Byla 2-1983-985/2017
Dėl įpareigojimo atnaujinti elektros energijos tiekimą

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida Navickienė, sekretoriaujant Jolantai Petraitienei, dalyvaujant ieškovei M. V. S., jos atstovei advokatei Vilijai Kavaliauskienei, atsakovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ atstovėms A. P., J. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės M. V. S. ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“, tretieji asmenys Marijampolės savivaldybės administracija, uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“ dėl įpareigojimo atnaujinti elektros energijos tiekimą.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo įpareigoti atsakovę atnaujinti elektros energijos tiekimą ieškovei ( - ).

5Ieškinyje nurodė, kad ieškovei suteiktas socialinis būstas ( - ), gyvenamosios nuomos sutarties pagrindu. ( - ), ieškovė apsigyveno viena, su vyru ji buvo išsituokusi ( - ) ir gyveno atskirai. Iki buvusio sutuoktinio mirties, ieškovė gyveno ( - ). Mirus buvusiam sutuoktiniui, ieškovė pateikė pareiškimą Marijampolės savivaldybės Turto valdymo skyriui, kad socialinis būstas buvo suteiktas vyrui. Negalėjo ieškovė iš karto apsigyventi naujame bute, nes slaugė sunkiai sergančią seserį ir gyveno kurį laiką pas seserį. Buvo išvykusi gyventi ir į ( - ). Būsto perdavimo momentu, 2015-01-30 fiksuoti energijos įrenginių parodymai 7952. 2016 -05-25 ieškovė sudarė elektros energijos tiekimo sutartį. Ieškovė apmokėjo ir 39,12 Eur pagal 2016-06-07 patikrinimo duomenis laikotarpiu nuo dokumento gavimo iki nurodytos datos 2016-06-29, tik neišsaugojo mokėjimo kvito. Dėl ieškovei visiškai neaiškių priežasčių ji gavo dar vieną pranešimą apie įvykdytą elektros energijos tiekimo nutraukimą 2016-08-22. Iki šio laiko atsakovas elektros energijos pirkimo - pardavimo sutarties nevykdo ir elektros energijos ieškovei neteikia. Minėtame pranešime nėra nurodyta dėl kokių priežasčių nutraukiamas elektros energijos tiekimas ir kokias sąlygas įvykdžius jis bus atnaujintas, pranešime nesiūloma nei apmokėti skolą nei susimokėti įjungimo mokestį. Į 2016-09-13 ieškovės prašymą buvo atsakyta 2016-09- 26, jog objekte ( - ) yra susidariusi skola, 315 Eur, tačiau nebuvo paaiškinta kuriuo laikotarpiu skola susidarė, nes tuo tarpu, tris mėnesius atgal, už elektros energiją atsakovas reikalavo tik 39,12 Eur. Pretenzija AB „Energijos skirstymo operatoriui“ buvo parašyta 2017-01-19. Į pretenziją atsakovas atsakė 2017-01-09 paaiškindamas, kad objekte įrengtas vienos laiko zonos elektros apskaitos prietaisas Nr. 268649, 2016-06-07 nurašytas rodmuo 007952, kas visiškai atitinka duomenims nurodytiems 2016-06-09 įspėjime. Ieškovė 39,12 Eur skolą sumokėjusi 2016 metais, tačiau 2017-02-10 sumokėjo dar kartą, nes kaip nurodo ankstesnį kvitą praradusi ir neturi kaip įrodyti, kad yra mokėjusi. Nuo apmokėjimo dienos praėjo septyniolika dienų, tačiau elektros energija ieškovei taip ir nepradėta tiekti. Ieškovė bandė ginčą dėl elektros energijos tiekimo nutraukimo išspręsti ikiteismine ginčų sprendimo tvarka, tačiau tai jai nepavyko. Iš 2017-01-11 atsakovo rašto Nr. 3011-180 aiškiai matyti, kad skola už elektros energiją yra susidariusi ne dėl ieškovės kaltės, skola fiksuota dar 2014-07-03, iki prietaiso fiksuojančio energijos sunaudojimą rodmens „7952“, kai ieškovė net neturėjo minčių apie nurodyto būsto nuomą ir dėl nesuprantamų priežasčių skola priskirta jai. Nuo rodmens „7952“ ieškovė išnaudojo elektros energijos iki rodmens „8260“, 308 kWh, kas sudaro 39,12 Eur.

6Ieškovė ir jos atstovė prašė ieškinį tenkinti visiškai. Ieškovė nurodė, kad yra sumokėjusi jai atsiųstas sąskaitas ir atsakovei nėra skolinga. Dėl būsto ( - ) nuomos sutartį sudarė tik 2015 m., 3 metus buvo ( - ), iki vyro mirties gyveno ( - ). Nežino, kodėl jos deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) yra nuo 2011 m., ji nemoka rašyti, nežino kodėl prašyme dėl buto nuomos nurodyta, kad gyvena 10 metu, tačiau pripažįsta, kad parašas 2015-01-20 prašyme ir 2015-01-30 nuomos sutartyje yra jos. Atstovė nurodė, kad yra priimtas teismo įsakymas dėl skolos priteisimo iš ieškovės atsakovei, tačiau neįsiteisėjęs, bylos neprašo atidėti.

7Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovė tiekė elektros energiją gyvenamajam namui, adresu ( - ) (toliau-Objektas), kuris nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei, o nuo 2015-01-30 buvo sudaryta nuomos sutartis su M. V. S.. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau - Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr. 1-38 (nauja redakcija nuo 2013-12-08 (Žin„ 2013, Nr. 125-6396)), 56 p. numato pareigą vartotojui, prieš pradedant vartoti elektros energiją, sudaryti Elektros energijos pirkimo pardavimo sutartį. 2016-05-25 gavus ieškovės kreipimąsi, buvo sudaryta Sutartis dėl elektros energijos tiekimo. Objekte yra įrengtas vienos laiko zonos (vienkainis) elektros apskaitos prietaisas (toliau - EAP) Nr. 268649, fiksuojantis suvartotą elektros energiją. Skola už suvartotą elektros energiją nustatoma patikrinus EAP faktinius rodmenis bei įvertinus apmokėtą elektros energijos kiekį. 2016-06-07 nurašytas EAP rodmuo 008260 kWh. Sutarties perrašymo metu nustatytas rodmuo - 007952 kWh. Neapmokėtas elektros energijos kiekis - 308 kWh. Susidariusi skola - 39,12 Eur. 2016-06-09 ieškovei paštu Objekto adresu buvo siųstas įspėjimas dėl galimo elektros energijos tiekimo nutraukimo Nr. 52442-2016-3376. Įspėjime buvo pažymėta, kad ieškovė prašoma susimokėti 39,12 Eur skolą iki 2016-06-29. Taip pat buvo nurodyta, kad, nesumokėjus skolos ir nesusitarus su bendrove dėl skolos grąžinimo sąlygų, gali būti nutrauktas elektros energijos tiekimas, skolos išieškojimas gali būti perduotas išieškojimo įmonei ar į teismą, o skolininkės duomenys perduoti į skolininkus administruojančios įmonės duomenų bazę. Pažymėtina, kad 2014-07-03 buvo nurašytas EAP Nr. 268649 rodmuo 005722 kWh, 2016-02- 25 nurašytas EAP rodmuo 007952 kWh. Neapmokėtas elektros energijos kiekis - 2 230 kWh. Susidariusi skola - 283,21 Eur. Pareiškėjai 283,21 Eur skola buvo nustatyta nuo 2014-07-03 nurašymo metu nustatyto rodmens (007952 kWh - 005722 = 2 230 kWh). Susidariusi skola apskaičiuota taip: 2 230 kWh * 0,127 Eur/kWh = 283,21 Eur. Duomenys bendrovės duomenų bazėje apie 283,21 Eur skolą buvo patikslinti 2016-06-20. Iki nurodyto termino, t. y. 2016-06-29 nesumokėjus skolos, duomenys apie padidėjusią 283,21 Eur skolą 2016-07-27 buvo pateikti UAB „Sergel". Bendrovė iš esmės nėra verslo subjektas, teikiantis skolų išieškojimo paslaugas, todėl buvo kreiptasi į tokias paslaugas teikiančią įmonę. 2016-07-13 gautas 39,12 Eur mokėjimas už suvartotą elektros energiją, tačiau mokėjimas buvo įskaitytas už seną 283,21 Eur skolą. Sumokėta 39,12 Eur suma buvo įskaityta už einamąją 39,12 Eur skolą tik 2016-09-23. Vartotojo pareiga atsiskaityti už Objekte suvartotą elektros energiją buvo vykdoma netinkamai, t. y. mokėjimai už suvartotą elektros energiją buvo atliekami, tačiau nereguliariai, todėl 2016-08-22 buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas dėl 283,21 Eur skolos už suvartotą elektros energiją. Elektros energijos tiekimo nutraukimo metu buvo nustatytas EAP rodmuo 008525 kWh. įvertinus 2016-07-13 mokėjimą, apmokėtas rodmuo - 008260 kWh. Susidariusi skola - 31,80 Eur. Iš viso - 315,01 Eur (283,21 Eur + 31,80 Eur = 315,01 Eur). Buvusio nuomininko V. S. skola ieškovei neskaičiuojama. V. S. mirė 2010-02-11, ieškovė Objekto adresu registruota nuo 2011-09-14 (Gyventojų registro išrašas). Gavus informaciją, jog ieškovė nuomos sutarties pagrindu Objektą valdo nuo 2015-01-30, 2016- 11-21 buvo atliktas skolos už suvartotą elektros energiją perskaičiavimas. Skola buvo sumažinta iki 216,22 Eur. 283,21 Eur skola už suvartotą elektros energiją buvo nustatyta nuo 2014-07-03 nurašyto EAP rodmens 005722 kWh. Atnaujinti elektros energijos tiekimą Objektui, pagal Taisyklių 145 p., galima tada, kai bus sumokėta 216,22 Eur skola, 26,35 Eur tiekimo nutraukimo paslaugos mokestis ir 22,60 Eur tiekimo atnaujinimo paslaugos mokestis. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos 2017-01-09 išnagrinėjo ieškovės skundą dėl atsakovės veiksmų ir priėmė sprendimą atmesti M. V. S. dėl elektros energijos tiekimo nutraukimo Objektui kaip nepagrįstą, kadangi bendrovės veiksmuose teisės aktų nustatytų reikalavimų pažeidimų nenustatyta.?

8Atsakovės atstovės prašo ieškinį atmesti, nurodė, kad palaiko atsiliepime nurodytas aplinkybes. Ieškovė atsakovei yra skolinga 184,42 Eur ir kol ši skola bei tiekimo nutraukimo paslaugos mokestis ir tiekimo atnaujinimo paslaugos mokestis. nebus sumokėta, nėra pagrindo atnaujinti elektros tiekimą. Skola skaičiuojam tik nuo ieškovės nuomos sutarties sudarymo momento, skola už buvusio sutuoktinio suvartotą energiją neskaičiuojama, tačiau įvertinus tai, kad ieškovė sutartį dėl elektros energijos tiekimo pasirašė tik 2016-05-25, kai nuomos sutartis sudaryta 2015-01-30, ieškovė mokėjo nereguliariai, atsakovė paskaičiavo suvartotos elektros energijos vidurkį, tai yra 2014-07-03 fiksuotas rodmuo 5722, 2016-02-25 – 7952, skirtumas 2230 kWh, paskaičiuotas vienos dienos suvartojimas, dienų skaičius nuo 2015-01-30 ir gauta 184,42 Eur suma kaip nurodyta priede Nr. 3.

9Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“ atsiliepimu prašo ieškinį tenkinti. Nurodė, kad gyvenamoji patalpa ( - ), nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei. Su ieškove 2015 m. sausio 30 d. buvo sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 29-751-(2.8). Sudarydama sutartį ieškovė prisiėmė visus sutartyje numatytus įsipareigojimus. Ieškovė tapusi objekto nuomininke įgijo elektros energijos vartotojui teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas, įskaitant ir pareigą atsiskaityti už suvartotą elektros energiją. Ieškovė nurodo, kad iki buvusio sutuoktinio mirties gyveno ( - ), tačiau kartu su ieškiniu pateiktas 2015-01-20 prašymas Marijampolės savivaldybės merui, pagrindžia faktą, kad ieškovė gyvenamojoje patalpoje, esančioje ( - ) gyvena jau 10 metų, mirus buvusiam vyrui jau 4 metai kaip šioje patalpoje gyvena viena. Be to, UAB „Marijampolės butų ūkis“ 2010-06-04 įspėjimu Nr. l-216-(2.4) pagrindžia faktą, kad iki buvusio vyro mirties ieškovė gyveno ( - ). Ieškovė nuo 2011-09-14 yra deklaravusi gyvenamąją vietą adresu ( - ). Trečiuoju asmeniu įtrauktas UAB „Marijampolės butų ūkis“ šioje byloje pagal gyvenamosios patalpos nuomos sutartį tik apskaičiuoja ir renka nuomos mokestį už suteiktą gyvenamąją patalpą. 2017-02-28 duomenimis ieškovė administratoriui neskolinga.

10Trečiasis asmuo Marijampolės savivaldybė administracija atsiliepimu prašo ieškinį tenkinti. Nurodė, kad Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklauso gyvenamoji patalpa ( - ). Su ieškove gyvenamosios patalpos nuomos sutartis sudaryta 2015 m. sausio 30 d. Tą pačią dieną pasirašytas gyvenamosios patalpos priėmimo aktas. Ieškovė tapusi objekto nuomininke įgijo elektros energijos vartotojui teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas, įskaitant ir pareigą atsiskaityti už suvartotą elektros energiją. Ieškovė nurodo, kad iki buvusio sutuoktinio mirties gyveno ( - ), tačiau kartu su ieškiniu pateiktas 2015-01-20 prašymas Marijampolės savivaldybės merui, pagrindžia faktą, kad ieškovė gyvenamojoje patalpoje, esančioje ( - ) gyveno jau 10 metų, mirus buvusiam vyrui jau 4 metai kaip šioje patalpoje gyveno viena. Be to, UAB „Marijampolės butų ūkis“ 2010-06-04 įspėjimas Nr. 1-216-(2.4) taip pat pagrindžia faktą, kad iki buvusio vyro mirties ieškovė gyveno ( - ). Ieškovė nuo 2011-09-14 yra deklaravusi gyvenamąją vietą adresu ( - ). Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad tiek iki buvusio vyro mirties, tiek po buvusio vyro mirties (2011-02-11) ieškovė gyveno gyvenamojoje patalpoje, esančioje ( - ), buvo nurodyto būsto elektros energijos vartotoja ir privalėjo atsiskaityti atsakovui už teikiamas paslaugas. Sudarant sutartį (2015-01-30) gyvenamosios patalpos priėmimo 2015-01-30 akte (pridedama) nebuvo nurodyti elektros energijos skaitiklių parodymai, nes patalpa kitam asmeniui nebuvo perduota. Atsakovė 2017 m. sausio 11 d. rašte Nr. 3011-180 „Dėl informacijos pateikimo“ pateikia išsamią informaciją, dėl kokių priežasčių buvo nutrauktas energijos tiekimas, kokias sąlygas įvykdžius jis bus atnaujintas. Atsakovas nurodo konkrečias priežastis, kodėl skola priskiriama ieškovei, todėl atsakovo taikyta priemonė - elektros energijos tiekimo nutraukimas, yra objektyviai pateisinama ir pagrįsta.

11Tretieji asmenys į bylą neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, byla išnagrinėtina jiems nedalyvaujant.

12Ieškinys atmestinas.

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų nustatyta ir tarp šalių nėra ginčo, jog Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklauso gyvenamoji patalpa ( - ). Ieškovė ir trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“ pasirašė 2015 m. sausio 30 d. gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, 2015 m. sausio 30 d. patalpa perduota ieškovei (b. l. 32-35, 36). 2016 m. gegužės 25 d. ieškovė su atsakove sudarė Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį dėl elektros energijos tiekimo objektui ( - ) (b. l. 7). 2016 m. rugpjūčio 22 d. ieškovei nutrauktas elektros energijos tiekimas (b. l. 11).

14Byloje ginčas kyla dėl to, jog ieškovė teismui įrodinėja, jog atsakovei nėra skolinga už suvartotą elektros energiją, dėl to prašo teismo įpareigoti atsakovę atnaujinti elektros energiją; atsakovė įrodinėja, jog ieškovei nesumokėjus skolos, nėra pagrindo atnaujinti elektros energijos tiekimą.

15Ieškovė ir jos atstovė teismui nurodė, kad ieškovė apmokėjo atsakovei 2016-06-09 raginime nurodytą 39,12 Eur sumą; taip pat 2016-12-21 siųstą sąskaitą 30,21 Eur sumai; skolos nepripažįsta; nurodo, kad ( - ) iki buvusio vyro V. S. (išsituokė ( - )) mirties (( - )) negyveno, nes gyveno ( - ). Kaip matyti iš bylą pateiktos 2017 m. kovo 30 d. kliento sąskaitos, mokėjimo ir kontrolės informacijos laikotarpyje nuo 2015-01-30 iki 2017-03-30 (b. l. 53-54) 2016-06-07 nurašytas objekte ( - ), elektros apskaitos prietaiso rodmuo 008260 kWh; 2016-05-25 sutarties perrašymo metu nustatytas rodmuo - 007952 kWh; neapmokėtas elektros energijos kiekis - 308 kWh; susidariusi skola - 39,12 Eur. 2016-06-09 ieškovei paštu išsiųstas įspėjimas dėl galimo elektros energijos tiekimo nutraukimo Nr. 52442-2016-3376, nurodyta, kad ieškovė prašoma susimokėti 39,12 Eur skolą iki 2016-06-29, nurodyta, jog nesumokėjus skolos ir nesusitarus su bendrove dėl skolos grąžinimo sąlygų, gali būti nutrauktas elektros energijos tiekimas, skolos išieškojimas gali būti perduotas išieškojimo įmonei ar į teismą, o skolininkės duomenys perduoti į skolininkus administruojančios įmonės duomenų bazę, tačiau atsakovę šią skolą sumokėjo tik 2016-07-13, tai yra jau pasibaigus įspėjimo terminui (b. l. 10, 53). Atsakovės atstovė teismui nurodė, jog 2014-07-03 nurašytas elektros apskaitos prietaiso Nr. 268649 rodmuo 005722 kWh, 2016-02-25 nurašytas rodmuo 007952 kWh; neapmokėtas elektros energijos kiekis - 2 230 kWh; susidariusi skola - 283,21 Eur (nuo 2014-07-03 nurašymo metu nustatyto rodmens (007952 kWh - 005722 = 2 230 kWh). Susidariusi skola apskaičiuota taip: 2 230 kWh * 0,127 Eur/kWh = 283,21 Eur. Duomenys bendrovės duomenų bazėje apie 283,21 Eur skolą buvo patikslinti 2016-06-20. Iki nurodyto termino, t. y. 2016-06-29 nesumokėjus skolos, duomenys apie padidėjusią 283,21 Eur skolą 2016-07-27 buvo pateikti UAB „Sergel". 2016-07-13 gautas 39,12 Eur mokėjimas už suvartotą elektros energiją, tačiau mokėjimas buvo įskaitytas už seną 283,21 Eur skolą. Sumokėta 39,12 Eur suma buvo įskaityta už einamąją 39,12 Eur skolą 2016-09-23. Elektros energijos tiekimo nutraukimo metu buvo nustatytas rodmuo 008525 kWh. Įvertinus 2016-07-13 mokėjimą, apmokėtas rodmuo - 008260 kWh. Susidariusi skola - 31,80 Eur. Iš viso - 315,01 Eur (283,21 Eur + 31,80 Eur = 315,01 Eur). Kaip nurodė atsakovės atstovė buvusio nuomininko V. S. skola ieškovei neskaičiuojama, kadangi V. S. mirė ( - ), ieškovė objekto adresu registruota nuo 2011-09-14, tai patvirtina Gyventojų registro išrašo duomenys (b. l. 51). Kaip nurodė atsakovės atstovė, gavus informaciją, jog ieškovė nuomos sutarties pagrindu objektą valdo nuo 2015-01-30, 2016-11-21 buvo atliktas skolos už suvartotą elektros energiją perskaičiavimas. Skola buvo sumažinta iki 216,22 Eur. Ieškovės skola pagal priedą 3 (b. l. 61) atsakovei 184,42 Eur.

16Ieškovė neneigia, kad už elektros energijos vartojimą sumokėjo tik 2016 m. birželio 9 d. gavusi įspėjimą, ir 2016-12-21 gavusi sąskaitą, kurią siuntė UAB „Sergel“, duomenų, kad būtų mokėjusi savanoriškai nuo 2015 m. sausio 30 d. nuomos sutarties pasirašymo, nepateikė, nurodydama, kad ( - ), pastoviai negyveno, buvo išvykusi 3 metus į ( - ), tačiau teismui nurodytas aplinkybes pagrindžiančių įrodymų nepateikė, duomenys Gyventojų registre neatnaujinti nuo 2011-09-14, kuomet ieškovė deklaravo savo gyvenamąją vietą ( - ); 2015-01-20 ieškovės prašyme dėl nuomos sutarties sudarymo nurodyta, kad ( - ) gyvena 10 metų (b. l. 27, 51); be to trečiasis asmuo UAB „Marijampolės butų ūkis“ atsiliepime nurodė, kad ieškovei dar 2010-06-04 buvo siųstas įspėjimas atlaisinti savavališkai užimtas patalpas ( - ) (b. l. 28).

17Pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-11 d. įsakymu Nr.1-38 patvirtintas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) (nauja redakcija nuo 2013-12-08) vartotojas, prieš pradėdamas vartoti elektros energiją, privalo sudaryti elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį (Taisyklių 17.1 punktas); vartoti elektros energiją galima tik šių taisyklių tvarka sudarius sutartis (Taisyklių 6 punktas); vartotojas privalo prieš pradėdamas vartoti elektros energiją, sudaryti Taisyklių 17 punkte nurodytas sutartis (Taisyklių 56.1 punktas). Tuo tarpu bylos duomenys patvirtina, jog ieškovė 2015 m. sausio 30 d. pasirašė nuomos sutartį dėl buto ( - ) nuomos, tačiau sutartį dėl elektros vartojimo pasirašė 2016 m. gegužės 25 d., už elektros energiją pradėjo mokėti tik po siųsto 2016-06-09 įspėjimo apie elektros tiekimo nutraukimą. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, vartotojas turi atsiskaityti už suvartotą elektros energiją ir bendradarbiauti su energijos tiekėju (CK 6.38 straipsnis). Vartotojas (abonentas) moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis (CK 6.385 straipsnio 1 dalis, 6.388 straipsnio 1 dalis). Lietuvos teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad įrodinėjant elektros energijos vartotojo skolą, elektros apskaitos prietaiso rodmenys yra viena pagrindinių ir svarbiausių įrodinėjimo priemonių. Atsakovė pateikė rašytinius įrodymus (b. l. 53-54, 61), kuriuose užfiksuoti elektros skaitiklio Nr. ( - ), apskaitančio elektros energiją ( - ), rodmenys. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad šie įrodymai neatitinka tikrovės (CPK 178 str.), todėl teismas neturi pagrindo nesivadovauti atsakovės pateiktais įrodymais dėl ieškovės nesumokėtos skolos, ieškovė buvo įspėta apie elektros energijos tiekimo nutraukimą, todėl atsakovė turėjo pagrindą nutraukti elektros tiekimą (Taisyklių 141. 5 punktas). Teismas pažymi, kad aplinkybės, susijusios su ieškovės buvusio vyro V. S. mirtimi nevertintinos kaip teisiškai nereikšmingos šioje byloje, nes atsakovė ieškovei skolą skaičiuoja nuo ieškovės gyvenamosios patalpos nuomos sudarymo, tai yra 2015-01-30.

18Taisyklių 145 punkte numatyta, jog vartotojui pašalinus trūkumus, nurodytus Taisyklių 141 punkte, arba visiškai apmokėjus šiame punkte nurodytas skolas, netesybas (delspinigius) bei apmokėjus išjungimo ir įjungimo išlaidas, elektros energijos persiuntimas ir (ar) tiekimas jam atnaujinamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo operatoriui gavimo. Ieškovė teismui nepateikė duomenų, jog yra atsiskaičiusi su atsakove už suvartotą elektros energiją, dėl ko ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

19Ieškovė yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų, todėl ieškinį atmetus, bylinėjimosi išlaidos valstybei iš ieškovės nepriteistinos.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 268 str., 270 str., teismas,

Nutarė

21ieškinį atmesti.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės M.... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo įpareigoti atsakovę atnaujinti elektros energijos tiekimą... 5. Ieškinyje nurodė, kad ieškovei suteiktas socialinis būstas ( - ),... 6. Ieškovė ir jos atstovė prašė ieškinį tenkinti visiškai. Ieškovė... 7. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad... 8. Atsakovės atstovės prašo ieškinį atmesti, nurodė, kad palaiko atsiliepime... 9. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“... 10. Trečiasis asmuo Marijampolės savivaldybė administracija atsiliepimu prašo... 11. Tretieji asmenys į bylą neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, byla... 12. Ieškinys atmestinas. ... 13. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų nustatyta ir... 14. Byloje ginčas kyla dėl to, jog ieškovė teismui įrodinėja, jog atsakovei... 15. Ieškovė ir jos atstovė teismui nurodė, kad ieškovė apmokėjo atsakovei... 16. Ieškovė neneigia, kad už elektros energijos vartojimą sumokėjo tik 2016 m.... 17. Pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-11 d. įsakymu Nr.1-38... 18. Taisyklių 145 punkte numatyta, jog vartotojui pašalinus trūkumus, nurodytus... 19. Ieškovė yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų, todėl ieškinį atmetus,... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 21. ieškinį atmesti.... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...