Byla 2-531-292/2014
Dėl prievolės įvykdymo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Kvederavičienė,

2sekretoriaujant Aldonai Čepukaitienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovui adv. A. A.,

4atsakovui direktoriui G. B.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB “Cesada” ieškinį atsakovei UAB „Aldaila“ dėl prievolės įvykdymo ir

Nustatė

6ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 17 203,65 Lt skolą už atliktus darbus pagal subrangos sutartį, 401,57 Lt delspinigių, 9 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodė, kad 2013-04-26 tarp šalių buvo pasirašyta statybos subrangos sutartis, pagal kurią jie turėjo objekte atlikti tinkavimo darbus.

82013-05-15 šalys pasirašė atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą 13 423,40 Lt sumai, 2013-05-22 - 13 388,80 Lt sumai, 2013-05-29- 12 845,21 Lt sumai.

92013-06-03 atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos- faktūros atsakovė nepagrįstai atsisakė pasirašyti, todėl aktas buvo pasirašytas vienašališkai ir pateiktas atsakovei. Atsakovė UAB „Apdaila“ gavusi minėtus dokumentus darbų akto nepasirašymo priežasčių ar kitokios pozicijos šiuo klausimu nepateikė.

10Viso UAB „Aldaila“ priimtų darbų suma yra 39 657, 41 Lt. Sąskaitų faktūrų jie išrašė 47 203,65 Lt sumai.

112013-06-10 jie išsiuntė atsakovei pranešimą, kad vadovaujantis CK 6.58 str., sustabdo savo prievolės vykdymą, t.y. darbus objekte, nes buvo aišku, kad UAB „Aldaila“ laiku neįvykdys savo pareigos sumokėti už atliktus darbus.

12Atsakovė 2013-06-21 sumokėjo 10 000 Lt, 2013-07-02- dar 10 000 Lt, nors pagal sutarties 8.1 p. genrangovas PVM sąskaitą- faktūrą turi apmokėti per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos. Tokiu būdu 2013-05-15 PVM sąskaita- faktūra 13,423,40 Lt sumai turėjo būti apmokėta iki 2013-06-14, 2013-05-22 PVM sąskaita- faktūra 13 388,80 Lt sumai turėjo būti apmokėta iki 2013-06-21, 2013-05-29 PVM sąskaita- faktūra 12 845,21 Lt sumai- turėjo būti apmokėta iki 2013-06-28.

132013-07-26 UAB „Apdaila“ apmokėjo dar 10 000 Lt, po to, kai 2013-07-01 atsakovei buvo išsiųstas pranešimas dėl ketinimo kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei ir po 2013-07-18 pateikimo teismui pareiškimo dėl skolos išieškojimo teismo įsakymu.

142013-08-05 UAB „Cesada“ išsiuntė atsakovei dar kartą pranešimą, kad jie sustabdo 2013-04-26 subrangos sutarties vykdymą, nes atsakovė nepriėmė atliktų darbų bei laiku neatliko mokėjimų. 2013-08-27 dar kartą atsakovei buvo išsiųstas pranešimas, kad jie sustabdo prievolės vykdymą ir ragino sumokėti likusį įsiskolinimą.

15UAB „Cesada“ pagrįstai sustabdė darbų atlikimą atsisakydama toliau vykdyti savo prievolę, kadangi atsakovė neįvykdė savo priešpriešinės prievolės sumokėti už atliktus darbus. Nesustabdžiusi darbų atlikimo, ji būtų patyrusi dar didesnius nuostolius, kadangi tęsiant darbus, kurie galimai nebus priimti ir už juos apmokėta, jie būtų patyrę papildomas tinko, statybinių medžiagų, darbo jėgos ir transporto išlaidas.

16Iš viso atlikta darbų už 47 203,65 Lt. Atsakovė sumokėjo 30 000 Lt. Liko 17 203,65 Lt įsiskolinimas.

17Sutarties 9.13 p. nurodyta, kad genrangovui uždelsus sumokėti už užbaigtus statybos darbus ir įvykdyti sutarties sąlygas, genrangovas privalo sumokėti subrangovui 0,02 procentų dydžio baudą nuo neapmokėtos darbų sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Paskaičiuota 401,57 Lt delspinigių.

18Atsakovė ieškinio nepripažįsta, pateikė priešieškinį ir prašo priteisti iš ieškovės 1000 Lt baudą už 2013-04-26 statybos subrangos sutarties nutraukimą be pateisinamų priežasčių, 14 742,59 Lt baudą pagal sutarties 9.12 p. už statybos darbų uždelsimą (darbų pabaiga sutartyje nustatyta 2013-05-31), 4344,58 Lt nuostolių atlyginimą bei 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

19Nurodė, kad ieškovės reikalavimai yra nepagrįsti, nes ieškovė pati netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus. Ieškovė įsipareigojo laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti jiems visus sutartyje nurodytus darbus, ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo jiems, taip pat ir defektus, nustatytus per atliktų darbų garantinį laiką. Ieškovė ne tik kad vėlavo atlikti sutartyje nurodytus darbus, bet jų apskritai be jokios priežasties nebaigė ir neperdavė jiems darbų. Pagal sutarties sąlygas ieškovė turėjo darbų atlikimui naudoti sertifikuotas medžiagas, gaminius ir konstrukcijas. Ieškovė iki šiol nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių apie naudotų medžiagų, gaminių kokybę, sertifikatų. Ieškovė turėjo paskirti reikiamą kvalifikaciją turintį statybos darbų vadovą, tačiau darbų vadovo iš vis nepaskyrė. Įsipareigojęs darbus pradėti ne vėliau kaip 2013-05-02 ir juos užbaigti 2013-05-31, darbų apskritai nebaigė. Dėl netinkamo ieškovės įsipareigojimų pagal sutartį vykdymo kitos firmos negalėjo montuoti šildymo įrangos. Pagal sutarties sąlygas įsipareigojusi forminti statybos vykdymo darbų dokumentaciją, ieškovė nepildė darbų žurnalo, nepateikė jiems medžiagų, gaminių ir konstrukcijų kokybės sertifikatų, išpildomos dokumentacijos. Neįvykdė sutarties sąlygos, baigus darbus iki galutinio atliktų darbų akto pasirašymo savo sąskaita atlaisvinti ir sutvarkyti statybos darbų barą, išgabenti po statybos darbų likusį statybinį laužą ir šiukšles, paliko nenuvalytas laiptų pakopas, aikšteles, aptaškytus skiediniu langus, paliko statybines šiukšles. Todėl jie turėjo patys sutvarkyti ir dėl to turėjo 4344,58 Lt nuostolių. Ieškovė nepateikė atsakovei įmonės veiklos atestato, licenzijų, kurios reikalingos sutarčių vykdymui ir darbų vadovų kvalifikacijos atestatų.

20Subrangos sutarties 7.4 p. numatyta, kad jie turi teisę nepriimti atliktų darbų (nepasirašyti atliktų darbų akto), jeigu ieškovė neįvykdo ar netinkamai įvykdo, kurio nors iš šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Kadangi ieškovė nevykdė sutarties sąlygų, neatliko visų sutartų darbų, todėl jie ir negalėjo būti priimti ir apmokėti.

21Ieškovė, įsipareigojusi perduoti jiems visą reikalingą statybinę dokumentaciją, to nepadarė, todėl pagal sutarties 6.1.15 p., ji neturi teisės reikalauti iš atsakovės galutinio atsiskaitymo. Ieškovė ir negalėjo dokumentacijos pateikti, nes statybos darbų žurnalas apskritai nebuvo pildomas. Sutarties 8.2 p. numatyta, kad jie turi teisę sustabdyti mokėjimus, jeigu darbai atliekami atsiliekant nuo įsipareigotų terminų. Todėl akivaizdu, kad jie pagrįstai sustabdė atsiskaitymus su ieškovu.

22Jie ne kartą bandė išsiaiškinti su ieškove, kodėl ji be priežasties nevykdo sutartinių įsipareigojimų. 2013-08-16 jie ieškovei išsiuntė dar vieną raštą su raginimu tinkamai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, tačiau ieškovė nereagavo, todėl jie patys turėjo atlikti darbus už ieškovę, kurie ir buvo baigti 2013-09-30.

232013-04-26 statybos rangos sutarties 9.11 p. numatyta, kad vienai iš šalių nutraukus sutartį be pateisinamų priežasčių, kaltoji šalis privalo sumokėti kitai šaliai 1000 Lt baudą, o pagal 9.12 p. uždelsus užbaigti statybos darbus iki sutartyje numatyto termino, ieškovė privalo mokėti 200 Lt dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną. Pagal sutarties sąlygas, atsakovė susidariusią baudų sumą išskaičiavo iš ieškovei mokėtinos sutarties kainos. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas yra jiems skolingas 24 400 Lt baudų, o jie ieškovei yra skolingi 9657,41 Lt, ieškovas turi sumokėti atsakovei 14 742,59 Lt baudą.

24Jie mokėjimą sulaikė dar ir dėl to, kad ieškovė padarė jiems nuostolių. Savo lėšomis už ieškovę jie turėjo atlikti valymo darbus ir išvežti šiukšles. Visa tai jiems kainavo 4344,58 Lt.

25Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies.

26Ginčo esmė.

27Ginčas yra kilęs iš statybos rangos santykių dėl apmokėjimo subrangovui už atliktus darbus, netesybų, nuostolių priteisimą už subrangos sutarties sąlygų netinkamą vykdymą.

28Konkrečios statybos rangos sutarties šalių teisės bei įsipareigojimai, kiek jie imperatyviai nenustatyti įstatymų reguliuojami 2013-04-26 tarp šalių pasirašyta Statybos subrangos sutartimi.

29CK 6.38 str. nustatyti prievolių vykdymo principai- prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra- vadovaujantis protingumo kriterijais. Jei prievolės vykdymas yra profesinė veikla, tai prievolės turi būti vykdomos laikantis tokiai veiklai taikomų reikalavimų. Statybos rangos sutarties specifika reikalauja iš šalių pareigos bendradarbiauti (CK 6.691 str.). Šalims, kurios yra įmonės užsiimančios ūkine- komercine veikla ir jų tikslas- pelno siekimas, taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo bei griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai.

30Pripažintina, kad šalių prievolės vykdymui keliami reikalavimai pirmiausia yra nustatyti tarp šalių sudarytoje Statybos subrangos sutartyje.

31Dėl ieškinio reikalavimų.

32Ieškovas reikalauja iš atsakovo sumokėti skolą už atliktus darbus pagal 2013-05-15, 2013-05-22, 2013-05-29 tarp šalių pasirašytus darbų priėmimo perdavimo aktus ir pagal 2013-06-03 darbų- priėmimo perdavimo aktą, kurį ieškovė pasirašė vienašališkai. Taip pat prašo priteisti baudą, numatytą Statybos subrangos sutartyje už nesavalaikį darbų apmokėjimą bei 9 procentų procesines palūkanas.

33Dėl skolos.

34Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė pagal tarp šalių pasirašytus darbų perdavimo-priėmimo aktus ieškovei yra skolinga 9657,41 Lt, to neginčija ir pati atsakovė.

35Pagal minėtos sutarties 8.1 p., atsiskaitymai vykdomi už darbų, faktiškai atliktų per mėnesį, apimtis, o darbų pridavimas priėmimas įforminamas atliktų darbų priėmimo aktu F2 forma ir pažyma apie atliktus darbus ir jų vertę F3 forma. Šių aktų ir pažymos pagrindu minėtai darbų vertės daliai ieškovė pagal sutarties sąlygas turėjo išrašyti PVM sąskaitą- faktūrą. Pažymėtina, kad ieškovė subrangos darbus turėjo pradėti 2013-05-02 ir užbaigti 2013-05-31, t.y. per mėnesį. Tai suponuoja prielaidą, kad pagal šias sutarties sąlygas atsakovė iš esmės turėjo atsiskaityti po mėnesio, užbaigusi visus darbus. Tačiau, kaip teigia atsakovas, darbai su tam tikru avansu buvo aktuojami kelis kartus per mėnesį ieškovės prašymu, kad ji galėtų įsigyti medžiagas. Byloje yra duomenys, kad šalys gegužės mėnesio eigoje 2013-05-15, 2013-05-22, 2013-05-29 pasirašė atliktų darbų aktus ir pateikė PVM sąskaitas faktūras apmokėjimui, o atsakovė jas nors ir pavėlavusi apmokėjo iš dalies pagal pateiktas sąskaitas- faktūras ir darbų priėmimo perdavimo aktus, likdama ieškovei skolinga 9 657,41 Lt. Atsakovė priešieškinyje nurodė, kad šią skolos dalį išskaičiavo iš ieškovei paskaičiuotos baudos už sutarties sąlygos užbaigti objektą laiku neįvykdymo.

36Ginčas kyla dėl 2013-06-03 ieškovės vienašališkai pasirašyto atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos- faktūros 7546,24 Lt sumai.

37Pagal CK 6.694 str. užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus tik CK 6.652 str. 4 d., 6.694 str. 5 ir 6 d. nurodytais atvejais. Atsakovės atsisakymo pasirašyti aktą priežastys nurodytos UAB „Apdaila“ ieškovei 2013-07-24 rašytame rašte Nr. 98, kuriame nurodoma, kad ieškovei neatlikus visų darbų (darbų pabaiga 2013-05-31), atsiskaitymai yra sulaikyti. Kad darbai iki sutartyje nurodyto termino nebuvo atlikti, patvirtina ir tas faktas, kad ieškovė atsisakė vykdyti darbus, pripažindama, kad ji nutraukė sutartį, atsakovei laiku neatsiskaičius už atliktus darbus.

38Jeigu rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą, tai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti įvykdžius prievolę atliktą darbą ir pareikalauti iš rangovo atlyginti dėl termino praleidimo padarytus nuostolius (CK 6.652 str. 4 d.). Tokiu būdu, 2013-06-03 vienašalis darbų perdavimo aktas pripažintinas negaliojančiu, nes atsakovė pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą ieškovei pažeidus viso darbo atlikimo terminą (CK 6.694 str. 4 d.). Pažymėtina, kad ieškovė tik gavusi atsisakymą pasirašyti aktą, kuriame nurodytos atsisakymo priežastis, manydama, kad atsisakymas yra nepagrįstas, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, gali jį pasirašyti vienašališkai. Vienok, abejotinas yra paties vienašališko darbų perdavimo- priėmimo akto pasirašymas tą pačią dieną- 2013-03-06, kai surašytas ir pats darbų perdavimo- priėmimo aktas, nesulaukus iš atsakovo atsisakymo pasirašyti aktą priežasčių. Rangovas teisę pasirašyti vienašališkai aktą turėjo, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus- sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Pripažintina, kad ieškovė nesilaikė vienašalio perdavimo akto pasirašymo tvarkos.

39Dėl delspinigių ir palūkanų.

40Iš atsakovės atsisakytina priteisti delspinigius ir procesines palūkanas, nes atsakovei UAB „Aldaila“ 2013-12-10 Kauno apygardos teismo nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla, o pagal Lietuvos Respublikos restruktūrizavimo įstatymo 8 str. 1 d. b. punktą, nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas.

41Dėl priešieškinio reikalavimų.

42Dėl baudos už 2013-04-26 statybos subrangos sutarties nutraukimą be pateisinamų priežasčių.

43Atsakovė prašydama priteisti baudą už sutarties nutraukimą be pateisinamų priežasčių, remiasi sutarties 9.11 p., kuris numato, kad vienai šaliai nutraukus sutartį be pateisinamų priežasčių, kaltoji šalis privalo sumokėti antrai šaliai 1000 Lt baudą.

44Ieškovė nurodo, kad sutartį nutraukė ir atsisakė toliau atlikti darbus, remiantis sutarties 9.8. p., kuris numato, kad genrangovas nutraukė privalomuosius mokėjimus ir yra įsiskolinęs arba kitų įsipareigojimų nevykdo ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų, ir nepaisydamas subrangovo raštu įteikto prašymo, laiku nesiima priemonių šiai padėčiai pakeisti. Ieškovė 2013-08-27 raštu atsisakė vykdyti prievolę, toliau atlikti darbus, atsakovei neatsiskaičius už atliktus darbus. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitė už atliktus darbus, bylos nagrinėjimo metu dar yra skolinga ieškovei, atsakovei iškelta restruktūrizavimo byla, todėl ieškovė pagrįstai nutraukė sutartį, atsisakydama toliau atlikti darbus dėl svarbių priežasčių. Atsižvelgiant į tai, reikalavimas dėl baudos priteisimo už sutarties nutraukimą dėl svarbių priežasčių netenkintinas.

45Dėl baudos pagal 2013-04-26 statybos subrangos sutarties 9.12. p. priteisimo.

46Sutarties 9.12 p. numato, kad subrangovui uždelsus pradėti statybos darbus, arba uždelsus užbaigti statybos darbus ir įvykdyti sutarties sąlygas, taip, kaip jų pabaiga formuojama šios sutarties 7.1. punkte (darbų pabaiga- 2013-05-31), subrangovas privalo mokėti genrangovui 200 Lt dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną.

47Akivaizdu, kad ieškovė 2013-08-27 raštu pranešdama atsakovei, kad ji atsisako toliau vykdyti priešpriešinę prievolę, t.y. toliau atlikti darbus, pripažįsta, kad ji pažeidė viso darbo atlikimo galutinį terminą ir iki 2013-08-27 dar nebuvo atlikusi visų darbų. Tai patvirtina ir tai, kad tarp šalių nėra pasirašyto visų darbų atlikimo perdavimo- priėmimo akto. Atsakovas nurodo, kad jis pats užbaigė darbus 2013-09-30. Teismui pripažinus, kad ieškovas atsisakė toliau vykdyti sutartį pagrįstai, bauda už darbų atlikimą ne sutartyje numatytu terminu skaičiuotina nuo 2013-05-31 (sutartyje numatytos darbų atlikimo pabaigos) iki 2013-08-27 (ieškovės pagrįsto atsisakymo toliau vykdyti darbus). Baudos dydis yra 17 600 Lt (88 dienos x 200 Lt ). Įskaičiavus vienarūšius priešpriešinius reikalavimus pagal sutarties 9.14. p., baudos suma mažintina 9657,41 Lt (baudos suma išskaičiuotina iš ieškovui mokėtinos sutarties kainos). Tokiu būdu, iš ieškovės priteistina 7942,59 Lt bauda už viso darbo atlikimo galutinio termino pažeidimą.

48Dėl nuostolių atlyginimo.

49Atsakovas nuostolius prašo priteisti remiantis sutarties 6.1.12. p., kuris numato, kad baigus darbus iki galutinio atliktų darbų akto pasirašymo savo sąskaita atlaisvinti ir sutvarkyti statybos darbo barą, išgabenti po statybos darbų likusį statybinį laužą ir šiukšles. Tačiau ieškovė to nepadarė, dėl to, atsakovė savo sąskaitą padarė darbus, kuriuos privalėjo atlikti ieškovė. Laiptinių, kambarių grindų, langų išvalymas, angokraščių sutvarkymas, šiukšlių išvežimas jiems kainavo 4344,58 Lt.

50Jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus (CK 6.671 str.). Atsakovė nepateikė įrodymų kokie darbai buvo neatlikti iki sutarties nutraukimo, nors paskirstant įrodinėjimo naštą, veikia įrodinėjimo pareigos paskirstymo principas – „kas teigia, tas įrodinėja“. Pripažintina, kad ieškovė neįrodė nuostolių, nepateikusi įrodymų apie perduotų atliktų darbų rezultatą, nutraukus sutartį.

51Ieškinį ir priešieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovės ieškovei priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos- sumokėtas žyminis mokestis ir išlaidos advokato pagalbai apmokėti proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui - proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai, o iš ieškovės atsakovei priteistinos pastarosios sumokėtas žyminis mokestis, taip pat proporcingai atsakovės teismo patenkintų reikalavimų daliai, o ieškovei- proporcingai teismo atmestų priešieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1 d.).

52Iš šalių po lygiai priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (CPK 92 str.).

53Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str., teismas

Nutarė

54ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.

55Priteisti iš RUAB „Aldaila“ UAB „Cesada” 217 Lt žyminį mokestį, 1859 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso: 2076 Lt.

56Priteisti iš UAB „Cesada“ RUAB „Aldaila“ 7942,59 Lt baudą už viso darbo atlikimo galutinio termino pažeidimą ir 712 Lt žyminį mokestį, iš viso: 8654,59 Lt.

57Priteisti iš UAB „Cesada“ UAB „Adaila“ 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 7942,59 Lt sumos pradedant jas skaičiuoti nuo priešieškinio priėmimo dienos, t.y. nuo 2013-12-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

58Priteisti iš UAB „Cesada“ 22 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

59Priteisti iš RUAB „Aldaila“ 22 lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

60Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Kvederavičienė,... 2. sekretoriaujant Aldonai Čepukaitienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui adv. A. A.,... 4. atsakovui direktoriui G. B.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 6. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 17 203,65 Lt skolą už atliktus... 7. Nurodė, kad 2013-04-26 tarp šalių buvo pasirašyta statybos subrangos... 8. 2013-05-15 šalys pasirašė atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą... 9. 2013-06-03 atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos- faktūros atsakovė... 10. Viso UAB „Aldaila“ priimtų darbų suma yra 39 657, 41 Lt. Sąskaitų... 11. 2013-06-10 jie išsiuntė atsakovei pranešimą, kad vadovaujantis CK 6.58... 12. Atsakovė 2013-06-21 sumokėjo 10 000 Lt, 2013-07-02- dar 10 000 Lt, nors pagal... 13. 2013-07-26 UAB „Apdaila“ apmokėjo dar 10 000 Lt, po to, kai 2013-07-01... 14. 2013-08-05 UAB „Cesada“ išsiuntė atsakovei dar kartą pranešimą, kad... 15. UAB „Cesada“ pagrįstai sustabdė darbų atlikimą atsisakydama toliau... 16. Iš viso atlikta darbų už 47 203,65 Lt. Atsakovė sumokėjo 30 000 Lt. Liko... 17. Sutarties 9.13 p. nurodyta, kad genrangovui uždelsus sumokėti už užbaigtus... 18. Atsakovė ieškinio nepripažįsta, pateikė priešieškinį ir prašo... 19. Nurodė, kad ieškovės reikalavimai yra nepagrįsti, nes ieškovė pati... 20. Subrangos sutarties 7.4 p. numatyta, kad jie turi teisę nepriimti atliktų... 21. Ieškovė, įsipareigojusi perduoti jiems visą reikalingą statybinę... 22. Jie ne kartą bandė išsiaiškinti su ieškove, kodėl ji be priežasties... 23. 2013-04-26 statybos rangos sutarties 9.11 p. numatyta, kad vienai iš šalių... 24. Jie mokėjimą sulaikė dar ir dėl to, kad ieškovė padarė jiems nuostolių.... 25. Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies.... 26. Ginčo esmė.... 27. Ginčas yra kilęs iš statybos rangos santykių dėl apmokėjimo subrangovui... 28. Konkrečios statybos rangos sutarties šalių teisės bei įsipareigojimai,... 29. CK 6.38 str. nustatyti prievolių vykdymo principai- prievolės turi būti... 30. Pripažintina, kad šalių prievolės vykdymui keliami reikalavimai pirmiausia... 31. Dėl ieškinio reikalavimų.... 32. Ieškovas reikalauja iš atsakovo sumokėti skolą už atliktus darbus pagal... 33. Dėl skolos.... 34. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė pagal tarp šalių pasirašytus darbų... 35. Pagal minėtos sutarties 8.1 p., atsiskaitymai vykdomi už darbų, faktiškai... 36. Ginčas kyla dėl 2013-06-03 ieškovės vienašališkai pasirašyto atliktų... 37. Pagal CK 6.694 str. užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo... 38. Jeigu rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą, tai... 39. Dėl delspinigių ir palūkanų.... 40. Iš atsakovės atsisakytina priteisti delspinigius ir procesines palūkanas,... 41. Dėl priešieškinio reikalavimų.... 42. Dėl baudos už 2013-04-26 statybos subrangos sutarties nutraukimą be... 43. Atsakovė prašydama priteisti baudą už sutarties nutraukimą be pateisinamų... 44. Ieškovė nurodo, kad sutartį nutraukė ir atsisakė toliau atlikti darbus,... 45. Dėl baudos pagal 2013-04-26 statybos subrangos sutarties 9.12. p. priteisimo.... 46. Sutarties 9.12 p. numato, kad subrangovui uždelsus pradėti statybos darbus,... 47. Akivaizdu, kad ieškovė 2013-08-27 raštu pranešdama atsakovei, kad ji... 48. Dėl nuostolių atlyginimo.... 49. Atsakovas nuostolius prašo priteisti remiantis sutarties 6.1.12. p., kuris... 50. Jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki... 51. Ieškinį ir priešieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovės ieškovei... 52. Iš šalių po lygiai priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 53. Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str., teismas... 54. ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.... 55. Priteisti iš RUAB „Aldaila“ UAB „Cesada” 217 Lt žyminį mokestį,... 56. Priteisti iš UAB „Cesada“ RUAB „Aldaila“ 7942,59 Lt baudą už viso... 57. Priteisti iš UAB „Cesada“ UAB „Adaila“ 6 procentus metinių palūkanų... 58. Priteisti iš UAB „Cesada“ 22 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 59. Priteisti iš RUAB „Aldaila“ 22 lt išlaidų, susijusių su procesinių... 60. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine...