Byla 2A-1359-340/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Tatjanos Žukauskienės, kolegijos teisėjų Jelenos Šiškinos, Vytauto Zeliankos,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui UAB „PB Group“ dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas savavališkos statybos padarinių pašalinimo.

6Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas įpareigoti atsakovą per 2 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos pasekmes, t. y. nugriauti savavališkai pastatytą pastatą, esantį Amatų g. 9, Vilniuje bei sutvarkyti statybvietę: pasiimti ar kitaip sutvarkyti statybines medžiagas, kurios liks nugriovus statinį, išmontuoti statinio pamatus, atstatyti žemės sklypo paviršių į pradinę padėtį (išlyginti žemės gruntą, užpilti derlingą žemės sluoksnį), kuri buvo iki pradedant savavališkos statybos darbus; nustatyti, kad atsakovui neįvykdžius teismo sprendimo, teisę nugriauti pastatą bei sutvarkyti teritoriją atsakovo lėšomis turi ieškovas. Nurodė, jog atsakovas žemės sklype neturėdamas nustatyta tvarka suderinto statinio projekto bei leidimo statybai, tuo pažeisdamas Statybos įstatymo 12 str. 1 d., 23 str., savavališkai pastatė naują statinį (matmenys 20x8 metro). Savavališka statyba konstatuota 2007-05-03 savavališkos statybos aktu; 2007-05-03 administracinio teisės pažeidimo protokolu ir 2007-05-17 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje. Atsakovas įpareigojimų pašalinti savavališkos statybos padarinius neįvykdė.

7Atsakovas atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Ieškinys neatitinka materialinės teisės normų ir nepagrįstas faktinėmis bylos aplinkybėmis, be to prieštarauja proporcingumo principui. Atsakovo teigimu, jis nestatė pastato, kaip nurodo ieškovas, o atliko statinio paprastąjį remontą. Pažymėjo, kad pastato nekeitė, nešalino, nestiprino ir nesilpnino statinio laikančiosios konstrukcijos ir atliktiems darbams statybos leidimas nereikalingas. Teismo posėdžio metu, prašė sudaryti galimybes gauti statybą leidžiančius dokumentus ir, remiantis Statybos įstatymo 28 str. 4 d., įteisinti statinį.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-10-04 sprendimu ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį tenkino iš dalies; leido atsakovui UAB „PB Group“ per šešių mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti reikiamą projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą pastato, esančio Amatų g. 9 (sklypo unikalus Nr. 4400-0082-5112, kadastrinis Nr. 0101/0055:132), Vilniuje Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos Nr. 13/47460 „statinių išsidėstymo schemoje 1:500“ pažymėto indeksu 2P1/p rekonstrukcijai; priteisė valstybei iš atsakovo UAB „PB Group“ 173,40 Lt žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu.

10Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „PB Group“ jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame Amatų g. 9, Vilniuje (sklypo kadastrinis Nr. 0101/0055:132) prie esamo statinio, statinių išsidėstymo schemoje 1:500 pažymėto indeksu 2P1/p (Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos Nr. 13/47460 lapas Nr. 3 - „statinių išsidėstymo schema 1:500“), pristatė naują lengvų metalo konstrukcijų pastatą (20 m. x 8 m. dydžio), padidinant buvusio statinio ir stoginės plotą nuo 239,09 m2 iki 377 m2. Atsakovas neneigia, kad šį statinį pastatė neturėdamas nustatyta tvarka suderinto projekto ir statybos leidimo (leidimo rekonstruoti statinį). Tokie dokumentai buvo reikalingi remiantis Statybos įstatymo 12 str. 1 d. 3 p. bei 23 str. 1 d. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad statybos leidimas ar kitas statybą leidžiantis dokumentas nebuvo reikalingas, dėl to, kad buvo atliekami statinio paprastojo remonto darbai, kadangi kaip nustatyta iš faktinių aplinkybių patikrinimo akto, dėl vykdytų statybos darbų pasikeitė pagrindinio pastato plotas, todėl tokie statybos darbai priskirtini ne paprastojo remonto darbams, bet statinio rekonstrukcijos darbams. Įvertinęs šioje byloje nustatytas aplinkybes, susijusias su atsakovo atliktais savavališkos statybos darbais, atsižvelgęs į tai, kad atsakovas vykdė rekonstrukcijos darbus padidindamas pagrindinio pastato plotą, taip pat į tai, kad statybos darbai buvo vykdomi atsakovui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, teismas padarė išvadą, kad vadovaujantis CK 1.5 str. yra pagrindo pripažinti, jog ieškovo reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti savavališkai pastatytą statinį ir sutvarkyti statybvietę, yra neproporcingas siekiamiems tikslams, todėl nepagrįstas ir netenkintinas. Teismas sprendė, kad atsakovui turėtų būti sudaryta galimybė įteisinti savavališką statybą pateikiant projektą Vilniaus miesto savivaldybės Nuolatinei statybų komisijai ir gaunat statybą leidžiantį dokumentą. Savavališkos statybos įteisinimui atsakovui UAB „PB Group“ nustatytas 6 mėnesių terminas.

11III. Apeliacinio skundo argumentai

12Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2011-10-04 sprendimo rezoliucinę dalį pakeisti papildant taip: jeigu per šešis mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos nebus gauta projektinė dokumentacija ir statybą leidžiantis dokumentas, pastato, esančio Amatų g. 9, Vilniuje, rekonstrukcijai, įpareigoti UAB „PB Group“ pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. per 2 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, nugriaunant savavališkai pastatytą pastatą bei sutvarkyti statybvietę (pasiimti ar kitaip sutvarkyti statybines medžiagas, kurios liks nugriovus statinį, išmontuoti statinio pamatus, atstatyti žemės sklypo paviršių į pradinę padėtį, t. y. išlyginti žemės gruntą, užpilti derlingą žemės sluoksnį, kuri buvo iki pradedant savavališkos statybos darbus). Nurodo, jog teismas tinkamai neįvykdė CPK 263 str. numatytos pareigos. Tik įpareigodamas atsakovą per 6 mėnesius pasirengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, teismas nepilnai įvykdė imperatyvius teisės normų reikalavimus ir paliko klausimą dėl savavališkos statybos padarinių nepašalintą, kadangi vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. 9 d. nuostatomis turėjo nurodyti, kad jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas neįvykdomas, savavališkai pastatytas statinys nugriaunamas statytojo lėšomis.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

14Apeliacinis skundas iš dalies tenkinamas.

15Pagal CPK 320 str. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjamoje byloje absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra; pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai išaiškino ir pritaikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias savavališkų statybų padarinių pašalinimą, t. y. teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 185, 263 str.). Pažymėtina, kad apeliantas teismo sprendimo iš esmės neskundžia, tik prašo papildyti teismo sprendimo rezoliucinę dalį, nurodant teismo sprendimo vykdymo būdą, jeigu atsakovas neįvykdys teismo įpareigojimo parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Šis prašymas tenkinamas, teismo sprendimo rezoliucinė dalis papildoma, nekeičiant teismo sprendimo esmės. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 str. 9 d. numatyta, kad priimdamas vieną iš šio straipsnio 7 dalyje nurodytų sprendimų (dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo), teismas savo sprendime nurodo, kad jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nevykdomas, savavališkai pastatytas statinys ar savavališkai pastatyta jo dalis nugriaunami, išardomi ar atstatomi į buvusią padėtį statytojo (užsakovo) ar kito šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens lėšomis. Taigi pats Statybos įstatymas numato teismo pareigą, priimant sprendimą įpareigoti atsakovą per sprendime nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, iš karto nurodyti teismo sprendime tokio veiksmo neatlikimo teisines pasekmės. Nagrinėjamoje byloje teismas sprendimo rezoliucinėje dalyje tokių pasekmių nenurodė, t. y. be pagrindo netaikė Statybos įstatymo 28 str. 9 d. nuostatų. Teisėjų kolegija pažymi, kad šis teismo sprendimo trūkumas galėjo būti operatyviau pašalintas CPK 277 str. 1 d. 2 p. arba CPK 284 str. 2 d. numatyta tvarka.

16Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje neviršija 10 Lt; sutinkamai su Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ jos nepriteisiamos.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

18Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą; papildyti teismo sprendimo rezoliucinę dalį nurodant, kad jeigu per šešis mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos nebus gauta projektinė dokumentacija ir statybą leidžiantis dokumentas, pastato, esančio Amatų g. 9, Vilniuje, rekonstrukcijai, įpareigoti atsakovą UAB „PB Group“ pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. per du mėnesius nuo teismo sprendimu nustatyto šešių mėnesių termino pabaigos, savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, nugriaunant savavališkai pastatytą pastatą bei sutvarkyti statybvietę (pasiimti ar kitaip sutvarkyti statybines medžiagas, kurios liks nugriovus statinį, išmontuoti statinio pamatus, atstatyti žemės sklypo paviršių į pradinę padėtį, t. y. išlyginti žemės gruntą, užpilti derlingą žemės sluoksnį, kuri buvo iki pradedant savavališkos statybos darbus).

Proceso dalyviai