Byla eB2-2084-324/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei ,,Euromedis“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, uždarosios akcinės bendrovės „Radijo ryšio sistemos“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei ,,Euromedis“,

Nustatė

2ieškovės bankroto bylą prašo iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2, 3, 5 punktuose numatytais pagrindais.

3Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau tekste VMI) nurodo, kad atsakovės įmonės skola valstybės biudžetui susidarė nuo 2016 m. balandžio mėn. ir 2017 m. balandžio 21 d. sudarė 48866,71 Eur. Siekdama išieškoti skolą, ieškovė atsakovės įmonei taikė priverstinio poveikio priemones, tačiau įsiskolinimas nebuvo padengtas. Ieškovės sprendimas dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka buvo perduotas antstoliui A. M.. Antstolis sprendimą grąžino 2017 m. kovo 20 d. su išieškojimo negalimumo aktu, nurodė, kad įmonė turto ir lėšų, į kuriuos būtų galima nukreipti išieškojimą, nėra. Atsakovės įmonė neturi nekilnojamojo turto ir transporto priemonių. Dėl nurodytų aplinkybių mano, kad atsakovės įmonė yra nemoki.

4UAB „Radijo ryšio sistemos“ nurodo, kad su atsakove 2013 m. spalio 19 d. sudarė sutartį Nr. RRS20131019-1, transporto stebėjimo paslaugų teikimo sutartį Nr. RRS20131019-2, kurių pagrindu ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovei radijo ryšio priemones, GPS navigacinius imtuvus, GPS/ GSM transporto valdymo įrangą bei suteikti su ja susijusias transporto stebėjimo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo prekes ir paslaugas priimti ir atsiskaityti pagal ieškovės išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Ieškovė išrašė PVM sąskaitas faktūras, kurių bendra vertė 425,92 ?ur. Tačiau atsakovė vengė atsiskaityti su ieškove. Ieškovė su G. Ž. 2017 m. vasario 9 d. pasirašė skolų išieškojimo paslaugų teikimo sutarties Nr. 20160211/01 priedą Nr. 17A, kurio pagrindu ieškovė suteikė teisę G. Ž. vykdyti skolos išieškojimą, neperimant reikalavimo teisės iš ieškovės. Įsiskolinimas šiuo metu nėra padengtas, atsakovės skola siekia 598,81 Eur. Dėl nurodytų aplinkybių mano, kad ji yra nemoki.

5Atsakovė nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, todėl apie įmonės mokumą spręstina iš ieškovių pateiktų ir teismo surinktų įrodymų.

6Pareiškimai patenkintini.

7VĮ Registrų centro duomenimis, atsakovės įmonė šiuo metu neturi nekilnojamojo turto. Iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad 12 atsakovės turėti automobiliai yra išregistruoti, jų dalyvavimas eisme draudžiamas. Valstybės ir savivaldybės biudžetams atsakovės įmonė skolinga 48866,71 Eur. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, atsakovės įmonė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 2964,83 Eur. Ieškovei UAB „Radijo ryšio sistemos“ atsakovės skola sudaro 598,81 Eur. Iš to darytina išvada, kad ji nevykdo finansinių įsipareigojimų kreditoriams. Antstolis A. M. 2017 m. kovo 20 d. grąžino VMI sprendimą dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka su išieškojimo negalimumo aktu vykdomosiose bylose Nr. 0135/17/00202, kuriame nurodė, kad įmonė turto ir lėšų, į kuriuos būtų galima nukreipti išieškojimą, nėra. Paskutiniai finansinės atskaitomybės dokumentai pateikti už 2016 metus, tuomet atsakovė deklaravo turinti 57 168 Eur vertės turtą, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 49 876 Eur. Pastarieji duomenys rodo, jog atsakovė galėjo būti nemoki jau 2016 metais (per vienerius metus mokėtinos sumos viršijo pusę turto vertės). Išvardintų duomenų pagrindu spręstina, jog atsakovės įmonė šiuo metu neturi realaus turto, o jos skolos kreditoriams sudaro ne mažiau kaip 52430,35 Eur.

8Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį, nagrinėjant bankroto bylas, tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius bei turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, vadovaujantis CPK 2 straipsniu, 7 straipsnio 2 dalimi, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, teismas sprendžia, kad nustatytas UAB „Euromedis“ skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti kreditorių pareiškimus ir iškelti UAB „Euromedis“ bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2, 3, 5 punktai, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė UAB „Rožių slėnis“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys). Atsakovei nepateikus Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, teismas neturi galimybės jų išsiųsti administratoriui pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

9Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291 straipsniu,

Nutarė

10iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Euromedis“, įmonės kodas 301697587, esančiai Valių g. 31, Giedručių k., Šakių r.

11Įmonės bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Rožių slėnis“, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA229.

12Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties įsiteisėjimo tai padaryti pakartotinai.

13Nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo išsiųsti ieškovėms, atsakovei, administratorei.

14Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti apie iškeltą bankroto bylą juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonei, kreditoriams, Lietuvos bankui, jeigu bankroto byla iškelta įmonei, kuri yra Lietuvos banko pagal Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymą skelbiamame sistemų dalyvių sąraše, taip pat jeigu bankroto byla iškelta draudimo įmonei, perdraudimo įmonei, finansų maklerio įmonei, valdymo įmonei, investicinei bendrovei arba akcinei bendrovei, kuri laikoma vertybinių popierių emitentu pagal Vertybinių popierių įstatymą.

15Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pranešti juridinių asmenų registrui apie įsiteisėjusią nutartį iškelti bankroto bylą ir paskirtos administratorės duomenis (vardą, pavardę (pavadinimą), asmens kodą (juridinio asmens kodą), gyvenamąją vietą (buveinę).

16Įpareigoti administratorę per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos raštu pranešti apie įsiteisėjusią nutartį iškelti bankroto bylą kreditoriams, visiems asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems įmonės turtą, Finansų ministerijai, jeigu įmonė yra paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų arba paskolos, kuriai suteikta valstybės garantija, gavėja, mokesčių, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, kredito įstaigoms, finansų maklerio įmonėms ir draudimo įmonėms, aptarnaujančioms šią įmonę, valstybės, savivaldybės bankrutuojančios įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai ar teismams, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstolių kontoroms, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

17Įsiteisėjus teismo nutarčiai, administratorė ne vėliau kaip kitą darbo dieną po įsiteisėjusios nutarties iškelti įmonei bankroto bylą nuorašo gavimo dienos privalo atvykti į bankrutuojančios įmonės buveinę, nurodytą teismo nutartyje iškelti įmonei bankroto bylą, ir organizuoti įmonės turto bei jos dokumentų perėmimą ir apsaugą Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punkte nustatyta tvarka.

18Nustatyti, kad įmonės vadovas privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

19Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

20Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorė turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

21Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovės bankroto bylą prašo iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4... 3. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 4. UAB „Radijo ryšio sistemos“ nurodo, kad su atsakove 2013 m. spalio 19 d.... 5. Atsakovė nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje... 6. Pareiškimai patenkintini.... 7. VĮ Registrų centro duomenimis, atsakovės įmonė šiuo metu neturi... 8. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą... 9. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291... 10. iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Euromedis“, įmonės... 11. Įmonės bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę... 12. Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui... 13. Nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo išsiųsti ieškovėms, atsakovei,... 14. Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti... 15. Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teismo... 16. Įpareigoti administratorę per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti... 17. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, administratorė ne vėliau kaip kitą darbo... 18. Nustatyti, kad įmonės vadovas privalo perduoti administratorei įmonės... 19. Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 20. Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorė turi pateikti... 21. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus...