Byla 2S-134-227/2009

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės pranešėjos Margaritos Dzelzienės, kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės, Laimanto Misiūno,

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko UAB „Lutonė“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 28 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal kreditoriaus UAB „Geras kampas“ pareiškimą skolininkui UAB „Lutonė“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Kreditorius UAB „Geras kampas“ pateikė teismui pareiškimą dėl 7268,38 skolos, 6 % dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2009 m. sausio 28 d. (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 55 Lt žyminio mokesčio ir 357 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti išieškojimo iš UAB „Lutonė“. Pareiškimo užtikrinimui kreditorius prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti skolininko nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, priklausančias skolininkui ir esančias pas skolininką arba trečiuosius asmenis. Nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytinos dėl didelės skolos.

62009 m. sausio 28 d. nutartimi Panevėžio miesto apylinkės teismas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino. Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones – skolininko nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, piniginių lėšų areštą. Nustatė, kad skolos grąžinimo terminas yra suėjęs, tačiau skolininkas sutartinio įsipareigojimo grąžinti skolą nevykdo, iki šiol įsiskolinimo nepadengė, su kreditoriumi neatsiskaitė, todėl nesiėmus ieškinio užtikrinimo priemonių gali pasunkėti teismo sprendimo vykdymas arba vykdymas gali tapti negalimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 145 str.).

7Atskiruoju skundu skolininkas prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 28 d. nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - skolininko piniginių lėšų arešto.

8Nurodo, kad CPK 144 str. 1 d. nustatyta, jog teismas laikinąsias apsaugos priemones gali taikyti tik tuomet, kai jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nesant rimto pagrindo, laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009 m. sausio 28 d. nutartimi pritaikė areštą nekilnojamam, kilnojamam turtui ir piniginėms lėšoms. Šių visų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra nepagrįstas, kadangi nėra būtinumo taikyti jas visas vienu metu. UAB „Lutonė“ turi pakankamai nekilnojamojo, kilnojamojo turto reikalavimui užtikrinti, todėl skolininko piniginių lėšų areštas netikslingas. Piniginės lėšos reikalingos įmonės veiklai vykdyti, vykdyti privalomus mokėjimus darbuotojams, į biudžetą, VSD fondą. Areštavus pinigines lėšas, įmonė patirtų nuostolius, jos veikla būtų sustabdyta.

9Kreditorius pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašo teismo nutartį palikti nepakeistą.

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies (CPK 337 str. 4 p.).

11Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismo taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, t.y. teisingumas reikalauja užtikrinti asmens, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir asmens, kuriam laikinosios apsaugos priemonės taikomos, teisių ir įstatymo saugomų interesų pusiausvyrą. Teismas atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesus bei jų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis proceso normų numatytų priemonių. Teisingumo principas reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, t. y. laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina tikslui pasiekti. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės visuomet yra susiję su tam tikrų apribojimų taikymu atsakovams, CPK 145 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas, be kita ko, reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti būsimo (galimo) teismo sprendimo įvykdymą.

12Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas kreditoriaus prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstai pripažino, kad buvo pagrindas skolininkui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant užtikrinti teismo įsakymo įvykdymą, jeigu kreditoriaus reikalavimai būtų patenkinti. Prašoma priteisti skola yra pakankamai didelė, skolininkas delsia atsikaityti su kreditoriumi. Tai leidžia manyti, kad skolininkas nenori, ar neturi finansinių galimybių atsiskaityti su kreditoriumi. Apeliantas teiginio, jog jis turi pakankamai nekilnojamojo, kilnojamojo turto reikalavimui užtikrinti, įrodymais nepagrindė - CPK 178 str.

13Visgi pripažintina, kad teismas parinkdamas laikinąją apsaugos priemonę ir nenustatydamas eiliškumo, kokį skolininko turtą areštuoti pirmiausia, neatsižvelgė į CPK 145 str. 2 d. įtvirtintą ekonomiškumo principą. Teismas gali panaudoti kelias laikinąsias apsaugos priemones, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė už ieškinio sumą. Ekonomiškumo principas turi užtikrinti, kad, pritaikius laikinąją apsaugos priemonę, nebūtų sutrikdyta įprasta juridinio asmens gamybinė ūkinė veikla.

14Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nurodęs areštuoti skolininko UAB “Lutonė“ nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas 8000 Lt sumai, ir nenustatęs eiliškumo, neatsižvelgė į tai, kad skolininkas yra ūkinę veiklą vykdantis subjektas, kuriam teisės aktai nustato pareigą atsiskaityti su valstybės biudžetu, mokėti įmokas valstybinio socialinio draudimo fondui, darbuotojams mokėti darbo užmokestį. Todėl kreditoriaus reikalavimų įvykdymo užtikrinimui tikslinga pirmiausia areštuoti skolininkui priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o tik jų nesant arba esant mažiau nei areštuotina suma, areštuoti jo pinigines lėšas. Kadangi kreditorius neįvardino konkretaus skolininko turto ir teismui skolininko turtas nežinomas, tai skolininkui priklausantį turtą suras ir aprašys, neviršijant reikalaujamos sumos, kreditoriaus pasirinktas antstolis (CPK 148 str. 4 d.).

15Išaiškinama, kad skolininkas turi teisę prašyti teismo vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita, ar įmokėti reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą, pateikti laidavimo raštą, įkeisti turimą turtą (CPK 146 str. 1 ir 2 d.). Įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės ( CPK 147 str. 3 d. ).

16Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones suvaržė skolininko teises daugiau nei tai buvo reikalinga, nukrypo nuo ekonomiškumo principo, todėl skundžiama Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-01-28 nutartis keistina. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

18Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 28 d. nutarties rezoliucinės dalies pirmąją dalį pakeisti ir ją išdėstyti taip :

19„Kreditoriaus UAB „Geras kampas“, ( - ), naudai areštuoti skolininko UAB „Lutonė“, ( - ), kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus už 8000 Lt sumą, uždraudžiant atsakovui areštuotus daiktus parduoti, įkeisti ar bet kokiu kitu būdu perleisti kitiems asmenims. Skolininkui UAB „Lutonė” neturint areštuotinų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų ar turint jų mažiau kaip už 8000 Lt sumą, areštuoti skolininko pinigines lėšas bendrai 8000 sumai (įskaitant ir areštuotų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų vertę), uždraudžiant skolininkui vykdyti bet kokius atsiskaitymus areštuotomis piniginėmis lėšomis, išskyrus atsiskaitymą su kreditoriumi UAB „Geras kampas“ pagal teismui pateiktą pareiškimą, darbo užmokesčio mokėjimą darbuotojams, privalomus mokėjimus valstybei ir įmokas valstybinio socialinio draudimo fondui“.

20Kitas nutarties dalis palikti nepakeistas.

21Šios nutarties nuorašą nusiųsti Turto arešto aktų registrui.

Proceso dalyviai
2. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. Kreditorius UAB „Geras kampas“ pateikė teismui pareiškimą dėl 7268,38... 6. 2009 m. sausio 28 d. nutartimi Panevėžio miesto apylinkės teismas prašymą... 7. Atskiruoju skundu skolininkas prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės... 8. Nurodo, kad CPK 144 str. 1 d. nustatyta, jog teismas laikinąsias apsaugos... 9. Kreditorius pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašo teismo... 10. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies (CPK 337 str. 4 p.).... 11. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos... 12. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas kreditoriaus prašymą taikyti... 13. Visgi pripažintina, kad teismas parinkdamas laikinąją apsaugos priemonę ir... 14. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nurodęs... 15. Išaiškinama, kad skolininkas turi teisę prašyti teismo vieną laikinąją... 16. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas taikydamas... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 18. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 28 d. nutarties... 19. „Kreditoriaus UAB „Geras kampas“, ( - ), naudai areštuoti... 20. Kitas nutarties dalis palikti nepakeistas.... 21. Šios nutarties nuorašą nusiųsti Turto arešto aktų registrui....