Byla B2-4995-302/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „802Live“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Noble Group“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „802Live“,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Noble Group“ prašo iškelti atsakovui UAB „802Live“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „LAUTUS verslo sprendimai“. Nurodė, jog ieškovas yra atsakovo kreditorius, kadangi pagal 2011-11-28 reikalavimo teisės perleidimo sutartį perėmė reikalavimo teisę į UAB „802Live“ 1 140,83 Lt sumai iš UAB „Mineraliniai vandenys“. Atsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, iki šiol skolos nesumokėjo, todėl, ieškovo manymu, yra galimai nemokus.

4Atsakovas UAB „802Live“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Atsakovui UAB „802Live“ keltina bankroto byla.

6LR ĮBĮ 9 str. 5 d. numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą arba 2) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

7Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo iškelti atsakovui bankroto bylą tuo pagrindu, jog atsakovas neatsiskaito su ieškovu. LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 5 str. 1 d. 1 p. numatyta, kad kreditorius turi teisę pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų.

8LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p. numato, kad įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.), ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Kaip matyti iš viešųjų registrų, atsakovo įmonė registruota juridinių asmenų registre 2010-07-13, tačiau finansinės atskaitomybės dokumentų nėra pateikusi, teismui atsakovas taip pat nepateikė įmonės finansinių dokumentų, kreditorių ir skolininkų sąrašų. Nekilnojamojo turto įmonė neturi, turi vieną transporto priemonę – BMW 318, kurios gamybos metai 1992. VSDFV Vilniaus skyrius pateikė informaciją, kad skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2012-08-08 dienai sudaro 2 987,10 Lt, ji susidarė nuo 2011 m. rugsėjo mėn., 2012-08-06 dienai įmonė valstybės ir savivaldybės biudžetams ir valstybės pinigų fondams nėra skolinga, atsakovas skolingas ieškovui 1 140,83 Lt pagal 2011-11-28 reikalavimo teisės perleidimo sutartį, sudarytą su UAB „Mineraliniai vandenys“ (b.l. 15-19) bei 141,36 Lt delspinigių ir 414,12 Lt skolos išieškojimo išlaidų (b.l. 9-10).

10Esant nustatytoms aplinkybėms apie įmonės turimus įsiskolinimus bei turtinę padėtį, darytina išvada, kad įmonei keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.), kadangi nėra duomenų, jog įmonė vykdo ūkinę veiklą, gauna iš jos pajamų, ir nėra pagrindo manyti, kad ji turės galimybių padengti susidariusį įsiskolinimą kreditoriams ar sugebės ateityje atstatyti savo mokumą.

11Iškėlus atsakovui bankroto bylą, skirtinas administratorius. Ieškovas pateikė administratoriaus UAB „LAUTUS verslo sprendimai“ kandidatūrą. Administratorius UAB „LAUTUS verslo sprendimai“ atitinka LR Įmonių bankroto įstatymo nustatytus reikalavimus, sutinka administruoti UAB „802Live“, jo kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie LR Ūkio ministerijos (b.l. 25-28, 32, 41), todėl teismas jį skiria UAB „802Live“ bankroto administratoriumi (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 282 str. 2 d. 4 p., LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 9 str. 4, 5 d., 10 str.,

Nutarė

13iškelti bankroto bylą UAB „802Live“ (j.a.k. 302528280 buveinės adresas: Pramonės g. 97, Vilnius).

14Paskirti įmonės bankroto administratoriumi UAB „LAUTUS verslo sprendimai“ (j.a.k. 120943066, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 172).

15Areštuoti visą atsakovo UAB „802Live“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose, iki nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., o šiai nutarčiai įsiteisėjus – veiksmus, numatytus šio įstatymo 10 str. 7 d. 8 p.

17Įpareigoti administratorių surinkti ir nedelsiant pateikti teismui informaciją apie kituose teismuose nagrinėjamas bylas, kuriose bankrutuojančiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, taip pat baudžiamąsias bylas, kuriose bankrutuojančiai įmonei pareikšti kreditorių civiliniai ieškiniai, apie baudžiamosiose bylose areštuotą bankrutuojančios įmonės turtą, taip pat apie antstolių kontoras, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

18Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo.

19Nustatyti 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės savininkas privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Įpareigoti administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą su lėšų suma, kurią administratorius turės teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.

21Įpareigoti administratorių sudaryti ir pateikti teismui tvirtinti visų įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ir pavesti jam sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

22Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas UAB „Noble Group“ prašo iškelti atsakovui UAB „802Live“... 4. Atsakovas UAB „802Live“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 5. Atsakovui UAB „802Live“ keltina bankroto byla.... 6. LR ĮBĮ 9 str. 5 d. numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas... 7. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo iškelti atsakovui bankroto bylą tuo... 8. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p. numato, kad įmonės nemokumas yra... 9. Kaip matyti iš viešųjų registrų, atsakovo įmonė registruota juridinių... 10. Esant nustatytoms aplinkybėms apie įmonės turimus įsiskolinimus bei... 11. Iškėlus atsakovui bankroto bylą, skirtinas administratorius. Ieškovas... 12. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 282 str. 2 d. 4 p., LR Įmonių bankroto... 13. iškelti bankroto bylą UAB „802Live“ (j.a.k. 302528280 buveinės adresas:... 14. Paskirti įmonės bankroto administratoriumi UAB „LAUTUS verslo sprendimai“... 15. Areštuoti visą atsakovo UAB „802Live“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį... 16. Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto... 17. Įpareigoti administratorių surinkti ir nedelsiant pateikti teismui... 18. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per... 19. Nustatyti 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per... 20. Įpareigoti administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti... 21. Įpareigoti administratorių sudaryti ir pateikti teismui tvirtinti visų... 22. Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...