Byla 2-5890-755/2012
Dėl žalos atlyginimo pagal ADB „ERGO Lietuva“ ieškinį atsakovei G. P., trečiajam asmeniui A. K

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Eigirdas Činka, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl žalos atlyginimo pagal ADB „ERGO Lietuva“ ieškinį atsakovei G. P., trečiajam asmeniui A. K. ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės G. P. 755,01 Lt draudimo išmokos, 5 proc. procesines palūkanas ir visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-11-17 atsakovė su ieškovu sudarė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, kuria nuo 2010-11-17 iki 2011-11-16 buvo apdrausta transporto priemonės BMW 325, v/n ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė, draudimo riziką įvertinus ir draudimo įmoką apskaičiavus atsižvelgiant į tai, kad transporto priemonė nėra ir nebus naudojama asmens, neturinčio 5 m. vairavimo stažo, tačiau 2010-12-03 šį automobilį vairuojant 5 m. vairavimo stažo neturinčiam trečiajam asmeniui A. K. dėl pastarojo kaltės Panevėžio mieste įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintas UAB „LM Autocentras“ priklausantis automobilis Volvo S40, v/n ( - ). Ieškovas, remdamasis aukščiau minėta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi nukentėjusiajam asmeniui atlygino šio patirtus nuostolius, išmokėdamas jam 1510,02 Lt draudimo išmoką. Kadangi ieškovo apdraustą automobilį vairavo tretysis asmuo, kuriam automobilį perdavė atsakovė (draudėja), į ieškovą nebuvo kreiptasi dėl pasikeitusios draudimo rizikos įvertinimo bei draudimo įmokos perskaičiavimo, remdamasis Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių 62.2 p., ieškovas reikalauja iš ieškovės 50 proc., t.y. 755,01 Lt draudimo išmokos grąžinimo, kurios atsakovė iki šiol ieškovui nesumokėjo. Prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b.l. 2-3).

3Atsakovei procesiniai dokumentai buvo įteikti 2012-07-23 tinkamai (b.l. 28), atsakovę įpareigojant per 20 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsiliepimo į ieškinį nustatytu terminu atsakovė nepateikė, todėl priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2010-11-17 atsakovė su ieškovu sudarė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. 02-1501266, kuria nuo 2010-11-17 iki 2011-11-16 buvo apdrausta transporto priemonės BMW 325, v/n ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė, šios sutarties 1.6 p. sulygus, kad draudimo rizika įvertinta ir draudimo įmoka apskaičiuota atsižvelgiant į tai, kad transporto priemonė per sutarties galiojimo laikotarpį nėra ir nebus naudojama asmens, neturinčio 5 m. vairavimo stažo (b.l. 7). 2010-12-03 šį automobilį vairuojant 5 m. vairavimo stažo neturinčiam trečiajam asmeniui A. K. (jo vairavimo stažas skaičiuojamas nuo 2006-04-19), dėl pastarojo kaltės Panevėžio mieste įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintas UAB „LM Autocentras“ priklausantis automobilis Volvo S40, v/n ( - ) (b.l. 8-11). Ieškovas, remdamasis aukščiau minėta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi, sureguliavęs eismo įvykio metu nukentėjusio asmens dėl apgadintos transporto priemonės patirtus nuostolius, juos atlygino UAB „LM Autocentras“, 2010-12-21 išmokėdamas jam 1510,02 Lt draudimo išmoką (b.l. 13-22).

6Lietuvos Respublikos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 8 str. 1 p. nurodo: „Jei pasikeitus apdraustos transporto priemonės savininkui draudėjas perdavė naujajam transporto priemonės savininkui dokumentus, patvirtinančius sudarytą draudimo sutartį, tokiu atveju naujajam transporto priemonės savininkui pereina draudėjo teisės bei pareigos pagal sudarytą draudimo sutartį ir naujasis transporto priemonės savininkas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimo dienos, privalo raštu pranešti draudikui apie nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimą, taip pat savo duomenis. Pranešus draudikui apie nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimą, draudikas turi teisę padidinti arba sumažinti draudimo įmoką dėl draudimo rizikos pasikeitimo, o naujasis transporto priemonės savininkas turi teisę reikalauti sumažinti draudimo įmoką. Jei naujasis transporto priemonės savininkas per nurodytą terminą nepranešė draudikui apie nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimą, draudikas gali vertinti tai kaip pareigos pranešti apie draudimo rizikos pasikeitimą nevykdymą“.

7Civilinėje byloje nėra duomenų, kad būtų kreiptasi į ieškovą dėl transporto priemonės BMW 325, v/n ( - ) pasikeitusio savininko, dėl ko būtų naujai įvertinta draudimo rizika bei perskaičiuota įmoka.

8Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių 62.2 p. nustato, kad atsakingas draudikas, sumokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų iki 50 proc. išmokėtos išmokos, - jeigu draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus sutartyje numatytai draudimo rizikai (pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos draudimo įmokos apskaičiavimui ar padidinimui) draudėjas ar jo atstovas apie tai neinformavo atsakingo draudiko draudimo sutartyje nustatyta tvarka.

9Dėl pasisakyto, ieškovas, sumokėjęs nukentėjusiam asmeniui 1510,02 Lt draudimo išmoką, įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakovę, kad ši jam sumokėtų 50 proc., t.y. 755,01 Lt jo išmokėtos draudimo išmokos. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas dėl to kreipėsi į atsakovę (b.l. 12), tačiau nėra jokių duomenų, kad atsakovė geranoriškai būtų vykdžiusi prievolę, ji nepateikė ir atsiliepimo į pareikštą ieškinį, dėl ko darytina išvada, kad ji su ieškovo reikalavimu sutinka.

10Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 % dydžio metines palūkanas už sumą už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl toks ieškovo reikalavimas atsakovui yra pilnai pagrįstas.

11Pasitvirtinus byloje ištirtų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą - iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 755,01 Lt draudimo išmoka (CK 6.38, 6.111, 6.987str.), 5 proc. procesinės palūkanos (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.) ir bylinėjimosi išlaidos – 71 Lt žyminis mokestis (CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.).

12Nagrinėjant civilinę bylą valstybė patyrė 7 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kurios, ieškinį patenkinus visiškai, turėtų būti priteistinos iš atsakovės, tačiau remiantis CPK 96 str. 6 d., minėtos išlaidos, kurių suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministre 2011-11-07 įsakymu nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (10 Lt), iš atsakovės nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš G. P., asmens kodas ( - ) 755,01 Lt (septynių šimtų penkiasdešimt penkių litų 01 ct ) draudimo išmoką, 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2012 m. liepos 5 d. (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71 Lt (septyniasdešimt vieno lito) žyminį mokestį – ADB „ERGO Lietuva“, įm. k. 110012799, naudai.

16A. G. Peltzer negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas ADB „ERGO Lietuva“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai