Byla 2A-2500-467/2013
Dėl veiksmų pripažinimo neteisėtais, veiksmų uždraudimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys AB LESTO, UAB „Elmonta“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henricho Jaglinskio, Zitos Smirnovienės ir Almos Urbanavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo AB „Spauda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ ieškinį atsakovui AB „Spauda“ dėl veiksmų pripažinimo neteisėtais, veiksmų uždraudimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys AB LESTO, UAB „Elmonta“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ pareikštu ieškiniu teismo prašė pripažinti neteisėtais atsakovo AB „Spauda“ veiksmus, neleidžiant ieškovo atstovams patekti į pastato 7M2p, esančio (duomenys neskelbtini), patalpą, kurios unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); uždrausti atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, kuriais būtų ieškovo atstovams trukdoma patekti į minėtą patalpą; įpareigoti atsakovą nuolat laikyti ginčo patalpos vieną komplektą raktų pastato (duomenys neskelbtini)budėtojų dalyje, kuri yra pastato 7M2p, esančio (duomenys neskelbtini), vestibiulyje; nustatyti naudojimosi patalpomis tvarką, nustatant, kad ieškovo įgalioti atstovai turi teisę patekti į ginčo patalpą darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 18.00 val., o įvykus transformatorinėje KTP-2 avarijai – bet kuriuo paros metu, įskaitant ir ne darbo dienas; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodė, jog yra dalies pastatų, esančių (duomenys neskelbtini), administratoriumi. Transformatorinė KTP-2 yra atsakovui priklausančioje patalpoje 7M2p, (duomenys neskelbtini). Ieškovas 2011 m. rugpjūčio 31 d. sudarė sutartį su elektros energijos tiekėju AB LESTO, kurioje nurodyta, kad elektros energijos apskaitos prietaisai yra įrengti pastato savininkams bendrąja daline nuosavybe priklausančiame elektros tinkle ir priklauso vartotojams. Atsakovas 2011 m. spalio 28 d. raštu informavo ieškovą ir trečiąjį asmenį AB LESTO, kad nuo 2011 m. spalio 28 d. elektros energijos tiekimas atsakovui atliekamas iš kitos transformatorinės, kad atsakovas pilnai atsijungė nuo transformatorinės KTP-2 ir ja nebesinaudoja. Piktnaudžiaudamas tuo, kad transformatorinė yra jam nuosavybės teise priklausančioje patalpoje, atsakovas sudaro įvairias kliūtis patekti į šią transformatorinę ieškovo atstovams, nors ieškovas turi pareigą nuolatos fiksuoti transformatorinėje esančių elektros apskaitos prietaisų duomenis bei paskirstyti įmokas už elektros energiją tarp vartotojų. Ieškovas taip pat ketina transformatorinėje įrengti papildomus apskaitos prietaisus. Taigi tinkamam ieškovo, kaip pastatų administratoriaus, funkcijų užtikrinimui turi būti sudarytos sąlygos netrukdomai patekti į transformatorinę KTP-2.

7Atsakovas AB „Spauda“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovui su AB LESTO atstovais niekada nėra ir nebuvo trukdoma patekti į patalpas, kuriose yra transformatorinė, tam kad ieškovas galėtų tinkamai vykdyti savo pareigą, t.y. laiku nusirašyti ir pateikti AB LESTO elektros apskaitos prietaisų parodymus. Be to ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovas trukdo jam naudotis transformatorine KTP-2 ir neleidžia atlikti rekonstravimo darbų. Ieškovui sudarytos visos sąlygos laiku gauti informaciją apie skaitiklių parodymus. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovas nėra pateikęs atsakovui elektros prietaisų įrengimo projektų bei techninių elektros prietaisų prijungimo sąlygų ir neesant jokio teisėto pagrindo, atsakovas teisėtai, atsižvelgdamas į darbų specifiškumą bei veiksmų pobūdį ir galimos žalos kilimo pasekmes bei siekdamas apsaugoti savo bei kitų asmenų nuosavybę, nesutinka iki kol ieškovas pateiks reikalaujamą dokumentaciją įleisti ieškovą į atsakovui nuosavybės teise priklausančias patalpas atlikti transformatorinės rekonstravimo darbus. Šalys siekė pasirašyti susitarimą dėl patekimo į transformatorinę KTP-2 tvarkos nustatymo, tačiau jis nebuvo pasirašytas po to, kai atsakovui paaiškėjo ieškovo tikslas - atlikti transformatorinės rekonstrukciją. Ieškovui nepateikus rekonstrukcijos projekto, atsakovas neturi pagrindo sutikti su ieškovo reikalavimais.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. vasario 25 d. sprendimu ieškinį patenkino ir uždraudė atsakovui AB „Spauda“ atlikti bet kokius veiksmus, kuriais ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ įgaliotiems atstovams būtų trukdoma patekti į patalpą, kurios unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančią pastate 7M2p, (duomenys neskelbtini); įpareigojo atsakovą nuolat laikyti šios patalpos vieną komplektą raktų pastato (duomenys neskelbtini), budėtojų dalyje, kuri yra pastato 4B22b, esančio (duomenys neskelbtini), vestibiulyje; nustatė patekimo į patalpą tvarką, t.y., kad ieškovo įgalioti atstovai turi teisę patekti į atsakovui priklausančią patalpą darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 18.00 val., o įvykus transformatorinėje KTP-2 avarijai – bet kuriuo paros metu, įskaitant ne darbo dienas.

10Teismas pripažino, kad iš ginčo transformatorinės nutiestos elektros energijos perdavimo linijos aptarnauja ne vieną patalpą ir elektros įrenginys negali būti laikomas vien atsakovo nuosavybe, nors ir transformatorinė yra įrengta atsakovui priklausančioje patalpoje. Teismas konstatavo, kad ieškovas, net ir tuo atveju, jei tam reikalingas projekto parengimas, neturi pareigos derinti su atsakovu šį projektą. Ieškovas siekia patenkinti savo teisėtą interesą ir atlikti konkrečius įvadinių apskaitos prietaisų įrengimo darbus, o atsakovo veiksmai, sudarant kliūtis ieškovo įgaliotiems atstovams patekti į ginčo transformatorinę KTP-2, pripažintini neteisėtais. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas turi sudaryti sąlygas ieškovo įgaliotiems atstovams netrukdomai patekti į transformatorinę KTP-2 ieškovo nurodytų darbų atlikimui, taip pat apskaitos vedimui bei elektros energijos suvartojimo duomenų paskirstymui tarp vartotojų, nes tokias pareigas ieškovas turi kaip pastatų administratorius. Teismas padarė išvadą, kad žala atsakovo turtui gali kilti laiku nesudarius sąlygų pastatų administratoriaus atestuotiems atstovams patekti į transformatorinę KTP-2, kurioje įranga galimai susidėvėjusi ir yra būtinas bent dalinis jos atnaujinimas, apskaitos prietaisų įrengimas. Be to ieškovo įgalioti atstovai turi turėti galimybę bet kuriuo paros metu netrukdomai patekti į ginčo patalpą avarijos atveju.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovas AB „Spauda“ apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą dalyje dėl atsakovo AB „Spauda“ nuosavybės teisių apribojimo, neleidžiant vykdyti transformatorinės KTP-2 rekonstravimo darbų be atsakovo AB „Spauda“ sutikimo. Nurodo, jog teismas priimtu sprendimu nevertino atsakovo teisės apsaugoti savo nuosavybę nuo bet kokio realaus pavojaus, o tik, vadovaudamasis CK 4.39 straipsnio 1 dalimi, apribojo atsakovo teises į jo nuosavybę, leisdamas atsakovo patalpoje atlikti bet kokius transformatorinės KTP-2 rekonstrukcijos darbus be atsakovo sutikimo, nurodydamas, jog jokie veiksmai neturi būti derinami su atsakovu. Teismas nevertino visų atsakovo pateiktų įrodymų bei argumentų, nevertino galimos rizikos bei padarinių, ieškovui suteikus neribotas teises naudotis atsakovo patalpa ir joje atlikti rekonstrukcijos darbus, to nesuderinus su atsakovu, taip visiškai apribojant atsakovo teises į jo nuosavybę. Teismas neatsižvelgė ir į aplinkybę, jog nepaisant to, kad atsakovas negali laisvai naudotis savo nuosavybės teise, atsakovas yra šios patalpos savininkas, jis moka mokesčius už šios patalpos administravimą bei išlaikymą, o ieškovas galės šia patalpa nevaržomai naudotis ir dėl to atsakovas gali patirti realių nuostolių.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog atsakovas teismo sprendimą skundžia formaliais pagrindais. Savo apeliaciniame skunde atsakovas kelia atskirą reikalavimą, kurio nereiškė pirmos instancijos teisme, t.y. prašo neleisti vykdyti transformatorinės KTP-2 rekonstravimo darbų be atsakovo sutikimo. Be to savo skunde klaidingai nurodo, jog teismas sprendimu leido ieškovui atsakovo patalpose atlikti bet kokius transformatorinės KTP-2 rekonstrukcijos darbus be atsakovo sutikimo, taip pat, kad visiškai apribojo atsakovo teises į nuosavybę (į ginčo patalpą), leidžiant atlikti rekonstrukcijos darbus, to nesuderinus su atsakovu, dėl teismo sprendimo ieškovas galės šia patalpa nevaržomai naudotis ir dėl to atsakovas gali patirti realių nuostolių, nors šių apribojimų ar įpareigojimų teismo sprendime nėra. Teismas sprendimu nustatė patekimo į patalpą tvarką, tuo nepažeisdamas atsakovo nuosavybės teisių, tačiau, kuo teismo nustatyta tvarka netenkina atsakovo, skunde nenurodoma. Skunde mėginama įteigti, kad teismo sprendimu ieškovui yra suteikta teisė neribotai naudotis atsakovo patalpa, tačiau neatsižvelgiama, kad teismo nustatytoje tvarkoje yra numatytos ieškovui suteikiamų teisių ribos, atsižvelgiant į tai, kad transformatorinė KTP-2 yra ypatingas įrenginys, jos remontas ir priežiūra yra susijusi su nepertraukiamu elektros energijos tiekimu į kelis pastatus. Atsakovo teiginiai dėl galimų ateityje nuostolių yra visiškai nepagrįsti, nes atsakovas nenurodė nei vieno nuostolių padarymo atvejo, nei vienos aplinkybės, kuriai esant ateityje gali būti padaromi atsakovui nuostoliai.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nenustačius absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.), apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, neišeidamas už apeliacinio skundo suformuotų apeliacijos ribų.

17Apeliaciniu skundu prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje dėl atsakovo AB „Spauda“ nuosavybės teisių apribojimo, neleidžiant vykdyti transformatorinės KTP-2 rekonstravimo darbų be atsakovo AB „Spauda“ sutikimo. Tačiau apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindai suponuoja, jog de facto apeliaciniu skundu yra ginčijama sprendimo motyvuojamojoje dalyje pateikta teismo išvada, jog ieškovas turi teisę be atsakovo sutikimo vykdyti transformatorinės KTP-2 rekonstravimo darbus. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo argumentai dėl paminėtos teismo motyvuojamojoje sprendimo dalyje padarytos išvados ydingumo yra iš esmės pagrįsti.

18Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme dalykas apibrėžiamas ieškinio ribomis, kurios nustatomos pagal ieškinio dalyką ir pagrindą. Teismas, priimdamas sprendimą, negali peržengti ieškinio ribų, t.y. negali keisti nei ieškinio dalyko (pvz., negali priteisti šaliai to, ko ji neprašo, arba priteisti daugiau, nei šalis prašo), nei ieškinio pagrindo (negali savo sprendime remtis tokiais faktais, kurių šalys teismui nenurodė, ir įrodymais, kurių byloje nėra) (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-07-11 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-387/2008; 2011-11-15 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2011; kt.). Iš paminėto akivaizdu, jog šią bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas negalėjo peržengti ieškovo ieškinio ribų, apibrėžtų ieškinio dalyko ir pagrindo, kas reiškia, jog teismas negalėjo sprendime pasisakyti tais klausimais, kurie nėra susiję su bylos įrodinėjimo dalyku.

19Ieškovo pareikšto ieškinio dalykas ir faktinis pagrindai tvirtina, kad ieškovas pareikštu ieškiniu siekė, jog teismas įpareigotų atsakovą užtikrinti ieškovui ir jo įgaliotiems asmenims sąlygas nustatyta tvarka patekti į atsakovui nuosavybės teise priklausančias patalpas, kuriose yra transformatorinė KTP-2, skirta elektros energijos tiekimui į ieškovo administruojamus pastatus. Ieškovo motyvai, remdamasis kuriais jis siekė, jog teismas nustatytų patekimo į atsakovui priklausančias patalpas tvarką, buvo - jog būtų užtikrinta tinkama elektros energijos apskaita, tačiau siekis atlikti transformatorinės KTP-2 rekonstrukcijos darbus nepateko į šios bylos ribas. Tai reiškia, jog ieškovo teisės atlikti transformatorinės KTP-2 priežiūros darbus įgyvendinimo sąlygų ir apimties klausimai nepateko į šios bylos nagrinėjimo ribas. Pagal ieškinio faktinį ir teisinį pagrindus pirmosios instancijos teismas privalėjo pasisakyti tik dėl to, ar ieškovas teisėtai reikalauja įpareigoti atsakovą užtikrinti ieškovo patekimą prie transformatorinės KTP-2. Taigi teismas dėl faktinių aplinkybių, kurios nebuvo susijusios su šios bylos įrodinėjimo dalyku, neturėjo teisės pasisakyti motyvuojamoje sprendimo dalyje ir tuo pačiu galimai nustatyti ieškovui daugiau teisių nei jis prašė.

20Skundžiamo teismo sprendimo motyvuojamosios dalies analizė patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės pasisakė dėl ieškovo teisės be atsakovo sutikimo atlikti transformatorinės KTP-2 rekonstravimo darbus, nors šis klausimas, kaip minėta, nepateko į bylos nagrinėjimo ribas, o pati teismo išvada apskritai nėra tinkamai ir pakankamai motyvuota. Taigi pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl ieškovo teisių atlikti atsakovo patalpose bet kokius veiksmus, susijusius su transformatorinės KTP-2 eksploatavimu bei priežiūra, be atsakovo sutikimo, turinio peržengė ieškinio suformuotas bylos ribas. Dėl šios priežasties teismo argumentai, jog ieškovas be atsakovo sutikimo gali atlikti transformatorinės KTP-2 rekonstrukcijos darbus, šalinami iš sprendimo motyvuojamosios dalies.

21Apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindai suponuoja, jog atsakovas iš esmės neginčija teismo išvados dėl ieškinio pagrįstumo bei jo atžvilgiu nustatytų įpareigojimų netrukdyti ieškovo įgaliotiems asmenims patekti prie transformatorinės KTP-2 teisėtumo. Dėl to teisėjų kolegija konstatuoja, jog faktas, kad teismas motyvuojamoje sprendimo dalyje pasisakė dėl aplinkybių, kurios nepateko į šios bylos nagrinėjimo ribas, nesudaro pagrindo sprendimo naikinti ar keisti formaliais pagrindais (CPK 328 str.). Dėl to skundžiamas teismo sprendimas paliekamas iš esmės nepakeistu, tačiau, kaip minėta, iš teismo sprendimo motyvuojamosios dalies pašalinami argumentai dėl ieškovo teisės be atsakovo sutikimo atlikti transformatorinės KTP-2 rekonstrukcijos darbus.

22Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino pagrįstai, nes dėl ieškovo teisės vykdyti transformatorinės KTP-2 rekonstravimo darbus be atsakovo sutikimo pasisakė tik motyvuojamojoje sprendimo dalyje, bet nenustatė tokio pobūdžio leidimo rezoliucinėje sprendimo dalyje, tačiau dėl to apeliacinis skundas iš esmės yra tenkinamas. Dėl šios priežasties iš atsakovo ieškovui nepriteistinos jo patirtos atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidos (CPK 93, 98 str.).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

25Pašalinti iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d. sprendimo motyvuojamosios dalies teismo argumentus dėl ieškovo teisės be atsakovo sutikimo atlikti transformatorinės KTP-2 rekonstrukcijos darbus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo AB... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos... 6. Ieškovas nurodė, jog yra dalies pastatų, esančių (duomenys neskelbtini),... 7. Atsakovas AB „Spauda“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. vasario 25 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas pripažino, kad iš ginčo transformatorinės nutiestos elektros... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovas AB „Spauda“ apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Apeliaciniu skundu prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą... 18. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme dalykas apibrėžiamas... 19. Ieškovo pareikšto ieškinio dalykas ir faktinis pagrindai tvirtina, kad... 20. Skundžiamo teismo sprendimo motyvuojamosios dalies analizė patvirtina, jog... 21. Apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindai suponuoja, jog atsakovas iš... 22. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d. sprendimą iš esmės... 25. Pašalinti iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d....