Byla 2S-2054-104/2014
Dėl teismo įsakymo išdavimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Natalja Cikoto teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininko UAB „Go2Holiday LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 16 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės skolininko UAB „Go2Holiday LT“ atžvilgiu civilinėje byloje Nr. L2-31260-819/2014 pagal kreditoriaus UAB „Grand Cru Airlines“ prašymą dėl teismo įsakymo išdavimo, ir

Nustatė

2kreditorius UAB „Grand Cru Airlines“ prašė priteisti iš skolininko UAB „Go2Holiday LT“ 338 372 Lt skolos, 6 proc. metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 1 384 Lt žyminio mokesčio. Reikalavimo užtikrinimui taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininko UAB „Go2Holiday LT“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias skolininkui ir esančias pas skolininką ar trečiuosius asmenis reikalavimo sumai. Nurodė, kad įsiskolinimo suma yra didesnė už viso skolininko balanse nurodyto turto vertę. Taip pat nurodė, kad 2013 m. skolininkas gavo tik 4 271 Lt pelno, o 2012 metais patyrė 53 201 Lt nuostolį, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 16 d. išdavė teismo įsakymą skolininko atžvilgiu, taip pat tos pačios dienos nutartimi kreditoriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir areštavo skolininkui UAB „Go2Holiday LT“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esantį pas skolininką ar trečiuosius asmenis, o jo nesant ar nepakankant, skolininko pinigines lėšas ir turtines teises 338 372 Lt sumai, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti, išskyrus naudojimą atsiskaitymui su kreditoriumi UAB „Grand Cru Airlines“ pagal pareikštus reikalavimus šioje byloje, leidžiant išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, atlikti privalomus mokėjimus pagal įstatymą valstybės ar savivaldybės biudžetui.

4Skolininkas UAB „Go2Holiday LT“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 16 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – kreditoriaus prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais. Pirma, kreditorius neturi galiojančios reikalavimo teisės skolininko atžvilgiu, nes jo reikalavimas kyla iš jau teismuose nagrinėjamo šalių ginčo. Kreditoriaus reikalavimo pagrindą iš esmės sudaro jo išlaidos (nuostoliai), atsiradusios dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-30557-872/2014. CPK 146 str. 2 d. numato, kad atsakovas įgauna teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos atsakovas patyrė dėl ieškovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, tik įsiteisėjus sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas. Esant tokiai situacijai, nepriėmus sprendimo Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-30557-872/2014, kreditoriaus reikalavimas šiuo metu neturi teisinio pagrindo ir negali būti tenkinamas. Antra, iš anksto žinodamas, kad skolininkas prieštaraus teismo įsakymui, priimtam pagal nepagrįstą kreditoriaus pareiškimą, kreditorius elgėsi nesąžiningai, pažeidė proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principus. Trečia, taikomos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia proporcingumo principą bei viešąjį interesą, nes ne tik paralyžuoja skolininko veiklą, tačiau ir pažeidžia turistų interesus.

5Kreditorius UAB „Grand Cru Airlines“ atsiliepimu prašo skolininko atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Pirma, atskirajame skunde išdėstyti argumentai dėl kitos bylos, frachtavimo sutarties, mokėjimų, sutartinių įsipareigojimų yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, kuris nesusijęs su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygomis. Visos atskirajame skunde dėstomos aplinkybės bus išnagrinėtos sprendžiant bylą iš esmės, bet nėra pagrindas laikyti nepagrįstą kreditoriaus prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškinio pagrįstumas sprendžiamas nagrinėjant bylą iš esmės, o taikant laikinąsias priemones atliekamas tik preliminarus ieškinio pagrįstumo klausimas skirtas būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti. Antra, kreditorius skolininko naudai ir jo pareikalavimu vykdė skrydžius 2014 m. liepos 10, 14, 15 ir 17 dienomis, šių aplinkybių skolininkas neginčija, o kreditorius prašo priteisti iš skolininko atlyginimą už suteiktas paslaugas. Kreditoriaus pareiškimas dėl teismo įsakymo ir laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo negali būti laikomas nesąžiningu, piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis ar reikšti proceso ekonomiškumo principų pažeidimų. Kreditoriaus nepažeidė leistinumo taisyklių, nėra sąlygų, dėl kurių galėtų pareiškimas būti nenagrinėjamas, pareiškė pagrįstą reikalavimą, patvirtintą rašytiniais įrodymais. Kreditorius teisė savo reikalavimą galimai pateikti kitoje byloje, jokiu būdu neapriboja kreditoriaus teisių jo pasirinkimu savo reikalavimą pateikti pareiškimo dėl teismo įsakymo forma, ginčo teisena ar dokumentinio proceso tvarka ir nereiškia piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ar proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principų pažeidimų. Trečia, tai, kad dėl skolininko veiklos modifikavimo esant sezono įkarščiui turizmo paslaugų vartotojai negalės naudotis skolininko teikiamomis paslaugomis nėra nei proporcingumo principo, nei viešojo intereso pažeidimas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra proporcinga priemonė, todėl kad jos pritaikytos kreditoriaus tiesioginių kaštų, patirtų skolininko reikalavimu įvykdytų skrydžių metu, apimtyje.

6Atskirasis skundas atmetamas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (Lietuvos Respublikos CPK 338 str.).

8Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinęs argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, todėl priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis atskirojo skundo argumentais, nėra įstatyme numatytų pagrindų.

9Pagal Lietuvos Respublikos CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Iš šios teisės normos matyti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą. Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011 ir t.t.). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas, atsižvelgdamas į turimų įrodymų visetą, sprendžia, ar ieškinio suma konkretaus atsakovo atžvilgiu pripažintina didele.

10Įvertinus šalių pateiktus paaiškinimus, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apylinkės teismas padarė teisėtą ir pagrįstą išvadą, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Nors apeliantas ir teigia, kad kreditoriaus reikalavimas yra nepagrįstas, tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesiejamas su reikalavimo pagrįstumu ar nepagrįstumu, kurį teismas konstatuoja išnagrinėjęs bylą iš esmės, ištyręs įrodymus ir atlikęs jų vertinimą. Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje atliekamas ieškovo pateiktų prima facie įrodymų vertinimas, t.y. teismui pakanka įsitikinti tuo, jog ieškovas pateikė pakankamai savo reikalavimą patvirtinančių įrodymų.

11Taip pat pažymėtina, kad apeliantas atskirajame skunde nepateikė įrodymų, patvirtinančių gerą savo turtinę padėtį ir tuo pačiu paneigiančių objektyvios grėsmės dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo buvimą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apylinkės teismas padarė teisėtą ir pagrįstą išvadą, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, nes iš UAB „Go2Holiday LT“ balanso už 2013 metus matyti, kad 2013 m. įmonės turimas turtas buvo ženkliai mažesnis už kreditoriaus reikalaujamą priteisti skolą. Šios teismo išvados apeliantas nepaneigė, o taip pat nenurodė kitų aplinkybių, kurios būtų pakankamu pagrindu laikinųjų apsaugos priemonių netaikymui.

12Kiti apelianto nurodyti argumentai reikšmės sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neturi, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako.

13Teismas taip pat atkreipia apelianto dėmesį, kad laikinosios apsaugos priemonės visada yra laikino pobūdžio suvaržymai, dėl kurių taikymo atsakovas patiria neigiamų padarinių, tačiau tokių priemonių taikymas yra ribotas laiko atžvilgiu ir jos galioja tik iki galutinio ginčo išsprendimo. Tokios priemonės taikomos prevenciniu tikslu, siekiant išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo negalimumo arba pasunkėjimo.

14Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių nėra pagrindo pripažinti pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįsta ir neteisėta, todėl atskirasis skundas netenkinamas.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

16Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai