Byla I-159-320/2011
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja I.Varžinskienė, susipažinusi su V.S. skundu atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Panevėžio apygardos administraciniame teisme gautas V.S. skundas, kuriuo prašoma įpareigoti atsakovą jam pateikti kukurūzų pasėliams laukinių gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo dokumentus.

3Kėdainių rajono savivaldybės Laukinių gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškams, vandens telkiniams ir hidrotechnikos įrenginiams komisija (toliau- Komisija) 2010-03-15 apskaičiavo V.S. kukurūzų pasėliams laukinių gyvūnų padarytą žalą. Nesutikdamas su šiuo paskaičiavimu, pareiškėjas 2010-03-31 kreipėsi į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją, prašydamas perskaičiuoti padarytą žalą. Komisija 2010-04-21 perskaičiavo žalą, šį perskaičiavimą įformindama V.S. kukurūzų pasėliams laukinių gyvūnų padarytos žalos kompromisiniu variantu. Kaip matyti iš atsakovo 2011-02-22 rašto, 2010-04-21 žalos perskaičiavimo aktas yra galutinis žalos perskaičiavimo aktas.

4Pareiškėjas 2010-05-20, 2010-07-27 ir 2010-09-16 prašymais kreipėsi į atsakovą, prašydamas pateikti galiojantį kukurūzų pasėliams laukinių gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo aktą, laikydamas, kad žala galutinai nepaskaičiuota ir galutinis žalos apskaičiavimo aktas jam nepateiktas.

5LR ABTĮ 33 str. 2 d. nurodo, kad tuo atveju, jeigu viešojo administravimo subjektas vilkina atitinkamo klausimo nagrinėjimą ir nustatytu laiku jo neišsprendžia, toks neveikimas (vilkinimas) gali būti apskųstas per du mėnesius nuo tos dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas klausimo išsprendimo laikas.

6LR viešojo administravimo įstatymo 14 str. nustato, kad asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles. LR Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr.875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 30 p. nustato, kad asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo dienos. Todėl skundo administraciniam teismui padavimo terminas skaičiuotinas nuo 2010-06-18, t.y. po dvidešimties darbo dienų nuo pareiškėjo pirmojo kreipimosi (2010-05-20) išduoti galiojantį (naują) žalos apskaičiavimo aktą. Pareiškėjas per 2 mėnesius nuo šios datos į apygardos administracinį teismą nesikreipė, į Panevėžio apygardos administracinį teismą jis kreipėsi tik 2011-03-28 (pagal pašto žymą), t.y. praleidęs terminą skundui paduoti.

7Pareiškėjas atnaujinti praleisto termino neprašo. Esant tokioms aplinkybėms, skundas atsisakytinas priimti ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui. Atkreiptinas pareiškėjo dėmesys, kad sutinkamai su LR ABTĮ 34 str., teismas gali spręsti termino atnaujinimo klausimą, kartu su skundu padavus prašymą atnaujinti praleistą terminą, nurodžius svarbias termino praleidimo priežastis bei pateikus tą įrodančius dokumentus.

8Teisėja, vadovaudamasis LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str.2 d.8 p.,

Nutarė

9atsisakyti priimti V.S. skundą atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo pateikti kukurūzų pasėliams laukinių gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo dokumentus.

10Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti pareiškėjui skundą su priedais.

11Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vyriausiajam administraciniam teismui per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo, paduodant skundą šiame teisme.

Proceso dalyviai