Byla 2-617-196/2018
Dėl turtinės ir neturinės žalos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo L. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 19 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-644-221/2018 pagal ieškovo L. M. ieškinį atsakovui antstoliui R. S. dėl turtinės ir neturinės žalos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovas L. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 50 000 Eur turtinės ir 50 000 Eur neturinės žalos atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – už 100 000 Eur sumą areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, turtines teises, kilnojamuosius daiktus, sustabdyti išieškojimą vykdymo procese. Ieškovas prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodė, kad dėl patirto psichologinio ir ekonominio smurto, neteisėtų atsakovo ir teismo veiksmų ieškovą 2015 m. spalio 25 d. ištiko sunkus miokardo infarktas ir klinikinė mirtis. Atsakovas yra nesąžiningas, vykdo neteisėtą išieškojimą, pažeidžia jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, Teismo sprendimas gali pasidaryti neįmanomu įvykdyti, nes sunkiai sergantis ieškovas gali numirti. 100 000 Eur ieškinio suma yra pakankamai didelė, o antstolių draudžiamų pajamų suma tesudaro 58 000 Eur. Atsakovas nėra pateikęs atsiliepimo į ieškinį, nedalyvauja teismo posėdžiuose. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, tačiau jis nebuvo priimtas. Taip pat nebuvo išreikalauta vykdomoji byla.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 19 d. nutartimi netenkino ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Teismas, preliminariai įvertinęs ieškiniu pareikštų reikalavimų pagrįstumo klausimą, t. y. faktinį bei teisinį ieškinio pagrindą, pateiktus įrodymus, sprendė, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovas tikėtinai nepagrindė pareikšto ieškinio reikalavimų.
 3. Teismas, spręsdamas klausimą dėl grėsmės galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymui, pažymėjo, kad grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui ieškovas įrodinėja iš esmės didelės ieškinio sumos atsakovui kriterijumi, tačiau nepateikė jokių duomenų teiginiams apie atsakovui didelę ieškinio sumą pagrįsti.
 4. Teismas taip pat pažymėjo, kad galiojantys įstatymai asmens nesąžiningumo, sprendžiant dėl jo turto arešto ar kitų ribojimų jam nustatymo, nepreziumuoja, taigi nurodyti ir įrodyti tokias aplinkybes pareiga šiuo atveju tenka būtent ieškovui. Teismo vertinimu, ieškovo nurodytos aplinkybės apie neteisėtą išieškojimo vykdymą, atsakovo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, todėl jos nenagrinėtinos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Aplinkybė, kad atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį, taip pat, teismo vertinimu, neįrodo ieškovo teiginių apie atsakovo galimą vengimą vykdyti būsimą jam galbūt nepalankų teismo sprendimą. Nors ieškovas teigia, kad atsakovas yra nesąžiningas, tačiau nenurodo konkrečių duomenų apie atsakovo ketinimus turimą turtą paslėpti ar perleisti tretiesiems asmenims ar kaip nors kitaip apsunkinti savo turtinę padėtį, siekiant išvengti galbūt jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymo.
 5. Teismas taip pat akcentavo, kad ieškovas yra pareiškęs ieškinį atsakovui dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Kitokio pobūdžio ieškinio reikalavimai atsakovui nėra pareikšti. Ieškovas prašo ne tik areštuoti atsakovui priklausantį turtą už 100 000 Eur, bet ir sustabdyti išieškojimą vykdymo procese. Nesant byloje pareikšto konkretaus ieškinio reikalavimo, susijusio su išieškojimo vykdomojoje byloje vykdymu, teismas sprendė, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės (išieškojimo vykdymo procese sustabdymas) neatitinka ginčijamo materialinio reikalavimo esmės, yra nesusijusios su būsimo teismo sprendimo įvykdymo nagrinėjamoje byloje apsauga (nedarančios įtakos teismo sprendimo įvykdymui), pažeidžia ekonomiškumo, proporcingumo ir teisingumo principus.
 6. Teismas konstatavo, kad nėra prielaidų pripažinti antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinosios sąlygos, t. y. grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui buvimo, todėl ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkino.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9

 1. Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra absoliučiai negaliojanti, nes yra be motyvų, be to, neišspręsti visi reikalavimai. Teismas neišsprendė ieškovo reikalavimo priimti sprendimą už akių.
  2. Pirmosios instancijos teismas nevykdo teisingumo, nesilaiko įstatymų, piktnaudžiauja teise ir nenagrinėjo ieškovo prašyme nurodytų atsakovo įstatymo pažeidimų, vykdant neteisėtą ir nesąžiningą išieškojimą.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Dėl absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas turi teisę peržengti apeliacinio (atskirojo) skundo ribas tik tuo atveju, jeigu to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). CPK įtvirtintai ribotai apeliacijai būdinga tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas (nutartis) tikrinamas pagal byloje jau esančius ir pirmosios instancijos teismo ištirtus ir įvertintus duomenis, tikrinama, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų teismo padarytoms išvadoms pagrįsti, ar juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių ir t. t. Pagal CPK 320 straipsnį apeliacinio (atskirojo) skundo ribas paprastai nustato faktiniai ir teisiniai argumentai, kurių pagrindu ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimo (nutarties) teisėtumas ir pagrįstumas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2013; 2018 m. kovo 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-96-611/2018).
 2. Ieškovas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl visų ieškovo reikalavimų, kad skundžiama nutartis yra be motyvų, ir tai sudaro pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl absoliutaus teismo sprendimo negaliojimo (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 ir 7 punktai).
 3. Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 7 punktą absoliučiu teismo sprendimo negaliojimu pagrindu laikomas atvejis, kai pirmosios instancijos teismas išsprendė ne visus pareikštus reikalavimus ir bylos negalima išskirti CPK 327 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, t. y. perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo tik bylos dalį dėl neišspręstų reikalavimų (CPK 327 straipsnio 2 dalis).
 4. Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad ieškovas pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti atsakovo turto už 100 000 Eur ir sustabdyti išieškojimą vykdymo procese. Šiuos ieškovo reikalavimus pirmosios instancijos teismas išsprendė, juos atmesdamas, todėl atskirojo skundo argumentas, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl visų ieškovo prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareikštų reikalavimų, yra teisiškai nepagrįstas. Pažymėtina, kad skundžiama nutartimi buvo sprendžiamas tik laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, o ne ieškovo ieškinio reikalavimai. Nustačius, kad teismas pasisakė dėl abiejų pareikštų prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareikštų reikalavimų, t. y. dėl atsakovo turto arešto ir išieškojimo veiksmų sustabdymo vykdomojoje byloje, nėra pagrindo konstatuoti CPK 329 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodyto absoliutaus teismo nutarties negaliojimo pagrindo buvimą.
 5. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 6. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiamoje nutartyje išsamiai pasisakyta dėl abiejų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinų sąlygų egzistavimo šiuo konkrečiu atveju, todėl taikyti CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą nėra pagrindo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, ieškinio pagrįstumas išsamiai nėra tiriamas, tik preliminariai nustatoma, ar ieškinys nėra akivaizdžiai nepagrįstas. Ar ieškinys pagrįstas, bus atsakyta išnagrinėjus ginčą iš esmės, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nevertino ieškovo argumentų bei įrodymų, kurie susiję su bylos nagrinėjimo iš esmės dalyku, t. y. pagrįstai nenagrinėjo antstolio civilinės atsakomybės sąlygų. Atsižvelgiant į tai laikyti, kad nutartis yra netinkamai motyvuota, nėra jokio pagrindo.
 7. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.
 8. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovo atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai