Byla 2S-905-115/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Dalios Višinskienės, Neringos Švedienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 19 d. nutarties, kuria nutarta prašymo atnaujinti terminą netenkinti, civilinėje byloje Nr. 2-1987-235/2008 pagal ieškovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ieškinį atsakovui M. M. dėl nesumokėtos sumos išieškojimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašė priteisti iš atsakovo 772 Lt skolos ir 50 Lt žyminio mokesčio. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-06-27 sprendimu atmetė ieškovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ieškinį atsakovui M. M. dėl nuostolių priteisimo ir priteisė iš SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atsakovo naudai 1000 Lt už advokato paslaugas.

4Ieškovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pateikė teismui apeliacinį skundą ir prašė panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-06-27 sprendimą ir atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti. Nurodė, kad teismo sprendimas nebuvo ieškovui išsiųstas paštu ir sprendimo nuorašą ieškovo atstovas gavo tik 2008-07-28 atvykęs į teismą.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi prašymo atnaujinti terminą netenkino ir atsisakė priimti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ apeliacinį skundą (b.l. 73). Pirmos instancijos teismas nurodė, kad sprendimas byloje buvo priimtas ir paskelbtas 2008-06-27, dalyvaujant ieškovo ir atsakovo atstovams. Jo apskundimo terminas baigėsi 2008 m. liepos 28 d. (LR CPK 73-74str.). Apeliacinis skundas buvo pateiktas teismui 2008-08-05, taigi, pasibaigus minėto sprendimo apskundimo terminui. Teismas pažymėjo, kad teismo sprendimas buvo priimtas ir paskelbtas dalyvaujant ieškovo ir atsakovo atstovams, todėl pareiga kreiptis dėl sprendimo nuorašo išdavimo tenka pačioms šalims. Ieškovas skunde nenurodė jokių objektyvių priežasčių, dėl kurių nesikreipė į teismą dėl teismo sprendimo išdavimo anksčiau, nepasibaigus teismo sprendimo apskundimo terminui.

6Ieškovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 19 d. nutartį bei apeliacinio skundo priėmimo klausimą išspęsti iš esmės. Ieškovas nurodo, kad ieškovo atstovas nedalyvavo paskelbiant teismo sprendimą. Pažymi, kad vadovaujantis LR CPK 275 str. 1 d., teismas privalėjo išsiųsti ieškovui priimto sprendimo nuorašą per 5 dienas. 2008 m. birželio 29 d. ieškovas telefonu teismo buvo informuotas, kad ieškinio nuorašas išsiųstas jam paštu dėl to ir nesikreipė į teismą dėl sprendimo išdavimo anksčiau, nes pagrįstai tikėjosi jį gauti paštu.

7Atsakovas Mažvydas Misiūnas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas nurodo, kad ieškovas pats turi būti aktyvus ir domėtis, kokį sprendimą priėmė teismas. Pagal LR CPK 307 str. 1 d. apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos, o ne nuo sprendimo gavimo dienos. Pažymi, kad byloje nėra duomenų, jog teismas būtų daręs kliūtis ieškovui susipažinti su sprendimu. Atsakovas mano, kad pagrindo apeliaciniams skundui atnaujinti nėra, nes terminas nebuvo praleistas dėl svarbių priežasčių.

8Ieškovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atskirasis skundas netenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

10LR CPK 307 str. numato, kad apeliacinis skundas gali būti paduotas per 30 dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas sprendimą priėmė 2008-06-27. Iš byloje esančio teismo posėdžio protokolo matyti, jog ieškovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atstovas A. Zaščiurinskas dalyvavo teismo posėdyje, vykusiame 2008-06-16, kuriame buvo pranešta, jog teismo sprendimo priėmimas ir paskelbimas atidedamas 2008-06-27 (b.l. 62-64). Į teismo sprendimo paskelbimą 2008-06-27 ieškovo atstovas taip pat buvo atvykęs, visiems dalyvavusiems asmenims išaiškinta sprendimo apskundimo tvarka (b.l. 64). Apeliacinio skundo padavimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną po teismo sprendimo priėmimo ir skaičiuojamas pagal bendrąsias procesinių terminų skaičiavimo taisykles (LR CPK 73 str.), todėl šiuo atveju paskutine apeliacinio skundo padavimo data laikytina 2008-07-28. Tačiau ieškovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ apeliacinį skundą teismui pateikė tik 2008-08-05, t.y. praleidęs įstatymo nustatytą terminą aštuoniomis dienomis (b.l. 69). Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas priėmė pagrįstą nutartį, todėl nėra pagrindo jos naikinti.

11LR CPK 153 str. 1 d. numato, kad į teismo posėdžius, kurie vyksta žodinio proceso tvarka, yra kviečiami byloje dalyvaujantys asmenys. Tačiau kadangi dalyvavimas teismo posėdyje yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų teisė, asmuo, nedalyvavęs teismo posėdyje turi teisę būti informuotas apie priimtą sprendimą byloje. Todėl LR CPK 275 str. 1 d. nustato, jog šalims ir tretiesiems asmenims, neatvykusiems į teismo posėdį, ne vėliau, kaip per 5 dienas nuo sprendimo paskelbimo dienos, išsiunčiamas teismo sprendimo nuorašas. Kadangi ieškovo atstovas A. Zaščiurinskas dalyvavo teismo posėdyje, kuriame byla buvo išnagrinėta iš esmės, teismas jam sprendimo nuorašo siųsti neprivalo. Remiantis LR CPK 275 str. 1 d., sprendimo nuorašas teismo posėdyje dalyvavusiems asmenis išduodamas tik esant jų prašymui. Ieškovo atstovas A. Zaščiurinskas teismo sprendimo nuorašą atvykęs į teismą pasiėmė tik 2008-07-29, t.y. jau pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui. Teisėjų kolegija mano, kad ieškovas pats tinkamai nesirūpino sprendimo nuorašo gavimu ir tolesne bylos eiga. Pažymėtina, kad dalyvaujančio byloje asmens galimybė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą turi būti įgyvendinta per trisdešimt dienų. Taigi, apeliacijos teisė, kaip ir bet kuri kita procesinė teisė, nėra absoliuti ir galimybė pasinaudoti ja yra ribojama laike, siekiant nepažeisti proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų (LR CPK 7 str.). Be to, ieškovas atskirajame skunde nenurodė svarbių priežasčių dėl kurių buvo praleistas apeliacinio skundo padavimo terminas ir nepateikė tai patvirtinančių įrodymų (LR CPK 307 str. 2 d., 78 str.).

12Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas teisingai taikė procesinės teisės normas ir priėmė teisingą nutartį. Kadangi ieškovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-08-19 nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

14Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1987-235/2008 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai