Byla 2A-501-163/2012

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danguolės Martinavičienės, Aušros Maškevičienės, Alonos Romanovienės (pirmininkausianti ir pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo M. G. apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Šilutės rajono apylinkės prokuratūros prokurorės ieškinį atsakovams K. Ž., M. G., trečiajam asmeniui J. Ž., institucijai, teikiančiai išvadą – Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir globos vietos nustatymo, globėjo paskyrimo, išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo,

Nustatė

2ieškovė Šilutės rajono apylinkės prokuratūros prokurorė S. D. Ramanauskienė kreipėsi į teismą, prašydama: neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovams K. Ž. ir M. G. vaikų M. G., gim. 2000-07-25, ir M. G., gim. 2001-11-09, atžvilgiu, nustatyti M. ir M. G. nuolatinę globą ir jų globėja paskirti J. Ž., vaikų gyvenamąją vietą nustatant globėjos J. Ž. nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ); priteisti iš atsakovų išlaikymą vaikams M. G. ir M. Graužiniui po 400 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, išlaikymą mokant nuo ieškinio pateikimo dienos iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, globėją J. Ž. paskiriant M. ir M. G. išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teisėmis; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad dėl motinos K. Ž. girtavimo ir vaikų nepriežiūros šeima nuo 2000 m. lapkričio mėn. įrašyta į probleminių šeimų sąrašą, K. Ž. ne kartą įspėta ir svarstyta Šilutės rajono savivaldybės Kintų seniūnijoje. 2003-02-17 atsakovų vaikai buvo paimti iš šeimos ir apgyvendinti Šilutės m. lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“ globos grupėje, nes kilo grėsmė jų saugumui, kadangi K. Ž. iš atsukto buitinio dujų baliono svaiginosi dujomis, grasino susprogdinti namą ir su vaikais nusižudyti, elgėsi agresyviai. 2006-09-17 dėl abiejų atsakovų girtavimo ir vaikų nepriežiūros M. ir M. vėl buvo paimti iš šeimos ir apgyvendinti Šilutės m. lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“ globos grupėje. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-02-05 įsakymu Nr. Al-122 atsakovai įtraukti į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, nuo 2008-07-24 šeimai teikiamos socialinės paslaugos ir specialios pagalbos priemonės. Atsakovė K. Ž. piktnaudžiaudavo alkoholiu, be priežiūros palikdavo vaikus keletui dienų, jais nesirūpindavo, vaikai neturėdavo galimybės patekti į namus, nereaguodavo į institucijų darbuotojų pastabas bei rekomendacijas. Atsakovas M. G., įtariamas tyčinių nusikalstamų veikų padarymu, laikinojo sulaikymo, kardomosios priemonės – suėmimo – paskyrimo metu buvo įkalinimo įstaigoje. Socialinė darbuotoja 2009-10-14 rado atsakovą M. G. girtaujantį bute su nepažįstamais asmenimis, pats M. G. elgėsi agresyviai ir neadekvačiai, todėl, negalint vaikams grįžti į namus tokiomis sąlygomis (atsakovė J. Ž. tuo metu buvo išvykusi į užsienį), vaikai buvo paimti iš namų ir apgyvendinti pas atsakovės seserį J. Ž..

4Dėl atsakovų girtavimo ir turint informacijos, kad jie vartoja psichotropines medžiagas, Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-10-28 įsakymu Nr. Al-1095 be tėvų globos likusiems M. ir M. G. skirta laikinoji globa ir globėja paskirta J. Ž.. M. G. 2010 m. liepos mėn. buvo pasiųstas atlikti paskirtą laisvės atėmimo bausmę. Nuo 2010 m. vasaros atsakovė K. Ž. pakeitė penkias gyvenamąsias vietas, toliau girtauja, vaikais nesirūpina, nesidomi jų sveikata, mokymosi rezultatais, auklėjimu, neteikia išlaikymo, gautas pajamas išleidžia alkoholiniams gėrimams pirkti. Atsakovai nedirba, neturi registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių, jie atskirais laikotarpiais registravosi Šilutės darbo biržoje, darbo paieška būdavo nutraukiama be teisės registruotis bedarbiu 6 mėn. (M. G.) ar dėl kitų priežasčių (K. Ž.), kas rodo, kad atsakovai nesiima jokių priemonių, reikalingų užtikrinti gyvenamąją vietą ir pajamas, būtinas vaikų poreikiams patenkinti.

5Šilutės rajono apylinkės teismas 2011-10-18 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: neterminuotai apribojo K. Ž. ir M. G. tėvų valdžią jų nepilnamečių vaikų M. G. ir M. G. atžvilgiu; nustatė M. G. ir M. G. nuolatinę globą ir jų globėja paskyrė J. Ž.; M. G. ir M. G. nuolatinės globos vietą nustatė globėjos J. Ž. nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, adresu – ( - ); priteisė iš kiekvieno atsakovo išlaikymą nepilnamečiams vaikams M. G. ir M. G. po 250 Lt kiekvienam kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, išlaikymą priteisiant nuo 2011-05-30 iki vaikų pilnametystės; išlaikymo suma, priteista periodinėmis išmokomis, indeksuojama kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją; J. Ž. paskyrė M. G. ir M. G. išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja; priteisti iš K. Ž. 563,69 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei; priteisė iš M. G. 259,69 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei; kitą ieškinio dalį atmetė; sprendimo dalį dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo priteisimo nustatė vykdyti skubiai.

6Teismas padarė išvadą, kad atsakovai savo elgesiu daro ypatingą žalą vaikų vystymuisi, visiškai nesirūpina jais, vengia atlikti savo pareigą auklėti vaikus, juos prižiūrėti, jais rūpintis bei nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, todėl neterminuotai apribojo atsakovų tėvų valdžią vaikų M. ir M. G. atžvilgiu (CK 3.180 str. 1 ir 2 d.). Užtikrinant vaikų auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jie galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti, bei atsižvelgiant į VTAS 2011-10-05 išvadą Nr. R3(17.32)-7796, teismas M. ir M. G. nustatė nuolatinę globą, nuolatine globėja paskiriant trečiąjį asmenį J. Ž., jos gyvenamojoje vietoje nustatant vaikų globos vietą (CK 3.251 str. 1 d., 3.252 str. 1 d. 2 p., 2 d. 1 p., 3.256 str., 3.257 str. 3 p. ir 3.259 str., 3.263 str., 3.265 str. 1 p.). Teismas konstatavo, kad atsakovai nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečių vaikų, todėl remiantis CK 3.194 str. 1 d. ir 3.196 str. 1 d. 1 p. nuostatomis, atsižvelgiant į jų turtinę padėtį, atsakovės ribotas galimybes dėl sveikatos būklės įsidarbinti ir dirbti, į vaikų amžių, jo sąlygotus poreikius, ieškinio dalį dėl išlaikymo priteisimo tenkino iš dalies, ir iš kiekvieno atsakovo priteisė išlaikymą nepilnamečiams vaikams po 250 Lt kiekvienam kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jų pilnametystės. Trečiąjį asmenį J. Ž. paskyrė M. G. ir M. G. išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja (CK 3.190 str.).

7Atsakovas M. G. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-10-18 sprendimą panaikini ir priimti naują sprendimą, neribojančio atsakovo teisių į vaikų valdžią neterminuotai, t. y. skirti vaikų globą J. Ž., apribojant neterminuotai tėvų teises tik K. Ž., iki kol 2013-01-12 baigsis atsakovo bausmės laikas. Nurodo, kad teismo metu buvo teigiama, kad atsakovas veda asocialų gyvenimo būdą, tačiau pateikti faktai neatitinka tikrovės, nes prieš atliekant bausmę jis dirbo, nėra nuolatinis nusikaltėlis ar administracinės teisės pažeidėjas. Teismo sprendimas negali būti grįstas spėjimu, kad atsakovas darys naujas nusikalstamas veikas. Atsakovas nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria neterminuotai ribojama jo valdžia, nes teismas neatsižvelgė į jo, kaip tėvo, pagrindines teises, taip pat buvo pažeistos jo gynybos galimybės.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant tiek faktinę, tiek teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

10Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

11Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų CK 3.3 straipsnio 1 dalyje, yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, reiškiantis, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi ginčą įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu. Pagal šį principą turi būti aiškinamos ir CK 3.180 straipsnio 1 dalyje nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais atvejais: 1) kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų, taikytinas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tada, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 straipsnio 2 dalis).

12Nagrinėjamojoje byloje Šilutės rajono apylinkės prokuroras, gindamas M. G. gim. ( - ) ir M. G. gim.(duomenys neskelbtini) interesus, kreipėsi į teismą prašydamas neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovams K. Ž. ir M. G., nustatyti M. ir M. G. nuolatinę globą ir jų globėja paskirti J. Ž., vaikų gyvenamąją vietą nustatant globėjos J. Ž. nuolatinėje gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini); priteisti iš atsakovų išlaikymą vaikams M. G. ir M. G. po 400 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, išlaikymą mokant nuo ieškinio pateikimo dienos iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, globėją J. Ž. paskiriant M ir M. G. išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teisėmis.

13Pirmosios instancijos neterminuotai apribojo atsakovų K. Ž. ir M. G. tėvų valdžią jų nepilnamečių vaikų M. G. ir M. G. atžvilgiu, nustatė vaikams nuolatinę globą ir jų globėja paskyrė J. Ž., vaikų gyvenamąją vietą nustatė globėjos J. Ž. nuolatinėje gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini) priteisė iš kiekvieno atsakovo išlaikymą vaikams M. G. ir M. G. po 250 Lt kiekvienam kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, išlaikymą priteisiant nuo 2011- 05-30 iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, globėją J. Ž. paskyrė M. ir M. G. išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja, priteisė iš K. Ž. 563,69 Lt., o iš M. G. 259,69 Lt. bylinėjimosi išlaidų valstybei. Savo sprendimą pirmosios instancijos teismas motyvavo tuo, kad šeima nuo 2000 m. lapkričio mėnesio įrašyta į probleminių šeimų sąrašą, 2003 -02-17 atsakovų vaikai buvo paimti iš šeimos ir apgyvendinti Šilutės m. lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ globos grupėje, 2007-02-05 atsakovai įtraukti į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, nuo 2008-07-24 šeimai teikiamos socialinės paslaugos ir specialios pagalbos priemonės, 2009-10-28 be tėvų globos likusiems vaikams skirta laikinoji globa. Nurodė, kad atsakovai vedė asocialų gyvenimo būdą, nesirūpindavo vaikais, neteikė jiems išlaikymo, nedirbo, piktnaudžiavo alkoholiu, M. G. 2010 m. liepos mėnesį pasiųstas atlikti paskirtą laisvės atėmimo bausmę.

14Atsakovas M. G., nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu dalyje, kurioje neterminuotai apribota jo tėvo valdžią nepilnamečių vaikų M. G. ir M. G. atžvilgiu, prašo toje dalyje teismo sprendimą pakeisti ir jo kaip tėvo valdžią vaikų atžvilgiu apriboti terminuotai iki 2013-01-12, t. y. iki pasibaigs jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės laikas. Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė jo gynybos galimybes, teismo argumentai surinkti iš bendro konteksto, norint apsunkinti jo padėtį, sprendimas pagrįstas spėjimu, kad jis darys naujas nusikalstamas veikas. Tačiau jis nėra užkietėjęs nusikaltėlis, būdamas laisvėje dirbo.

15Teisėjų kolegija kritiškai vertina atsakovo M. G. argumentus, kad buvo pažeistos jo gynybos galimybės. Bylos medžiaga patvirtina, kad dar 2011-06-01 atsakovas buvo informuotas apie teisme priimtą ieškovo ieškinį dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo (b. l. 125, 126, 129, 130). 2011- 08-05 atsakovas buvo informuotas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką (b. l. 138, 143). Atsakovui pareiškus norą dalyvauti teismo posėdyje, teismas kreipėsi dėl nuteistojo M. G. pristatymo į teismo posėdį (b. l. 147, 150). Tačiau 2011-09-09 pirmosios instancijos teisme gautas M. G. prašymas, kuriuo jis atsisakė nuo dalyvavimo teismo posėdyje, nurodė, kad sutiks su visais teismo sprendimais (b. l. 152) M. G., žinodamas apie nagrinėjamą bylą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismui rašytuose prašymuose nenurodė jokių argumentų dėl bylos esmes, nepareiškė jokių prašymų. Įvertinusi nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas turėjo galimybę laiku ir tinkamai pasiruošti bylos nagrinėjimui bei pateikti visus savo atsikirtimus į ieškovo keliamus reikalavimus, tačiau savo procesinėmis teisėmis tinkamai nepasinaudojo.

16Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo teiginiu, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo pritaikyti atsakovui laikiną tėvo valdžios apribojimą jo vaikų M. G. ir M. G. atžvilgiu, nes, anot atsakovo, jis nėra užkietėjęs nusikaltėlis, o būdamas laisvėje dirbo. Kaip matyti iš byloje surinktų įrodymų, nuo 2000 m. lapkričio mėnesio K. Ž. šeima dėl motinos girtavimo ir vaikų nepriežiūros įrašyta į problemiškų šeimų sąrašą (b. l. 20), K. Ž. ir M. G. šeima 2007-02-05 buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (b. 10). 2008-07-24 Šilutės rajono savivaldybės Socialinės apsaugos skyrius priėmė sprendimą M. G. ir M. G. taikyti socialines paslaugas ir specialiąsias pagalbos priemones (b. l. 12-13). Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-10-28 įsakymu be tėvų globos likusiems M. G. ir M. G. buvo nustatyta laikina globa (b. l. 14-16). Net ir po laikinos globos nustatymo atsakovai nesistengė pakeisti gyvenimo būdo, sudaryti bent minimalias sąlygas vaikams gyventi namuose, neteikė vaikams išlaikymo.

17Nepagrįsti atsakovo teiginiai, kad jis būdamas laisvėje dirbo. 2004-08-09 buities tyrimo akte nurodyta, kad M. G. verčiasi atsitiktiniais uždarbiais (b. l. 28). Kaip matyti iš darbo biržos pažymos (b. l. 52-53) M. G. darbo biržoje įregistruotas nuo 1995 -05-12, per tą laiką net 5 kartus darbo paieška buvo nutraukta be teisės registruotis darbo biržoje 6 mėnesius (b. l. 52-53). M. G. ir K. Ž. 2010-05-31 prašyme dėl laikinosios globos vaikams panaikinimo, taip pat nurodyta, kad verčiasi iš nelegalaus darbo, žvejoja ir parduoda žuvį (b. l. 46). Byloje surinkti įrodymai, kad M. G. nesirūpino vaikais, neteikė jiems išlaikymo. Byloje nustatyti faktai ir apie tai, kad Marius Graužinys girtaudavo, kaimynai įtaria, kad atsakovai naudojo ir narkotikus (b. l. 47-48, 82). Nors daugumoje patikrinimų aktų konstatuojama, kad girtauja ir vaikus neprižiūri K. Ž., tačiau patikrinimų metu atsakovo M. G. iš viso nebūdavo namuose, o tai patvirtina, jis nesirūpino vaikais, jų neprižiūrėjo.

18Apeliaciniame skunde atsakovas teigia, kad nėra užkietėjęs nusikaltėlis. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad M. G. pastoviai daro nusikalstamas veikas, nuo 1994 m. jis buvo teisiamas penkis kartus, 2010-04-12 nuteistas net už tris skirtingu laiku padarytus nusikaltimus (b. l. 57-71). Du kartus jis baustas ir administracine tvarka (b. l. 72). Teisėjų kolegijos vertinimu, šios aplinkybės parodo ne tik atsakovo gyvenimo būdą ir amoralų elgiasį, bet ir jo neatsakingą ir nerūpestingą požiūrį į savo vaikus. Atsakovas ne tik nepateikė, ar nenurodė esant, bet kokių įrodymų apie galimus teigiamus pokyčius jo elgesyje ir gyvenimo būde, todėl kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tėvai daro ypatingą žalą vaikų vystymuisi ir visiškai jais nesirūpina ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti.

19Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria neterminuotai apribota atsakovo tėvo valdžia jo vaikų M. G. ir M. G. atžvilgi, yra teisėta ir pagrįsta. Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo neterminuotas tėvo valdžios apribojimas dukters M. G. ir sūnaus M. G. atžvilgiu, jam išėjus į laisvę, gali būti panaikinamas, jeigu atsakovas įrodys, kad pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaikus, ir, jei tėvo valdžios apribojimo panaikinimas neprieštaraus vaikų interesams (CK 3.181 straipsnio 2 dalis).

20Nagrinėjamojoje byloje pirmosios instancijos teismas pilnai ir objektyviai ištyrė faktines aplinkybes, teismo išvados atitinka byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visumą. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo nustatytoms bylos aplinkybėms ir jų įvertinimui. Apeliacinis skundas netenkintinas, nes nėra pagrindo jame nurodytais motyvais keisti priimtą sprendimą.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

22Šilutės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė Šilutės rajono apylinkės prokuratūros prokurorė S. D.... 3. Nurodė, kad dėl motinos K. Ž. girtavimo ir vaikų nepriežiūros šeima nuo... 4. Dėl atsakovų girtavimo ir turint informacijos, kad jie vartoja psichotropines... 5. Šilutės rajono apylinkės teismas 2011-10-18 sprendimu ieškinį tenkino iš... 6. Teismas padarė išvadą, kad atsakovai savo elgesiu daro ypatingą žalą... 7. Atsakovas M. G. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Šilutės rajono... 8. Apeliacinis skundas atmestinas.... 9. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 10. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (LR CPK 329... 11. Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų CK... 12. Nagrinėjamojoje byloje Šilutės rajono apylinkės prokuroras, gindamas M. G.... 13. Pirmosios instancijos neterminuotai apribojo atsakovų K. Ž. ir M. G. tėvų... 14. Atsakovas M. G., nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu dalyje,... 15. Teisėjų kolegija kritiškai vertina atsakovo M. G. argumentus, kad buvo... 16. Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo teiginiu, kad pirmosios instancijos... 17. Nepagrįsti atsakovo teiginiai, kad jis būdamas laisvėje dirbo. 2004-08-09... 18. Apeliaciniame skunde atsakovas teigia, kad nėra užkietėjęs nusikaltėlis.... 19. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 20. Nagrinėjamojoje byloje pirmosios instancijos teismas pilnai ir objektyviai... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 22. Šilutės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 18 d. sprendimą palikti...