Byla 2A-1026/2011
Dėl finansinio lizingo sutarčių vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Tomui Puzinui,

4atsakovo atstovui adv. Giedriui Murauskui,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Evekas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1523-104/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Evekas“ ieškinį atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SEB lizingas“ dėl finansinio lizingo sutarčių vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7I. Ginčo esmė

8ieškovas UAB „Evekas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „SEB lizingas“ dėl neteisėto ir nepagrįsto finansinio lizingo sutarčių nutraukimo ir prašė pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu atsakovo UAB „SEB lizingas“ atliktą vienašališką Finansinio lizingo sutarčių tarp UAB „Evekas“ ir UAB „SEB lizingas“ nutraukimą. Nurodė, kad buvo nutrauktos 2005-11-25 finansinio lizingo sutartis Nr. K2005-110098, 2005-12-28 finansinio lizingo sutartis Nr. K2005-120115, 2006-02-15 finansinio lizingo sutartis Nr. K2006-020083, 2006-02-15 finansinio lizingo sutartis Nr. K2006-020084, 2006-05-15 finansinio lizingo sutartis Nr. K2006-050042, 2006-08-25 finansinio lizingo sutartis Nr. K2006-080034, 2006-08-25 finansinio lizingo sutartis Nr. K2006-080101, 2006-09-27 finansinio lizingo sutartis Nr. K2006-090146, 2007-01-25 finansinio lizingo sutartis Nr. K2006-120065, 2008-04-24 finansinio lizingo sutartis Nr. K2008-040144, 2005-06-06 skolos perkėlimo sutartis Nr. SPK2005-010058-01, 2007-09-12 finansinio lizingo sutartis Nr. K2007-090078, 2008-03-12 finansinio lizingo sutartis Nr. K2008-020181, 2007-01-25 finansinio lizingo sutartis Nr. K2007-010051 ir Nr. K2007-010069. Atsakovas atsisakė pakeisti šio ieškinio surašymo dienai nebaigtas vykdyti Lizingo sutartis ir pateikė 2009-09-24 ieškovui pranešimą apie ketinimą minėtas Lizingo sutartis nutraukti. Ieškovo teigimu, jo padarytas Lizingo sutarčių pažeidimas neatitinka net keturių iš penkių privalomųjų esminio pažeidimo kriterijų, todėl jis negali būti pripažintas esminiu, o Lizingo sutartys – nutrauktos, nes Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 1 dalis aiškiai apibrėžia, jog sutarčiai nutraukti būtina sąlyga – esminis sutarties pažeidimas, to paties straipsnio 2 dalyje aiškiai apibrėždama penkis kriterijus, kurių visetui esant padarytas sutarties pažeidimas pripažintinas esminiu, tarp jų: ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo numatyti tokio rezultato, ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo, ar sutarties nevykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje, ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi vykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta.

9Atsakovas UAB „SEB lizingas“ atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad nesutinka su ieškovo argumentais, todėl prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas neneigia savo ieškinyje, jog nuo 2009 m. sausio mėnesio pradėjo nebevykdyti savo piniginių prievolių pagal sudarytas 15 Sutarčių, mokėjimo grafikuose nustatyta tvarka. Bendra Sutarčių pagrindu atsakovo lizingo bendrovės įgyto iš pardavėjų ir perduoto naudotis ieškovui turto vertė yra ypatingai didelė (apie 8,6 mln. Lt), o ieškovas nuo pat piniginių prievolių nevykdymo pradžios (2009 m. sausio mėn.) iki šios dienos tuo turtu naudojasi veikloje. Taigi ieškovas įgyvendino savo kaip lizingo gavėjo teises, bet nevykdė pareigų lizingo bendrovei – iki Sutarčių nutraukimo, o po jų nutraukimo iš viso turto negrąžina nesąžiningai. Atsakovas, būdamas turto savininku, negavo lizingo ir išperkamosios nuomos įmokų, o taip pat dėl turto fizinio buvimo pas ieškovą negalėjo disponuoti turtu ir taip kokiu nors būdu amortizuoti bent jau turto nusidėvėjimą ir dėl negaunamų įmokų didėjančius nuostolius. Ieškovas sutarčių nutraukimo dienai būdamas skolingas apie 2,3 mln. Lt bei naudodamas turto už beveik keturgubai didesnę sumą, nei nustatytais terminais, nei per papildomą suteiktą terminą nepadengė pradelstų įsiskolinimų.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 18 d. sprendimu nusprendė ieškovo UAB „Evekas“ ieškinį atsakovui UAB „SEB lizingas“ dėl neteisėto ir nepagrįsto finansinio lizingo sutarčių nutraukimo, atmesti ir priteisė iš ieškovo UAB „Evekas“ valstybės naudai 38940 Lt žyminio mokesčio ir 17,40 Lt pašto išlaidų. Teismas konstatavo, kad ieškovo teiginys, jog jo padarytas Lizingo sutarčių pažeidimas neatitinka CK 6.217 str. nurodytų privalomųjų esminio pažeidimo kriterijų, yra nepagrįstas, nes Finansinio lizingo ir išperkamosios nuomos sutarčių Bendrosios dalies 18 skyrius „Sutarties nutraukimas“ nustato atsakovo UAB „SEB lizingas“ teisę vienašališkai nutraukti lizingo sutartį anksčiau termino, esant bent vienai iš šiame skyriuje nurodomų sąlygų, kurių kiekviena laikoma esminiu sutarties sąlygų pažeidimu. Sutarčių 18.1.3 punktas nurodo vienašališko sutarties nutraukimo atvejį – kuomet lizingo gavėjas daugiau kaip 20 dienų nuo nustatomos mokėjimo dienos nesumoka bet kokių jam pagal sutartį tenkančių mokėjimų (įskaitant delspinigius ir baudas). Sudarant finansinio lizingo sutartis ieškovo ir atsakovo valia dėl sutarčių nutraukimo pagrindų ir tvarkos buvo suderinta, taigi ieškovas buvo informuotas ir pats išreiškęs sutikimą, be kita ko ir su UAB „SEB lizingas“ sutartine teise vienašališkai nutraukti lizingo sutartį ieškovui ilgiau nei sutartyje nustatytą laikotarpį uždelsus mokėti įmokas. Ši sutarties nuostata atitinka ir CK 6.217 str. 5 d.

12Teismas sutiko su atsakovo teiginiu, kad lizingo teisinių santykių esmė yra ta, kad lizingo gavėjui yra perduodamas naudotis ir valdyti lizingo davėjo (šioje byloje atsakovo) įsigytas nuosavybės teise turtas už tai, kad lizingo gavėjas sutarta tvarka moka periodines įmokas (CK 6.657 str. 1 d.). Akivaizdu, kad savalaikis periodinių įmokų mokėjimas lizingo davėjui (atsakovui lizingo bendrovei) yra esminė lizingo sandorio tinkamo vykdymo sąlyga. Atitinkamai yra ir išperkamosios nuomos atveju. Tai patvirtino ir abi šalys, lizingo sutartyse nustatydamos esminį sutarties pažeidimą – uždelsimą mokėti įmokas daugiau nei 20 kalendorinių dienų, kas lizingo davėjui suteikia teisę vienašališkai nutraukti lizingo sutartį dėl jos esminio pažeidimo iš lizingo gavėjo pusės (Lizingo sutarčių bendrosios dalies 18 punktas). Taigi, tinkamas lizingo gavėjo (taip pat ir ieškovo UAB „Evekas“ pagal jo sudarytas sutartis) sutartinių teisių ir pareigų realizavimas vyksta naudojantis lizinguojamu turtu ir laiku mokant už tai periodines lizingo įmokas.

13Teismas pabrėžė, kad tarp šalių nėra ginčo dėl aplinkybės, jog ieškovas nuo 2009 m. sausio mėnesio pradėjo nebevykdyti savo piniginių prievolių pagal sutartis mokėjimo grafikuose nustatyta tvarka taip pat nėra ginčo dėl nesumokėtų įmokų sumos - skola pagal neapmokėtas sąskaitas siekė 2,3 mln. Lt. Tai reiškia, kad atsakovas, kaip nukentėjusioji šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarčių, o pagal lizingo sutarčių esmę griežtas prievolių sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės.

14Teismas nurodė, kad byloje nėra jokių įrodymų, jog ieškovas yra pajėgus toliau vykdyti sutartis, todėl neaišku, kokius teisėtus savo interesus ir kokio teisėto rezultato siekia ieškovas, ginčydamas sutarčių nutraukimą kaip neteisėtą. Ieškovui neįstengiant vykdyti sutarčių, atsakovo patiriama žala (įsiskolinimas ir turto nusidėvėjimas) tik augs, tuo sukeliant kreditoriui papildomų apsunkinimų savo teisėms ginti. Be to, ieškovo prašomas sutarčių nutraukimo pripažinimas neteisėtu ir pasekminis jų galiojimo atsinaujinimas neišsprendžia šiai dienai susidariusios skolos (apie 2,3 mln. Lt), kuri nagrinėjama kitoje civilinėje byloje. Priešingai, negu teigia ieškovas, byloje nustatyti visi esminio sutarties pažeidimo kriterijai.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Ieškovas UAB „Evekas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovo UAB „Evekas“ ieškinį tenkinti. Ieškovas apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

171. Sprendime neatsižvelgta į tai, jog atsakovas būdamas užsitikrinęs savo teisių ir teisėtų interesų realizavimą (gynimą), netinkamai bendradarbiavo su ieškovu, siekiant vykdyti Lizingo sutartis pasikeitusiomis sąlygomis (rebus sic stantibus), taip pat nesiėmė visų įmanomų priemonių, siekiant išsaugoti Lizingo sutartis, tuo pažeidžiant ir favor contractus principą, todėl nebuvo faktinio ir įstatyminio pagrindo Lizingo sutarčių nutraukimui, o sprendimas pripažintinas neteisėtu ir nepagrįstu.

182. Atsakovas, būdamas finansų įstaiga, ne tik galėjo, tačiau ir privalėjo stebėti visas galimas sandorių vykdymo rizikas, jas vertinti, valdyti bei mažinti (FĮĮ 31 str. 1 d. 2 p.). t.y. turėtų prisiimti bent dalį atsakomybės už pasaulinės ekonominės - finansinės krizės padarinius. Atsakovas turėjo daugiau galimybių anksčiau pastebėti pasaulinės ekonominės krizės požymius, nei ieškovas, taip pat atsakovas turėjo ir turi įstatyminę pareigą tai atlikti.

193. Lizingo sutarčių nutraukimo pagrindu atsakovo nurodomas pažeidimas neturi daugumos CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytą požymių, karių visetas leistų jį kvalifikuoti esminiu, todėl nebuvo faktinio ir įstatyminio pagrindo Lizingo sutarčių nutraukimui, o sprendimas pripažintinas neteisėta ir nepagrįstu.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas, prašo apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad apelianto ir atsakovo sudarytose sutartyse buvo nustatyta eilė atvejų, kuriems esant šalių valia konstatuojamas esminis sutarties pažeidimas (CK 6.217 str. 5 d.) ir įmanomas vienašalis sutarčių nutraukimas. Sutartys su apeliantu buvo nutrauktos tiksliai laikantis sutartyse nustatytos tvarkos ir sąlygų.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,

22teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacinis skundas netenkintinas.

24Ginčas tarp šalių kilo dėl finansinio lizingo sutarčių nutraukimo.

25Apelianto teigimu, atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai nutraukė tarp šalių sudarytas finansinio lizingo sutartis.

26Atsakovas nurodo, kad apeliantas nevykdė įsipareigojimų prisiimtų finansinio lizingo sutartimis, todėl buvo pagrindas minėtas sutartis vienašališkai nutraukti.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 320 str.). Byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų (CPK 320 str. 2 d.).

28Kaip minėta, apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, savo apeliacinį skundą grindžia iš esmės tomis pačiomis aplinkybėmis, kaip ir ieškinį. Šios aplinkybės buvo tinkamai išnagrinėtos pirmosios instancijos teismo ir padarytos pagrįstos išvados. Apelianto apeliacinio skundo argumentas apie jo veiklą, jo vykdomus užsakomuosius ir tarptautinius pervežimus, sutarčių pakeitimų projektus nėra šio konkretaus ginčo nagrinėjimo dalykas, todėl teisėjų kolegija jų neaptaria.

29Apeliantas tiek ieškinio pareiškime, tiek ir apeliaciniame skunde nurodo, kad nebuvo esminio lizingo sutarčių pažeidimo, todėl atsakovui nebuvo pagrindo nutraukti lizingo sutartis. Šiuos savo teiginius grindžia finansinės krizės buvimu, bei tuo, kad visas krizės pasekmes turėjo numatyti atsakovas, nes jis būdamas finansų įstaiga ne tik galėjo, tačiau ir privalėjo stebėti visas galimas sandorių vykdymo rizikas, jas vertinti, valdyti bei mažinti. Todėl mano, kad dalį atsakomybės už pasaulinės ekonominės-finansinės krizės padarinius turi prisiimti atsakovas. Kitaip tariant, apelianto teigimu, dėl to, kad jis nevykdė lizingo sutarčių, faktiškai yra atsakovo kaltė.

30Teisėjų kolegija negali sutikti su tokiais apelianto argumentais. Apelianto ,,deklaracijos“ dėl pasaulinės ekonominės-finansinės krizės neturėtų būti nagrinėjamos šio konkretaus ginčo kontekste, nes ginčas apima daug siauresnes ribas.

31Kolegija sutinka su teiginiais dėl susidariusių ekonominių sunkumų, tačiau tie sunkumai vienodai palietė tiek apeliantą, tiek ir atsakovą. Dėl susidariusios nepalankios ekonominės situacijos, dėl kurios apeliantas negalėjo tinkamai vykdyti sutartinių įsipareigojimų, nėra jokios atsakovo kaltės.

32Kaip minėta, ekonominiai sunkumai palietė visus ūkio subjektus, tačiau tai nebuvo pagrindas nevykdyti sutartinių įsipareigojimų. Apeliantas teisingai nurodo, kad įstatymų leidėjas teikia prioritetą sutarties vykdymui, o ne jos nutraukimui, kad šalys turi siekti išsaugoti sutartį, jeigu tai yra įmanoma. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad ne atsakovas, o apeliantas nevykdė sutartinių įsipareigojimų pagal lizingo sutartis (ginčo sutartis). Todėl, visų pirma, jis turėjo rūpintis bei ieškoti įvairių variantų kaip vykdyti sutartis, o ne laukti pasiūlymų iš atsakovo.

33Byloje nėra įrodymų, kad apeliantas siūlė realius bendradarbiavimo variantus, kurie tenkintų abi šalis ir būtų galima tinkamai vykdyti ginčo sutartis.

34Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad apeliantas pilnai negalėjo vykdyti ginčo sutarčių nuo 2009 m. sausio mėn. Lizingo sutarčių nutraukimo dienai, t. y. 2009-10-02, apeliantas buvo skolingas atsakovui 2,3 mln. Lt. Paskutinis mokėjimas 72000 Lt buvo atliktas 2009-08-14.

35Pagal CK 6.217 str. 1 d. šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Antroje šio straipsnio dalyje yra nustatyti kriterijai, į kuriuos turi būti atsižvelgiama nustatant ar sutarties pažeidimas yra esminis ar ne. Kiekviena iš nurodytų sąlygų laikoma esminiu sutarties pažeidimu. Penktoje šio straipsnio dalyje yra nustatyta, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais.

36Bylos medžiaga yra patvirtinta, kad apeliantas, sutartimis nustatytais terminais tinkamai neįvykdė savo įsipareigojimų, t. y. laiku nemokėjo ginčo sutartyse nustatytų įmokų (sut. 18.1.3 p.). Kaip vienas iš pagrindų atsakovui vienašališkai nutraukti sutartį yra nustatyta, kad jeigu klientas ilgiau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo mokėjimo dienos nesumoka bet kokių pagal sutartį jam tenkančių mokėjimų. Kad apeliantas nuo 2009 m. sausio mėn. pilnai nesumokėdavo mokėjimų pagal sutartis patvirtina byloje esantys įrodymai. Atsakovas sutartis nutraukė 2009-10-02, t. y. praėjus devyniems mėnesiams nuo apelianto netinkamo sutarčių vykdymo. Todėl teigti, kad atsakovas neturėjo pagrindo nutraukti sutartis, ir kad jas nutraukė neteisėtai, nėra pagrindo.

37Apelianto teiginiai dėl atsakovo, kaip finansinės įstaigos atsakomybės, taip pat niekuo nepagrįsti.

38Abi šalys yra ūkio subjektai turintys pakankamos patirties sudarant įvairius sandorius. Pats apeliantas nurodo, kad bendrovė įsteigta prieš 13 metų, daugelį metų yra Lietuvos vežėjų asociacijos narė, vykdo tarptautinius pervežimus ir pan. Taigi, apeliantas yra pakankamai patyręs ūkio subjektas ir nėra pagrindo jį laikyti silpnesne bylos šalimi.

39Šalys sutartis sudarė laisva valia, o kad pasikeitus ekonominei situacijai apelianto padėtis pablogėjo, dėl to nėra atsakovo kaltės. Kaip jau buvo minėta, pats apeliantas turėjo dėti visas pastangas pakeisti sutartis taip, kad jų vykdymas būtų naudingas abiems šalims, o ne vien jam.

40Be to, apeliantas nepateikė jokių konkrečių įrodymų, kad jis ateityje galėtų vykdyti ginčo sutartis, kokiu būdu galėtų padengti jau susidariusį 2,3 mln. Lt įsiskolinimą ir toliau mokėti nustatytus mokėjimus. Apeliantas iki šiol naudojasi lizingo objektais, tačiau jokių variantų padengti įsiskolinimui pagal lizingo sutartis nepateikė.

41Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo jam naikinti.

42CPK 93 str. pagrindu paskirstomos bylinėjimosi išlaidos. Apeliantui Vilniaus apygardos teismo 2011-03-29 nutartimi buvo atidėtas žyminio mokesčio 30000 Lt sumokėjimas iki teismo sprendimo priėmimo, todėl nurodyta žyminio mokesčio suma iš apelianto priteistina į valstybės biudžetą.

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

44Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

45Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės ,,Evenkas“ (į.k. 134976941) į valstybės biudžetą 30000 Lt (trisdešimt tūkstančių litų) žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Tomui Puzinui,... 4. atsakovo atstovui adv. Giedriui Murauskui,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 7. I. Ginčo esmė... 8. ieškovas UAB „Evekas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 9. Atsakovas UAB „SEB lizingas“ atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 18 d. sprendimu nusprendė ieškovo... 12. Teismas sutiko su atsakovo teiginiu, kad lizingo teisinių santykių esmė yra... 13. Teismas pabrėžė, kad tarp šalių nėra ginčo dėl aplinkybės, jog... 14. Teismas nurodė, kad byloje nėra jokių įrodymų, jog ieškovas yra pajėgus... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Ieškovas UAB „Evekas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m.... 17. 1. Sprendime neatsižvelgta į tai, jog atsakovas būdamas užsitikrinęs savo... 18. 2. Atsakovas, būdamas finansų įstaiga, ne tik galėjo, tačiau ir privalėjo... 19. 3. Lizingo sutarčių nutraukimo pagrindu atsakovo nurodomas pažeidimas neturi... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas, prašo apeliacinį skundą... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,... 22. teisiniai argumentai ir išvados... 23. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 24. Ginčas tarp šalių kilo dėl finansinio lizingo sutarčių nutraukimo.... 25. Apelianto teigimu, atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai nutraukė tarp šalių... 26. Atsakovas nurodo, kad apeliantas nevykdė įsipareigojimų prisiimtų... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 28. Kaip minėta, apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo... 29. Apeliantas tiek ieškinio pareiškime, tiek ir apeliaciniame skunde nurodo, kad... 30. Teisėjų kolegija negali sutikti su tokiais apelianto argumentais. Apelianto... 31. Kolegija sutinka su teiginiais dėl susidariusių ekonominių sunkumų, tačiau... 32. Kaip minėta, ekonominiai sunkumai palietė visus ūkio subjektus, tačiau tai... 33. Byloje nėra įrodymų, kad apeliantas siūlė realius bendradarbiavimo... 34. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad apeliantas pilnai negalėjo vykdyti... 35. Pagal CK 6.217 str. 1 d. šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis... 36. Bylos medžiaga yra patvirtinta, kad apeliantas, sutartimis nustatytais... 37. Apelianto teiginiai dėl atsakovo, kaip finansinės įstaigos atsakomybės,... 38. Abi šalys yra ūkio subjektai turintys pakankamos patirties sudarant įvairius... 39. Šalys sutartis sudarė laisva valia, o kad pasikeitus ekonominei situacijai... 40. Be to, apeliantas nepateikė jokių konkrečių įrodymų, kad jis ateityje... 41. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 42. CPK 93 str. pagrindu paskirstomos bylinėjimosi išlaidos. Apeliantui Vilniaus... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 44. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 45. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės ,,Evenkas“ (į.k. 134976941) į...