Byla e2-4056-266/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėja Zita Gavėnienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškinį atsakovams V. K., uždarajai akcinei bendrovei ,,( - )“ dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

3Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš V. K. subsidiariai su UAB ,,( - )“ Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai 6497,99 Eur žalos atlyginimą; priteisti iš V. K. subsidiariai su UAB ,,( - )“ 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (6497,99 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš V. K. subsidiariai su UAB ,,( - )“ visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovai nepateiks atsiliepimo į ieškinį arba paruošiamojo procesinio dokumento.

4Iš teismui grąžintos pažymos nustatyta, kad atsakovui V. K. skirtus procesinius dokumentus priėmė jo šeimos narys – mama G. K.. Duomenų, kad byloje šeimos nariai turėtų priešingą suinteresuotumą, nėra. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalimi laikytina, kad atsakovui skirti procesiniai dokumentai įteikti 2018-06-29 tinkamai (elektroninės bylos lapas (toliau – e. b. l.), tačiau per nurodytą 14 dienų terminą atsakovas atsiliepimo nepateikė.

5Atsakovei UAB ,,( - )“ skirti procesiniai dokumentai įteikti vadovaujantis CPK 123 straipsnio 4 dalimi, t. y. neįteikus procesinių dokumentų atsakovės UAB ,,( - )“ nurodytu adresu, vadovo nurodytu adresu, procesinis dokumentas 2018-07-09 išsiųstas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo (e. b. .l). Atsakovė UAB ,,( - )“ per nurodytą 14 dienų terminą atsiliepimo nepateikė.

6Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai per nuordytą 14 dienų terminą atsiliepimo nepateikė, o ieškinyje yra pareikštas prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

7Ieškinys tenkintinas.

8Vadovaujantis CPK 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, surašo sutrumpintus motyvus, tai yra atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Nagrinėjamoje byloje iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašo nustatyta, kad atsakovas V. K. yra atsakovės UAB ,,( - )“ vadovas ir vienintelis akcininkas nuo 2016-05-13 (e. b. l.).

10Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos padarymo neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigas elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.245 straipsnio 4 dalis, CK 6.246 straipsnis). Prievolė atlyginti turtinę ir (ar) neturtinę žalą atsakovui kyla konstatavus, kad yra visos deliktinės atsakomybės sąlygos, būtinos tokiai prievolei atsirasti, t. y.: 1) jis neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atliko veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigas elgtis atidžiai ir rūpestingai, 2) yra padaryta turtinė ir (ar) neturtinė žala; 3) yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir kilusių neigiamų padarinių – žalos; 4) žalą padaręs asmuo yra kaltas (išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-09-20 nutartis Nr. 3K-3-351/2011).

11Įsiteisėjusiu Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2018-01-15 nutarimu konstatuota, kad UAB ,,( - )“ vadovas V. K. padarė administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 120 straipsnio 1 dalyje, t. y. vykdydamas atsiskaitymus su kreditoriais, pirmenybę teikė ne valstybei, o kitiems kreditoriams ir tokiu būdu pažeidė CK 6.9301 straipsnyje nustatytą atsiskaitymo grynaisiais ir negryniasiais pinigais eiliškumą bei padarė kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimą. Valstybės biudžetui buvo padaryta žala, nes atsakovas V. K., būdamas UAB ,,( - )“ vadovas ir turėdamas pareigą elgtis rūpestingai ir atsakingai, nemokėjo mokesčių valstybei (atsakovo gauta nauda). Atsakovui nesumokėjus įstatymais nustatytų mokesčių laikotarpiu nuo 2016-11-01 iki 2017-07-31 valstybės biudžetas patyrė 6497,99 Eur žalą. Atsakovo naudos gavimas yra tiesiogiai susijęs su jo įstatyminių pareigų neįvykdymu – neteisėtais veiksmais, kadangi didžioji dalis mokestinės nepriemokos galėjo būti sumokėta, jei būtų buvę laikomasi CK 6.9301 straipsnyje numatytos kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo eilės ir pirmiausia būtų vykdomi atsiskaitymai su ieškove, o ne su kitais kreditoriais. Kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs, kad administraciniu teisės pažeidimu padarytos žalos atlyginimo klausimus reglamentuoja CK normos, nustatančios deliktinę civilinę atsakomybę. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais ir neturtinę žalą, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-05-06 nutartis administracinėje byloje Nr. A-442-750-08). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad dėl atsiskaitymų eiliškumo pažeidimo ieškovas patyrė 6497,99 Eur nuostolį.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad už neįvykdytą mokestinę prievolę pirmiausia atsako pats juridinis asmuo. Neįvykdyta mokestinė prievolė galėtų būti vertinama kaip žala civilinės atsakomybės požiūriu, jeigu būtų nustatyta, kad dėl neteisėtų veiksmų nėra galimybės ją įvykdyti mokesčių įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-12-19 nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-70-976/2017). Nagrinėjamu atveju iš pateiktos bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitos už 2016 metus, nenustatyta, kad atsakovė UAB ,,( - )“ atsiskaitymų metu buvo nepajėgi sumokėti didžiąją dalį mokestinės nepriemokos. CK 2.50 straipsnio 3 dalis numato, kad kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai. Atsižvelgiant į tai, bei į tai, kas išdėstyta, 6497,99 Eur žala priteistina subsidiariai iš atsakovų UAB ,,( - )“ ir V. K. (CK 2.50 straipsnio 3 dalis, CK 6.245 straipsnio 5 dalis, CK 6.263 straipsnio 1 dalis).

13Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, CK 6.210 straipsnio 1 dalimi iš atsakovų subsidiariai priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

14Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktu, ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė atleista, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamoje byloje mokėtinas 146 Eur žyminis mokestis už reikalavimą dėl 6497,99 Eur žalos atlyginimo priteisimo (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis); 38 Eur žyminis mokestis už reikalavimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 80 straipsnio 5 dalis, 7 dalis). Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistinas 184 Eur žyminis mokestis, t. y. po 92 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 5 dalis, 7 dalis, CPK 93 straipsnis) ir lygiomis dalimis 5,82 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, t. y. po 2,91 Eur (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, CPK 93 straipsnis).

15Nagrinėjamoje byloje 2018-06-11 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštas atsakovo V. K. nekilnojamiesiems daiktams, kilnojamiesiems daiktams, o jų esant nepakankamai, areštuotos piniginės lėšos ar turtinės teisės 6497,99 Eur sumai (e. b. l.). Nutartis pateikta antstoliui M. A. vykdyti, kuris 2018-06-20 surašė turto aprašą ir 2018-06-25 priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo (e. b. l.).

16Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, CPK 262 straipsniu, CPK 285 - 287 straipsniais,

Nutarė

17tenkinti ieškinį.

18Priteisti iš atsakovo V. K., a. k. ( - ) subsidiariai su uždarąja akcine bendrove ,,( - )“, įmonės kodas ( - ), ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, naudai 6497,99 Eur (šešis tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt septynis eurus 99 centus) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 6497,99 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-06-11 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti iš atsakovo V. K., a. k. ( - ) valstybės naudai 92 Eur (devyniasdešimt du eurus) žyminio mokesčio ir 2,91 Eur (du eurus 91 centą) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB ,,Citadele“ bankas, banko kodas 72900 arba LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, banko kodas 70440, arba LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800, arba LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filiale, banko kodas 74000, arba LT24 7300 0101 1239 4300, esančią ,,Swedbank“ AB, banko kodas 73000 arba LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB ,,Medicinos bankas“, banko kodas 72300 arba LT74 4010 0510 0132 4763, esančią Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas), banko kodas 40100, arba LT12 2140 0300 0268 0220, esančią Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), banko kodas 21400. Įmokos kodas 5660.

20Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )“, įmonės kodas ( - ), valstybės naudai 92 Eur (devyniasdešimt du eurus) žyminio mokesčio ir 2,91 Eur (du eurus 91 centą) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB ,,Citadele“ bankas, banko kodas 72900 arba LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, banko kodas 70440, arba LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800, arba LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filiale, banko kodas 74000, arba LT24 7300 0101 1239 4300, esančią ,,Swedbank“ AB, banko kodas 73000 arba LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB ,,Medicinos bankas“, banko kodas 72300 arba LT74 4010 0510 0132 4763, esančią Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas), banko kodas 40100, arba LT12 2140 0300 0268 0220, esančią Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), banko kodas 21400. Įmokos kodas 5660.

21Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2018-06-11 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemonės palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

22Išaiškinti, kad atsakovai V. K., uždaroji akcinė bendrovė ,,( - )“ negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Išaiškinti, kad ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėja Zita Gavėnienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 4. Iš teismui grąžintos pažymos nustatyta, kad atsakovui V. K. skirtus... 5. Atsakovei UAB ,,( - )“ skirti procesiniai dokumentai įteikti vadovaujantis... 6. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai per nuordytą 14 dienų terminą... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Vadovaujantis CPK 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už... 9. Nagrinėjamoje byloje iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro... 10. Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl... 11. Įsiteisėjusiu Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2018-01-15 nutarimu... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad už neįvykdytą mokestinę... 13. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, CK 6.210 straipsnio 1 dalimi iš... 14. Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktu, ieškovė atleista nuo... 15. Nagrinėjamoje byloje 2018-06-11 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos... 16. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, CPK 262 straipsniu, CPK 285 - 287... 17. tenkinti ieškinį.... 18. Priteisti iš atsakovo V. K., a. k. ( - ) subsidiariai su uždarąja akcine... 19. Priteisti iš atsakovo V. K., a. k. ( - ) valstybės naudai 92 Eur... 20. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )“, įmonės... 21. Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2018-06-11 nutartimi pritaikytas... 22. Išaiškinti, kad atsakovai V. K., uždaroji akcinė bendrovė ,,( - )“... 23. Išaiškinti, kad ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos...