Byla 2-695-883/2014
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės vaiko globos ir globos vietos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus skyrimo, išlaikymo priteisimo; trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų Balčiūnų šeimyna ,,Aušrinė“

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė,

2sekretoriaujant O. B., dalyvaujant ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei I. Š., trečiajam asmeniui Balčiūnų šeimynos ,,Aušrinė“ atstovei B. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei S. V. dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės vaiko globos ir globos vietos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus skyrimo, išlaikymo priteisimo; trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų Balčiūnų šeimyna ,,Aušrinė“, ir

Nustatė

3Ieškovas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei S. V., prašydamas: neterminuotai apriboti motinos valdžią S. V., gim. 1992-12-07, dukters S. V., gim. 2010-03-05, atžvilgiu; nustatyti S. V. nuolatinę globą; paskirti Balčiūnų šeimyną „Aušrinė", įmonės kodas 302529343, S. V. globėju ir turto administratoriumi; nustatyti S. V. globos vietą adresu: ( - ); priteisti iš S. V. išlaikymą dukrai po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo dienos iki vaiko pilnametystės(1 – 5 b. l.).

4Ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir paaiškino, kad atsakovė S. V. yra įrašyta į asmenų, neturinčių nuolatinės gyvenamosios vietos sąrašą. Nuo 2007-11-30 ji gyveno Kuršėnų vaikų globos namuose, 2010-03-05 pagimdė dukrą S. V.. S. V. būnant nepilnametei ir išreiškus norą auginti dukrą, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-19 įsakymu Nr. A-333 Z. J. nuo 2010-03-20 iki 2010-12-07 buvo paskirta S. V. globėja, vėliau Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010-09-03 nutartimi Z. J. paskirta S. V. rūpintoja bei turto administratore. S. V. 2010-12-07 tapus pilnamete ir prasidėjus konfliktams su Z. J., ji išsikėlė gyventi į Sereikių kaimą, kur pastoviai buvo girtaujama, nesirūpinama vaiku, netvarkomi kambariai. Vaiko globos organizavimo komisijos 2011-06-21 posėdyje (toliau-VGOK) S. V. svarstyta dėl girtavimo ir vaiko nepriežiūros ir įspėta dėl dukters nepriežiūros. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-05-20 įsakymu Nr. A-671 (8.1) S. V. šeima buvo įrašyta į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos, nepakankamos vaiko priežiūros, nustatyti socialiniai poreikiai ir skirtos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo namuose paslaugos. Vaiko globos organizavimo komisijos 2011-06-21 posėdyje S. V. buvo svarstyta dėl girtavimo ir vaiko nepriežiūros ir pakartotinai įspėta. Nuo 2011-11-23 S. V. prašymu nepilnametė dukra S. V. apgyvendinta Balčiūnų šeimynoje, nustačius laikiną globą ir paskyrus Balčiūnų šeimyną „Aušrinė" mergaitės globėju.

5Nuo 2012-06-25 iki 2012-12-31 S. V. šeimai buvo teikiamos konsultavimo, informavimo ir bendravimo paslaugos, tačiau S. V. gyvenime neįvyko jokių teigiamų pokyčių, nes S. V. nei įpareigojimų, nei įsipareigojimų nevykdė, nesiregistravo darbo biržoje, nesitvarkė dokumentų, pragyveno iš atsitiktinių uždarbių, jos namuose buvo girtaujama, globojamos dukters nelankė, prašė tęsti laikinąją globą ir sutiko, kad dukra visam laikui liktų gyventi pas globėjus Balčiūnų šeimynoje, taip pat sutiko, kad jai būtų apribota motinos valdžia. Šiuo metu S. V. susilaukė antro kūdikio, kuriam neturi būtiniausių daiktų reikalingų kūdikio auginimui, malkų žiemai, nuolatos gaunama informacija apie sugyventinių girtuokliavimą. S. V. su VTAS bei seniūnijų darbuotojais bendrauja nenoriai arba išvis nebendrauja, kviečiama dažniausiai neatvyksta, taikomos priemonės bei teikiama socialinės darbuotojos pagalba - neveiksmingos, ne kartą keitė gyvenamąją vietą bei sugyventinius. Iki dukters paėmimo ir po to, S. V. šeimoje buvo nuolat nesudarytos tinkamos gyvenimo ir buities sąlygos, netvarka kambariuose, ji nenori pati rūpintis dukra S.

6Atsakovei S. V. apie teismo posėdį pranešta (101 b. l.), tačiau į teismo posėdį neatvyko, o pateikė prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, nes augina kūdikį ir neturi kur jo palikti. Prašyme nurodė, kad sutinka su Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinio reikalavimais (103 b. l.).

7Trečiasis asmuo Balčiūnų šeimyna „Aušrinė" atsiliepime į ieškinį ir šeimynos dalyvis B. B. posėdžio metu nurodė, kad sutinka su ieškiniu dėl neterminuoto motinos valdžios S. V. apribojimo, nuolatinės globos, globos vietos S. V. nustatymo ir Balčiūnų šeimynos „Aušrinė" paskyrimo vaiko globėju ir turto administratoriumi. Paaiškino, kad S. V. globojama nuo 2011-11-23 ir per tą laiką jos mama S. V. dukrą aplankė 3 kartus, o telefonu domėjosi iki 10 kartų ir daugiau nei prieš metus laiko S. V. domėjimasis dukra nutrūko. Mergaitė yra pripratusi prie visų šeimynos narių, tarp jų yra artimas ryšys. Teigia, kad S. niekada nėra paklaususi apie mamą, nes mama ir tėčiu vadina šeimynos globėjus Birutę ir V. B.. Tiek B. B., tiek jos vyras V. B. bei vaikai, kuriems yra daugiau nei 16 metų, S. Z., Brigita ir K. K. sutinka, kad Saulė gyventų jų šeimynoje.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė S. V. yra S. V., motina, gimimo liudijime įrašo apie tėvą nėra (12 - 13 b. l.). Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-05-20 įsakymu Nr. A-671 (8.1) S. V. šeima įrašyta į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos, nepakankamos vaiko priežiūros (25 b. l.). Atsakovės S. V. prašymu Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-25 įsakymu Nr. A-1604 dukrai S. V. nustatyta laikinoji globa nuo 2011-11-23, paskiriant globėją Balčūnų šeimyną ,,Aušrinė“ ir ten pat nustatant S. V. globos vietą (51 b. l.).

10Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų (Šiaulių rajono savivaldybės Meškuičių seniūnijos tarnybinių pranešimų, šeimos aplankymo aktų, Šiaulių rajono savivaldybės Vaiko globos organizavimo komisijos posėdžio protokolų, Joniškio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus šeimos aplankymo aktų, 35 - 50 b. l.), ieškovo ir trečiojo asmens atstovių paaiškinimų, su atsakove S. V. buvo ir tebėra atliekamas pastovus socialinis darbas, padedant nustatyti socialinius poreikius, skirtos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo namuose paslaugos, nes šeimoje konstatuotos problemos – asocialus gyvenimo būdas, piktnaudžiavimas alkoholiu, vaiko nepriežiūra, nedarbas, nesirūpinimas buitimi. Dėl šių priežasčių S. V. šeima įrašyta į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, o dukrai S. V. nustatyta laikinoji globa, jos globėja paskiriant Balčiūnų šeimyną ,,Aušrinė“ (51 b. l.). S. V. 2013-11-20 susilaukė antro kūdikio (85 b. l.), gyvena su sugyventiniu, tačiau ir toliau nekeičia savo gyvenimo būdo, nesirūpina tinkamomis šeimos gyvenimo sąlygomis. Atsakovė pateikė teismui prašymą, kuriame nurodo, kad dukra Saule pasirūpinti negali, pati jos auginti nenori, sutinka, kad jai būtų apriboti motinos valdžia ir dukros Saulės globėjais paskirta Balčiūnų šeimyna ,,Aušrinė“ (103 b. l.).

11Byloje esantys rašytinai įrodymai ir šalių paaiškinimai patvirtina, kad atsakovė S. V. nesirūpina dukra S. V., nesidomi jos gyvenimu ir jos nelanko, taip pat neteikia jai išlaikymo. Pati sutinka, kad jai būtų apribota motinos valdžia, nes nesugeba tinkamai pasirūpinti savo dukra.

12Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d., nurodant, kad tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu ir kita, tai reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams tėvų valdžios ribojimą. LR CK 3.155 str. nurodyta, kad tėvų valdžios turinį sudaro tai, kad vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi, bei tai, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, nesant objektyvių priežasčių, dėl kurių tėvai negalėtų įgyvendinti tėvų valdžios, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą. Pažymėtina, kad tėvų valdžia gali būti apribota nustačius bent vieną iš CK 3.180 str. 1 d. nurodytų aplinkybių. Taigi, nėra reikalaujama, kad visais atvejais būtų konstatuojamas piktnaudžiavimas tėvų valdžia, žiaurus elgesys su vaikais ir kt. Tėvų valdžiai apriboti pakanka vien to fakto, kad tėvai nevykdo savo pareigos rūpintis vaikais. Kitaip tariant, prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principas (CK 3.3 str.) reikalauja, kad teismas ir kitos valstybės institucijos taikytų įstatyme nustatytas vaiko teisių ir interesų apsaugos priemones ne tik tada, kai vaikas mušamas, žalojamas ir pan., bet ir tada, kai tėvai nevykdo savo prigimtinių pareigų. Vadovaujantis LR CK 3.180 str., laikiną ar neterminuotą tėvų valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią.

13Remdamasis bylos nagrinėjimo metu nustatytomis aplinkybės, teismas sprendžia, kad atsakovė S. V. būdama fiziškai sveika ir darbinga, nusišalino nuo vaiko auklėjimo, priežiūros, bendravimo ir išlaikymo, nesudarė tinkamų buities ir gyvenimo sąlygų vaikui augti, vystytis ir tobulėti bei nesirūpino dukra. S. V. pati sutinka, kad jai būtų apribota motinos valdžia dukters atžvilgiu, nes dėl savo kaltės, dėl nuo jos pačios priklausančių priežasčių (piktnaudžiavimo alkoholiu, asocialaus gyvenimo būdo, nesitvarkymo ir nesirūpinimo šeimos buitimi, aplaidumo, ir pan.) ir nesant jokių objektyvių priežasčių (kliūčių) vengė, tebevengia ir atsisako vykdyti konstitucines bei aukščiau paminėtas CK 3.155 straipsnio 2 dalyje, 3.165 straipsnio 1 dalyje, 3.170 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas neturtines pareigas savo nepilnamečio vaiko atžvilgiu.

14Šiaulių rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovė nurodė, kad atsakovei S. V. bandant teikti socialinę pagalbą, ji nustatytų įpareigojimų ir įsipareigojimų nevykdė, dažnai nebūdavo namuose, keisdavo telefonų numerius arba neatsiliepdavo į skambučius, nesiregistravo darbo biržoje, nesitvarkė jokių dokumentų, pragyveno iš atsitiktinių uždarbių, todėl nėra jokių teigiamų pokyčių atsakovės gyvenime. Šiuo metu atsakovė pati pripažįsta, kad nesugeba auginti ir rūpintis savo dukra S. V..

15Balčiūnų šeimynos „Aušrinė" atstovė B. B. sutinka, kad šeimyna būti paskirta S. V. nuolatine globėja ir vaiko turto administratore, nes S. V. šeimynoje globojama nuo 2011-11-23, atsakovė paskutiniu laiku nesidomi mergaitės gyvenimu ir jos nelanko. Mergaitė yra pripratusi prie visų šeimynos narių, tarp jų yra artimas ryšys ir ji niekada nėra paklaususi apie mamą.

16Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus ir byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus, atsižvelgęs į pačios atsakovės apsisprendimą, mano, kad šioje byloje būtina užtikrinti nepilnamečio vaiko teisę į geriausią jo interesų užtikrinimą, augimą saugioje ir stabilioje aplinkoje, todėl tikslinga apriboti atsakovės S. V. valdžią jos nepilnametės dukters S. V. atžvilgiu neterminuotai.

17Apribojus atsakovės motinos valdžią dukros S. V. atžvilgiu, jai skirtina nuolatinė globa ir nustatytina globos vieta (LR CK 3.183 str. 4 d., 3.251 str., 3.257 str., 3.265 str.).

18Pagal LR CK 3.260 str. vaiko globėju gali būti skiriama šeimyna, kuri globoja šešis ir daugiau vaikų šeimos aplinkoje. Paprastai globėju skiriama atsižvelgiant į globėjo moralines ir kitokias savybes, bylos atveju atsižvelgiant į galimybę įgyvendinti priskiriamas funkcijas, santykius su globotiniu ir kitas reikšmingas aplinkybes. Mergaitės S. V. laikina globėja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuo 2011-11-23 buvo paskirta Balčiūnų šeimynai ,,Aušrinė“, kur vaikas gyvena šiuo metu, ja yra rūpinamasi ir jai užtikrintos tinkamos gyvenimo ir vystymosi sąlygos. Pagal juridinių asmenų registro duomenis Balčiūnų šeimyna ,,Aušrinė“, yra registruota teisinė šeimynos forma ir pagal įstatus šios šeimynos veiklos tikslas yra užtikrinti šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų teisių ir įstatymų ginamų interesų įgyvendinimą ir apsaugą, suteikiant šiems vaikams tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jų fizinei, protinei, dvasinei socialinei raidai (9-10 b. l.). Remiantis LR CK 3.260 str., ir atsižvelgiant į išvadą teikiančios institucijos poziciją, į pačios atsakovės apsisprendimą ir Balčiūnų šeimynos ,,Aušrinė“ sutikimą, nepilnamečio vaiko S. V. globėja paskiriama Balčiūnų šeimyna „Aušrinė", nustatant S. V. globos vietą Balčiūnų šeimynos „Aušrinė" buveinėje (CK 3.265 str.).

19Teismas atkreipia dėmesį, kad tarptautinėje teisėje yra pripažįstama vaiko teisė nuolat bendrauti su tėvais net tais atvejais, kai su vienu ar abiem tėvais jis yra išskiriamas, jeigu bendravimas nekenkia vaiko interesams (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 9 straipsnio 3 dalis). Nesvarbu, dėl kokių priežasčių netekus tėvų globos, daugeliu atveju išlieka vaiko sąsajos su tėvais, noras su jais matytis ir bendrauti, todėl vaiko globėjas (rūpintojas) turi pareigą gerbti vaiko teisę bendrauti su tėvais ir sudaryti sąlygas ją įgyvendinti, jeigu tai nekenkia vaiko interesams (CK 3.271 straipsnis). Ši teisė gali būti ribojama dėl svarbių priežasčių, pavyzdžiui, dėl amoralaus tėvų elgesio, smurto, piktnaudžiavimo alkoholinėmis, narkotinėmis ar kitomis panašiomis medžiagomis ir pan. Nepagrįstas draudimas vaikui bendrauti su tėvais gali būti laikomas netinkamu globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimu. Šiuo atveju vaiko teisė bendrauti su savo tėvais turėtų būti aiškinama plačiau ir apimti taip pat vaiko galimybę bendrauti su artimaisiais giminaičiais (seneliais, broliais, seserimis). CK 3.271 straipsnio 6 punkte yra įtvirtinta globėjo (rūpintojo) pareiga palaikyti ryšius su vaiko tėvais ir artimaisiais giminaičiais.

20Apribojus atsakovės valdžią, jai išlieka pareiga teikti nepilnamečiui vaikui išlaikymą (LR CK 3.192 str., 3.194 str., 3.195 str., 3.196 str., 3.198 str.).

21Iš byloje esančių dokumentų ir posėdžio metu nustatytu aplinkybių matyti, kad atsakovė iki šiol neteikė išlaikymo nepilnametei dukrai S. V.. Ji šiuo metu auginą antrą kūdikį, tačiau negauna jokių kitų valstybės skiriamų socialinių išmokų.

22Teismas pažymi, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Nustatant vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumą turi būti įvertinta, kokia dalimi tėvų gaunamos pajamos ir turimas turtas, t.y. tėvų turtinė padėtis, gali užtikrinti vaiko poreikių tenkinimą. Tėvų turtinė padėtis turi būti vertinama, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą: tėvų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių, taip pat į tėvų elgesį, siekiant uždirbti, gauti pajamas vaikų išlaikymui. Tėvų pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis, bloga turtine padėtimi, o juo labiau išlaikymo tiekėjo nerūpestingu, nesąžiningu elgesiu. Todėl net ir tas faktas, kad atsakovė yra niekur nedirbanti, nes augina antrą kūdikį, neatleidžia jos nuo pareigos išlaikyti vaikus vykdymo, nes atsakovė yra sveika, darbingo amžiaus, iki antro kūdikio gimimo nesiregistravo darbo biržoje, nesirūpino socialinių išmokų gavimo galimybėmis. Byloje nėra duomenų, kad ji dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių negalėtų dirbti ir užsidirbti, todėl, teismo nuomone, šiuo atveju pareiga nevykdoma dėl jos pačios netinkamų veiksmų, o ne dėl objektyvių priežasčių.

23Spręsdamas dėl išlaikymo vaikui priteisimo, teismas atsižvelgia į pačios atsakovės nesugebėjimą savęs išlaikyti, pasirūpinti savo socialiniais poreikiais ir į bylos šalių pasisakymus posėdžio metu, kad vaikui labiausiai reikalingi ne tiek pinigai, kiek pati mama, sprendžia, kad iš atsakovės S. V. jos nepilnametės dukros S. išlaikymui priteistinas 130 Lt (minimalus bazinės socialinės išmokos dydis) išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis.

24Atsakovei išaiškinama, kad įstatymas suteikia tėvams galimybę tėvų teises susigrąžinti, tai yra, tėvų valdžios neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai (tėvas ar motina) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaikus, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams (LR CK 3.181 str. 2 d.).

25Remiantis LR CPK 88 str., 93 str., 96 str., patenkinus ieškinį, iš atsakovės turėtų būti priteisiamos bylinėjimosi išlaidos į valstybės biudžetą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju pačios atsakovės turtinė padėtis yra sunki, augina antrą kūdikį, jokių pajamų neturi, į tai, kad prioritetas teiktinas jos turtinių pareigų vaikams, o ne valstybės atžvilgiu, vykdymui, ir į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, šiuo atveju bylinėjimosi išlaidos atlygintinos valstybės lėšomis.

26Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259-260 str., 263 str., 268-271 str., 279 str., 268 str. 5 d., 406-407 str., 496 str., 504 str.,

Nutarė

27Ieškinį tenkinti iš dalies.

28Neterminuotai apriboti motinos valdžią S. V., a. k. ( - ) jos nepilnamečio vaiko S. V., a.k. ( - ), atžvilgiu.

29Nustatyti nepilnamečiui vaikui S. V., a. k. ( - ), nuolatinę globą.

30Paskirti nepilnametės S. V., a. k. ( - ) nuolatiniu globėju ir turto administratoriumi Balčiūnų šeimyną „Aušrinė" (kodas 302529343).

31Nepilnametės S. V., a.k. ( - ), globos vietą nustatyti globėjo Balčiūnų šeimynos „Aušrinė" (kodas 302529343) buveinėje.

32Priteisti iš atsakovės S. V., a. k. ( - ) išlaikymą jos nepilnametei dukrai S. V., a. k. ( - ), mokamą periodinėmis išmokomis po 130 Lt (vieną šimtą trisdešimt litų) kas mėnesį nuo ieškinio padavimo teismui dienos (2013-12-13) iki vaiko pilnametystės.

33Balčiūnų šeimyną „Aušrinė" (kodas 302529343) paskirti nepilnamečio vaiko S. V., gim. 2010-03-05, išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

34Sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo vykdyti skubiai.

35Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė,... 2. sekretoriaujant O. B., dalyvaujant ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės... 3. Ieškovas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 4. Ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 5. Nuo 2012-06-25 iki 2012-12-31 S. V. šeimai buvo teikiamos konsultavimo,... 6. Atsakovei S. V. apie teismo posėdį pranešta (101 b. l.), tačiau į teismo... 7. Trečiasis asmuo Balčiūnų šeimyna „Aušrinė" atsiliepime į ieškinį ir... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė S. V. yra... 10. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų (Šiaulių rajono... 11. Byloje esantys rašytinai įrodymai ir šalių paaiškinimai patvirtina, kad... 12. Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6... 13. Remdamasis bylos nagrinėjimo metu nustatytomis aplinkybės, teismas... 14. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovė nurodė, kad... 15. Balčiūnų šeimynos „Aušrinė" atstovė B. B. sutinka, kad šeimyna būti... 16. Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus ir byloje... 17. Apribojus atsakovės motinos valdžią dukros S. V. atžvilgiu, jai skirtina... 18. Pagal LR CK 3.260 str. vaiko globėju gali būti skiriama šeimyna, kuri... 19. Teismas atkreipia dėmesį, kad tarptautinėje teisėje yra pripažįstama... 20. Apribojus atsakovės valdžią, jai išlieka pareiga teikti nepilnamečiui... 21. Iš byloje esančių dokumentų ir posėdžio metu nustatytu aplinkybių... 22. Teismas pažymi, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių... 23. Spręsdamas dėl išlaikymo vaikui priteisimo, teismas atsižvelgia į pačios... 24. Atsakovei išaiškinama, kad įstatymas suteikia tėvams galimybę tėvų... 25. Remiantis LR CPK 88 str., 93 str., 96 str., patenkinus ieškinį, iš... 26. Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259-260 str., 263 str., 268-271... 27. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 28. Neterminuotai apriboti motinos valdžią S. V., a. k. ( - ) jos nepilnamečio... 29. Nustatyti nepilnamečiui vaikui S. V., a. k. ( - ), nuolatinę globą.... 30. Paskirti nepilnametės S. V., a. k. ( - ) nuolatiniu globėju ir turto... 31. Nepilnametės S. V., a.k. ( - ), globos vietą nustatyti globėjo Balčiūnų... 32. Priteisti iš atsakovės S. V., a. k. ( - ) išlaikymą jos nepilnametei dukrai... 33. Balčiūnų šeimyną „Aušrinė" (kodas 302529343) paskirti nepilnamečio... 34. Sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo vykdyti skubiai.... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...