pats iki draudimo išmokos išmokėjimo neįvykdė draudiko pareigų, o didžiąją dalį draudimo išmokos išmokėjo nesulaukęs tyrimo rezultatų. Teismo nuomone, trečiojo asmens veiklos nuostolingumą lėmė kitos priežastys, o ne atsakovo prisiimtų įsipareigojimų vykdymas, ką patvirtina trečiojo asmens 2003 ir 2004 metų finansinės atskaitomybės dokumentai (3 t., b. l. 66-96). Teismas pažymėjo, jog į ieškovo prašomą priteisti 110 195,59 Lt sumą įtraukta ir 1 666,67 Lt suma, sumokėta trečiajam asmeniui kompensuojant patirtus nuostolius dėl papildomų išlaidų viešbučio rekonstravimo darbų techninei priežiūrai, kurių nepatvirtina jokie byloje esantys įrodymai.

5Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas, išmokėdamas draudimo išmoką, nesilaikė Draudimo taisyklių Nr. 058 30 ir 33 punktų reikalavimų, t. y. kad draudimo išmoka mokama pagal raštišką pareikalavimą su nuoroda į laidavimo raštą, o naudos gavėjo pranešimas apie pažeidimą draudikui turi būti pateiktas laidavimo rašto galiojimo laikotarpiu bei tarpininkaujant bankui. Teismo nuomone, trečiasis asmuo nepateikė ieškovui raštiško pareikalavimo mokėti su nuoroda į laidavimo raštą, o 2002-12-20 trečiojo asmens raštą galima laikyti tik raštu-patvirtinimu laidavimo rašto Nr. 425433 turinio prasme ir tai tik sąlyginai, nes raštas neinformatyvus, jis pateiktas netarpininkaujant bankui. Teismo nuomone, ir dėl to laikytina, kad ieškovas išmokėjo draudimo išmoką pagal negaliojantį laidavimo raštą, negaliojantį draudimo liudijimą ir nesant draudimo sutarties.

6Teismas, atmetęs ieškovo reikalavimą priteisti išmokėtą draudimo išmoką, kitus ieškinio reikalavimus (dėl palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo) atmetė kaip išvestinius.

7Trečiasis asmuo apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą: ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad :

8Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176-182 str., 270 str. 4 d. 3 p.), nenurodė argumentų, dėl kurių atmetė ieškovo įrodymus bei visiškai nevertino trečiojo asmens pateiktų svarbių rašytinių įrodymų, neatsižvelgė į ieškovo ir trečiojo asmens procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus ir pateiktus paaiškinimus bei nemotyvuotai konstatavo, kad savo išvadas padarė neva sistemiškai įvertinęs byloje surinktus įrodymus. Pažymi, jog niekuomet neginčijo fakto, jog techninis projektas ir statybos leidimas atsakovui pateikti vėliau negu numatyta rangos sutartyje, tačiau, apelianto nuomone, teismas neįvertino to, kad šalys įvertino pavėluotą statybos rangos sutarties 4.2.2 ir 4.2.5 punktų įvykdymą ir dėl to sudarė 2002-09-16 papildomą susitarimą prie rangos sutarties, pagal kurio sąlygas atsakovas įsipareigojo savo rizika įvykdyti ir užbaigti visus darbus ir pateikti statinį pastatų pripažinimo tinkamais naudoti komisijai iki 2002-12-20.

9Teismas neteisingai vadovavosi CPK 218 straipsnio nuostatomis, nes nepagrįstai besąlygiškai rėmėsi teismo 2006-10-30 statybinės ekspertizės akto išvadomis, neatsižvelgęs į akte padarytas klaidas. Mano, jog ekspertai nepagrįstai nurodė, kad užsakovas neva nepateikė atsakovui specialių operatoriaus sąlygų ir reikalavimų, nors pats atsakovas jokiuose dokumentuose neužsimena apie tokių sąlygų nebuvimą ir nepateikimą. Be to, ekspertas ir teismas nepagrįstai teigia, jog šalys nebuvo susitarusios dėl statybos darbų pabaigos, nes 2002-09-16 papildomo susitarimo 3 punkte numatyta statybos darbų pabaigos data. Pažymi, jog atsakovas per visą statybos darbų eigą nekėlė klausimo dėl savo prievolės užbaigti darbus ir sudaryti sąlygas pateikti viešbutį pastatų pripažinimo tinkamais naudoti komisijai iki 2002-12-20, o teismas neįvertino, kad nurodyta darbų užbaigimo data buvo svarbi trečiajam asmeniui. Taip pat nepagrįstos eksperto išvados dėl pastato statybos proceso metu padarytų techninio projekto trūkumų, arhitektūrinės dalies darbo brėžinių netikslumų ir t.t., kadangi dėl šių faktų atsakovas užsakovui pretenzijų nėra reiškęs. Nurodo, kad teismas ekspertizės akto neįvertino kartu su kitais byloje esančiais įrodymais.

10Teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovas draudimo išmoką išmokėjo pažeisdamas Draudimo įstatymo ir Draudimo taisyklių nuostatas. Nurodo, kad pagal Draudimo įstatymo 14 straipsnį ir Draudimo taisyklių Nr. 058 46 punktą draudimo išmoka naudos gavėjui išmokama po dokumentų, įrodančių draudiminį įvykį ir pagrindžiančių naudos gavėjo patirtų nuostolių dydį, pateikimo draudimui. Teismas nepagrįstai akcentavo LSPI išvadą, nors tai ne vienintelis dokumentas, kurio pagrindu ieškovas vadovavosi nustatydamas draudimo įvykio faktą ir trečiojo asmens nuostolių dydį. Pažymi, jog dalis medžiagos yra ir bylos šalių pasitarimų protokoluose, be to, byloje yra trečiojo asmens pateiktas raštiškas nesutikimas su LSPI išvadomis.

11Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovas draudimo išmoką išmokėjo nesant įrodymų apie patirtų nuostolių dydį. Nurodo, kad UAB „Ober-Haus“ atlikto tyrimo trūkumai yra vertinamojo pobūdžio, kadangi jie pateikti nesiremiant jokiais teisės šaltiniais, vertinimo standartais, metodais ir kriterijais. Teismas neatsižvelgė, kad atsakovas, nesutikdamas su nurodytos įmonės pateiktais skaičiavimais, turėjo teisę pateikti savo paskaičiavimą, be to, teismas nepagrįstai rėmėsi vien atsakovo, neturinčio specialių žinių iš ūkinės komercinės veiklos nuostolių vertinimo srities, argumentais dėl tyrimo trūkumų. Nepagrįsti ir teismo argumentai dėl trečiojo asmens veiklos nuostolingumo, kadangi atsakovo atsakomybės pagrindą sudaro negautos trečiojo asmens pajamos, kurias jis planavo gauti.

12Teismas neteisingai įvertino Draudimo taisyklių 30 ir 33 punktų nuostatas, nepagrįstai formalizuodamas jų taikymo sąlygas. Neaišku, kokiu pagrindu laikė, jog trečiojo asmens 2002-12-20 raštas Nr. 231 pateiktas pavėluotai ir ne per laidavimo rašto galiojimo laikotarpį, nes laidavimo sutarties galiojimas baigėsi 2002-12-31. Be to, aplinkybės, jog trečiojo asmens pateikto rašto nepatvirtino bankas nedaro šio pranešimo negaliojančiu, nes tai mažareikšmė aplinkybė, o byloje nėra duomenų jog nurodytą raštą būtų pateikę neturintys teisės apeliantą atstovauti asmenys.

13Ieškovas pareiškimu nurodo, jog prisideda prie trečiojo asmens apeliacinio skundo.

14Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas išsamiai išdėstė ieškinio atmetimo argumentus, atsakovas su jais sutinka. Teigia, jog apeliantas – trečiasis asmuo – nėra teisiškai suinteresuotas skundžiamo teismo sprendimo panaikinimu ar pakeitimu, todėl jo skundą turi būti atsisakyta priimti CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Pažymi, jog apeliantas po 2002-09-16 papildomo susitarimo sudarymo toliau pažeidinėjo rangos sutartį, netinkamai vykdė įsipareigojimus, nors sutartimi buvo įsipareigojęs aktyviai dalyvauti atsakovui vykdant rekonstrukciją. Sutinka su teismo išvada, kad papildomame susitarime numatytas terminas kartu su užsakovu (apeliantu) pateikti viešbutį pastatų pripažinimo tinkamais naudoti komisijai iki 2002-12-20 negali būti vertinamas kaip viešbučio rekonstrukcijos darbų pabaigos terminas, nes tai prieštarautų STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 28 punkto nuostatoms. Atkreipia dėmesį, kad apeliantas nepagrįstai bando perkelti atsakovui prievolę parengti darbo brėžinius, nors sutarties 4.1.11 punkte numatyta, jog tai užsakovo pareiga, o genrangovas rengia tik nedidelę dalį brėžinių. Be to, statinio projekto (kurio sudėtinė dalis yra darbo brėžiniai) rengimas yra užsakovo prievolė, jei šalys nenustatė kitaip (Statybos įst. 2 str. 27 d., 12 str. 1 d. 3 p.). Teigia, jog UAB „Ober-Haus“ tyrimo ataskaitos trūkumus konstatuoti nereikalingos specialios žinos, pakankam minimalių ekonomikos žinių, kurių turi kiekvienas išsilavinęs žmogus, ir elementarios logikos. Mano, jog nėra būtinumo byloje tirti trečiojo asmens patirtų nuostolių dydį, kadangi nebuvo draudiminio įvykio, draudimo išmoka išmokėta nesant sutarties, trečiojo asmens veikla nuostolinga ir po rekonstrukcijos.

15Apeliacinis skundas netenkintinas.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB ,,Draugystės viešbutis“ (užsakovas) ir AB YIT ,,Kausta“ (rangovas) 2002 m. kovo 5 d. sudarė statybos sutartį dėl viešbučio ,,Draugystė“ rekonstrukcijos. Sutarė, kad statybos darbų pradžia 2002 m. kovo mėnuo, darbų kainos, trukmės ir užbaigimo termino sutartyje neaptarė (1 t. b. l. 17). Sutarties šalys 2002 m. rugsėjo 16 d. sudarė papildomą susitarimą, kuriame aptarė darbų kainą ir nurodė, kad rangovas su užsakovu rekonstruotą viešbutį pateikia pastatų pripažinimo tinkamais naudoti komisijai iki 2002 m. gruodžio 20 d. (1 t. 27 b. l.). Rangovas UAB YIT ,,Kausta“ ir AB ,,Lietuvos draudimas“ 2002 m. rugsėjo 25 d. sudarė draudimo sutartį UAB ,,Draugystės viešbutis“ naudai, kurios pagrindu AB ,,Lietuvos draudimas“ išdavė darbų atlikimo laidavimo raštą, kuriuo draudikas įsipareigojo sumokėti bet kokią sumą, bet ne didesnę kaip 1 291 743 Lt nuostoliams, atsiradusiems dėl rangovo darbo trūkumų ir pažeidimų vykdant minėtą statybos darbų sutartį, po to kai gaus užsakovo UAB ,,Draugystės viešbutis“ raštišką pareikalavimą mokėti ir raštą, patvirtinantį, kad rangovas nesugebėjo tinkamai atlikti darbų (1 t. b. l. 8, 9). UAB ,,Draugystės viešbutis“, nurodydamas, kad rangovas AB YIT ,,Kausta“ pažeidė statybos rangos sutarties sąlygas, kadangi viešbučio rekonstrukciją užbaigė ne 2002 m. gruodžio 20 d., o 2003 m. balandžio 10 d., pareikalavo draudiko AB ,,Lietuvos draudimas“ atlyginti tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patyrė dėl pavėluoto statybos darbų atlikimo (1 t. b. l. 33). AB ,,Lietuvos draudimas“ 2003 m. spalio 30 d. ir gruodžio 18 d. sprendimais sumokėjo užsakovui UAB ,,Draugystės viešbutis“ 110 195,59 Lt ( 1 t. b. l. 105, 106) ir prašo šią sumą bei palūkanas nuo išmokėtos sumos priteisti iš rangovo AB YIT ,,Kausta“.

17CK 6.652 straipsnio antra dalis nurodo, kad rangovas atsako už darbų pabaigos termino pažeidimą, todėl užsakovas, o šiuo atveju AB ,,Lietuvos draudimas“, kuris sumokėjo užsakovui UAB ,,Draugystės viešbutis“ draudimo išmoką ir įgijo užsakovo turėtą teisę (CK 6.101 str. 4 d. 4 p., 6.1015 str.), įrodęs, kad rangovas AB ,,Kausta“ pažeidė statybos darbų pabaigos terminą, turi teisę reikalauti iš rangovo nuostolių atlyginimo. Taigi šioje byloje nagrinėto ginčo dalykas yra UAB ,,Draugystės viešbutis“ ir AB YIT ,,Kausta“ sudarytos viešbučio ,,Draugystė“ rekonstravimo darbų termino pabaigos pažeidimo priežastys, tai yra siekiant išspręsti ginčą būtina išaiškinti, dėl kokių priežasčių ir dėl kurios statybos rangos sutarties šalies kaltės pavėluotai atlikti viešbučio ,,Draugystė“ rekonstravimo darbai.

18Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas išaiškino faktines bylos aplinkybes ir priėjo pagrįstos išvados, kad statybos darbų terminas buvo pažeistas dėl užsakovo, kaip statybos valdytojo veiksmų.

19Iš bylos dokumentų matyti, kad UAB ,,Draugystės viešbutis“ ir AB YIT ,,Kausta“ statybos rangos sutartį 2002 m. kovo 5 d. pasirašė nepasiruošę viešbučio ,,Draugystė“ rekonstravimo darbams: užsakovas neturėjo statybos leidimo rekonstravimo darbams ir statinio techninio projekto, nebuvo paruošti kiti būtini rekonstravimo darbams dokumentai (operatoriaus specialios sąlygos ir kt.), todėl pasirašyta sutartis buvo neapibrėžta, sutartyje neaptarta darbų kaina ir darbų atlikimo terminai (CK 6.681 str.), tačiau joje buvo numatytos bendrosios užsakovo ir rangovo teisės bei pareigos. Iš sutarties šalių įsipareigojimų turinio ir eksperto paaiškinimų matyti, kad rangovas įsipareigojo vykdyti statybos darbus savo ir subrangovų jėgomis, todėl valdymo prasme rangovo pagrindinė funkcija buvo organizuoti ir valdyti pirmojo lygio statybos darbų procesus, o viso statinio statybos valdymą atliko užsakovas. Tai patvirtina rekonstrukcijos darbų eiga, iš kurios dokumentų matyti, kad, sutarties vykdymo metu pastoviai vyko pasitarimai, kurių metu buvo aptariama rekonstrukcijos darbų eiga ir visi kylantys klausimai derinami su užsakovu.

20Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme buvo paskirta statybinė teismo ekspertizė. Ekspertas tiek ekspertizės akte, tiek apeliacinės instancijos teismo posėdyje paaiškino, kad užsakovo, kaip viso statinio valdytojo, veiksmai – sutarties ir teisės aktų numatytų pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas neabejotinai sąlygojo viešbučio rekonstrukcijos darbų ilgesnę trukmę. Konkrečių atvejų, kad rangovas būtų pažeidęs sutartį be užsakovo veiksmų (ar neveikimo) įtakos ekspertas nenustatė (3 t. b. l. 35). Tokiai eksperto išvadai iš esmės neprieštarauja UAB ,,Draugystės viešbutis“, AB ,,Lietuvos draudimas“ ir AB YIT ,,Kausta“ užsakymu 2003 m. lapkričio mėnesį UAB ,,Lietuvos statybų projektavimo instituto“ atlikta ,,Draugystės viešbutis“ rekonstrukcijos dokumentų ekspertizė. Jos išvadoje nurodyta, kad užsakovo UAB ,,Draugystės viešbutis“ pagal sutartį neįvykdytų įsipareigojimų dalis yra žymiai didesnė, negu rangovo AB YIT ,,Kausta“, ir siekia ne mažiau kaip 80 proc., tačiau tai nereiškia, kad rangovas privalo sumokėti užsakovui 20 proc. reikalaujamų netesybų. Eksperto nuomone, užsakovo pretenzija rangovui dėl nuostolių atlyginimo yra visiškai nepagrįsta (1 t. b. l. 38). Taigi šią ekspertizę atlikęs ekspertas, kaip ir teismo paskirtą ekspertizę atlikęs ekspertas, pripažino, kad rangovas, vykdydamas viešbučio rekonstrukciją, atskirais atvejais nepakankamai apdairiai sprendė klausimus, tačiau rekonstrukcijos darbų ilgesnę, negu buvo sutarta, trukmę tiesiogiai įtakojo neprofesionalūs užsakovo veiksmai.

21Ekspertų išvadas patvirtina kiti byloje surinkti įrodymai. Iš pasitarimų, kurie vyko šalims 2002 m. rugsėjo 16 d. pasirašius susitarimą dėl darbų užbaigimo 2002 m. gruodžio mėnesį ir vėliau iki rekonstrukcijos darbų užbaigimo, protokolų matyti, kad viešbučio rekonstrukcijos eigoje nuolat kilo problemų, kurios daugiausia buvo susijusios su darbų organizavimu ir vadovavimu statybos darbams, užsakovas nuolat keitė rekonstrukcijos techninius sprendimus, nepateikdavo laiku sprendimų dėl pageidaujamų medžiagų ir darbų atlikimo – pavyzdžiui: iki 2003 m. sausio mėnesio negalėjo pateikti sprendimo dėl neįgaliųjų įrangos pateikimo, iki 2003 m. vasario mėnesio dėl lauko fasado apšvietimo, 2003 m. kovo 18 d. paprašė suprojektuoti ir padaryti trečiame aukšte metalinius laiptelius ir panašiai (2 t. b. l. 89 ir kt.). Rangovas privalėjo vykdyti statybos metu gautus užsakovo nurodymus (CK 6.689 str. 3 d.) ir tai sąlygojo rekonstrukcijos darbų trukmę. Atsakovo pateikti raštai rodo, kad rangovas, siekdamas operatyvaus kilusių klausimų sprendimo, eilę kartų siuntė užsakovui raštus ragindamas spręsti iškilusias problemas, kurios stabdė darbų atlikimą (CK 6.659 str.). Šios aplinkybės rodo, kad atsakovas (rangovas) siekė tinkamai ir greičiau užbaigti viešbučio rekonstrukcijos darbus, tačiau užsakovas, kaip statybos valdytojas, netinkamai atliko savo pareigas ir iš esmės tai sąlygojo viešbučio rekonstrukcijos darbų trukmę bei negebėjimą sutartu laiku užbaigti darbus. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad viešbučio ,,Draugystė“ rekonstrukcija rangos sutartimi nustatytu laiku buvo neužbaigta dėl paties užsakovo kaltės ir atsakovams nėra atsakingas už rekonstrukcijos darbų pabaigos termino pažeidimą, todėl jam pareikštas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo nepagrįstas.

22Apeliantas nurodo, kad viena iš viešbučio rekonstrukcijos darbų užbaigimo termino pažeidimo priežasčių buvo tai, jog rangovas vėlavo įrengti tarptautinio viešbučių tinklo operatoriaus reikalaujamus pavyzdinius kambarius. Iš viešbučio rekonstrukcijos eigoje vykusių pasitarimų protokolų matyti, kad užsakovas ir rangovas aptarinėjo pavyzdinių kambarių įrengimą (2 t. b. l. 87 ir kt.), pavyzdiniai kambariai šalių sutarimu turėjo būti įrengti iki 2002 m. lapkričio 6 d. (2 t. b. l. 102), tačiau šiuose protokoluose ir kituose dokumentuose nėra duomenų, kad užsakovas turėjo ženklesnių pastabų dėl pavyzdinių kambarių įrengimo, todėl nėra pagrindo teigti, kad pavyzdinių kambarių įrengimas įtakojo rekonstrukcijos darbų terminą. Šis ir kiti apelianto argumentai, kuriuos paneigia aukščiau išdėstyti motyvai, nesuteikia pagrindo pripažinti, kad ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas neteisėtas ir turi būti keičiamas ar naikinamas.

23Kolegija pripažindama, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškinį atmetė, nes dėl viešbučio ,,Draugystė“ rekonstrukcijos darbų pabaigos termino pažeidimo atsakovo kaltės, suteikiančios pagrindą reikalauti nuostolių atlyginimo, nėra, kitų pirmosios instancijos teismo išvadų nuostolių dydžio pagrįstumo, draudimo teisinių santykių klausimais bei apelianto argumentų šiais klausimais nenagrinėjo ir dėl jų nepasisako.

24Netenkinant apeliacinio skundo, iš trečiojo asmens UAB ,,Draugystės viešbutis“ (2006 m. lapkričio 24 d. bendrovės pavadinimas pakeistas į UAB ,,Embex“ – 3 t. b. l. 197) priteistinos eksperto darbo apeliacinės instancijos teisme išlaidos, pagal pateiktą sąskaitą jos sudaro 700 Lt (3 t. b. l. 208) ir išmokėtinos iš UAB ,,Draugystės viešbutis“ įmokėto į teismo specialiąją sąskaitą užstato (CPK 88, 93 str.).

25Iš UAB ,,Draugystės viešbutis“ taip pat priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmos dalies 1 punktu,

Nutarė

27Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės ,,Draugystės viešbutis“ (šiuo metu UAB ,,Embex“), įmonės kodas 2007549, Kęstučiui Berteškai, asmens kodas ( - ) septynis šimtus (700) Lt eksperto darbo išlaidų, kurias sumokėti iš UAB ,,Draugystės viešbutis“ įmokėto į Lietuvos apeliacinio teismo specialiąją sąskaitą užstato.

29Priteisti iš UAB ,,Draugystės viešbutis“ į valstybės pajamas 24 Lt (dvidešimt keturis) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“, vadovaudamasis CK 6.83, 6.210... 3. Kauno apygardos teismas 2007 m. sausio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 4. Be to, teismas nurodė, kad ieškovas, prieš mokėdamas draudimo išmoką,... 5. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas, išmokėdamas draudimo išmoką,... 6. Teismas, atmetęs ieškovo reikalavimą priteisti išmokėtą draudimo... 7. Trečiasis asmuo apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 8. Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles (CPK... 9. Teismas neteisingai vadovavosi CPK 218 straipsnio nuostatomis, nes nepagrįstai... 10. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovas draudimo išmoką išmokėjo... 11. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovas draudimo išmoką... 12. Teismas neteisingai įvertino Draudimo taisyklių 30 ir 33 punktų nuostatas,... 13. Ieškovas pareiškimu nurodo, jog prisideda prie trečiojo asmens apeliacinio... 14. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą... 15. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB ,,Draugystės viešbutis“ (užsakovas) ir... 17. CK 6.652 straipsnio antra dalis nurodo, kad rangovas atsako už darbų pabaigos... 18. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas išaiškino faktines bylos... 19. Iš bylos dokumentų matyti, kad UAB ,,Draugystės viešbutis“ ir AB YIT... 20. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme buvo paskirta statybinė teismo... 21. Ekspertų išvadas patvirtina kiti byloje surinkti įrodymai. Iš pasitarimų,... 22. Apeliantas nurodo, kad viena iš viešbučio rekonstrukcijos darbų užbaigimo... 23. Kolegija pripažindama, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškinį... 24. Netenkinant apeliacinio skundo, iš trečiojo asmens UAB ,,Draugystės... 25. Iš UAB ,,Draugystės viešbutis“ taip pat priteistinos procesinių... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 27. Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 28. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės ,,Draugystės viešbutis“... 29. Priteisti iš UAB ,,Draugystės viešbutis“ į valstybės pajamas 24 Lt...